Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  MOTION FOR A RESOLUTION against a ban on synthetic turf

14-08-2019 B9-0033/2019

  B9-0032/2019

14-08-2019 B9-0032/2019

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties prie JAV ir Meksikos sienos

17-07-2019 RC-B9-0014/2019
PAKEITIMAI

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Honkonge

17-07-2019 RC-B9-0013/2019
PAKEITIMAI

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Venesueloje

17-07-2019 RC-B9-0006/2019

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation at the USA-Mexican border

15-07-2019 B9-0030/2019

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation at the USA-Mexican border

15-07-2019 B9-0029/2019

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation at the USA-Mexican border

15-07-2019 B9-0028/2019

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai

Pasiūlymų dėl rezoliucijų ir pakeitimų sąrašas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama per plenarinę sesiją

Mėnesinės sesijos darbotvarkėje nustatyta, ar po diskusijų dėl Tarybos, Komisijos ar Europos Vadovų Tarybos pareiškimų (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis ir klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Tarybai ir Komisijai (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis bus balsuojama dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos. Be kita ko, diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis gali būti užbaigtos priimant rezoliuciją. Šiuos dokumentus paprastai pateikia komitetas, frakcija arba Parlamento nariai, kurių skaičius siekia bent žemąją ribą.