Debates - multivide

Trešdiena, 2015. gada 20. maijs

09:03 - 09:03

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

09:03:00

Beigas

09:03:24

09:03 - 09:03 Sēdes atklāšana

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:03:04

Beigas

09:03:23

09:03 - 12:02 Eiropas darba programma migrācijas jomā

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:03:24

Beigas

09:03:38

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Uzdevumi : Présidente en exercice du Conseil

Ilgums

00:05:58

Sākums

09:03:36

Beigas

09:09:34

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:04

Sākums

09:09:35

Beigas

09:09:39

Frans Timmermans

Uzdevumi : Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ilgums

00:07:14

Sākums

09:09:39

Beigas

09:16:53

Sven Schulze

Uzdevumi : Autre

Ilgums

00:01:22

Sākums

09:15:50

Beigas

09:17:12

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

09:27:14

Beigas

09:27:38

Manfred Weber

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:06:33

Sākums

09:27:28

Beigas

09:34:02

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:10

Sākums

09:33:35

Beigas

09:34:46

Bill Etheridge

Uzdevumi : question "carton bleu"

Ilgums

00:00:41

Sākums

09:34:32

Beigas

09:35:13

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:35:07

Beigas

09:35:20

Manfred Weber

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:00:54

Sākums

09:35:10

Beigas

09:36:04

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

09:35:47

Beigas

09:36:10

James Carver

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:00:27

Sākums

09:36:04

Beigas

09:36:31

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:29

Sākums

09:36:25

Beigas

09:36:54

Gianni Pittella

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:03:13

Sākums

09:36:43

Beigas

09:39:57

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

09:39:28

Beigas

09:39:56

João Ferreira

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:02

Sākums

09:39:47

Beigas

09:40:49

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:40:34

Beigas

09:40:51

Gianni Pittella

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:29

Sākums

09:40:37

Beigas

09:41:07

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:40:56

Beigas

09:41:12

Timothy Kirkhope

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:06

Sākums

09:41:07

Beigas

09:42:13

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

09:42:09

Beigas

09:42:35

Vicky Ford

Uzdevumi : question "carton bleu"

Ilgums

00:00:26

Sākums

09:42:28

Beigas

09:42:54

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:42:47

Beigas

09:42:59

Timothy Kirkhope

Uzdevumi : réponse "carton bleu"

Ilgums

00:00:44

Sākums

09:42:53

Beigas

09:43:37

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:16

Sākums

09:43:30

Beigas

09:44:47

Guy Verhofstadt

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:04:00

Sākums

09:44:32

Beigas

09:48:32

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:48:27

Beigas

09:48:45

Emmanouil Glezos

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:00:47

Sākums

09:48:36

Beigas

09:49:24

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

09:49:11

Beigas

09:49:37

Guy Verhofstadt

Uzdevumi : réponse "carton bleu"

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:49:24

Beigas

09:49:45

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:32

Sākums

09:49:35

Beigas

09:50:07

Gabriele Zimmer

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:04:02

Sākums

09:49:54

Beigas

09:53:56

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:30

Sākums

09:53:26

Beigas

09:53:56

Monika Hohlmeier

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:00:48

Sākums

09:53:43

Beigas

09:54:32

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

09:54:18

Beigas

09:54:26

Gabriele Zimmer

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:00:58

Sākums

09:54:20

Beigas

09:55:18

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:55:03

Beigas

09:55:25

Judith Sargentini

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:02:58

Sākums

09:55:13

Beigas

09:58:11

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

09:57:45

Beigas

09:58:06

Tomáš Zdechovský

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:00:50

Sākums

09:57:57

Beigas

09:58:47

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:58:32

Beigas

09:58:50

Judith Sargentini

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:00:50

Sākums

09:58:40

Beigas

09:59:31

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:59:17

Beigas

09:59:35

Nigel Farage

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:00

Sākums

09:59:30

Beigas

10:01:30

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

10:01:25

Beigas

10:01:53

Doru-Claudian Frunzulică

Uzdevumi : question "carton bleu"

Ilgums

00:01:01

Sākums

10:01:46

Beigas

10:02:47

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:05

Sākums

10:02:15

Beigas

10:03:21

Vicky Maeijer

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:00:06

Sākums

10:03:50

Beigas

10:03:56

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:26

Sākums

10:04:10

Beigas

10:05:36

Monika Hohlmeier

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:48

Sākums

10:05:08

Beigas

10:07:56

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:07:30

Beigas

10:07:43

Enrique Guerrero Salom

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:49

Sākums

10:07:35

Beigas

10:09:24

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:29

Sākums

10:08:47

Beigas

10:09:16

Ryszard Czarnecki

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:34

Sākums

10:09:05

Beigas

10:10:40

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:10:14

Beigas

10:10:26

Cecilia Wikström

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:03:17

Sākums

10:10:17

Beigas

10:13:34

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:32

Sākums

10:12:41

Beigas

10:14:13

Marie-Christine Vergiat

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:51

Sākums

10:13:42

Beigas

10:15:34

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

10:15:06

Beigas

10:15:26

Ska Keller

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:55

Sākums

10:15:20

Beigas

10:17:15

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:17:04

Beigas

10:17:23

Laura Ferrara

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:02:27

Sākums

10:17:13

Beigas

10:19:41

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:43

Sākums

10:18:52

Beigas

10:19:35

Udo Voigt

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:47

Sākums

10:19:21

Beigas

10:21:09

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:20:41

Beigas

10:20:58

Roberta Metsola

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:34

Sākums

10:20:47

Beigas

10:23:22

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:43

Sākums

10:22:31

Beigas

10:23:14

Birgit Sippel

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:12

Sākums

10:23:00

Beigas

10:25:13

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:24:47

Beigas

10:25:05

Helga Stevens

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:35

Sākums

10:24:52

Beigas

10:26:28

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:26:02

Beigas

10:26:20

Nathalie Griesbeck

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:02:15

Sākums

10:26:08

Beigas

10:28:23

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:27:55

Beigas

10:28:10

Martina Anderson

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:50

Sākums

10:28:05

Beigas

10:29:55

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

10:29:41

Beigas

10:30:05

Jean Lambert

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:21

Sākums

10:29:59

Beigas

10:31:20

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:31:14

Beigas

10:31:26

Kristina Winberg

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:44

Sākums

10:31:17

Beigas

10:33:02

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:32:36

Beigas

10:32:50

Harald Vilimsky

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:43

Sākums

10:32:41

Beigas

10:34:25

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

10:33:52

Beigas

10:34:18

Brice Hortefeux

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:11

Sākums

10:34:05

Beigas

10:36:17

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:44

Sākums

10:35:44

Beigas

10:36:29

Jörg Leichtfried

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:01

Sākums

10:36:15

Beigas

10:38:17

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:37:51

Beigas

10:38:06

Jussi Halla-aho

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:08

Sākums

10:38:01

Beigas

10:39:09

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:39:03

Beigas

10:39:20

Gérard Deprez

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:41

Sākums

10:39:09

Beigas

10:40:50

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

10:40:17

Beigas

10:40:40

Dennis de Jong

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:37

Sākums

10:40:29

Beigas

10:42:07

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

10:41:34

Beigas

10:41:59

Bodil Valero

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:41

Sākums

10:41:48

Beigas

10:43:29

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

10:42:54

Beigas

10:43:20

Rolandas Paksas

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:46

Sākums

10:43:08

Beigas

10:44:55

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:30

Sākums

10:44:18

Beigas

10:44:48

Marine Le Pen

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:38

Sākums

10:44:36

Beigas

10:46:15

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:45:47

Beigas

10:46:04

Anna Maria Corazza Bildt

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:11

Sākums

10:45:57

Beigas

10:48:08

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:21

Sākums

10:46:00

Beigas

10:48:22

Cécile Kashetu Kyenge

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:17

Sākums

10:47:50

Beigas

10:50:08

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:00

Sākums

10:49:29

Beigas

10:50:29

Branislav Škripek

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:33

Sākums

10:50:12

Beigas

10:51:46

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:51:19

Beigas

10:51:38

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:25

Sākums

10:51:28

Beigas

10:52:53

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:52:27

Beigas

10:52:44

Lola Sánchez Caldentey

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:32

Sākums

10:52:37

Beigas

10:54:10

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:53:43

Beigas

10:53:55

Eva Joly

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:37

Sākums

10:53:48

Beigas

10:55:26

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:54:59

Beigas

10:55:18

Petr Mach

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:31

Sākums

10:55:06

Beigas

10:56:38

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

10:56:12

Beigas

10:56:34

Kostas Papadakis

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:35

Sākums

10:56:23

Beigas

10:57:59

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

10:57:30

Beigas

10:57:52

Arnaud Danjean

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:58

Sākums

10:57:41

Beigas

10:59:39

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:59:14

Beigas

10:59:28

Claude Moraes

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:57

Sākums

10:59:24

Beigas

11:01:21

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:37

Sākums

11:00:57

Beigas

11:01:34

Anders Primdahl Vistisen

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:30

Sākums

11:01:20

Beigas

11:02:51

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:02:25

Beigas

11:02:42

Eleftherios Synadinos

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:37

Sākums

11:02:32

Beigas

11:04:10

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

11:03:38

Beigas

11:04:06

Salvatore Domenico Pogliese

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:59

Sākums

11:03:55

Beigas

11:05:54

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

11:05:28

Beigas

11:05:49

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:55

Sākums

11:05:37

Beigas

11:07:33

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:07:07

Beigas

11:07:23

Marek Jurek

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:27

Sākums

11:07:14

Beigas

11:08:41

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:08:15

Beigas

11:08:33

Matteo Salvini

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:35

Sākums

11:08:22

Beigas

11:09:58

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:09:32

Beigas

11:09:50

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:12

Sākums

11:09:39

Beigas

11:11:52

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

11:11:21

Beigas

11:11:44

David Maria Sassoli

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:00

Sākums

11:11:33

Beigas

11:13:34

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:56

Sākums

11:12:48

Beigas

11:13:45

Ruža Tomašić

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:50

Sākums

11:13:13

Beigas

11:15:04

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

11:14:33

Beigas

11:14:57

Rosa Estaràs Ferragut

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:18

Sākums

11:14:45

Beigas

11:17:04

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:29

Sākums

11:16:25

Beigas

11:16:55

Iliana Iotova

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:35

Sākums

11:16:42

Beigas

11:18:17

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:17:51

Beigas

11:18:04

Kazimierz Michał Ujazdowski

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:35

Sākums

11:17:56

Beigas

11:19:31

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:19:06

Beigas

11:19:20

Paulo Rangel

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:45

Sākums

11:19:13

Beigas

11:20:59

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

11:20:19

Beigas

11:20:52

Miriam Dalli

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:35

Sākums

11:20:38

Beigas

11:22:13

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

11:21:41

Beigas

11:22:06

Kinga Gál

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:39

Sākums

11:21:55

Beigas

11:23:34

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

11:23:03

Beigas

11:23:25

Miltiadis Kyrkos

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:36

Sākums

11:23:15

Beigas

11:24:52

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:24:24

Beigas

11:24:41

Barbara Kudrycka

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:50

Sākums

11:24:31

Beigas

11:26:22

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:36

Sākums

11:25:41

Beigas

11:26:17

Ana Gomes

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:31

Sākums

11:26:05

Beigas

11:27:37

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

11:27:10

Beigas

11:27:30

Tomáš Zdechovský

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:39

Sākums

11:27:19

Beigas

11:28:58

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

11:28:26

Beigas

11:28:50

Josef Weidenholzer

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:30

Sākums

11:28:39

Beigas

11:30:10

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:29:43

Beigas

11:30:01

Elisabetta Gardini

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:42

Sākums

11:29:50

Beigas

11:31:33

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

11:31:00

Beigas

11:31:26

Kati Piri

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:30

Sākums

11:31:14

Beigas

11:32:45

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:32:18

Beigas

11:32:35

Elmar Brok

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:28

Sākums

11:32:25

Beigas

11:33:54

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:33:28

Beigas

11:33:46

Elena Valenciano

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:43

Sākums

11:33:34

Beigas

11:35:18

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:34:51

Beigas

11:35:06

Patrizia Toia

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:36

Sākums

11:34:57

Beigas

11:36:33

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:53

Sākums

11:36:07

Beigas

11:37:00

Birgit Collin-Langen

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:00:50

Sākums

11:36:45

Beigas

11:37:36

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

11:37:22

Beigas

11:37:49

Marlene Mizzi

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:39

Sākums

11:37:37

Beigas

11:39:17

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

11:38:43

Beigas

11:39:16

Mirosław Piotrowski

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:08

Sākums

11:39:03

Beigas

11:40:12

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

11:39:55

Beigas

11:40:17

Kostas Chrysogonos

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:35

Sākums

11:40:05

Beigas

11:41:41

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:41:14

Beigas

11:41:30

Ivan Jakovčić

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:28

Sākums

11:41:21

Beigas

11:42:50

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:42:24

Beigas

11:42:37

Ulrike Lunacek

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:39

Sākums

11:42:29

Beigas

11:44:09

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:43:43

Beigas

11:44:00

Csaba Sógor

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:00:58

Sākums

11:43:54

Beigas

11:44:52

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:44:46

Beigas

11:45:01

Monika Beňová

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:34

Sākums

11:44:53

Beigas

11:46:27

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:46:01

Beigas

11:46:18

Jean Arthuis

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:08

Sākums

11:46:10

Beigas

11:47:18

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

11:47:01

Beigas

11:47:21

Ignazio Corrao

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:35

Sākums

11:47:11

Beigas

11:48:47

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

11:48:21

Beigas

11:48:49

Dimitris Avramopoulos

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:06:46

Sākums

11:48:36

Beigas

11:55:22

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:31

Sākums

11:55:16

Beigas

11:55:48

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Uzdevumi : Présidente en exercice du Conseil

Ilgums

00:06:36

Sākums

11:55:37

Beigas

12:02:13

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:43

Sākums

11:59:54

Beigas

12:02:38

12:02 - 12:03 Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)

Alexander Graf Lambsdorff

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:38

Sākums

12:02:27

Beigas

12:03:05

12:02 - 12:07 Komiteju un delegāciju sastāvs

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

12:04:28

Beigas

12:04:55

Marek Jurek

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:57

Sākums

12:04:44

Beigas

12:06:41

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:34

Sākums

12:05:14

Beigas

12:06:48

Barbara Kudrycka

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:06

Sākums

12:06:24

Beigas

12:07:30

12:07 - 12:12

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:05:26

Sākums

12:07:13

Beigas

12:12:40

12:08 - 13:18 Balsošanas laiks

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:04:06

Sākums

12:08:33

Beigas

12:12:39

Bernd Lucke

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:00:20

Sākums

12:12:14

Beigas

12:12:35

Martin Schulz

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:04:21

Sākums

12:12:22

Beigas

12:16:43

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:38

Sākums

12:16:15

Beigas

12:17:54

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:00

Sākums

12:17:29

Beigas

12:18:29

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

12:18:15

Beigas

12:18:49

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

12:18:39

Beigas

12:19:13

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

12:19:03

Beigas

12:19:29

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:29:47

Sākums

12:19:20

Beigas

12:49:08

Bernd Lange

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:03

Sākums

12:48:43

Beigas

12:49:46

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:08:08

Sākums

12:49:28

Beigas

12:57:37

Bernd Lange

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:50

Sākums

12:57:00

Beigas

12:57:51

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:03:09

Sākums

12:57:34

Beigas

13:00:43

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:43

Sākums

12:58:45

Beigas

13:00:28

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

13:00:03

Beigas

13:00:21

Dimitris Avramopoulos

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:02:06

Sākums

13:00:19

Beigas

13:02:25

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:11

Sākums

13:02:19

Beigas

13:04:31

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:03:44

Beigas

13:04:02

Gerard Batten

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:00:51

Sākums

13:03:59

Beigas

13:04:50

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:14:56

Sākums

13:04:34

Beigas

13:19:31

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:34

Sākums

13:09:14

Beigas

13:10:49

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:08:35

Sākums

13:10:24

Beigas

13:18:59

13:18 - 14:19 Balsojumu skaidrojumi

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:48

Sākums

13:19:20

Beigas

13:22:08

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

13:21:47

Beigas

13:22:07

Daniel Hannan

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:18

Sākums

13:22:05

Beigas

13:23:23

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:40

Sākums

13:23:16

Beigas

13:23:56

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:23:30

Beigas

13:23:47

Jiří Pospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:32

Sākums

13:23:40

Beigas

13:25:12

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:44

Sākums

13:24:42

Beigas

13:25:27

Neena Gill

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:54

Sākums

13:24:55

Beigas

13:25:49

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:25:43

Beigas

13:25:58

Daniel Hannan

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:40

Sākums

13:25:49

Beigas

13:27:30

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

13:27:03

Beigas

13:27:15

Luke Ming Flanagan

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:17

Sākums

13:27:12

Beigas

13:28:29

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

13:28:22

Beigas

13:28:34

Csaba Sógor

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:00:52

Sākums

13:28:29

Beigas

13:29:21

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:29:14

Beigas

13:29:30

Peter Jahr

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:27

Sākums

13:29:20

Beigas

13:30:47

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:30:20

Beigas

13:30:36

Marijana Petir

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:29

Sākums

13:30:26

Beigas

13:31:56

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:31:29

Beigas

13:31:43

Bruno Gollnisch

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:44

Sākums

13:31:36

Beigas

13:33:20

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:32:53

Beigas

13:33:09

Ivana Maletić

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:33

Sākums

13:32:59

Beigas

13:34:32

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:42

Sākums

13:34:04

Beigas

13:34:47

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:34:23

Beigas

13:34:39

Jiří Pospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:37

Sākums

13:34:32

Beigas

13:36:09

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:35:41

Beigas

13:35:56

Neena Gill

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:03

Sākums

13:35:49

Beigas

13:36:52

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:36:45

Beigas

13:37:02

Ivana Maletić

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:42

Sākums

13:36:52

Beigas

13:38:34

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:58

Sākums

13:38:02

Beigas

13:39:00

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:40

Sākums

13:38:14

Beigas

13:38:54

Jiří Pospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:34

Sākums

13:38:43

Beigas

13:40:18

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:39:51

Beigas

13:40:04

Neena Gill

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:57

Sākums

13:39:59

Beigas

13:40:56

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:40:50

Beigas

13:41:03

Luke Ming Flanagan

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:16

Sākums

13:40:59

Beigas

13:42:15

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:42:08

Beigas

13:42:22

Marijana Petir

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:38

Sākums

13:42:12

Beigas

13:43:51

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:43:23

Beigas

13:43:37

Ivana Maletić

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:31

Sākums

13:43:28

Beigas

13:45:00

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:43

Sākums

13:44:32

Beigas

13:45:15

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:05

Sākums

13:45:03

Beigas

13:45:08

Neena Gill

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:27

Sākums

13:45:08

Beigas

13:46:35

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

13:46:29

Beigas

13:46:57

Beatriz Becerra Basterrechea

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:15

Sākums

13:46:45

Beigas

13:48:00

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

13:47:41

Beigas

13:48:06

Jude Kirton-Darling

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:01

Sākums

13:48:00

Beigas

13:49:01

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:48:54

Beigas

13:49:10

Daniel Dalton

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:01

Sākums

13:49:03

Beigas

13:50:04

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:49:57

Beigas

13:50:11

Martina Anderson

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:17

Sākums

13:50:07

Beigas

13:51:24

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

13:51:16

Beigas

13:51:43

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:51:24

Beigas

13:51:39

Michaela Šojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:32

Sākums

13:51:32

Beigas

13:53:05

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:52:38

Beigas

13:52:55

Markus Pieper

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:06

Sākums

13:52:42

Beigas

13:53:49

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:53:31

Beigas

13:53:45

Deirdre Clune

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:19

Sākums

13:53:40

Beigas

13:54:59

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:29

Sākums

13:54:48

Beigas

13:55:17

Neena Gill

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:19

Sākums

13:55:11

Beigas

13:56:30

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

13:56:22

Beigas

13:56:40

Luke Ming Flanagan

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:16

Sākums

13:56:35

Beigas

13:57:51

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:57:44

Beigas

13:57:59

Marijana Petir

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:28

Sākums

13:57:50

Beigas

13:59:19

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

13:58:52

Beigas

13:59:10

Silvia Costa

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:52

Sākums

13:58:59

Beigas

14:00:52

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:51

Sākums

14:00:14

Beigas

14:01:05

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

14:00:32

Beigas

14:00:55

Ádám Kósa

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:13

Sākums

14:00:47

Beigas

14:03:01

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

14:02:35

Beigas

14:03:04

Michaela Šojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:30

Sākums

14:02:52

Beigas

14:04:23

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

14:03:56

Beigas

14:04:10

Neena Gill

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:14

Sākums

14:04:07