Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Marrākešas līgums, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām ar redzes traucējumiem

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 128. pants
Pavel Svoboda, Juridiskā komiteja komitejas vārdā

03-03-2015 O-000021/2015

Naftas izpēte un izmantošana Adrijas jūrā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Davor Škrlec, Verts/ALE grupas vārdā

03-03-2015 O-000020/2015

  New biotechnology techniques

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Bové (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003377/2015

  Directive on package travel and assisted travel arrangements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Davor Ivo Stier (PPE)

27-02-2015 P-003349/2015

  VP/HR - Clandestine immigration and possible agreements with migrants' States of origin

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

27-02-2015 P-003197/2015

  Occupational accidents suffered by commercial drivers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D), Clare Moody (S&D)

27-02-2015 P-003183/2015

  Effectiveness and scope of the funds made available by the Commission for the European Endowment for Democracy (EED).

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

27-02-2015 P-003182/2015

  Establishment of a European anti-propaganda agency to fight radicalisation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003103/2015

  Unaccompanied minors in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)

27-02-2015 P-003076/2015

  Visa liberalisation for Qatar, Kuwait and Oman

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

27-02-2015 P-003075/2015

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )