Debates - multivide

Trešdiena, 2019. gada 3. jūlijs

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:29

Sākums

09:12:33

Beigas

09:13:03

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:12:38

Beigas

09:12:59

09:12 - 09:13 Sēdes atklāšana

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:49

Sākums

09:12:59

Beigas

09:13:48

09:13 - 09:16 Kandidatūru paziņošana priekšsēdētāja vēlēšanām

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:13

Sākums

09:13:48

Beigas

09:16:01

09:16 - 09:37 Priekšsēdētāja amata kandidātu uzstāšanās

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:21

Sākums

09:16:01

Beigas

09:16:22

Ska Keller

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:05:12

Sākums

09:16:22

Beigas

09:21:34

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:24

Sākums

09:21:33

Beigas

09:21:57

Sira Rego

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:05:38

Sākums

09:21:50

Beigas

09:27:29

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:49

Sākums

09:27:08

Beigas

09:27:57

David Maria Sassoli

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:05:14

Sākums

09:27:50

Beigas

09:33:04

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:28

Sākums

09:32:44

Beigas

09:33:12

Jan Zahradil

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:04:34

Sākums

09:33:05

Beigas

09:37:39

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:51

Sākums

09:37:19

Beigas

09:39:10

09:39 - 10:17 Parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanas

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:37:43

Sākums

09:39:10

Beigas

10:16:53

11:14 - 11:14 Sēdes atsākšana

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:14:21

Beigas

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:03

Sākums

11:14:18

Beigas

11:14:21

11:14 - 11:18 Parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanas

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:03:30

Sākums

11:14:33

Beigas

11:18:03

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:02:44

Sākums

11:14:35

Beigas

11:17:20

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:28

Sākums

11:16:55

Beigas

11:18:23

11:44 - 11:49 Sēdes atsākšana

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:05:10

Sākums

11:44:06

Beigas

11:49:16

11:49 - 12:14 Parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanas

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:26:11

Sākums

11:48:55

Beigas

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:42

Sākums

13:01:01

Beigas

13:01:44

13:01 - 13:03 Sēdes atsākšana

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:56

Sākums

13:01:33

Beigas

13:03:30

13:03 - 13:36 Parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanas

Antonio Tajani

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:03:03

Sākums

13:03:10

Beigas

13:06:13

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:19:15

Sākums

13:05:53

Beigas

13:25:08

Manfred Weber

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:08

Sākums

13:25:02

Beigas

13:26:10

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:07

Sākums

13:25:07

Beigas

13:26:15

Iratxe García Pérez

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:35

Sākums

13:26:02

Beigas

13:27:38

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:27:12

Beigas

13:27:28

Dacian Cioloş

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:02:22

Sākums

13:27:21

Beigas

13:29:44

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

13:29:17

Beigas

13:29:29

Ska Keller

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:01:54

Sākums

13:29:29

Beigas

13:31:23

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

13:31:15

Beigas

13:31:27

Marco Zanni

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:02:38

Sākums

13:31:22

Beigas

13:34:00

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:15

Sākums

13:33:34

Beigas

13:33:50

Raffaele Fitto

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:56

Sākums

13:33:42

Beigas

13:35:38

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

13:35:09

Beigas

13:35:33

Martin Schirdewan

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:01:14

Sākums

13:35:16

Beigas

13:36:31

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:36:11

Beigas

13:36:29

13:36 - 13:37 Politisko grupu izveidošana (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:30

Sākums

13:36:28

Beigas

13:37:59

13:37 - 13:38 Darba kārtība (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:36

Sākums

13:37:34

Beigas

13:38:10

13:38 - 13:38 Balsošanas laiks

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:17

Sākums

13:38:00

Beigas

13:38:18

13:38 - 13:38 Komiteju skaitliskais sastāvs (B9-0001/2019) (balsošana)

David MariaSassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

13:38:11

Beigas

13:38:38

13:38 - 13:39 Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (termiņš kandidatūru iesniegšanai)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:44

Sākums

13:38:29

Beigas

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:13

Sākums

15:57:12

Beigas

15:57:25

15:57 - 15:57 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

15:57:19

Beigas

15:57:33

15:57 - 15:57 Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

15:57:27

Beigas

15:57:50

15:57 - 15:58 Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:51

Sākums

15:57:42

Beigas

15:58:34

15:58 - 16:03 Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:03:52

Sākums

15:58:21

Beigas

16:02:13

Neena Gill

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:23

Sākums

16:01:53

Beigas

16:02:16

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:37

Sākums

16:02:12

Beigas

16:03:50

16:03 - 16:26 Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:23:17

Sākums

16:03:25

Beigas

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

18:04:02

Beigas

18:04:25

18:04 - 18:04 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:31

Sākums

18:04:17

Beigas

18:04:48

18:04 - 18:09 Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas (pirmā balsošanas kārta)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:05:07

Sākums

18:04:39

Beigas

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:35

Sākums

18:39:09

Beigas

18:39:44

18:39 - 18:39 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:23

Sākums

18:39:34

Beigas

18:39:57

18:39 - 18:41 Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:14

Sākums

18:39:49

Beigas

18:40:04

Marco Zanni

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:00:24

Sākums

18:39:57

Beigas

18:40:22

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:41

Sākums

18:40:12

Beigas

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

19:06:33

Beigas

19:06:53

19:06 - 19:07 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:27

Sākums

19:06:46

Beigas

19:07:13

19:07 - 19:32 Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas (turpinājums)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:25:10

Sākums

19:07:04

Beigas

19:32:15

20:44 - 20:45 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:33

Sākums

20:44:42

Beigas

20:45:15

20:45 - 20:51 Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:04:18

Sākums

20:45:05

Beigas

20:49:24

Jan Olbrycht

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:00:15

Sākums

20:49:04

Beigas

20:49:19

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:19

Sākums

20:49:12

Beigas

20:49:32

Marco Zanni

Uzdevumi : grupas vārdā

Ilgums

00:00:24

Sākums

20:49:23

Beigas

20:49:48

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:51

Sākums

20:49:35

Beigas

20:50:27

Richard Corbett

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:19

Sākums

20:50:19

Beigas

20:50:38

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:01:03

Sākums

20:50:33

Beigas

20:51:37

20:55 - 20:55 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:20

Sākums

20:55:34

Beigas

20:55:55

20:55 - 21:04 Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:09:07

Sākums

20:55:48

Beigas

21:04:56

21:04 - 21:05 Kvestoru ievēlēšana (termiņš kandidatūru iesniegšanai)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:56

Sākums

21:04:32

Beigas

21:05:29

21:05 - 21:05 Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:18

Sākums

21:05:16

Beigas

21:05:34

21:05 - 21:05 Sēdes slēgšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : PT

Ilgums

00:00:11

Sākums

21:05:27

Beigas

21:05:38

Juridisks paziņojums

Iepriekšējās debates

Tekstus publicē tikai pēc tam, kad par stenogrammām atbildīgais dienests ir veicis to apstrādi. Tehnisku iemeslu dēļ teksti ne vienmēr tiek publicēti tādā secībā, kādā notikusi runātāju uzstāšanās plenārsēdē.