Notiek apstrāde Lūdzu, uzgaidiet!...
Ilgums:
 00:00:00
Regulēt skaļumu :
Valoda:
or - Runātāja valoda
Izvēlēties citu valodu :

Debašu mutiskais tulkojums atvieglo saziņu, un tas nav uzskatāms par autentisku debašu ierakstu. Tikai runātāja sacītais vai rediģēts rakstiskais tulkojums ir autentisks.

Skatīt arī

Prioritārā informācija

Prioritārie dokumenti

Juridisks paziņojums

Grafiks

Šie grafiki ir aptuveni un paredzēti tikai informācijai. Tos jebkurā laikā var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma atbilstīgi plenārsēdes norisei.

Iepriekšējās debates

Tekstus publicē tikai pēc tam, kad par stenogrammām atbildīgais dienests ir veicis to apstrādi. Tehnisku iemeslu dēļ teksti ne vienmēr tiek publicēti tādā secībā, kādā notikusi runātāju uzstāšanās plenārsēdē.