Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Ivana Maletić par Revīzijas palātas locekli

10-04-2019 A8-0195/2019 2019/0803(NLE)
CONT

Indrek TARAND

ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Viorel Ştefan par Revīzijas palātas locekli

10-04-2019 A8-0194/2019 2019/0802(NLE)
CONT

Indrek TARAND

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus

08-04-2019 A8-0189/2019 2019/0804(CNS)
AFCO

Danuta Maria HÜBNER

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.