ZIŅOJUMS par ES aitu un kazu nozares pašreizējo stāvokli un turpmākajām perspektīvām

04-04-2018 A8-0064/2018 2017/2117(INI)
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

ZIŅOJUMS par 2016. gada ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu

09-04-2018 A8-0135/2018 2017/2216(INI)
CONT

Gilles PARGNEAUX