Debates - multivide

Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts

09:01 - 09:01

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:01:15

Beigas

09:01:32

09:01 - 09:01 Sēdes atklāšana

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:01:25

Beigas

09:01:42

09:01 - 09:49 Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (debates)

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:36

Sākums

09:01:35

Beigas

09:02:12

Eleni Theocharous

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:04:34

Sākums

09:02:01

Beigas

09:06:36

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:06:10

Beigas

09:06:28

Francesc Gambús

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:04:24

Sākums

09:06:13

Beigas

09:10:38

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:10:12

Beigas

09:10:26

Frans Timmermans

Uzdevumi : Premier vice-président de la Commission

Ilgums

00:04:59

Sākums

09:10:22

Beigas

09:15:21

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:15:15

Beigas

09:15:29

Alojz Peterle

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:32

Sākums

09:15:21

Beigas

09:16:54

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:16:25

Beigas

09:16:39

Elly Schlein

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:02:40

Sākums

09:16:31

Beigas

09:19:11

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:18:44

Beigas

09:19:00

Czesław Hoc

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:44

Sākums

09:18:51

Beigas

09:20:35

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:20:08

Beigas

09:20:22

Mirja Vehkaperä

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Ilgums

00:02:06

Sākums

09:20:13

Beigas

09:22:19

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:21:51

Beigas

09:22:05

Benedek Jávor

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:39

Sākums

09:21:56

Beigas

09:23:36

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:23:09

Beigas

09:23:22

Anja Hazekamp

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:02:02

Sākums

09:23:16

Beigas

09:25:18

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

09:24:51

Beigas

09:25:11

Olaf Stuger

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Ilgums

00:01:59

Sākums

09:24:58

Beigas

09:26:57

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:26:29

Beigas

09:26:45

Bogusław Sonik

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:38

Sākums

09:26:33

Beigas

09:28:12

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:27:45

Beigas

09:28:01

Miriam Dalli

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:41

Sākums

09:27:52

Beigas

09:30:34

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:30:06

Beigas

09:30:22

Gerben-Jan Gerbrandy

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:02:13

Sākums

09:30:11

Beigas

09:32:25

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:31:53

Beigas

09:32:14

Heidi Hautala

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:56

Sākums

09:32:02

Beigas

09:33:58

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

09:33:17

Beigas

09:33:45

Olaf Stuger

Uzdevumi : ENF

Ilgums

00:00:52

Sākums

09:33:33

Beigas

09:34:25

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:36

Sākums

09:34:08

Beigas

09:34:44

Heidi Hautala

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:00:28

Sākums

09:34:12

Beigas

09:34:40

Lola Sánchez Caldentey

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:02:02

Sākums

09:34:33

Beigas

09:36:36

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:36:08

Beigas

09:36:21

Seán Kelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:32

Sākums

09:36:13

Beigas

09:37:46

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

09:37:19

Beigas

09:37:44

Maria Grapini

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:38

Sākums

09:37:28

Beigas

09:39:07

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:38:39

Beigas

09:38:57

Notis Marias

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:37

Sākums

09:38:49

Beigas

09:40:27

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:40:00

Beigas

09:40:17

Nicola Caputo

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:39

Sākums

09:40:09

Beigas

09:41:48

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:41:22

Beigas

09:41:39

Frans Timmermans

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:04:32

Sākums

09:41:31

Beigas

09:46:03

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:45:36

Beigas

09:45:49

Eleni Theocharous

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:01:25

Sākums

09:45:46

Beigas

09:47:12

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

09:46:45

Beigas

09:46:56

Francesc Gambús

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:02:38

Sākums

09:46:50

Beigas

09:49:28

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:49:01

Beigas

09:49:14

09:49 - 10:19 Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (debates)

Christofer Fjellner

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:05:04

Sākums

09:49:27

Beigas

09:54:31

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:53:52

Beigas

09:54:08

Neven Mimica

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:06:29

Sākums

09:54:01

Beigas

10:00:31

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

10:00:05

Beigas

10:00:25

Brando Benifei

Uzdevumi : AFET

Ilgums

00:01:48

Sākums

10:00:14

Beigas

10:02:03

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:01:25

Beigas

10:01:40

Santiago Fisas Ayxelà

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:36

Sākums

10:01:35

Beigas

10:03:11

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:02:43

Beigas

10:02:58

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:02:13

Sākums

10:02:49

Beigas

10:05:03

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

10:04:34

Beigas

10:04:58

Marietje Schaake

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Ilgums

00:01:53

Sākums

10:04:50

Beigas

10:06:44

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:06:17

Beigas

10:06:31

Heidi Hautala

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:44

Sākums

10:06:25

Beigas

10:08:10

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:07:43

Beigas

10:07:54

Helmut Scholz

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:01:41

Sākums

10:07:47

Beigas

10:09:28

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

10:09:01

Beigas

10:09:12

Tiziana Beghin

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Ilgums

00:01:26

Sākums

10:09:05

Beigas

10:10:31

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:10:04

Beigas

10:10:22

France Jamet

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Ilgums

00:01:35

Sākums

10:10:10

Beigas

10:11:45

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:11:18

Beigas

10:11:32

William (The Earl of) Dartmouth

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:02:02

Sākums

10:11:26

Beigas

10:13:28

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:13:01

Beigas

10:13:13

Danilo Oscar Lancini

Uzdevumi : ENF

Ilgums

00:01:45

Sākums

10:13:05

Beigas

10:14:51

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:14:23

Beigas

10:14:41

Notis Marias

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:34

Sākums

10:14:33

Beigas

10:16:08

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:15:42

Beigas

10:15:59

Neven Mimica

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:01:49

Sākums

10:15:50

Beigas

10:17:40

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:17:14

Beigas

10:17:27

Christofer Fjellner

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:02:34

Sākums

10:17:20

Beigas

10:19:54

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:19:29

Beigas

10:19:43

10:19 - 10:40 Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:19:46

Beigas

10:20:03

Heidi Hautala

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:51

Sākums

10:19:56

Beigas

10:21:47

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:21:18

Beigas

10:21:33

Mark Demesmaeker

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:49

Sākums

10:21:25

Beigas

10:23:15

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:22:46

Beigas

10:23:02

Helmut Scholz

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:11

Sākums

10:22:59

Beigas

10:24:10

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:24:03

Beigas

10:24:15

Wolf Klinz

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:48

Sākums

10:24:08

Beigas

10:25:56

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:25:28

Beigas

10:25:39

Ana Gomes

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:44

Sākums

10:25:33

Beigas

10:27:17

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:26:51

Beigas

10:27:08

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:30

Sākums

10:26:57

Beigas

10:28:27

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:28:02

Beigas

10:28:21

Julie Ward

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:54

Sākums

10:28:13

Beigas

10:30:07

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:29:41

Beigas

10:29:58

Nathan Gill

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Ilgums

00:01:42

Sākums

10:29:47

Beigas

10:31:30

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

10:31:02

Beigas

10:31:23

José Inácio Faria

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:42

Sākums

10:31:14

Beigas

10:32:56

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:32:30

Beigas

10:32:45

Juan Fernando López Aguilar

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:39

Sākums

10:32:38

Beigas

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:33:51

Beigas

10:34:05

Notis Marias

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:41

Sākums

10:33:57

Beigas

10:35:39

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:35:13

Beigas

10:35:30

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:48

Sākums

10:35:22

Beigas

10:37:11

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:36:43

Beigas

10:37:01

Seán Kelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:28

Sākums

10:36:53

Beigas

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:37:53

Beigas

10:38:09

Neven Mimica

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:02:59

Sākums

10:38:02

Beigas

10:41:01

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:40:34

Beigas

10:40:54

10:41 - 11:15 Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:32

Sākums

10:40:59

Beigas

10:41:32

Bodil Valero

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:48

Sākums

10:41:22

Beigas

10:43:10

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:42:43

Beigas

10:42:58

Cornelia Ernst

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:31

Sākums

10:42:56

Beigas

10:44:27

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:44:18

Beigas

10:44:37

Marietje Schaake

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:45

Sākums

10:44:28

Beigas

10:46:14

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:45:47

Beigas

10:45:59

Wajid Khan

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:34

Sākums

10:45:52

Beigas

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:46:59

Beigas

10:47:13

Charles Tannock

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:02:02

Sākums

10:47:05

Beigas

10:49:08

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:48:42

Beigas

10:49:00

Tunne Kelam

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:02:28

Sākums

10:48:48

Beigas

10:51:16

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:55

Sākums

10:50:20

Beigas

10:51:16

Cristian Dan Preda

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:33

Sākums

10:51:01

Beigas

10:52:35

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

10:52:08

Beigas

10:52:42

Bas Belder

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:50

Sākums

10:52:30

Beigas

10:54:20

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:53:51

Beigas

10:54:10

Jaromír Štětina

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:46

Sākums

10:54:02

Beigas

10:55:48

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

10:55:16

Beigas

10:55:37

Anders Primdahl Vistisen

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:33

Sākums

10:55:28

Beigas

10:57:01

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

10:56:35

Beigas

10:57:00

Jiří Pospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:29

Sākums

10:56:51

Beigas

10:58:20

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:57:54

Beigas

10:58:08

Ana Gomes

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:39

Sākums

10:58:00

Beigas

10:59:40

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:59:13

Beigas

10:59:27

Mark Demesmaeker

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:32

Sākums

10:59:20

Beigas

11:00:52

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

11:00:26

Beigas

11:00:49

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:40

Sākums

11:00:39

Beigas

11:02:19

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

11:01:45

Beigas

11:02:12

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:35

Sākums

11:02:02

Beigas

11:03:37

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:03:10

Beigas

11:03:28

Julie Ward

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:44

Sākums

11:03:20

Beigas

11:05:04

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:04:37

Beigas

11:04:51

José Inácio Faria

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:38

Sākums

11:04:43

Beigas

11:06:22

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:05:54

Beigas

11:06:13

Jude Kirton-Darling

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:50

Sākums

11:06:03

Beigas

11:07:54

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

11:07:25

Beigas

11:07:49

Stanislav Polčák

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:31

Sākums

11:07:35

Beigas

11:09:07

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

11:08:40

Beigas

11:09:07

Neven Mimica

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:06:33

Sākums

11:08:56

Beigas

11:15:29

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:41

Sākums

11:15:03

Beigas

11:15:45

11:15 - 11:47 Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

11:15:38

Beigas

11:16:01

Molly Scott Cato

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:13

Sākums

11:15:58

Beigas

11:17:11

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:46

Sākums

11:17:05

Beigas

11:17:52

Ignazio Corrao

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:39

Sākums

11:17:14

Beigas

11:18:54

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:18:28

Beigas

11:18:47

Xabier Benito Ziluaga

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:44

Sākums

11:18:38

Beigas

11:20:23

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:19:57

Beigas

11:20:14

Beatriz Becerra Basterrechea

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:16

Sākums

11:20:04

Beigas

11:21:21

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:21:02

Beigas

11:21:20

Ramón Jáuregui Atondo

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:01:46

Sākums

11:21:12

Beigas

11:22:58

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:22:32

Beigas

11:22:48

Tomáš Zdechovský

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:02:14

Sākums

11:22:39

Beigas

11:24:54

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

11:24:25

Beigas

11:24:49

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:25

Sākums

11:24:40

Beigas

11:26:06

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:45

Sākums

11:25:38

Beigas

11:26:23

Ana Miranda

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:03

Sākums

11:26:09

Beigas

11:27:12

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

11:26:42

Beigas

11:26:53

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:00:32

Sākums

11:26:44

Beigas

11:27:17

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:59

Sākums

11:27:06

Beigas

11:28:06

Francisco Assis

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:44

Sākums

11:27:49

Beigas

11:29:33

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:29:05

Beigas

11:29:20

Ana Miranda

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:40

Sākums

11:29:12

Beigas

11:30:53

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

11:30:25

Beigas

11:30:44

Dobromir Sośnierz

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:48

Sākums

11:30:33

Beigas

11:32:22

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:31:51

Beigas

11:32:06

Krzysztof Hetman

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:40

Sākums

11:31:58

Beigas

11:33:39

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:33:09

Beigas

11:33:28

Seán Kelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:24

Sākums

11:33:25

Beigas

11:34:49

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

11:34:32

Beigas

11:34:52

Jiří Pospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:34

Sākums

11:34:43

Beigas

11:36:18

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

11:35:48

Beigas

11:36:14

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:47

Sākums

11:36:01

Beigas

11:37:49

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:37:22

Beigas

11:37:37

Krisztina Morvai

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:50

Sākums

11:37:29

Beigas

11:39:19

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:41

Sākums

11:38:49

Beigas

11:39:30

José Inácio Faria

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:47

Sākums

11:38:55

Beigas

11:40:43

Stanislav Polčák

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:44

Sākums

11:40:17

Beigas

11:42:02

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

11:41:35

Beigas

11:41:43

Neven Mimica

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:05:51

Sākums

11:41:36

Beigas

11:47:27

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:37

Sākums

11:47:01

Beigas

11:47:39

12:00 - 12:00

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:32

Sākums

12:00:17

Beigas

12:00:49

12:00 - 12:00 Sēdes atsākšana

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

12:00:45

Beigas

12:00:54

12:00 - 12:22 Apsveikšana

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:03:34

Sākums

12:00:54

Beigas

12:04:28

Philippe Lamberts

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:02:27

Sākums

12:04:23

Beigas

12:06:50

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:30

Sākums

12:06:08

Beigas

12:07:38

Gabriele Zimmer

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:02:17

Sākums

12:07:10

Beigas

12:09:27

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:50

Sākums

12:09:16

Beigas

12:10:06

Josef Weidenholzer

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:02

Sākums

12:10:04

Beigas

12:11:06

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

12:11:04

Beigas

12:11:20

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:52

Sākums

12:11:21

Beigas

12:12:13

Esteban González Pons

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:56

Sākums

12:12:08

Beigas

12:14:04

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:56

Sākums

12:13:45

Beigas

12:14:41

Eleonora Forenza

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:00:43

Sākums

12:14:35

Beigas

12:15:19

Ana Miranda

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:06

Sākums

12:15:12

Beigas

12:16:19

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:02

Sākums

12:16:10

Beigas

12:16:12

James Carver

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:00:48

Sākums

12:16:13

Beigas

12:17:01

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

12:17:02

Beigas

12:17:16

Dobromir Sośnierz

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:00:27

Sākums

12:17:12

Beigas

12:17:39

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:51

Sākums

12:17:37

Beigas

12:18:28

France Jamet

Uzdevumi : ENF

Ilgums

00:00:25

Sākums

12:18:14

Beigas

12:18:39

Daniele Viotti

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:34

Sākums

12:18:35

Beigas

12:19:09

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:31

Sākums

12:19:05

Beigas

12:19:36

Laura Agea

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:19:32

Beigas

12:19:46

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:47

Sākums

12:19:46

Beigas

12:20:33

Guy Verhofstadt

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:21

Sākums

12:20:34

Beigas

12:21:55

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:26

Sākums

12:22:00

Beigas

12:22:26

12:22 - 13:12 Balsošanas laiks

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:03

Sākums

12:22:26

Beigas

12:22:29

12:22 - 12:22 Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:22:24

Beigas

12:22:38

12:22 - 12:22 Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

12:22:31

Beigas

12:22:49

12:22 - 12:23 Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:58

Sākums

12:22:42

Beigas

12:23:41

12:23 - 12:23 Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

12:23:27

Beigas

12:23:52

12:23 - 12:24 Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:40

Sākums

12:23:44

Beigas

12:24:24

12:24 - 12:26 Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (balsošana)

MattCarthy

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:00:45

Sākums

12:24:14

Beigas

12:24:59

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

12:24:49

Beigas

12:25:11

RobertoGualtieri

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:44

Sākums

12:25:01

Beigas

12:25:46

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:42

Sākums

12:25:37

Beigas

12:26:19

12:26 - 12:26 Konkurences aizsardzība gaisa transportā (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:30

Sākums

12:26:16

Beigas

12:26:47

12:26 - 12:36 2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:28:49

Sākums

12:26:37

Beigas

12:55:27

12:36 - 12:37 Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:57

Sākums

12:36:57

Beigas

12:38:54

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

12:36:57

Beigas

12:37:16

12:37 - 12:43 Sebastiano Laviola iecelšana par Vienotās noregulējuma valdes locekli (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri)

SvenGiegold

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:48

Sākums

12:38:49

Beigas

12:40:37

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:31

Sākums

12:40:02

Beigas

12:40:33

RobertoGualtieri

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:41

Sākums

12:40:26

Beigas

12:42:08

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:11

Sākums

12:41:48

Beigas

12:42:59

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

12:42:37

Beigas

12:42:59

12:42 - 12:43 Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:37

Sākums

12:42:54

Beigas

12:43:31

12:43 - 12:43 Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:40

Sākums

12:43:21

Beigas

12:44:01

12:43 - 12:44 Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:47

Sākums

12:43:50

Beigas

12:44:38

12:44 - 12:44 Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (B8-0176/2019) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

12:44:26

Beigas

12:44:49

12:44 - 12:55 Klimata pārmaiņas (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:11:04

Sākums

12:44:41

Beigas

12:55:46

12:55 - 13:03 Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (B8-0163/2019) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

12:55:26

Beigas

12:55:41

FranceJamet

Uzdevumi : ENF

Ilgums

00:00:34

Sākums

12:55:36

Beigas

12:56:10

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:07:09

Sākums

12:56:07

Beigas

13:03:16

13:03 - 13:06 Eiropas Monetārā fonda izveide (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:03:17

Sākums

13:03:11

Beigas

13:06:29

13:06 - 13:07 Stāvoklis Nikaragvā (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:09

Sākums

13:06:04

Beigas

13:07:13

13:07 - 13:11 Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (balsošana)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:04:57

Sākums

13:07:02

Beigas

13:11:59

13:12 - 13:13

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:58

Sākums

13:12:41

Beigas

13:13:40

13:13 - 13:45 Balsojumu skaidrojumi

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:07

Sākums

13:13:26

Beigas

13:13:34

13:13 - 13:16 Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls (A8-0084/2019 - Julia Reda)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:32

Sākums

13:13:28

Beigas

13:16:01

DobromirSośnierz

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:16

Sākums

13:14:29

Beigas

13:15:46

13:15 - 13:21 2018. gada ziņojums par Turciju (A8-0091/2019 - Kati Piri)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:15:36

Beigas

13:15:51

MonicaMacovei

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:44

Sākums

13:15:44

Beigas

13:17:29

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

13:17:05

Beigas

13:17:28

JiříPospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:13

Sākums

13:17:15

Beigas

13:18:29

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:18:11

Beigas

13:18:25

DobromirSośnierz

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:25

Sākums

13:18:17

Beigas

13:19:42

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:19:16

Beigas

13:19:33

BranislavŠkripek

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:29

Sākums

13:19:24

Beigas

13:20:54

13:20 - 13:22 Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (A8-0162/2019 - Marian Harkin)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:20:35

Beigas

13:20:53

MichaelaŠojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:33

Sākums

13:20:45

Beigas

13:22:19

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:30

Sākums

13:21:53

Beigas

13:22:23

13:21 - 13:25 Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

13:21:59

Beigas

13:22:19

MichaelaŠojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:25

Sākums

13:22:12

Beigas

13:23:37

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:23:11

Beigas

13:23:28

JulieWard

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:16

Sākums

13:23:25

Beigas

13:24:41

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

13:24:37

Beigas

13:25:05

13:24 - 13:27 Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

13:24:42

Beigas

13:25:01

MiapetraKumpula-Natri

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:38

Sākums

13:24:54

Beigas

13:26:33

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

13:26:07

Beigas

13:26:26

MirosławPiotrowski

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:37

Sākums

13:26:17

Beigas

13:27:54

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

13:27:25

Beigas

13:27:46

13:27 - 13:29 Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:27:28

Beigas

13:27:44

MirosławPiotrowski

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:14

Sākums

13:27:37

Beigas

13:28:52

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:45

Sākums

13:28:30

Beigas

13:29:15

13:28 - 13:38 Klimata pārmaiņas (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:28:36

Beigas

13:28:53

AnaMiranda

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:32

Sākums

13:28:46

Beigas

13:30:19

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:29:53

Beigas

13:30:10

YounousOmarjee

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:30

Sākums

13:30:02

Beigas

13:31:33

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

13:31:07

Beigas

13:31:19

MiguelUrbán Crespo

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:37

Sākums

13:31:12

Beigas

13:32:50

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:32:23

Beigas

13:32:38

MiapetraKumpula-Natri

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:40

Sākums

13:32:29

Beigas

13:34:09

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

13:33:38

Beigas

13:33:59

MirosławPiotrowski

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:02

Sākums

13:33:49

Beigas

13:34:52

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

13:34:36

Beigas

13:34:51

DobromirSośnierz

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:33

Sākums

13:34:42

Beigas

13:36:16

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:35:48

Beigas

13:36:04

JulieWard

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:12

Sākums

13:36:00

Beigas

13:37:12

RainerWieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:37:06

Beigas

13:37:19