Pirmdiena, 2019. gada 16. septembris - Ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris

Strasbūrā

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

09-09-2019 A9-0003/2019 2019/0806(CNS)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Balsošanas saraksts :   [*]

ZIŅOJUMS par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku

09-09-2019 A9-0007/2019 2019/0903(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Balsošanas saraksts :   [appoint.]

ZIŅOJUMS par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājas iecelšanu

09-09-2019 A9-0008/2019 2019/0810(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Balsošanas saraksts :   [appoint.]

Meklēšana

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.