Meklēšana

Kontakti

Rakstiskas deklarācijas: jēdziens

Rakstiska deklarācija ir ne vairāk kā 200 vārdu garš teksts par jautājumu, kas ir tikai Eiropas Savienības kompetences jomā. Šādas rakstiskas deklarācijas tomēr neuzliek Parlamentam saistības, t. i., tās uzskata nevis par aktu, kurā pausta Parlamenta nostāja, bet gan par aktu, kurā pausta tikai autoru un parakstītāju nostāja.

Rakstiskas deklarācijas: procedūra

In the framework of the general revision of the Rules of Procedure of Parliament, adopted on 13 December 2016, Rule 136 has been deleted. Written declarations have ceased to exist.