Trešdiena, 2019. gada 13. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris

Briselē

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt José Manuel Fernandes imunitāti

12-11-2019 A9-0023/2019 2019/2005(IMM)
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [imm.]

Meklēšana

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.