Debates - multivide

Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:31

Sākums

09:00:12

Beigas

09:00:44

09:00 - 09:00 Sēdes atklāšana

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:00:35

Beigas

09:00:50

09:00 - 09:44 Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (debates)

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:41

Sākums

09:00:43

Beigas

09:01:24

Silvia Costa

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:05:07

Sākums

09:01:13

Beigas

09:06:21

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

09:05:57

Beigas

09:06:08

Marianne Thyssen

Uzdevumi : Komisijas loceklis

Ilgums

00:04:37

Sākums

09:06:07

Beigas

09:10:44

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:10:38

Beigas

09:10:52

John Howarth

Uzdevumi : Rap avis BUDG

Ilgums

00:01:24

Sākums

09:10:50

Beigas

09:12:14

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:12:08

Beigas

09:12:29

Bogusław Sonik

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:02:38

Sākums

09:12:21

Beigas

09:15:00

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:14:33

Beigas

09:14:46

Julie Ward

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:25

Sākums

09:14:43

Beigas

09:16:08

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:16:01

Beigas

09:16:16

Ralph Packet

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:37

Sākums

09:16:08

Beigas

09:17:45

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

09:17:19

Beigas

09:17:30

Mircea Diaconu

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Ilgums

00:02:41

Sākums

09:17:24

Beigas

09:20:05

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:19:40

Beigas

09:19:53

Helga Trüpel

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:12

Sākums

09:19:51

Beigas

09:21:03

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

09:20:56

Beigas

09:21:06

João Pimenta Lopes

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:01:31

Sākums

09:21:00

Beigas

09:22:31

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:22:04

Beigas

09:22:17

Isabella Adinolfi

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Ilgums

00:01:50

Sākums

09:22:09

Beigas

09:23:59

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:23:33

Beigas

09:23:49

Michaela Šojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:02

Sākums

09:23:44

Beigas

09:24:47

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

09:24:31

Beigas

09:24:40

Isabella Adinolfi

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:06

Sākums

09:24:33

Beigas

09:25:39

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

09:25:23

Beigas

09:25:34

Dominique Bilde

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Ilgums

00:01:40

Sākums

09:25:26

Beigas

09:27:07

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

09:26:38

Beigas

09:26:50

Michaela Šojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:04

Sākums

09:26:45

Beigas

09:28:50

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

09:28:23

Beigas

09:28:35

Luigi Morgano

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:56

Sākums

09:28:29

Beigas

09:30:26

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:52

Sākums

09:29:24

Beigas

09:30:17

Joachim Starbatty

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:15

Sākums

09:30:09

Beigas

09:31:24

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:31:15

Beigas

09:31:29

Patrick O'Flynn

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:02:58

Sākums

09:31:20

Beigas

09:34:18

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

09:33:54

Beigas

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:08

Sākums

09:33:58

Beigas

09:36:06

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:35:38

Beigas

09:35:51

Monika Smolková

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:38

Sākums

09:35:43

Beigas

09:37:21

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

09:36:54

Beigas

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:36

Sākums

09:37:05

Beigas

09:38:41

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:38:14

Beigas

09:38:29

Maria Grapini

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:40

Sākums

09:38:20

Beigas

09:40:00

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:39:33

Beigas

09:39:51

Marianne Thyssen

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:01:25

Sākums

09:39:44

Beigas

09:41:09

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:40:43

Beigas

09:40:59

Silvia Costa

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:04:09

Sākums

09:40:52

Beigas

09:45:01

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:44:34

Beigas

09:44:46

09:44 - 10:46 Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:44:45

Beigas

09:44:59

Milan Zver

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:04:56

Sākums

09:44:53

Beigas

09:49:49

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

09:49:23

Beigas

09:49:41

Marianne Thyssen

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:05:30

Sākums

09:49:32

Beigas

09:55:03

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:54:37

Beigas

09:54:53

Ignazio Corrao

Uzdevumi : DEVE

Ilgums

00:01:33

Sākums

09:54:45

Beigas

09:56:19

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:55:52

Beigas

09:56:05

Jean Arthuis

Uzdevumi : BUDG

Ilgums

00:02:08

Sākums

09:55:57

Beigas

09:58:06

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

09:57:31

Beigas

09:57:59

Emilian Pavel

Uzdevumi : EMPL

Ilgums

00:01:51

Sākums

09:57:42

Beigas

09:59:34

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:59:07

Beigas

09:59:22

Michaela Šojdrová

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:02:17

Sākums

09:59:16

Beigas

10:01:34

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

10:01:04

Beigas

10:01:14

Petra Kammerevert

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:02:58

Sākums

10:01:08

Beigas

10:04:06

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:03:32

Beigas

10:03:51

Ruža Tomašić

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:39

Sākums

10:03:41

Beigas

10:05:20

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

10:04:54

Beigas

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Ilgums

00:02:42

Sākums

10:05:02

Beigas

10:07:45

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:07:19

Beigas

10:07:32

Jill Evans

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:59

Sākums

10:07:28

Beigas

10:09:28

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:09:02

Beigas

10:09:14

Nikolaos Chountis

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:01:39

Sākums

10:09:09

Beigas

10:10:49

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

10:10:23

Beigas

10:10:43

Isabella Adinolfi

Uzdevumi : EFDD grupas vārdā

Ilgums

00:01:53

Sākums

10:10:31

Beigas

10:12:24

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:11:53

Beigas

10:12:06

Dominique Bilde

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Ilgums

00:02:30

Sākums

10:11:59

Beigas

10:14:30

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:14:03

Beigas

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:53

Sākums

10:14:07

Beigas

10:16:00

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:15:34

Beigas

10:15:51

Silvia Costa

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:12

Sākums

10:15:42

Beigas

10:17:54

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:17:27

Beigas

10:17:43

Ana Miranda

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:48

Sākums

10:17:32

Beigas

10:19:21

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

10:18:40

Beigas

10:19:09

Bogusław Sonik

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:15

Sākums

10:18:53

Beigas

10:21:08

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:20:43

Beigas

10:20:54

Momchil Nekov

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:29

Sākums

10:20:46

Beigas

10:22:15

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:21:49

Beigas

10:22:06

Helga Trüpel

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:11

Sākums

10:22:00

Beigas

10:23:11

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:23:03

Beigas

10:23:18

Ivana Maletić

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:28

Sākums

10:23:10

Beigas

10:24:39

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:24:12

Beigas

10:24:25

Marlene Mizzi

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:45

Sākums

10:24:16

Beigas

10:26:01

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:25:33

Beigas

10:25:48

Mercedes Bresso

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:42

Sākums

10:25:40

Beigas

10:27:22

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

10:26:53

Beigas

10:27:14

Brando Benifei

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:40

Sākums

10:26:59

Beigas

10:28:39

Sylvie Guillaume

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:30

Sākums

10:28:12

Beigas

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:30

Sākums

10:28:33

Beigas

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

10:29:35

Beigas

10:29:59

Caterina Chinnici

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:38

Sākums

10:29:48

Beigas

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:30:58

Beigas

10:31:13

Remo Sernagiotto

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:44

Sākums

10:31:05

Beigas

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:32:17

Beigas

10:32:33

Seán Kelly

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:46

Sākums

10:32:24

Beigas

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:31

Sākums

10:33:42

Beigas

10:34:13

Lieve Wierinck

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:27

Sākums

10:34:02

Beigas

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:51

Sākums

10:35:03

Beigas

10:36:54

Julie Ward

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:44

Sākums

10:35:17

Beigas

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:36:32

Beigas

10:36:50

Andrea Bocskor

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:46

Sākums

10:36:41

Beigas

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:38:00

Beigas

10:38:12

Maria Grapini

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:37

Sākums

10:38:04

Beigas

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:39:14

Beigas

10:39:26

Dubravka Šuica

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:37

Sākums

10:39:19

Beigas

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:40:31

Beigas

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:35

Sākums

10:40:37

Beigas

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

10:41:47

Beigas

10:42:07

Marianne Thyssen

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:02:39

Sākums

10:41:59

Beigas

10:44:38

Milan Zver

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:02:28

Sākums

10:44:02

Beigas

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

10:46:04

Beigas

10:46:24

10:46 - 11:41 Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (debates)

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

10:46:23

Beigas

10:46:43

Bas Eickhout

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:04:55

Sākums

10:46:36

Beigas

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:50:56

Beigas

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:04:40

Sākums

10:51:10

Beigas

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

10:55:40

Beigas

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:05:04

Sākums

10:55:56

Beigas

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

11:00:34

Beigas

11:00:58

Ivo Belet

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:02:08

Sākums

11:00:49

Beigas

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:02:32

Beigas

11:02:50

Simona Bonafè

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:02:29

Sākums

11:02:41

Beigas

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:04:44

Beigas

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:02:25

Sākums

11:04:52

Beigas

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:35

Sākums

11:06:49

Beigas

11:07:25

Lieve Wierinck

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Ilgums

00:02:12

Sākums

11:07:05

Beigas

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:41

Sākums

11:08:51

Beigas

11:09:33

Ernest Urtasun

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:02:01

Sākums

11:09:06

Beigas

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:10:41

Beigas

11:10:59

Stefan Eck

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:01:40

Sākums

11:10:51

Beigas

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

11:12:05

Beigas

11:12:29

Auke Zijlstra

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Ilgums

00:01:57

Sākums

11:12:19

Beigas

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:13:49

Beigas

11:14:06

Peter Liese

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:54

Sākums

11:13:58

Beigas

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:15:26

Beigas

11:15:44

Elena Gentile

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:47

Sākums

11:15:35

Beigas

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

11:17:51

Beigas

11:18:16

Ralph Packet

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:34

Sākums

11:18:07

Beigas

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:19:14

Beigas

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:54

Sākums

11:19:21

Beigas

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:20:49

Beigas

11:21:06

Matt Carthy

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:02:02

Sākums

11:20:57

Beigas

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

11:22:33

Beigas

11:23:00

Françoise Grossetête

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:00

Sākums

11:22:38

Beigas

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:24:12

Beigas

11:24:28

Pervenche Berès

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:39

Sākums

11:24:19

Beigas

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:25:33

Beigas

11:25:49

Paloma López Bermejo

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:33

Sākums

11:25:40

Beigas

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:36

Sākums

11:26:47

Beigas

11:27:24

Dariusz Rosati

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:12

Sākums

11:26:53

Beigas

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:28:35

Beigas

11:28:48

Paul Tang

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:31

Sākums

11:28:39

Beigas

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:29:45

Beigas

11:30:04

Markus Ferber

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:39

Sākums

11:29:58

Beigas

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

11:31:31

Beigas

11:31:51

José Inácio Faria

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:37

Sākums

11:31:42

Beigas

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:25

Sākums

11:32:51

Beigas

11:33:17

Julie Ward

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:42

Sākums

11:32:57

Beigas

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:34:14

Beigas

11:34:28

Paul Rübig

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:29

Sākums

11:34:20

Beigas

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:35:22

Beigas

11:35:35

Maria Grapini

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:36

Sākums

11:35:28

Beigas

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

11:36:38

Beigas

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:00:43

Sākums

11:36:54

Beigas

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:37:26

Beigas

11:37:42

Bas Eickhout

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:02:36

Sākums

11:37:34

Beigas

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:39:44

Beigas

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Uzdevumi : Referents

Ilgums

00:01:43

Sākums

11:39:57

Beigas

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:41:34

Beigas

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

11:59:09

Beigas

11:59:32

11:59 - 12:00 Sēdes atsākšana

Mairead McGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:44

Sākums

11:59:32

Beigas

12:00:16

12:00 - 12:41 Balsošanas laiks

12:00 - 12:01 To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:01

Sākums

12:00:15

Beigas

12:01:17

12:01 - 12:01 Dzeramā ūdens kvalitāte (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

12:01:02

Beigas

12:01:18

12:01 - 12:01 Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:31

Sākums

12:01:12

Beigas

12:01:43

12:01 - 12:02 Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

12:01:33

Beigas

12:02:07

12:02 - 12:05 Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:03:37

Sākums

12:01:57

Beigas

12:05:35

12:05 - 12:07 Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (A8-0111/2019 - Milan Zver) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:26

Sākums

12:05:10

Beigas

12:07:37

12:07 - 12:22 Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:15:26

Sākums

12:07:12

Beigas

12:22:39

12:22 - 12:27 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:05:52

Sākums

12:22:14

Beigas

12:28:07

12:27 - 12:30 Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:41

Sākums

12:27:42

Beigas

12:30:23

12:30 - 12:34 Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā (B8-0230/2019) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:04:55

Sākums

12:29:58

Beigas

12:34:54

12:34 - 12:37 Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:54

Sākums

12:34:29

Beigas

12:36:23

EleonoraEvi

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:36:03

Beigas

12:36:16

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:08

Sākums

12:36:23

Beigas

12:37:31

12:37 - 12:41 Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (balsošana)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:19

Sākums

12:37:31

Beigas

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:04

Sākums

12:39:45

Beigas

12:40:50

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:52

Sākums

12:40:38

Beigas

12:41:30

12:41 - 13:13 Balsojumu skaidrojumi

12:41 - 12:46 Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

12:41:29

Beigas

12:41:41

RosaD'Amato

Uzdevumi : EFDD

Ilgums

00:01:43

Sākums

12:41:35

Beigas

12:43:18

MomchilNekov

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:33

Sākums

12:42:59

Beigas

12:44:32

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

12:44:04

Beigas

12:44:15

DanielHannan

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:35

Sākums

12:44:12

Beigas

12:45:47

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

12:45:21

Beigas

12:45:31

AndrejsMamikins

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:31

Sākums

12:45:26

Beigas

12:46:57

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:46:30

Beigas

12:46:44

Mairead McGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:04

Sākums

12:41:30

Beigas

12:41:34

12:46 - 12:48 Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:46:34

Beigas

12:46:47

AnaMiranda

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:32

Sākums

12:46:41

Beigas

12:48:14

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

12:47:46

Beigas

12:48:01

12:47 - 12:51 Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

12:47:50

Beigas

12:48:08

BranislavŠkripek

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:07

Sākums

12:48:01

Beigas

12:49:08

MarekJurek

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:33

Sākums

12:48:52

Beigas

12:50:25

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

12:49:57

Beigas

12:50:08

AnnaZáborská

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:33

Sākums

12:50:01

Beigas

12:51:35

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:51:08

Beigas

12:51:21

12:51 - 12:52 To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:51:14

Beigas

12:51:31

AngelDzhambazki

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:00:48

Sākums

12:51:21

Beigas

12:52:10

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

12:51:56

Beigas

12:52:07

12:51 - 12:58 Dzeramā ūdens kvalitāte (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

12:51:59

Beigas

12:52:16

RoryPalmer

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:31

Sākums

12:52:03

Beigas

12:53:35

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:07

Sākums

12:53:04

Beigas

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:36

Sākums

12:53:08

Beigas

12:54:44

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

12:54:12

Beigas

12:54:20

JiříPospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:34

Sākums

12:54:18

Beigas

12:55:52

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

12:55:23

Beigas

12:55:32

MonikaSmolková

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:16

Sākums

12:55:26

Beigas

12:56:42

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

12:56:21

Beigas

12:56:30

MarianHarkin

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:42

Sākums

12:56:24

Beigas

12:58:06

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

12:57:37

Beigas

12:57:50

12:57 - 13:00 Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

12:57:42

Beigas

12:57:51

MomchilNekov

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:32

Sākums

12:57:45

Beigas

12:59:18

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

12:58:48

Beigas

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:34

Sākums

12:58:52

Beigas

13:00:26

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

12:59:56

Beigas

13:00:12

13:00 - 13:08 Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:00:00

Beigas

13:00:17

RoryPalmer

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:31

Sākums

13:00:07

Beigas

13:01:39

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

13:01:12

Beigas

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:35

Sākums

13:01:15

Beigas

13:02:50

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

13:02:19

Beigas

13:02:29

AndrejsMamikins

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:29

Sākums

13:02:24

Beigas

13:03:53

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

13:03:27

Beigas

13:03:35

MonikaSmolková

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:15

Sākums

13:03:30

Beigas

13:04:45

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

13:04:26

Beigas

13:04:36

MonicaMacovei

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:42

Sākums

13:04:30

Beigas

13:06:13

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:16

Sākums

13:05:35

Beigas

13:05:52

DobromirSośnierz

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:34

Sākums

13:05:45

Beigas

13:07:19

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

13:06:51

Beigas

13:07:04

AlbertDeß

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:32

Sākums

13:06:53

Beigas

13:08:26

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

13:07:59

Beigas

13:08:21

13:08 - 13:08 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:07

Sākums

13:08:08

Beigas

13:08:16

13:08 - 13:12 Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:10

Sākums

13:08:10

Beigas

13:08:21

MirosławPiotrowski

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:28

Sākums

13:08:15

Beigas

13:09:43

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

13:09:15

Beigas

13:09:24

JiříPospíšil

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:34

Sākums

13:09:18

Beigas

13:10:52

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

13:10:23

Beigas

13:10:32

José InácioFaria

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:33

Sākums

13:10:29

Beigas

13:12:02

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

13:11:34

Beigas

13:11:55

13:11 - 13:11 Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:11:39

Beigas

13:11:56

13:11 - 13:13 Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:11:46

Beigas

13:12:03

MirosławPiotrowski

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:31

Sākums

13:11:51

Beigas

13:13:23

MaireadMcGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:09

Sākums

13:12:56

Beigas

13:13:06

13:13 - 13:13 Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)

Mairead McGuinness

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:07

Sākums

13:13:07

Beigas

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:08

Sākums

15:01:10

Beigas

15:01:18

15:01 - 15:01 Sēdes atsākšana

15:01 - 15:01 Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

15:01:18

Beigas

15:01:40

15:01 - 15:34 Plašas interpelācijas (debates)

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

15:01:37

Beigas

15:01:50

Daniel Buda

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:02:41

Sākums

15:01:45

Beigas

15:04:27

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

15:04:01

Beigas

15:04:20

Marianne Thyssen

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:04:58

Sākums

15:04:11

Beigas

15:09:09

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:55

Sākums

15:08:42

Beigas

15:10:38

Jiří Pospíšil

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:02:37

Sākums

15:08:46

Beigas

15:11:24

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

15:10:58

Beigas

15:11:17

Michael Detjen

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:02:28

Sākums

15:11:07

Beigas

15:13:35

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:36

Sākums

15:13:09

Beigas

15:13:45

Marek Jurek

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:02:09

Sākums

15:13:17

Beigas

15:15:27

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

15:15:02

Beigas

15:15:21

Ivan Jakovčić

Uzdevumi : au nom du groupe ALDE

Ilgums

00:02:00

Sākums

15:15:12

Beigas

15:17:13

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

15:16:45

Beigas

15:17:03

Franz Obermayr

Uzdevumi : au nom du groupe ENF

Ilgums

00:03:10

Sākums

15:16:55

Beigas

15:20:05

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

15:19:39

Beigas

15:20:06

Daniel Buda

Uzdevumi : Jautājuma autors

Ilgums

00:00:46

Sākums

15:19:51

Beigas

15:20:38

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

15:20:19

Beigas

15:20:33

Franz Obermayr

Uzdevumi : réponse "carton bleu"

Ilgums

00:00:33

Sākums

15:20:26

Beigas

15:20:59

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

15:20:53

Beigas

15:21:17

Michaela Šojdrová

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:02:33

Sākums

15:20:58

Beigas

15:23:31

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

15:23:05

Beigas

15:23:20

Andrejs Mamikins

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:09

Sākums

15:23:11

Beigas

15:25:20

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

15:24:54

Beigas

15:25:10

Jozo Radoš

Uzdevumi : ALDE

Ilgums

00:01:56

Sākums

15:25:00

Beigas

15:26:57

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:22

Sākums

15:26:31

Beigas

15:26:54

Monika Smolková

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:02:02

Sākums

15:26:41

Beigas

15:28:44

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:05

Sākums

15:28:23

Beigas

15:29:28

Inés Ayala Sender

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:25

Sākums

15:28:38

Beigas

15:30:03

Rainer Wieland

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

15:29:42

Beigas

15:30:00

Marianne Thyssen

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:04:20

Sākums

15:29:54

Beigas

15:34:14