Debates - multivide

Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris

09:00 - 09:01

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

09:00:55

Beigas

09:01:18

09:01 - 09:01 Sēdes atklāšana

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

09:01:10

Beigas

09:01:21

09:01 - 09:59 Vasaras laika kārtība (debates)

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

09:01:21

Beigas

09:01:29

Violeta Bulc

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:03:39

Sākums

09:01:24

Beigas

09:05:03

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:04:37

Beigas

09:04:54

Pavel Svoboda

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:03:07

Sākums

09:04:44

Beigas

09:07:51

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:07:22

Beigas

09:07:41

Inés Ayala Sender

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:10

Sākums

09:07:30

Beigas

09:09:41

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

09:09:09

Beigas

09:09:33

Roberts Zīle

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:32

Sākums

09:09:22

Beigas

09:10:55

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:10:29

Beigas

09:10:44

Gesine Meissner

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:02:47

Sākums

09:10:34

Beigas

09:13:22

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:34

Sākums

09:12:44

Beigas

09:13:18

Tania González Peñas

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:30

Sākums

09:13:05

Beigas

09:14:35

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:14:09

Beigas

09:14:25

Karima Delli

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:41

Sākums

09:14:13

Beigas

09:15:55

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

09:15:24

Beigas

09:15:44

Angelo Ciocca

Uzdevumi : ENF

Ilgums

00:01:49

Sākums

09:15:33

Beigas

09:17:22

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:16:56

Beigas

09:17:09

Georgios Epitideios

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:35

Sākums

09:17:00

Beigas

09:18:35

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:18:09

Beigas

09:18:22

Ivo Belet

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:38

Sākums

09:18:13

Beigas

09:19:52

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:19:26

Beigas

09:19:39

Miapetra Kumpula-Natri

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:07

Sākums

09:19:30

Beigas

09:21:38

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

09:21:11

Beigas

09:21:34

Jacqueline Foster

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:57

Sākums

09:21:17

Beigas

09:23:14

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:22:47

Beigas

09:23:01

Nils Torvalds

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:37

Sākums

09:22:52

Beigas

09:24:29

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:24:03

Beigas

09:24:21

Maria Lidia Senra Rodríguez

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:37

Sākums

09:24:10

Beigas

09:25:48

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:25:22

Beigas

09:25:37

Heidi Hautala

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:34

Sākums

09:25:27

Beigas

09:27:01

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:26:36

Beigas

09:26:54

Janusz Korwin-Mikke

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:35

Sākums

09:26:44

Beigas

09:28:20

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

09:27:50

Beigas

09:28:14

Dieter-Lebrecht Koch

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:06

Sākums

09:28:00

Beigas

09:30:07

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:29:37

Beigas

09:29:55

Claudia Țapardel

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:39

Sākums

09:29:46

Beigas

09:31:26

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

09:30:50

Beigas

09:31:15

Kosma Złotowski

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:29

Sākums

09:31:03

Beigas

09:32:32

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

09:32:07

Beigas

09:32:35

Indrek Tarand

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:34

Sākums

09:32:23

Beigas

09:33:58

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:33:31

Beigas

09:33:47

Annie Schreijer-Pierik

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:05

Sākums

09:33:38

Beigas

09:35:43

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

09:35:11

Beigas

09:35:36

Michael Detjen

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:44

Sākums

09:35:20

Beigas

09:37:04

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

09:36:34

Beigas

09:36:55

Davor Škrlec

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:31

Sākums

09:36:43

Beigas

09:38:15

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:37:49

Beigas

09:38:03

Henna Virkkunen

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:36

Sākums

09:37:53

Beigas

09:39:30

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:39:01

Beigas

09:39:17

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:41

Sākums

09:39:07

Beigas

09:40:48

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

09:40:15

Beigas

09:40:48

Heidi Hautala

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:00:45

Sākums

09:40:38

Beigas

09:41:24

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:41:10

Beigas

09:41:24

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:58

Sākums

09:41:14

Beigas

09:42:13

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

09:41:51

Beigas

09:42:12

Werner Langen

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:32

Sākums

09:42:02

Beigas

09:43:34

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

09:43:07

Beigas

09:43:34

Michaela Šojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:29

Sākums

09:43:21

Beigas

09:44:50

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:44:24

Beigas

09:44:46

Nicola Caputo

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:34

Sākums

09:44:36

Beigas

09:46:10

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

09:45:39

Beigas

09:46:00

Notis Marias

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:31

Sākums

09:45:48

Beigas

09:47:20

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:46:54

Beigas

09:47:15

Hilde Vautmans

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:12

Sākums

09:47:04

Beigas

09:48:16

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

09:47:59

Beigas

09:48:20

Igor Šoltes

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:30

Sākums

09:48:08

Beigas

09:49:38

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

09:49:11

Beigas

09:49:35

Zoltán Balczó

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:29

Sākums

09:49:23

Beigas

09:50:53

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:50:27

Beigas

09:50:43

Mairead McGuinness

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:30

Sākums

09:50:34

Beigas

09:52:04

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:51:37

Beigas

09:51:52

Maria Grapini

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:05

Sākums

09:51:44

Beigas

09:52:49

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:52:33

Beigas

09:52:48

Margrete Auken

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:34

Sākums

09:52:38

Beigas

09:54:13

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

09:53:42

Beigas

09:54:05

José Inácio Faria

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:35

Sākums

09:53:54

Beigas

09:55:29

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

09:54:57

Beigas

09:55:20

Krzysztof Hetman

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:26

Sākums

09:55:10

Beigas

09:56:36

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

09:56:10

Beigas

09:56:30

Andrzej Grzyb

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:26

Sākums

09:56:19

Beigas

09:57:46

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

09:57:20

Beigas

09:57:40

Violeta Bulc

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:02:01

Sākums

09:57:27

Beigas

09:59:29

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:59:03

Beigas

09:59:19

09:59 - 10:23 Krievija, Oyub Titiev lieta un Cilvēktiesību centra “Memoriāls” lieta

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

09:59:26

Beigas

09:59:52

Heidi Hautala

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:38

Sākums

09:59:43

Beigas

10:01:21

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:00:55

Beigas

10:01:09

Kosma Złotowski

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:39

Sākums

10:00:59

Beigas

10:02:39

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:02:12

Beigas

10:02:24

Tunne Kelam

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:16

Sākums

10:02:20

Beigas

10:03:36

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:03:30

Beigas

10:03:42

Petras Auštrevičius

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:35

Sākums

10:03:34

Beigas

10:05:10

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:04:44

Beigas

10:04:55

Soraya Post

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:42

Sākums

10:04:45

Beigas

10:06:28

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

10:06:02

Beigas

10:06:13

Helmut Scholz

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:18

Sākums

10:06:09

Beigas

10:07:27

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

10:07:16

Beigas

10:07:37

Cristian Dan Preda

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:35

Sākums

10:07:27

Beigas

10:09:02

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:08:36

Beigas

10:08:47

Francisco Assis

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:33

Sākums

10:08:39

Beigas

10:10:13

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:09:46

Beigas

10:10:03

Mark Demesmaeker

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:36

Sākums

10:09:54

Beigas

10:11:30

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:11:01

Beigas

10:11:19

Dita Charanzová

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:26

Sākums

10:11:09

Beigas

10:12:36

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:12:10

Beigas

10:12:25

Jaromír Štětina

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:36

Sākums

10:12:15

Beigas

10:13:52

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:13:26

Beigas

10:13:38

Marietje Schaake

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:09

Sākums

10:13:34

Beigas

10:14:43

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:14:36

Beigas

10:14:48

Pavel Svoboda

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:32

Sākums

10:14:40

Beigas

10:16:12

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:15:46

Beigas

10:16:05

Csaba Sógor

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:34

Sākums

10:15:56

Beigas

10:17:30

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

10:17:04

Beigas

10:17:29

Jiří Pospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:28

Sākums

10:17:19

Beigas

10:18:47

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:18:20

Beigas

10:18:39

Christos Stylianides

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:04:56

Sākums

10:18:35

Beigas

10:23:31

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

10:23:24

Beigas

10:23:45

10:23 - 10:53 Sodīšana ar nāvi Ēģiptē

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:23:43

Beigas

10:24:00

Laima Liucija Andrikienė

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:14

Sākums

10:23:58

Beigas

10:25:12

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

10:25:06

Beigas

10:25:17

Charles Tannock

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:27

Sākums

10:25:11

Beigas

10:26:38

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:26:12

Beigas

10:26:26

Judith Sargentini

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:31

Sākums

10:26:18

Beigas

10:27:50

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:27:24

Beigas

10:27:42

Ignazio Corrao

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:02:01

Sākums

10:27:33

Beigas

10:29:35

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:29:09

Beigas

10:29:20

Marietje Schaake

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:36

Sākums

10:29:12

Beigas

10:30:48

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:30:23

Beigas

10:30:37

Soraya Post

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:49

Sākums

10:30:27

Beigas

10:32:16

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:31:50

Beigas

10:32:03

Marie-Christine Vergiat

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:32

Sākums

10:31:55

Beigas

10:33:27

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:33:01

Beigas

10:33:14

Seán Kelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:34

Sākums

10:33:06

Beigas

10:34:41

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:34:14

Beigas

10:34:29

Pier Antonio Panzeri

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:56

Sākums

10:34:21

Beigas

10:36:17

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:35:51

Beigas

10:36:05

Anders Primdahl Vistisen

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:37

Sākums

10:35:56

Beigas

10:37:33

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:37:08

Beigas

10:37:24

Miguel Urbán Crespo

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:44

Sākums

10:37:16

Beigas

10:39:00

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:38:34

Beigas

10:38:48

Barbara Lochbihler

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:41

Sākums

10:38:40

Beigas

10:40:21

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:39:55

Beigas

10:40:12

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:50

Sākums

10:40:02

Beigas

10:41:52

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:41:26

Beigas

10:41:38

Josef Weidenholzer

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:27

Sākums

10:41:31

Beigas

10:42:58

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:42:32

Beigas

10:42:44

Lynn Boylan

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:32

Sākums

10:42:37

Beigas

10:44:09

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:43:43

Beigas

10:43:58

Neena Gill

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:36

Sākums

10:43:50

Beigas

10:45:27

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

10:45:00

Beigas

10:45:27

José Inácio Faria

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:42

Sākums

10:45:17

Beigas

10:47:00

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

10:46:33

Beigas

10:46:57

Isabella De Monte

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:31

Sākums

10:46:49

Beigas

10:48:21

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:47:55

Beigas

10:48:09

Stanislav Polčák

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:33

Sākums

10:48:02

Beigas

10:49:35

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:49:08

Beigas

10:49:25

Christos Stylianides

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:04:13

Sākums

10:49:23

Beigas

10:53:36

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

10:53:29

Beigas

10:53:50

10:53 - 11:27 Bērnu verdzība Haiti

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

10:53:55

Beigas

10:54:05

Jadwiga Wiśniewska

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:24

Sākums

10:54:02

Beigas

10:55:26

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:55:20

Beigas

10:55:36

Michèle Rivasi

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:59

Sākums

10:55:27

Beigas

10:57:26

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:56:59

Beigas

10:57:11

Bogdan Brunon Wenta

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:41

Sākums

10:57:03

Beigas

10:58:45

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:58:18

Beigas

10:58:31

Catherine Bearder

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:20

Sākums

10:58:28

Beigas

10:59:48

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:59:42

Beigas

10:59:58

Elena Valenciano

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:41

Sākums

10:59:49

Beigas

11:01:31

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:01:05

Beigas

11:01:19

Maria Lidia Senra Rodríguez

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:06

Sākums

11:01:15

Beigas

11:02:21

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:02:15

Beigas

11:02:33

Tomáš Zdechovský

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:40

Sākums

11:02:24

Beigas

11:04:04

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:03:37

Beigas

11:03:54

Norbert Neuser

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:37

Sākums

11:03:45

Beigas

11:05:22

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:04:54

Beigas

11:05:12

Urmas Paet

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:17

Sākums

11:05:08

Beigas

11:06:25

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:06:18

Beigas

11:06:34

Lola Sánchez Caldentey

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:45

Sākums

11:06:25

Beigas

11:08:10

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:07:43

Beigas

11:07:59

Mireille D'Ornano

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:32

Sākums

11:07:48

Beigas

11:09:21

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:08:55

Beigas

11:09:12

Jean-Luc Schaffhauser

Uzdevumi : ENF

Ilgums

00:01:43

Sākums

11:09:01

Beigas

11:10:45

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:10:17

Beigas

11:10:31

Marlene Mizzi

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:49

Sākums

11:10:22

Beigas

11:12:11

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:11:44

Beigas

11:11:59

Ignazio Corrao

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:17

Sākums

11:11:53

Beigas

11:13:10

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:13:03

Beigas

11:13:19

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:48

Sākums

11:13:08

Beigas

11:14:57

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:35

Sākums

11:14:29

Beigas

11:15:04

Jiří Pospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:31

Sākums

11:14:53

Beigas

11:16:24

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:15:56

Beigas

11:16:10

Juan Fernando López Aguilar

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:34

Sākums

11:16:02

Beigas

11:17:36

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:17:09

Beigas

11:17:23

Notis Marias

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:32

Sākums

11:17:15

Beigas

11:18:47

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:18:20

Beigas

11:18:36

José Inácio Faria

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:42

Sākums

11:18:27

Beigas

11:20:10

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:19:41

Beigas

11:20:00

Bernd Lucke

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:38

Sākums

11:19:47

Beigas

11:21:25

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:20:58

Beigas

11:21:15

Stanislav Polčák

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:38

Sākums

11:21:05

Beigas

11:22:44

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:22:16

Beigas

11:22:31

Seán Kelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:35

Sākums

11:22:24

Beigas

11:24:00

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

11:23:32

Beigas

11:23:56

Christos Stylianides

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:03:56

Sākums

11:23:49

Beigas

11:27:45

Lívia Járóka

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

11:27:38

Beigas

11:28:01

12:01 - 12:02

Ioan Mircea Paşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:48

Sākums

12:01:31

Beigas

12:02:19

12:02 - 12:02 Sēdes atsākšana

Ioan Mircea Paşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:04

Sākums

12:02:08

Beigas

12:02:12

12:02 - 12:03 Priekšsēdētāja paziņojums

Ioan Mircea Paşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:37

Sākums

12:02:14

Beigas

12:02:51

12:02 - 12:04 Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)

Ioan Mircea Paşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:37

Sākums

12:02:52

Beigas

12:03:29

David Coburn

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:00:32

Sākums

12:03:31

Beigas

12:04:03

Ioan Mircea Paşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:03:54

Beigas

12:04:12

12:04 - 12:22 Balsošanas laiks

Ioan Mircea Paşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:03

Sākums

12:04:10

Beigas

12:04:13

12:04 - 12:04 Krievija, Oyub Titiev lieta un Cilvēktiesību centra “Memoriāls” lieta (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:38

Sākums

12:04:08

Beigas

12:04:47

12:04 - 12:05 Sodīšana ar nāvi Ēģiptē (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:42

Sākums

12:04:36

Beigas

12:06:19

12:05 - 12:07 Bērnu verdzība Haiti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:30

Sākums

12:05:54

Beigas

12:07:24

12:07 - 12:07 Īpašās komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem skaitliskais sastāvs (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:47

Sākums

12:06:59

Beigas

12:07:46

12:07 - 12:10 Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitorings un ziņošana (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

12:07:39

Beigas

12:08:05

ChristoferFjellner

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:51

Sākums

12:08:00

Beigas

12:09:51

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:26

Sākums

12:09:20

Beigas

12:10:47

12:10 - 12:13 Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), nolūkā papildināt un atbalstīt Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS-TCN sistēma) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

12:10:22

Beigas

12:10:46

HelgaStevens

Uzdevumi : Referenta aizstājējs

Ilgums

00:01:43

Sākums

12:10:43

Beigas

12:12:26

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:12:21

Beigas

12:12:38

JoãoPimenta Lopes

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:00:48

Sākums

12:12:29

Beigas

12:13:17

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:36

Sākums

12:13:09

Beigas

12:13:45

12:13 - 12:14 Garantiju fonds ārējai darbībai (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:35

Sākums

12:13:40

Beigas

12:14:16

12:14 - 12:14 Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:31

Sākums

12:14:05

Beigas

12:14:37

12:14 - 12:16 Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:19

Sākums

12:14:28

Beigas

12:16:47

12:16 - 12:19 Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:27

Sākums

12:16:22

Beigas

12:17:50

MiapetraKumpula-Natri

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:29

Sākums

12:17:25

Beigas

12:17:55

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:23

Sākums

12:17:45

Beigas

12:20:09

12:19 - 12:20 Stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:47

Sākums

12:19:44

Beigas

12:20:31

12:20 - 12:20 UNRWA stāvoklis (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

12:20:19

Beigas

12:20:47

12:20 - 12:22 Vasaras laika kārtība (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (balsošana)

Ioan MirceaPaşcu

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:03:42

Sākums

12:20:38

Beigas

12:24:21

12:24 - 12:25

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:15

Sākums

12:24:01

Beigas

12:25:16

12:24 - 12:58 Balsojumu skaidrojumi

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

12:24:56

Beigas

12:25:14

12:25 - 12:27 Garantiju fonds ārējai darbībai (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

12:25:07

Beigas

12:25:19

MonikaSmolková

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:09

Sākums

12:25:13

Beigas

12:27:23

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:04

Sākums

12:25:34

Beigas

12:27:38

12:27 - 12:28 Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:27:04

Beigas

12:27:22

MonikaSmolková

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:35

Sākums

12:27:14

Beigas

12:28:50

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

12:28:19

Beigas

12:28:43

12:28 - 12:33 Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:28:28

Beigas

12:28:42

RosaD'Amato

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:02:20

Sākums

12:28:35

Beigas

12:30:56

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

12:30:30

Beigas

12:30:41

AlexMayer

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:09

Sākums

12:30:40

Beigas

12:31:50

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:31:33

Beigas

12:31:46

MonikaSmolková

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:31

Sākums

12:31:40

Beigas

12:33:12

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

12:32:45

Beigas

12:33:04

12:32 - 12:41 Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:32:53

Beigas

12:33:10

JanZahradil

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:27

Sākums

12:32:58

Beigas

12:34:26

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

12:33:56

Beigas

12:34:08

MonicaMacovei

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:46

Sākums

12:34:01

Beigas

12:35:48

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

12:35:15

Beigas

12:35:31

NeenaGill

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:36

Sākums

12:35:28

Beigas

12:37:05

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

12:36:37

Beigas

12:36:46

SeánKelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:26

Sākums

12:36:41

Beigas

12:38:07

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

12:37:42

Beigas

12:37:52

EleonoraForenza

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:29

Sākums

12:37:48

Beigas

12:39:18

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

12:38:52

Beigas

12:39:02

AndrejsMamikins

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:07

Sākums

12:39:01

Beigas

12:40:08

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:40:02

Beigas

12:40:16

Laima LiucijaAndrikienė

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:07

Sākums

12:40:15

Beigas

12:41:22

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

12:41:15

Beigas

12:41:31

12:41 - 12:48 Stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

12:41:21

Beigas

12:41:33

JanZahradil

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:32

Sākums

12:41:27

Beigas

12:43:00

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

12:42:33

Beigas

12:42:44

LolaSánchez Caldentey

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:36

Sākums

12:42:42

Beigas

12:44:19

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:05

Sākums

12:43:57

Beigas

12:44:02

MonicaMacovei

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:42

Sākums

12:43:58

Beigas

12:45:40

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

12:45:12

Beigas

12:45:22

Laima LiucijaAndrikienė

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:28

Sākums

12:45:16

Beigas

12:46:45

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

12:46:20

Beigas

12:46:29

DanielHannan

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:36

Sākums

12:46:23

Beigas

12:47:59

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:47:35

Beigas

12:47:52

12:47 - 12:52 UNRWA stāvoklis (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

12:47:42

Beigas

12:47:53

MonicaMacovei

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:41

Sākums

12:47:47

Beigas

12:49:28

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

12:49:02

Beigas

12:49:17

EleonoraForenza

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:36

Sākums

12:49:10

Beigas

12:50:46

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

12:50:21

Beigas

12:50:31

TomášZdechovský

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:30

Sākums

12:50:25

Beigas

12:51:56

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:51:28

Beigas

12:51:45

12:51 - 12:58 Vasaras laika kārtība (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:51:36

Beigas

12:51:53

JiříPospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:30

Sākums

12:51:41

Beigas

12:53:11

SeánKelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:30

Sākums

12:52:48

Beigas

12:54:18

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:07

Sākums

12:53:50

Beigas

12:53:58

JiříPayne

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:04

Sākums

12:53:55

Beigas

12:55:00

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:07

Sākums

12:54:39

Beigas

12:54:47

AndrejsMamikins

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:30

Sākums

12:54:43

Beigas

12:56:13

PavelTelička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:07

Sākums

12:55:47

Beigas

12:55:55

TomášZdechovský

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:36

Sākums

12:55:50

Beigas

12:57:26