Paieška

Kontaktai

Rašytiniai pareiškimai: sąvoka

Rašytinis pareiškimas - tai ne ilgesnis kaip 200 žodžių tekstas, susijęs su Europos Sąjungos kompetencijai priklausančiu klausimu. Tačiau jis nesusaisto Parlamento, t. y. jis negali būti laikomas aktu, kuriuo išreiškiama Parlamento pozicija. Juo išsakoma tik jo autorių ir pasirašiusiųjų asmenų pozicija.

Rašytiniai pareiškimai: procedūra

Atlikus bendrą Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūrą ir jas patvirtinus 2016 m. gruodžio 13 d., 136 straipsnis buvo išbrauktas. Rašytinių pareiškimų nebeliko.