Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (115. pants);
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (116. pants);
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (117. pants).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Vārds(-i)

Jūs varat saīsināt vārdus no labās un/vai kreisās puses, izmantojot zvaigznīti (*), piem.: requir*

 
 
Jaunākie jautājumi
 

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Datums :14-04-2014

Atsauce :

P-004637/2014

Dokumenti :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Datums :11-04-2014

Atsauce :

P-004580/2014

Dokumenti :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Datums :11-04-2014

Atsauce :

P-004574/2014

Dokumenti :

  European Network on Religion and Belief

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Daniël van der Stoep (NI)

Datums :10-04-2014

Atsauce :

E-004509/2014

Dokumenti :

  Energy security: measures to reduce Europe's dependence on Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claude Turmes (Verts/ALE)

Datums :10-04-2014

Atsauce :

P-004477/2014

Dokumenti :

  Budget for animal diseases

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jan Mulder (ALDE)

Datums :10-04-2014

Atsauce :

P-004448/2014

Dokumenti :

  Maritime transport policy / inland waterways

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Knut Fleckenstein (S&D)

Datums :09-04-2014

Atsauce :

P-004386/2014

Dokumenti :

  Fit of pique by EU ruling class over outcome of democratic consultation in Switzerland

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Francesco Enrico Speroni (EFD)

Datums :08-04-2014

Atsauce :

P-004364/2014

Dokumenti :

  Situation of pension reform victims in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claudio Morganti (EFD)

Datums :08-04-2014

Atsauce :

P-004363/2014

Dokumenti :

  Fraud carried out with parallel SIM card switching

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paul Rübig (PPE)

Datums :08-04-2014

Atsauce :

P-004351/2014
Paziņojumi