Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Darba ņēmēju finansiālās līdzdalības veicināšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Marita Ulvskog, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

22-01-2015 O-000002/2015

  Rural Development Programme sign-off for the north of Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL)

21-01-2015 P-000754/2015

  Gibraltar aviation (Title VI, Articles 90-100 of the Treaty on the Functioning of the European Union)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clare Moody (S&D)

21-01-2015 P-000753/2015

  Arms trafficking in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

21-01-2015 P-000752/2015

  Financial support in connection with restructuring of Poland's mining industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jadwiga Wiśniewska (ECR)

21-01-2015 P-000751/2015

  German tax authority

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Syed Kamall (ECR)

21-01-2015 P-000750/2015

  Condition of oil and fuel storage facilities owned by IKS Solino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

21-01-2015 P-000734/2015

  Application of Directive 98/34/EC in respect of a regional building code

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miroslav Poche (S&D)

21-01-2015 P-000733/2015

  Omission of Bydgoszcz airport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Zemke (S&D)

20-01-2015 P-000712/2015

  List of geographical indications and 'traditional speciality guaranteed' products in the TTIP negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

20-01-2015 P-000692/2015

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )