Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

+ Internal meeting

+ - PRESES DIREKTORĀTA SANĀKSME

22-07-2019

09:30

Brisele : ASP - A5H-1

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

+ POLIJAS DELEGĀCIJAS ASISTENTI

22-07-2019

10:30

Brisele : ASP - A3F383

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

+ APVIENOTĀS KARALISTES ASISTENTU SANĀKSME

22-07-2019

11:00

Brisele : ASP - A5E-1

Renew Europe Group

22-07-2019

13:00

Brisele : ASP - A5G-1

+ ITRE Preparatory Meeting

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

+ REGI DARBA GRUPA

22-07-2019

13:00

Brisele : ASP - A5E-1

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

+ ITRE DARBA GRUPA

22-07-2019

13:00

Brisele : ASP - A1E201

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

+ Members of the committee on transport and tourism

22-07-2019

14:00

Brisele : ASP - A5E-3

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

22-07-2019

14:00

Brisele : ASP - A5G305

+ Preparatory meeting Committee on Budgets

Renew Europe Group

22-07-2019

14:00

Brisele : ASP - A5G-1

+ ENVI Preparatory Meeting

Renew Europe Group

22-07-2019

14:00

Brisele : PHS - P6C011

+ CULT Preparatory Meeting

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Gada kalendārs

Visi grafiki

Gada kalendārs

Katru gadu Eiropas Parlaments pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma pieņem Eiropas Parlamenta darbu gada kalendāru. To iedala sesijās un sanāksmēs.
Šajā kalendārā paredz :

  • 12 plenārsesijas (katra no tām ilgst 4 dienas un notiek Strasbūrā) un papildu plenārsesijas (katra no tām ilgst 2 dienas un notiek Briselē),
  • 2 nedēļas mēnesī, kas veltītas Parlamenta komiteju un Parlamentu sadarbības delegāciju sanāksmēm,
  • politisko grupu sanāksmes 1 nedēļu mēnesī,
  • 4 nedēļas gadā, kas veltītas vienīgi Eiropas Parlamenta deputātu darbam un klātbūtnei savā vēlēšanu apgabalā.