Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Cancellation of social dialogue

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

26-09-2014 P-007208/2014

  Supermarkets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

25-09-2014 P-007142/2014

  Plethora of property taxes in Greece, including the special property tax, and protection of vulnerable sections of society and families

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eva Kaili (S&D)

25-09-2014 P-007141/2014

  New 2014-2020 Italy-Switzerland Interreg programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D), Luigi Morgano (S&D)

24-09-2014 P-007137/2014

  Indiscretions regarding the possible suspension of Schengen by Austria and Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D), Nicola Danti (S&D)

24-09-2014 P-007115/2014

  The eurozone and larger economies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Ježek (ALDE)

23-09-2014 P-007109/2014

  Refusal to register the European Citizens' Initiative 'Stop TTIP'/Decision C(2014)06501 final

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Reimon (Verts/ALE)

23-09-2014 P-007092/2014

  Continuing evictions in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

23-09-2014 P-007068/2014

  Abuse of dominant position by ENEL in the municipality of Borgosesia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

23-09-2014 P-007067/2014

  Implementation of Regulation No 260/2012 and SEPA direct debit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

23-09-2014 P-007066/2014

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )