Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Microplastic filters in washing machines

Question for written answer P-001435/2019
to the Commission
Rule 130
John Howarth (S&D)

20-03-2019 P-001435/2019

  Annulment of the decision concerning the illegitimate nature of the intervention by the Inter-bank Fund to assist Tercas

Question for written answer P-001421/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Marco Zanni (ENF)

20-03-2019 P-001421/2019

  Status of cannabis and its derivatives

Question for written answer P-001420/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

20-03-2019 P-001420/2019

  Merger of the Nidec group with Embraco - sale of the Nidec plant in Fürstenfeld

Question for written answer P-001401/2019
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (ENF)

19-03-2019 P-001401/2019

  Refusal to let refugees disembark at EU ports

Question for written answer P-001400/2019
to the Commission
Rule 130
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

19-03-2019 P-001400/2019

  State aid investigation into Madeira Free Zone

Question for written answer P-001393/2019
to the Commission
Rule 130
Markus Ferber (PPE)

19-03-2019 P-001393/2019

  Sponsorship of the Council Presidency

Question for written answer P-001390/2019
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

19-03-2019 P-001390/2019

  Tradable phosphate rights and State aid decision SA.46349

Question for written answer P-001391/2019
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

18-03-2019 P-001391/2019

  Coordination of social security systems

Question for written answer P-001384/2019
to the Commission
Rule 130
Vladimír Maňka (S&D)

18-03-2019 P-001384/2019

  Closure of two sugar refineries

Question for written answer P-001372/2019
to the Commission
Rule 130
Gilles Lebreton (ENF)

18-03-2019 P-001372/2019

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )