Runātājs - multivide


Pirmdiena, 2019. gada 25. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts


Strasbūrā

A-D

Asim ADEMOV

Uzstāšanās : Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā

Uzdevumi : PPE

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:33

Sākums

19:27:16

Beigas

19:28:50

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:03:15

Sākums

17:48:09

Beigas

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Uzdevumi : EFDD

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:37

Sākums

13:59:00

Beigas

14:00:38

Uzstāšanās : Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (debates)

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:50

Sākums

09:22:09

Beigas

09:23:59

Uzstāšanās : Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (debates)

Uzdevumi : EFDD

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:06

Sākums

09:24:33

Beigas

09:25:39

Uzstāšanās : Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:53

Sākums

10:10:31

Beigas

10:12:24

Laura AGEA

Uzstāšanās : Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0382/2018 - Laura Agea) (balsošana)

Uzdevumi : EFDD

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:03

Sākums

17:22:30

Beigas

17:23:33

John Stuart AGNEW

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:41

Sākums

15:54:36

Beigas

15:56:17

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:37

Sākums

15:56:37

Beigas

15:57:14

Uzstāšanās : ES mēslošanas līdzekļi (debates)

Uzdevumi : question "carton bleu"

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:46

Sākums

16:48:07

Beigas

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:31

Sākums

10:32:53

Beigas

10:34:24

Uzstāšanās : ES mēslošanas līdzekļi (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:05

Sākums

16:51:07

Beigas

16:53:12

Daniela AIUTO

Uzstāšanās : Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (debates)

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:51

Sākums

20:09:24

Beigas

20:11:16

Uzstāšanās : Vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (balsošana)

Uzdevumi : EFDD

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:04

Sākums

17:23:49

Beigas

17:24:54

Nedzhmi ALI

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : ALDE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:10

Sākums

16:30:24

Beigas

16:32:35

Martina ANDERSON

Uzstāšanās : Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Uzdevumi : GUE/NGL

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:02:11

Sākums

23:01:49

Beigas

23:04:01

Uzstāšanās : Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Uzdevumi : GUE/NGL

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:13

Sākums

10:05:48

Beigas

10:08:01

Lucy ANDERSON

Uzstāšanās : Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi - Preču pārdošanas līgumi (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:38

Sākums

12:15:14

Beigas

12:16:53

Max ANDERSSON

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : Verts/ALE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:15

Sākums

09:58:30

Beigas

09:59:45

Eric ANDRIEU

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:05

Sākums

16:39:55

Beigas

16:42:00

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:37

Sākums

16:04:38

Beigas

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Uzstāšanās : Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:36

Sākums

20:03:46

Beigas

20:05:23

Uzstāšanās : Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:43

Sākums

21:20:54

Beigas

21:22:37

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:35

Sākums

12:29:33

Beigas

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Uzstāšanās : Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:30

Sākums

21:12:17

Beigas

21:13:47

Uzstāšanās : Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:42

Sākums

21:14:51

Beigas

21:15:33

Andrus ANSIP

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : komisārs

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:03:11

Sākums

10:35:21

Beigas

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Uzstāšanās : Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu - Elektroenerģijas iekšējais tirgus - Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra - Riskgatavība elektroenerģijas sektorā (debates)

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:06:38

Sākums

21:03:29

Beigas

21:10:07

Uzstāšanās : Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu - Elektroenerģijas iekšējais tirgus - Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra - Riskgatavība elektroenerģijas sektorā (debates)

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:36

Sākums

21:34:17

Beigas

21:35:53

Uzstāšanās : Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (debates)

Uzdevumi : komisārs

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:06:29

Sākums

22:02:10

Beigas

22:08:40

Uzstāšanās : Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (debates)

Uzdevumi : komisārs

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:03:28

Sākums

22:24:34

Beigas

22:28:02

Uzstāšanās : Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (debates)

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:03:14

Sākums

22:32:33

Beigas

22:35:47

Uzstāšanās : Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (debates)

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:03

Sākums

22:39:38

Beigas

22:40:41

Uzstāšanās : Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (debates)

Uzdevumi : komisārs

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:05:09

Sākums

18:13:44

Beigas

18:18:53

Uzstāšanās : Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (debates)

Uzdevumi : komisārs

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:09

Sākums

19:06:36

Beigas

19:08:45

Pascal ARIMONT

Uzstāšanās : Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi - Preču pārdošanas līgumi (debates)

Uzdevumi : Referents

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:04:14

Sākums

11:54:56

Beigas

11:59:10

Uzstāšanās : Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi - Preču pārdošanas līgumi (debates)

Uzdevumi : Referents

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:31

Sākums

12:26:15

Beigas

12:26:46

Uzstāšanās : Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (balsošana)

Uzdevumi : Referents

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:59

Sākums

12:58:14

Beigas

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:41

Sākums

12:03:39

Beigas

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:03:00

Sākums

09:34:20

Beigas

09:37:20

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : EFDD

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:59

Sākums

09:37:34

Beigas

09:38:33

Uzstāšanās : Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:37

Sākums

21:50:38

Beigas

21:53:16

Uzstāšanās : 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (debates)

Uzdevumi : EFDD

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:38

Sākums

19:03:27

Beigas

19:06:05

Uzstāšanās : 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (debates)

Uzdevumi : réponse "carton bleu"

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:38

Sākums

19:06:39

Beigas

19:07:17

Jean ARTHUIS

Uzstāšanās : 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (debates)

Uzdevumi : ALDE

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:03:13

Sākums

19:07:14

Beigas

19:10:28

Uzstāšanās : Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Uzdevumi : BUDG

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:02:08

Sākums

09:55:57

Beigas

09:58:06

Richard ASHWORTH

Uzstāšanās : Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:16

Sākums

10:33:26

Beigas

10:35:42

Francisco ASSIS

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:40

Sākums

22:33:47

Beigas

22:35:27

Margrete AUKEN

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:10

Sākums

15:25:33

Beigas

15:27:44

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)

Uzdevumi : Verts/ALE

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:55

Sākums

15:55:57

Beigas

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : komisārs

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:04:54

Sākums

17:41:52

Beigas

17:46:47

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : komisārs

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:16

Sākums

18:27:15

Beigas

18:29:32

Uzstāšanās : Dzeramā ūdens kvalitāte (debates)

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:04:59

Sākums

19:15:17

Beigas

19:20:16

Uzstāšanās : Dzeramā ūdens kvalitāte (debates)

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:13

Sākums

20:13:54

Beigas

20:15:07

Uzstāšanās : ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā - ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā (debates) (debates)

Uzdevumi : komisārs

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:05:49

Sākums

20:27:08

Beigas

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : Referents

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:04:46

Sākums

15:02:55

Beigas

15:07:41

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : Referents

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:35

Sākums

16:52:38

Beigas

16:55:14

Uzstāšanās : Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:47

Sākums

21:42:11

Beigas

21:43:59

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:45

Sākums

11:39:07

Beigas

11:40:52

Uzstāšanās : Plašas interpelācijas (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:25

Sākums

15:28:38

Beigas

15:30:03

Pilar AYUSO

Uzstāšanās : Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:16

Sākums

18:50:48

Beigas

18:53:04

Uzstāšanās : Dzeramā ūdens kvalitāte (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:41

Sākums

19:41:19

Beigas

19:44:01

Georges BACH

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : Rap avis EMPL

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:23

Sākums

11:24:00

Beigas

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : NI

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:34

Sākums

23:12:57

Beigas

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:32

Sākums

12:30:47

Beigas

12:32:20

Michel BARNIER

Uzstāšanās : Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Uzdevumi : Chief Brexit negotiator

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:09:24

Sākums

10:53:32

Beigas

11:02:57

Gerard BATTEN

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : ENF

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:11

Sākums

09:49:36

Beigas

09:50:47

Uzstāšanās : Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:26

Sākums

09:53:29

Beigas

09:55:56

Nicolas BAY

Uzstāšanās : Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:41

Sākums

10:09:31

Beigas

10:11:12

Bas BELDER

Uzstāšanās : Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:03

Sākums

21:43:44

Beigas

21:45:48

Ivo BELET

Uzstāšanās : Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (debates)

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:02:08

Sākums

11:00:49

Beigas

11:02:58

Brando BENIFEI

Uzstāšanās : Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:42

Sākums

20:05:04

Beigas

20:06:47

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : Referents

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:04:55

Sākums

22:49:52

Beigas

22:54:48

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : Referents

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:56

Sākums

23:27:29

Beigas

23:30:25

Uzstāšanās : Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (debates)

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:12

Sākums

21:59:42

Beigas

22:01:55

Uzstāšanās : Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:40

Sākums

10:26:59

Beigas

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Uzstāšanās : Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Uzdevumi : GUE/NGL

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:39

Sākums

13:43:18

Beigas

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Uzstāšanās : Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:31

Sākums

18:46:55

Beigas

18:48:27

Uzstāšanās : Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā

Uzdevumi : S&D

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:38

Sākums

19:33:28

Beigas

19:35:07

Uzstāšanās : Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā

Uzdevumi : S&D

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:00:45

Sākums

19:35:29

Beigas

19:36:14

Pervenche BERÈS

Uzstāšanās : Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:36

Sākums

18:49:14

Beigas

18:50:50

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (balsošana)

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:32

Sākums

17:10:40

Beigas

17:12:12

Uzstāšanās : Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:39

Sākums

11:24:19

Beigas

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Uzstāšanās : Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (debates)

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:02:37

Sākums

20:04:12

Beigas

20:06:49

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:41

Sākums

11:42:02

Beigas

11:43:43

Dominique BILDE

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:34

Sākums

18:16:20

Beigas

18:17:54

Uzstāšanās : Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (debates)

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:40

Sākums

09:25:26

Beigas

09:27:07

Uzstāšanās : Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:02:30

Sākums

10:11:59

Beigas

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Uzstāšanās : Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:35

Sākums

10:16:17

Beigas

10:17:53

Malin BJÖRK

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : FEMM

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:39

Sākums

16:09:45

Beigas

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Uzstāšanās : Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:29

Sākums

20:41:42

Beigas

20:43:12

Uzstāšanās : Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu - Elektroenerģijas iekšējais tirgus - Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra - Riskgatavība elektroenerģijas sektorā (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:49

Sākums

21:25:30

Beigas

21:27:20

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:40

Sākums

10:10:53

Beigas

10:12:34

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:48

Sākums

10:13:14

Beigas

10:14:03

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:20

Sākums

10:14:33

Beigas

10:14:53

Uzstāšanās : Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:33

Sākums

11:32:48

Beigas

11:34:21

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : PECH

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:38

Sākums

16:06:06

Beigas

16:07:45

Uzstāšanās : Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:38

Sākums

18:59:27

Beigas

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Uzstāšanās : Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:46

Sākums

10:36:41

Beigas

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : PPE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:43

Sākums

10:09:29

Beigas

10:11:13

Uzstāšanās : Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:10

Sākums

11:20:01

Beigas

11:22:11

Uzstāšanās : ES mēslošanas līdzekļi (debates)

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:16

Sākums

16:36:22

Beigas

16:38:38

Simona BONAFÈ

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:43

Sākums

15:58:50

Beigas

16:00:33

Uzstāšanās : Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (debates)

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:02:29

Sākums

11:02:41

Beigas

11:05:11

Michał BONI

Uzstāšanās : Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (debates)

Uzdevumi : Referents

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:04:03

Sākums

22:28:44

Beigas

22:32:47

Uzstāšanās : Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (debates)

Uzdevumi : Referents

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:03

Sākums

22:40:35

Beigas

22:41:39

Uzstāšanās : Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (debates)

Uzdevumi : Referents

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:00:56

Sākums

22:41:29

Beigas

22:42:25

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : LIBE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:51

Sākums

09:13:31

Beigas

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Uzstāšanās : Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (debates)

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:44

Sākums

21:05:33

Beigas

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:32

Sākums

09:38:23

Beigas

09:39:55

Uzstāšanās : Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana (debates)

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:56

Sākums

21:44:52

Beigas

21:46:48

Lynn BOYLAN

Uzstāšanās : Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (debates)

Uzdevumi : GUE/NGL

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:12

Sākums

18:45:08

Beigas

18:46:21

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)

Uzdevumi : GUE/NGL

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:51

Sākums

15:17:57

Beigas

15:18:48

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:59

Sākums

15:27:25

Beigas

15:29:25

Uzstāšanās : Dzeramā ūdens kvalitāte (debates)

Uzdevumi : grupas vārdā

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:35

Sākums

19:34:42

Beigas

19:36:17

Uzstāšanās : Dzeramā ūdens kvalitāte (debates)

Uzdevumi : réponse "carton bleu"

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:02

Sākums

19:37:06

Beigas

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Uzstāšanās : Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (debates)

Uzdevumi : grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:19

Sākums

11:00:07

Beigas

11:01:26

Mercedes BRESSO

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:42

Sākums

12:16:15

Beigas

12:17:57

Uzstāšanās : Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:42

Sākums

10:25:40

Beigas

10:27:22

Renata BRIANO

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)

Uzdevumi : PECH

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:35

Sākums

15:14:26

Beigas

15:16:01

Elmar BROK

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:55

Sākums

22:16:39

Beigas

22:19:34

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:19

Sākums

23:00:29

Beigas

23:02:49

Uzstāšanās : Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:34

Sākums

10:21:53

Beigas

10:23:27

Daniel BUDA

Uzstāšanās : Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:30

Sākums

11:23:10

Beigas

11:24:40

Uzstāšanās : Plašas interpelācijas (debates)

Uzdevumi : Jautājuma autors

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:02:41

Sākums

15:01:45

Beigas

15:04:27

Uzstāšanās : Plašas interpelācijas (debates)

Uzdevumi : Jautājuma autors

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:00:46

Sākums

15:19:51

Beigas

15:20:38

Violeta BULC

Uzstāšanās : Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (debates)

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:04:56

Sākums

19:47:05

Beigas

19:52:01

Uzstāšanās : Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (debates)

Uzdevumi : komisāre

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:04:38

Sākums

20:42:51

Beigas

20:47:29

Udo BULLMANN

Uzstāšanās : Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Uzdevumi : grupas vārdā

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:03:49

Sākums

09:30:21

Beigas

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Uzstāšanās : Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu - Elektroenerģijas iekšējais tirgus - Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra - Riskgatavība elektroenerģijas sektorā (debates)

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:02:07

Sākums

21:21:13

Beigas

21:23:21

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:33

Sākums

16:21:41

Beigas

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Uzstāšanās : Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:41

Sākums

19:04:03

Beigas

19:05:45

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:11

Sākums

12:38:49

Beigas

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Uzdevumi : Verts/ALE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:58

Sākums

14:00:21

Beigas

14:01:19

Alain CADEC

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : PECH

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:02

Sākums

16:05:14

Beigas

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Uzstāšanās : Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana (debates)

Uzdevumi : ECON

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:41

Sākums

21:16:47

Beigas

21:19:29

Nicola CAPUTO

Uzstāšanās : Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:32

Sākums

18:41:06

Beigas

18:42:39

Uzstāšanās : Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu - Elektroenerģijas iekšējais tirgus - Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra - Riskgatavība elektroenerģijas sektorā (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:39

Sākums

21:32:48

Beigas

21:34:28

Uzstāšanās : Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Uzdevumi : S&D

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:37

Sākums

23:00:28

Beigas

23:02:05

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:27

Sākums

10:31:44

Beigas

10:33:12

Uzstāšanās : Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:30

Sākums

10:42:22

Beigas

10:43:52

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:34

Sākums

12:36:12

Beigas

12:37:47

Matt CARTHY

Uzstāšanās : Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)

Uzdevumi : GUE/NGL

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:13

Sākums

18:21:03

Beigas

18:22:16

Uzstāšanās : Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (debates)

Uzdevumi : GUE/NGL

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:02:02

Sākums

11:20:57

Beigas

11:23:00

James CARVER

Uzstāšanās : Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (debates)

Uzdevumi : EFDD

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:28

Sākums

20:17:47

Beigas

20:19:15

Uzstāšanās : Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (debates)

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:14

Sākums

21:04:26

Beigas

21:05:40

David CASA

Uzstāšanās : Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:01:34

Sākums

18:34:39

Beigas

18:36:13

Daniel CASPARY

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : PPE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:00

Sākums

09:28:50

Beigas

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Uzstāšanās : Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (debates)

Uzdevumi : EFDD

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:47

Sākums

21:09:48

Beigas

21:12:35

Uzstāšanās : Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:33

Sākums

22:03:58

Beigas

22:04:31

Uzstāšanās : Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:15

Sākums

22:05:21

Beigas

22:05:37

Uzstāšanās : Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:21

Sākums

22:06:44

Beigas

22:07:06

Uzstāšanās : Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:32

Sākums

22:08:12

Beigas

22:08:45

Uzstāšanās : Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:11

Sākums

22:09:36

Beigas

22:09:48

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:33

Sākums

22:09:48

Beigas

22:10:21

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:31

Sākums

22:16:18

Beigas

22:16:50

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:20

Sākums

22:19:07

Beigas

22:19:28

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:38

Sākums

22:20:41

Beigas

22:21:20

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:27

Sākums

22:22:20

Beigas

22:22:48

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:27

Sākums

22:24:34

Beigas

22:25:01

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:22

Sākums

22:26:07

Beigas

22:26:29

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:18

Sākums

22:27:30

Beigas

22:27:49

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:21

Sākums

22:29:00

Beigas

22:29:22

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:20

Sākums

22:29:49

Beigas

22:30:10

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:20

Sākums

22:30:38

Beigas

22:30:59

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:09

Sākums

22:31:21

Beigas

22:31:30

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:15

Sākums

22:32:12

Beigas

22:32:28

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:17

Sākums

22:33:39

Beigas

22:33:56

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:14

Sākums

22:35:01

Beigas

22:35:16

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:17

Sākums

22:36:30

Beigas

22:36:48

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:18

Sākums

22:37:54

Beigas

22:38:12

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:26

Sākums

22:39:50

Beigas

22:40:16

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:37

Sākums

22:41:24

Beigas

22:42:01

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:20

Sākums

22:42:59

Beigas

22:43:19

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:19

Sākums

22:44:19

Beigas

22:44:38

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:21

Sākums

22:45:41

Beigas

22:46:03

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:24

Sākums

22:47:02

Beigas

22:47:27

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:26

Sākums

22:48:17

Beigas

22:48:43

Uzstāšanās : Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:15

Sākums

22:49:27

Beigas

22:49:43

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:18

Sākums

22:49:41

Beigas

22:49:59

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:20

Sākums

22:54:21

Beigas

22:54:41

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:51

Sākums

22:59:46

Beigas

23:00:38

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:19

Sākums

23:02:23

Beigas

23:02:42

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:21

Sākums

23:04:17

Beigas

23:04:39

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:34

Sākums

23:05:52

Beigas

23:06:27

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:58

Sākums

23:07:11

Beigas

23:09:10

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:21

Sākums

23:10:05

Beigas

23:10:26

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:22

Sākums

23:11:33

Beigas

23:11:55

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:17

Sākums

23:12:49

Beigas

23:13:07

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:25

Sākums

23:14:04

Beigas

23:14:30

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:19

Sākums

23:16:15

Beigas

23:16:34

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:33

Sākums

23:18:00

Beigas

23:18:34

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:21

Sākums

23:19:16

Beigas

23:19:38

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:36

Sākums

23:20:42

Beigas

23:21:18

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:17

Sākums

23:22:53

Beigas

23:23:10

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:35

Sākums

23:24:13

Beigas

23:24:49

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:23

Sākums

23:25:52

Beigas

23:26:15

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:26

Sākums

23:27:12

Beigas

23:27:39

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:29

Sākums

23:29:59

Beigas

23:30:29

Uzstāšanās : Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:12

Sākums

23:30:20

Beigas

23:30:33

Uzstāšanās : Sēdes slēgšana

Uzdevumi : PT

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:09

Sākums

23:30:26

Beigas

23:30:35

Uzstāšanās :

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:26

Sākums

17:00:48

Beigas

17:01:14

Uzstāšanās : Sēdes atsākšana

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:11

Sākums

17:01:06

Beigas

17:01:17

Uzstāšanās : Sēdes atsākšana

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:54

Sākums

17:02:24

Beigas

17:03:18

Uzstāšanās : Centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:28

Sākums

17:03:14

Beigas

17:03:43

Uzstāšanās : Centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:36

Sākums

17:04:55

Beigas

17:05:32

Uzstāšanās : Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:32

Sākums

17:05:22

Beigas

17:05:54

Uzstāšanās : Finanšu instrumentu tirgi (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:27

Sākums

17:05:44

Beigas

17:06:12

Uzstāšanās : Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:15:25

Sākums

17:06:03

Beigas

17:21:28

Uzstāšanās : Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:38

Sākums

17:21:03

Beigas

17:21:42

Uzstāšanās : Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:34

Sākums

17:21:31

Beigas

17:22:06

Uzstāšanās : ES mēslošanas līdzekļi (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:26

Sākums

17:21:56

Beigas

17:22:23

Uzstāšanās : Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0382/2018 - Laura Agea) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:23

Sākums

17:22:14

Beigas

17:22:38

Uzstāšanās : Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0382/2018 - Laura Agea) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:29

Sākums

17:23:17

Beigas

17:23:47

Uzstāšanās : Vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:18

Sākums

17:23:38

Beigas

17:23:56

Uzstāšanās : Vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:01

Sākums

17:24:37

Beigas

17:26:39

Uzstāšanās : Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:24

Sākums

17:26:14

Beigas

17:26:38

Uzstāšanās : Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:31

Sākums

17:26:30

Beigas

17:27:02

Uzstāšanās : Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (B8-0214/2019) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:47

Sākums

17:26:53

Beigas

17:27:40

Uzstāšanās : Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām (B8-0215/2019) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:21

Sākums

17:27:28

Beigas

17:27:50

Uzstāšanās : Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:25

Sākums

17:27:42

Beigas

17:28:08

Uzstāšanās : Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:26

Sākums

17:27:59

Beigas

17:28:25

Uzstāšanās : Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:28

Sākums

17:28:17

Beigas

17:28:45

Uzstāšanās : Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:23

Sākums

17:28:36

Beigas

17:29:00

Uzstāšanās : Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām (B8-0221/2019) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:03:06

Sākums

17:28:52

Beigas

17:31:58

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (balsošana)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:17

Sākums

17:31:56

Beigas

17:33:13

Uzstāšanās : Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:02:23

Sākums

17:33:08

Beigas

17:35:31

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:58

Sākums

17:35:06

Beigas

17:37:05

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:26

Sākums

17:41:38

Beigas

17:42:04

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:20

Sākums

17:46:21

Beigas

17:46:41

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:20

Sākums

17:47:59

Beigas

17:48:19

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:21

Sākums

17:50:58

Beigas

17:51:20

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:22

Sākums

17:53:21

Beigas

17:53:44

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:18

Sākums

17:55:09

Beigas

17:55:28

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:17

Sākums

17:57:28

Beigas

17:57:46

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:25

Sākums

17:58:51

Beigas

17:59:16

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:27

Sākums

18:01:12

Beigas

18:01:39

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:19

Sākums

18:02:51

Beigas

18:03:11

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:21

Sākums

18:04:24

Beigas

18:04:45

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:39

Sākums

18:07:04

Beigas

18:07:44

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:12

Sākums

18:08:11

Beigas

18:08:24

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:17

Sākums

18:08:40

Beigas

18:08:57

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:17

Sākums

18:10:48

Beigas

18:11:05

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:18

Sākums

18:12:32

Beigas

18:12:50

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:30

Sākums

18:13:41

Beigas

18:14:12

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:09

Sākums

18:14:26

Beigas

18:14:36

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:23

Sākums

18:14:50

Beigas

18:15:13

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:20

Sākums

18:16:09

Beigas

18:16:30

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:18

Sākums

18:17:27

Beigas

18:17:46

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:16

Sākums

18:19:03

Beigas

18:19:19

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:22

Sākums

18:20:37

Beigas

18:21:00

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:29

Sākums

18:22:15

Beigas

18:22:44

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:57

Sākums

18:24:23

Beigas

18:25:21

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:42

Sākums

18:25:22

Beigas

18:26:04

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:23

Sākums

18:27:04

Beigas

18:27:27

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:19

Sākums

18:29:04

Beigas

18:29:24

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:28

Sākums

18:31:12

Beigas

18:31:40

Uzstāšanās : 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (debates)

Uzdevumi : PT

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:02

Sākums

18:31:31

Beigas

18:32:34

Uzstāšanās : 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (debates)

Uzdevumi : EFDD

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:39

Sākums

19:10:13

Beigas

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:53

Sākums

09:21:43

Beigas

09:24:37

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : ALDE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:29

Sākums

10:03:15

Beigas

10:03:45

Uzstāšanās : Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām (B8-0221/2019) (balsošana)

Uzdevumi : ALDE

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:00:25

Sākums

17:31:33

Beigas

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Uzstāšanās : Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi - Preču pārdošanas līgumi (debates)

Uzdevumi : grupas vārdā

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:19

Sākums

12:09:23

Beigas

12:10:42

Caterina CHINNICI

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:30

Sākums

16:36:17

Beigas

16:37:48

Uzstāšanās : Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:38

Sākums

10:29:48

Beigas

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Uzstāšanās : Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:39

Sākums

10:09:09

Beigas

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Uzstāšanās : Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:30

Sākums

12:12:37

Beigas

12:14:07

George CIAMBA

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : CouncilMember

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:06:12

Sākums

15:27:41

Beigas

15:33:54

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : Amatā esošais Padomes priekšsēdētājs

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:00

Sākums

16:51:40

Beigas

16:52:40

Angelo CIOCCA

Uzstāšanās : 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:02:32

Sākums

16:23:56

Beigas

16:26:29

Uzstāšanās : Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:38

Sākums

21:18:21

Beigas

21:20:00

David COBURN

Uzstāšanās : Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:02:05

Sākums

18:09:56

Beigas

18:12:02

Uzstāšanās : Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)

Uzdevumi : question "carton bleu"

Datums

25/03/2019

Ilgums

00:00:51

Sākums

18:16:44

Beigas

18:17:35

Carlos COELHO

Uzstāšanās : Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi - Preču pārdošanas līgumi (debates)

Uzdevumi : PPE

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:46

Sākums

12:13:51

Beigas

12:15:37

Sergio Gaetano COFFERATI

Uzstāšanās : Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana (debates)

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:05:37

Sākums

21:21:31

Beigas

21:27:08

Jacques COLOMBIER

Uzstāšanās : Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:46

Sākums

21:53:00

Beigas

21:54:47

Uzstāšanās : Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:42

Sākums

23:19:27

Beigas

23:21:09

Uzstāšanās : To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)

Uzdevumi : ENF

Datums

27/03/2019

Ilgums

00:01:54

Sākums

18:20:47

Beigas

18:22:42

Anna Maria CORAZZA BILDT

Uzstāšanās : Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (balsošana)

Uzdevumi : PPE

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:04

Sākums

12:39:45

Beigas

12:40:50

Ignazio CORRAO

Uzstāšanās : Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Uzdevumi : DEVE

Datums

28/03/2019

Ilgums

00:01:33

Sākums

09:54:45

Beigas

09:56:19

Silvia COSTA

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:53

Sākums

10:27:08

Beigas

10:29:01

Uzstāšanās : Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:00:58

Sākums

10:28:11

Beigas

10:29:10

Uzstāšanās : Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (debates)

Uzdevumi : S&D

Datums

26/03/2019

Ilgums

00:01:55

Sākums

20:02:11

Beigas

20:04:06