Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Article 50 of the Regulation on the common fisheries policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alain Cadec (PPE)

29-04-2016 P-003552/2016

Ūdens elektroenerģijas nozare Eiropā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Patrizia Toia, Jean-Paul Denanot, S&D grupas vārdā
Antonio Tajani, Françoise Grossetête, PPE grupas vārdā
Michèle Rivasi, Verts/ALE grupas vārdā

29-04-2016 O-000074/2016

  Administrative delays in processing applications

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

28-04-2016 P-003460/2016

  Vice-President Timmermans' statements on migration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

27-04-2016 P-003428/2016

  The development of autonomous vehicles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), Lucy Anderson (S&D)

27-04-2016 P-003427/2016

  Proposed Commission lawsuit against the UK for unfair foreign vehicle levy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jill Seymour (EFDD)

27-04-2016 P-003359/2016

Ar tarifiem nesaistītu šķēršļu pastāvēšana pārtikas eksportētājiem ES iekšējā tirgū

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Czesław Adam Siekierski, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja komitejas vārdā

27-04-2016 O-000073/2016

  Will Turkey meet the 72 criteria for visa liberalisation?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Juvin (PPE)

26-04-2016 P-003358/2016

  Discrepancy of information on the provisional application of CETA between the Commissioner and the President of the Council

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnes Jongerius (S&D)

26-04-2016 P-003357/2016

  Financing of intermodal rail transport at the port of Trieste

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tanja Fajon (S&D)

26-04-2016 P-003349/2016

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )