Plenarja

Skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, il-Parlament Ewropew jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari abbażi tal-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni. Jekk il-pożizzjoni ma tiġix approvata mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew jista’ jadotta l-pożizzjoni tiegħu fit-tieni qari billi jadotta l-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill.
Bħala regola ġenerali, il-pożizzjonijiet tal-PE jieħdu l-forma ta’ testi kkonsolidati, billi l-emendi politiċi u l-adattamenti tekniċi jiġu inkorporati fil-proposta tal-Kummissjoni (fl-ewwel qari) jew fil-pożizzjoni tal-Kunsill (fit-tieni qari).
Il-pożizzjonijiet fl-ewwel u t-tieni qari jintbagħtu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u jservu bħala bażi għal stadji ulterjuri fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja.
Għal aktar informazzjoni ara: ir-Regoli ta’ Proċedura (ir-Regola 180) u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Tfittxija

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Kelma (kelmiet)

Tista' tqassar lejn il-lemin u/jew lejn ix-xellug billi tuża asterisk (*): mist*

 
 
L−aħħar dokumenti leġiżlattivi konsolidati
 

Dokumenti :

 • 203k 
 • 205k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2013/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda ċerti Direttivi fl-oqsma tal-ambjent, l-agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Data : 12-12-2013

Referenza :

2013/0192(COD) l-ewwel qari
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenti :

 • 200k 
 • 200k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti Regolamenti fil-qasam tas-sajd u s-saħħa tal-annimali minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Data : 12-12-2013

Referenza :

2013/0191(COD) l-ewwel qari
PECH

João FERREIRA

Dokumenti :

 • 133k 
 • 159k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 99/2013 dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-2017 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Data : 11-12-2013

Referenza :

2013/0249(COD) l-ewwel qari
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumenti :

 • 270k 
 • 275k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Data : 11-12-2013

Referenza :

2011/0269(COD) l-ewwel qari
EMPL

Marian HARKIN

Dokumenti :

 • 143k 
 • 156k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb li tadotta d-Deċiżjoni Nru .../2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE fejn tiċċara d-dispożizzjonijiet dwar l-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Data : 10-12-2013

Referenza :

2012/0202(COD) l-ewwel qari
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenti :

 • 923k 
 • 880k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Data : 10-12-2013

Referenza :

2011/0062(COD) l-ewwel qari
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumenti :

 • 140k 
 • 137k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-21 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2013/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/138/KE (Solvenza II) rigward id-data tat-traspożizzjoni tagħha u d-data tal-applikazzjoni tagħha, u d-data tat-tħassir ta’ ċerti Direttivi (Solvenza I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Data : 21-11-2013

Referenza :

2013/0327(COD) l-ewwel qari
ECON

Sharon BOWLES

Dokumenti :

 • 968k 
 • 779k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-21 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Data : 21-11-2013

Referenza :

2011/0428(COD) l-ewwel qari
ENVI

Jutta HAUG

Dokumenti :

 • 387k 
 • 305k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-21 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali ("EaSI") u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 283/2010/UE li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Data : 21-11-2013

Referenza :

2011/0270(COD) l-ewwel qari
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumenti :

 • 961k 
 • 892k 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Data : 20-11-2013

Referenza :

2011/0282(COD) l-ewwel qari
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Spjegazzjoni tal-immarkar tal-pożizzjonijiet tal-PE:
 
 • Testi li hemm qbil dwarhom mal-Kunsill qabel l-adozzjoni tagħhom mill-PE:

  Fl-emendi politiċi, it-test il-ġdid jew modifikat huwa mmarkat b’tipa skura u korsiva u t-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. Modifiki tekniċi li jirriżultaw minn reviżjoni ġurista lingwistika u mhux relatati ma’ emendi politiċi ma jiġux immarkati.
 • Testi li mhemmx qbil dwarhom mal-Kunsill qabel l-adozzjoni tagħhom mill-PE:

  Fl-emendi politiċi, it-test il-ġdid jew modifikat huwa mmarkat b’tipa skura u korsiva u t-tħassir huwa indikat permezz ta’ linja maqtugħa fuq it-test imħassar. L-għadd ta’ emendi individwali jiġi indikat b’mod ċar f’parentesi kwadri. Modifiki tekniċi li jirriżultaw minn reviżjoni ġurista lingwistika u mhux relatati ma’ emendi politiċi ma jiġux immarkati.