Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  EU-Turkey relations: the refugee agreement and negotiations on exemption from visa requirements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

26-07-2016 P-006081/2016

  Pre-accession aid for Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hermann Winkler (PPE)

26-07-2016 P-006080/2016

  Strategy for gender equality and women's rights 2016-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

26-07-2016 P-006072/2016

  VP/HR - Situation in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

26-07-2016 P-006071/2016

  Inclusion of a youth impact clause

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Guillaume (S&D), Edouard Martin (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)

25-07-2016 P-006057/2016

  Counterfeit electrical goods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

25-07-2016 P-006051/2016

  Implementing Regulation (EU) No 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE)

25-07-2016 P-006042/2016

  Established practices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

21-07-2016 P-006016/2016

  Environmental impact assessments for transport projects in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Cramer (Verts/ALE)

20-07-2016 P-006000/2016

  Accession negotiations with Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Harald Vilimsky (ENF)

20-07-2016 P-005999/2016

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )