ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Tony James Murphy par Revīzijas palātas locekli

12-01-2018 A8-0002/2018 2017/0820(NLE)
CONT

Indrek TARAND

Balsošanas saraksts :   [*]

ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Eva Lindström par Revīzijas palātas locekli

12-01-2018 A8-0003/2018 2017/0819(NLE)
CONT

Indrek TARAND

Balsošanas saraksts :   [*]

Grozījumi

ZIŅOJUMS par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu

01-12-2017 A8-0389/2017 2017/2040(INI)
REGI

Andrea COZZOLINO

Balsošanas saraksts :   [init.]

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)

06-12-2017 A8-0392/2017 2016/0382(COD)
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION/2 [***I]

Grozījumi

001-285