Debates - multivide

Trešdiena, 2018. gada 14. marts

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

08:31:04

Beigas

08:31:15

08:31 - 08:31 Sēdes atklāšana

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

08:31:19

Beigas

08:31:28

08:32 - 08:32 Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

08:32:01

Beigas

08:32:14

08:32 - 10:07 ASV lēmums noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam (debates)

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:56

Sākums

08:32:21

Beigas

08:33:18

Jyrki Katainen

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:04:20

Sākums

08:33:04

Beigas

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

08:36:57

Beigas

08:37:09

Cecilia Malmström

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:05:04

Sākums

08:36:58

Beigas

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

08:41:36

Beigas

08:41:55

Manfred Weber

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:03:22

Sākums

08:41:52

Beigas

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

08:45:06

Beigas

08:45:26

Bernd Lange

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:02:15

Sākums

08:45:16

Beigas

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

08:47:05

Beigas

08:47:26

Emma McClarkin

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:02:29

Sākums

08:47:12

Beigas

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

08:49:07

Beigas

08:49:28

Marietje Schaake

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:50

Sākums

08:49:21

Beigas

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

08:52:04

Beigas

08:52:29

Yannick Jadot

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:02:42

Sākums

08:52:16

Beigas

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

08:54:31

Beigas

08:54:49

Helmut Scholz

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:02:35

Sākums

08:54:40

Beigas

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:40

Sākums

08:56:49

Beigas

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Ilgums

00:02:18

Sākums

08:58:02

Beigas

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

08:59:54

Beigas

09:00:17

Nicolas Bay

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Ilgums

00:03:12

Sākums

09:00:06

Beigas

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:02:51

Beigas

09:03:09

Lampros Fountoulis

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:38

Sākums

09:03:00

Beigas

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:39

Sākums

09:04:09

Beigas

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:46

Sākums

09:04:40

Beigas

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

09:06:10

Beigas

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:08

Sākums

09:06:26

Beigas

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

09:08:07

Beigas

09:08:27

Joachim Starbatty

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:43

Sākums

09:08:17

Beigas

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:35

Sākums

09:09:33

Beigas

09:10:09

Daniel Caspary

Uzdevumi : question "carton bleu"

Ilgums

00:00:49

Sākums

09:10:02

Beigas

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:10:44

Beigas

09:10:58

Joachim Starbatty

Uzdevumi : réponse "carton bleu"

Ilgums

00:00:39

Sākums

09:10:53

Beigas

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

09:11:25

Beigas

09:11:37

Nadja Hirsch

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:22

Sākums

09:11:35

Beigas

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:12:47

Beigas

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:02:41

Sākums

09:12:55

Beigas

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

09:15:08

Beigas

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:48

Sākums

09:15:17

Beigas

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:16:37

Beigas

09:16:54

Tiziana Beghin

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:02:04

Sākums

09:16:45

Beigas

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:18:21

Beigas

09:18:36

Mario Borghezio

Uzdevumi : ENF

Ilgums

00:01:59

Sākums

09:18:27

Beigas

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:32

Sākums

09:19:54

Beigas

09:20:27

Diane James

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:20

Sākums

09:20:10

Beigas

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:21:19

Beigas

09:21:36

Daniel Caspary

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:05

Sākums

09:21:33

Beigas

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:22:31

Beigas

09:22:48

Victor Boştinaru

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:33

Sākums

09:22:44

Beigas

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

09:24:10

Beigas

09:24:21

Sander Loones

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:16

Sākums

09:24:19

Beigas

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:25:30

Beigas

09:25:49

Fredrick Federley

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:38

Sākums

09:25:38

Beigas

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:26:50

Beigas

09:27:06

Matt Carthy

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:14

Sākums

09:27:01

Beigas

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:28:08

Beigas

09:28:22

Franck Proust

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:48

Sākums

09:28:14

Beigas

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:29:34

Beigas

09:29:50

Jeppe Kofod

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:23

Sākums

09:29:45

Beigas

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:31:00

Beigas

09:31:16

Evžen Tošenovský

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:50

Sākums

09:31:06

Beigas

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:32:28

Beigas

09:32:50

Salvatore Cicu

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:49

Sākums

09:32:38

Beigas

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:33:58

Beigas

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:38

Sākums

09:34:07

Beigas

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:35:18

Beigas

09:35:35

Iuliu Winkler

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:33

Sākums

09:35:27

Beigas

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:36:32

Beigas

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:09

Sākums

09:36:46

Beigas

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:37:48

Beigas

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:35

Sākums

09:37:56

Beigas

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:39:04

Beigas

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:38

Sākums

09:39:12

Beigas

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

09:40:25

Beigas

09:40:44

Esther de Lange

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:49

Sākums

09:40:35

Beigas

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

09:41:58

Beigas

09:42:17

Edouard Martin

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:27

Sākums

09:42:13

Beigas

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:03

Sākums

09:43:12

Beigas

09:44:15

Romana Tomc

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:36

Sākums

09:43:59

Beigas

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:45:09

Beigas

09:45:23

Maria Grapini

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:33

Sākums

09:45:15

Beigas

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:46:23

Beigas

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:37

Sākums

09:46:31

Beigas

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:47:43

Beigas

09:48:01

Georgios Epitideios

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:50

Sākums

09:47:50

Beigas

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:49:03

Beigas

09:49:21

Milan Zver

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:34

Sākums

09:49:12

Beigas

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

09:50:21

Beigas

09:50:40

Maria Arena

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:35

Sākums

09:50:32

Beigas

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:51:40

Beigas

09:51:56

Christian Ehler

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:12

Sākums

09:51:53

Beigas

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:52:59

Beigas

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:10

Sākums

09:53:12

Beigas

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:54:16

Beigas

09:54:31

Notis Marias

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:31

Sākums

09:54:20

Beigas

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:55:26

Beigas

09:55:40

Kostas Papadakis

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:36

Sākums

09:55:33

Beigas

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

09:56:39

Beigas

09:57:00

Seán Kelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:08

Sākums

09:56:52

Beigas

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:57:53

Beigas

09:58:08

José Blanco López

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:31

Sākums

09:58:00

Beigas

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:59:05

Beigas

09:59:26

Cecilia Malmström

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:04:59

Sākums

09:59:22

Beigas

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:04:14

Beigas

10:04:33

Jyrki Katainen

Uzdevumi : Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ilgums

00:02:42

Sākums

10:04:27

Beigas

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

10:07:03

Beigas

10:07:26

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:07:18

Beigas

10:07:30

10:07 - 12:12 Debates ar Portugāles premjerministru António Costa par Eiropas nākotni (debates)

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:23

Sākums

10:09:25

Beigas

10:11:48

António Costa

Uzdevumi : Portugal PM

Ilgums

00:26:58

Sākums

10:11:23

Beigas

10:38:21

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:14

Sākums

10:37:41

Beigas

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:15:21

Sākums

10:38:40

Beigas

10:54:01

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:06:41

Sākums

10:48:12

Beigas

10:54:53

Manfred Weber

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:05:17

Sākums

10:54:16

Beigas

10:59:34

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:36

Sākums

10:59:06

Beigas

10:59:43

Maria João Rodrigues

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:04:42

Sākums

10:59:35

Beigas

11:04:17

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:04:10

Beigas

11:04:28

Ulrike Trebesius

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:59

Sākums

11:04:24

Beigas

11:07:23

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:07:16

Beigas

11:07:32

Guy Verhofstadt

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:05:12

Sākums

11:07:28

Beigas

11:12:40

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

11:12:36

Beigas

11:12:46

Philippe Lamberts

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:03:00

Sākums

11:12:39

Beigas

11:15:39

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

11:15:12

Beigas

11:15:37

Tania González Peñas

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:02:41

Sākums

11:15:27

Beigas

11:18:08

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:17:42

Beigas

11:17:55

Jiří Payne

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Ilgums

00:04:13

Sākums

11:17:49

Beigas

11:22:02

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:21:35

Beigas

11:21:51

Marcel de Graaff

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:26

Sākums

11:21:46

Beigas

11:24:12

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:46

Sākums

11:24:01

Beigas

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:24:32

Beigas

11:24:47

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

11:24:40

Beigas

11:25:07

Georgios Epitideios

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:02:35

Sākums

11:24:50

Beigas

11:27:25

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:48

Sākums

11:27:00

Beigas

11:27:49

António Costa

Uzdevumi : Portugal PM

Ilgums

00:06:44

Sākums

11:27:32

Beigas

11:34:17

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:42

Sākums

11:33:50

Beigas

11:34:32

Nuno Melo

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:49

Sākums

11:34:19

Beigas

11:36:08

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:35:36

Beigas

11:35:52

Iratxe García Pérez

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:31

Sākums

11:35:49

Beigas

11:37:21

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:36:54

Beigas

11:37:12

Mark Demesmaeker

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:04

Sākums

11:37:06

Beigas

11:38:10

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:38:03

Beigas

11:38:21

Charles Goerens

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:47

Sākums

11:38:11

Beigas

11:39:58

Ana Miranda

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:02:05

Sākums

11:39:34

Beigas

11:41:40

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:41:13

Beigas

11:41:29

João Ferreira

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:44

Sākums

11:41:16

Beigas

11:43:01

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

11:42:33

Beigas

11:42:55

Gilles Lebreton

Uzdevumi : ENF

Ilgums

00:01:30

Sākums

11:42:44

Beigas

11:44:14

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:02

Sākums

11:43:45

Beigas

11:44:48

Paulo Rangel

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:15

Sākums

11:44:33

Beigas

11:46:48

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:32

Sākums

11:46:10

Beigas

11:46:42

Henna Virkkunen

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:45

Sākums

11:46:26

Beigas

11:48:12

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:47:44

Beigas

11:48:02

José Blanco López

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:39

Sākums

11:47:52

Beigas

11:49:32

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

11:49:04

Beigas

11:49:27

Lukas Mandl

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:22

Sākums

11:49:20

Beigas

11:50:42

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:50:33

Beigas

11:50:49

José Manuel Fernandes

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:46

Sākums

11:50:40

Beigas

11:52:27

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:51:58

Beigas

11:52:16

José Inácio Faria

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:40

Sākums

11:52:07

Beigas

11:53:48

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:53:17

Beigas

11:53:35

Maria Grapini

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:33

Sākums

11:53:29

Beigas

11:55:02

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:15

Sākums

11:54:36

Beigas

11:55:51

Maria João Rodrigues

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:44

Sākums

11:55:17

Beigas

11:56:01

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:35

Sākums

11:55:47

Beigas

11:57:22

Carlos Zorrinho

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:29

Sākums

11:56:53

Beigas

11:58:23

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:46

Sākums

11:57:44

Beigas

11:58:31

António Costa

Uzdevumi : Portugal PM

Ilgums

00:10:16

Sākums

11:58:16

Beigas

12:08:33

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:04:38

Sākums

12:08:07

Beigas

12:12:46

12:12 - 12:14 Pieprasījums atcelt imunitāti

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

12:12:22

Beigas

12:12:38

João Ferreira

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:09

Sākums

12:12:31

Beigas

12:13:41

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:25

Sākums

12:13:21

Beigas

12:14:46

12:14 - 13:25 Balsošanas laiks

12:14 - 12:29 Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (balsošana)

AntonioTajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

12:14:23

Beigas

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:00

Sākums

12:14:36

Beigas

12:15:37

AntonioTajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:14:22

Sākums

12:15:21

Beigas

12:29:43

12:29 - 12:35 Dzelzceļa transporta statistika (A8-0038/2018 - Karima Delli) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:30

Sākums

12:29:47

Beigas

12:30:17

SvenGiegold

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:31

Sākums

12:30:12

Beigas

12:31:44

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

12:31:22

Beigas

12:31:41

BrianHayes

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:41

Sākums

12:31:39

Beigas

12:33:20

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

12:33:18

Beigas

12:33:51

PervencheBerès

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:43

Sākums

12:33:43

Beigas

12:35:26

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:48

Sākums

12:35:05

Beigas

12:35:53

12:35 - 12:36 Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:37

Sākums

12:35:48

Beigas

12:36:26

12:36 - 12:36 Pasākumi Ņūkāslas slimības kontrolei (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:34

Sākums

12:36:15

Beigas

12:36:49

12:36 - 12:37 Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Gruzijai (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

12:36:39

Beigas

12:37:13

12:37 - 12:37 Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Regulu (ES) Nr. 347/2013 (B8-0136/2018) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:38

Sākums

12:37:03

Beigas

12:37:41

12:37 - 12:37 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

12:37:31

Beigas

12:37:56

12:37 - 12:38 Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos nominālais sastāvs (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

12:37:48

Beigas

12:38:08

12:38 - 13:03 Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:26:08

Sākums

12:38:01

Beigas

13:04:09

13:03 - 13:15 Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:12:10

Sākums

13:03:44

Beigas

13:15:54

13:15 - 13:19 Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:04:30

Sākums

13:15:29

Beigas

13:20:00

13:19 - 13:24 Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:06:46

Sākums

13:19:40

Beigas

13:26:26

13:26 - 14:09 Balsojumu skaidrojumi

13:26 - 13:41 Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:31

Sākums

13:26:18

Beigas

13:26:50

MomchilNekov

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:29

Sākums

13:26:40

Beigas

13:28:09

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:35

Sākums

13:27:43

Beigas

13:28:18

JasenkoSelimovic

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:28

Sākums

13:28:06

Beigas

13:29:35

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:29:08

Beigas

13:29:24

MonicaMacovei

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:39

Sākums

13:29:17

Beigas

13:30:56

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

13:30:28

Beigas

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:03

Sākums

13:30:50

Beigas

13:31:53

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:31:42

Beigas

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:01

Sākums

13:31:49

Beigas

13:32:50

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:32:33

Beigas

13:32:49

TiborSzanyi

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:16

Sākums

13:32:41

Beigas

13:33:58

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:33:39

Beigas

13:33:54

JanZahradil

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:31

Sākums

13:33:45

Beigas

13:35:17

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:34:51

Beigas

13:35:06

DeirdreClune

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:10

Sākums

13:35:04

Beigas

13:36:14

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

13:36:08

Beigas

13:36:19

AshleyFox

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:14

Sākums

13:36:17

Beigas

13:37:31

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:37:25

Beigas

13:37:38

JiříPayne

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:00

Sākums

13:37:29

Beigas

13:38:30

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:38:13

Beigas

13:38:29

ZoltánBalczó

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:33

Sākums

13:38:21

Beigas

13:39:54

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:39:27

Beigas

13:39:42

DanielHannan

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:08

Sākums

13:39:38

Beigas

13:40:46

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:32

Sākums

13:40:39

Beigas

13:41:12

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:02

Sākums

13:26:21

Beigas

13:26:23

13:40 - 13:53 Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:40:47

Beigas

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:33

Sākums

13:40:55

Beigas

13:42:29

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

13:42:02

Beigas

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:31

Sākums

13:42:13

Beigas

13:43:44

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

13:43:18

Beigas

13:43:38

JasenkoSelimovic

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:00:54

Sākums

13:43:33

Beigas

13:44:27

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:44:20

Beigas

13:44:33

TiborSzanyi

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:12

Sākums

13:44:26

Beigas

13:45:38

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:45:21

Beigas

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:36

Sākums

13:45:27

Beigas

13:47:04

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:46:34

Beigas

13:46:49

DeirdreClune

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:11

Sākums

13:46:42

Beigas

13:47:53

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:47:45

Beigas

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:39

Sākums

13:47:50

Beigas

13:49:29

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

13:49:03

Beigas

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:39

Sākums

13:49:14

Beigas

13:50:54

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:50:27

Beigas

13:50:44

CsabaSógor

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:29

Sākums

13:50:35

Beigas

13:52:05

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:51:38

Beigas

13:51:53

StanislavPolčák

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:12

Sākums

13:51:45

Beigas

13:52:58

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:34

Sākums

13:52:39

Beigas

13:53:14

13:52 - 14:01 Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:52:45

Beigas

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:35

Sākums

13:53:00

Beigas

13:54:36

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

13:54:10

Beigas

13:54:28

JasenkoSelimovic

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:00:52

Sākums

13:54:23

Beigas

13:55:15

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:55:09

Beigas

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:30

Sākums

13:55:16

Beigas

13:56:47

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:56:20

Beigas

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:14

Sākums

13:56:30

Beigas

13:57:44

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:39

Sākums

13:56:31

Beigas

13:58:10

AndrejsMamikins

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:11

Sākums

13:57:46

Beigas

13:58:57

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:58:51

Beigas

13:59:09

MonicaMacovei

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:38

Sākums

13:58:56

Beigas

14:00:35

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

14:00:07

Beigas

14:00:24

NotisMarias

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:33

Sākums

14:00:14

Beigas

14:01:48

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

14:01:22

Beigas

14:01:41

14:01 - 14:05 Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

14:01:25

Beigas

14:01:42

TiborSzanyi

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:34

Sākums

14:01:32

Beigas

14:03:07

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

14:02:40

Beigas

14:02:58

RosaD'Amato

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:36

Sākums

14:02:44

Beigas

14:04:21

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

14:03:55

Beigas

14:04:11

MonicaMacovei

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:29

Sākums

14:04:02

Beigas

14:05:31

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

14:05:05

Beigas

14:05:25

14:05 - 14:09 Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

14:05:11

Beigas

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:31

Sākums

14:05:16

Beigas

14:06:48

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

14:06:22

Beigas

14:06:38

RosaD'Amato

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:29

Sākums

14:06:30

Beigas

14:08:00

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

14:07:34

Beigas

14:07:50

NotisMarias

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:31

Sākums

14:07:40

Beigas

14:09:12

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:07

Sākums

14:08:51

Beigas

14:08:58

14:09 - 14:09 Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:03

Sākums

14:09:06

Beigas

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

15:04:27

Beigas

15:04:36

15:04 - 15:04 Sēdes atsākšana

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:02

Sākums

15:04:33

Beigas

15:04:35

15:05 - 15:05 Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:04:55

Beigas

15:05:05

15:05 - 16:05 Starptautiska sadarbība cīņā pret kibernoziedzību — sabiedrisko pakalpojumu apdraudējumu

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

15:05:17

Beigas

15:05:35

Helga Stevens

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:05:03

Sākums

15:05:30

Beigas

15:10:33

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

15:10:03

Beigas

15:10:21

Monika Panayotova

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:06:31

Sākums

15:10:15

Beigas

15:16:46

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

15:16:20

Beigas

15:16:31

Julian King

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:08:10

Sākums

15:16:31

Beigas

15:24:41

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

15:24:35

Beigas

15:24:52

Roberta Metsola

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:20

Sākums

15:24:51

Beigas

15:27:11

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

15:27:02

Beigas

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:02:41

Sākums

15:27:09

Beigas

15:29:50

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:29:19

Beigas

15:29:29

Monica Macovei

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:43

Sākums

15:29:29

Beigas

15:31:12

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:30:46

Beigas

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Ilgums

00:02:53

Sākums

15:30:50

Beigas

15:33:43

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

15:33:07

Beigas

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:02:41

Sākums

15:33:16

Beigas

15:35:57

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

15:35:30

Beigas

15:35:41

Jiří Maštálka

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:01:35

Sākums

15:35:35

Beigas

15:37:11

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:36:44

Beigas

15:36:54

Auke Zijlstra

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Ilgums

00:01:28

Sākums

15:36:52

Beigas

15:38:21

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

15:37:56

Beigas

15:38:06

Georgios Epitideios

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:42

Sākums

15:38:00

Beigas

15:39:42

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

15:39:15

Beigas

15:39:31

Emil Radev

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:07

Sākums

15:39:24

Beigas

15:41:31

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

15:41:03

Beigas

15:41:11

Nicola Danti

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:35

Sākums

15:41:06

Beigas

15:43:42

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

15:43:16

Beigas

15:43:24

Evžen Tošenovský

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:48

Sākums

15:43:19

Beigas

15:45:08

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:07

Sākums

15:44:43

Beigas

15:44:51

Urmas Paet

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:14

Sākums

15:44:50

Beigas

15:46:04

Indrek Tarand

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:00:56

Sākums

15:46:05

Beigas

15:47:01

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:46:55

Beigas

15:47:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:01

Sākums

15:46:57

Beigas

15:48:59

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:48:33

Beigas

15:48:42

Miriam Dalli

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:12

Sākums

15:48:40

Beigas

15:49:52

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:49:46

Beigas

15:49:55

James Nicholson

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:14

Sākums

15:49:54

Beigas

15:51:08

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

15:51:03

Beigas

15:51:12

Heinz K. Becker

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:12

Sākums

15:51:09

Beigas

15:53:22

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

15:52:57

Beigas

15:53:05

Notis Marias

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:40

Sākums

15:53:00

Beigas

15:54:40

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:54:13

Beigas

15:54:22

Axel Voss

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:19

Sākums

15:54:17

Beigas

15:56:37

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

15:56:03

Beigas

15:56:15

Jeroen Lenaers

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:05

Sākums

15:56:11

Beigas

15:58:17

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:57:51

Beigas

15:58:01

Carlos Coelho

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:44

Sākums

15:57:55

Beigas

15:59:39

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:32

Sākums

15:59:11

Beigas

15:59:44

Michał Boni

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:46

Sākums

15:59:38

Beigas

16:01:24

Pavel Telička

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

16:01:18

Beigas

16:01:31

Julian King

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:01:43

Sākums

16:01:27

Beigas

16:03:10