RAPPORT dwar is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE

04-04-2018 A8-0064/2018 2017/2117(INI)
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA