Menu de recherche
(open calendar)
(open calendar)
 
Iestāde
 
Sanāksmes
 
   
 
 
Gada kalendārs

Katru gadu Eiropas Parlaments pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma pieņem Eiropas Parlamenta darbu gada kalendāru. To iedala sesijās un sanāksmēs.

Šajā kalendārā paredz :
  • 12 plenārsesijas, katra no tām ilgst 4 dienas un notiek Strasbūrā, un 6 papildsesijas, katra no tām ilgst 2 dienas un notiek Briselē,
  • 2 nedēļas mēnesī, kas veltītas Parlamenta komiteju un Parlamentu sadarbības delegāciju sanāksmēm,
  • politisko grupu sanāksmes 1 nedēļu mēnesī,
  • 4 nedēļas gadā, kas veltītas vienīgi Eiropas Parlamenta deputātu darbam un klātbūtnei savā vēlēšanu apgabalā.
 
Skatīt:
 
Gada kalendārs