Plenārsēde

Plenārsesija no 14 līdz 2014. gada 17. aprīlis
Strasbūra
 
Pirmdiena, 2014. gada 14. aprīlis  
   
Ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis Darba kārtība  
08:30 - 11:50 Debates

Atkritumu sūtījumi

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumi (Regula (EK) Nr. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Dalībvalstu pagarināti termiņi trešo valstu valstspiederīgo, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, turēšanai apsardzībā, pārkāpjot Atgriešanas direktīvā noteikto 18 mēnešu ierobežojumu

Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu

 
  
12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

ES un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšana (Horvātijas pievienošanās)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Vienošanās ar Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Vienošanās ar Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Konkurences tiesību pārkāpumi

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Atkritumu sūtījumi

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Jaunas psihoaktīvas vielas

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Noziedzīgas darbības un sodi narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība

B7-0365/2014 

Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā

 

Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu

B7-0367/2014 

Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu

 
16:00 - 17:00 Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)

 
   
 
Notiek Eiropas Parlamenta plenārsesija Strasbūrā
 
 
 
Gada kalendārs