RAPPORT dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Lista tal-votazzjonijiet :   [init.]

Emendi

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd

14-09-2017 A8-0285/2017 2017/0190(COD)
PECH

Alain CADEC

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION [***I]

IT-TIENI RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista tal-votazzjonijiet :   [discharge]  FINAL VERSION [discharge]

RAPPORT dwar il-politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION [init.]

RAPPORT dwar aspetti tad-drittijiet fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION [init.]   [init.]

RAPPORT dwar il-kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Lista tal-votazzjonijiet :   [init.]

  • pdf_disabled

RAPPORT dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 li jipprovdi l-finanzjament għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u li jżid ir-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza (EAR) wara r-reviżjoni tar-regolament tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali

12-10-2017 A8-0301/2017 2017/2135(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Lista tal-votazzjonijiet :   [budget]

  • pdf_disabled

RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

16-10-2017 A8-0303/2017 2006/0048(NLE)
TRAN

Dominique RIQUET

Lista tal-votazzjonijiet :   [***]

  • pdf_disabled

RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 189/2014/UE li tawtorizza lil Franza tapplika rata mnaqqsa ta' ċerti taxxi indiretti fuq ir-rum "tradizzjonali" prodott fil-Guadeloupe, fil-Guyana Franċiża, fil-Martinique u fir-Réunion u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/659/KE

16-10-2017 A8-0304/2017 2017/0127(CNS)
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Lista tal-votazzjonijiet :   [*]

  • pdf_disabled

RAPPORT dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissoġġetta lill-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]furan-2-karbossammid (furanilfentanil) għal miżuri ta' kontroll

16-10-2017 A8-0309/2017 2017/0152(NLE)
LIBE

Michał BONI

Lista tal-votazzjonijiet :   [*]

RAPPORT dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro

23-10-2017 A8-0310/2017 2017/2114(INI)
ECON

Gunnar HÖKMARK

Lista tal-votazzjonijiet :   [init.]

RAPPORT Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-mandat ta' negozjar propost għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja

23-10-2017 A8-0311/2017 2017/2192(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Lista tal-votazzjonijiet :   [init.]

RAPPORT Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-mandat ta' negozjar propost għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand

23-10-2017 A8-0312/2017 2017/2193(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Lista tal-votazzjonijiet :   [init.]