Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Duty of doctors to notify airline pilots' state of health

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

23-04-2015 P-006603/2015

  New EU rules on traceability and transparency in the textiles and clothing sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

22-04-2015 P-006480/2015

  Safeguarding the free movement of goods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

22-04-2015 P-006439/2015

  Strategic analysis of development programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

22-04-2015 P-006438/2015

  VP/HR - Massacre off the coast of Libya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raffaele Fitto (PPE)

21-04-2015 P-006400/2015

  Split payments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Dorfmann (PPE)

21-04-2015 P-006396/2015

Jaunākie traģiskie notikumi ar migrantu kuģiem Vidusjūrā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, PPE grupas vārdā

21-04-2015 O-000043/2015

ES atkārtoti pauž atbalstu Izraēlas un Palestīnas konflikta divu valstu risinājumam

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, GUE/NGL grupas vārdā
Margrete Auken, Edouard Martin

21-04-2015 O-000042/2015

  Further suspension of EU funding for Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-04-2015 P-006267/2015

  VP/HR - Non-response by the Vatican to the nomination of the openly gay French ambassador

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

20-04-2015 P-006266/2015

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )