Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  State of play of the Volkswagen recall programme - Dieselgate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

11-10-2017 P-006391/2017

  Thiamine deficiency among birds and fish

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

11-10-2017 P-006375/2017

  Relocation of the European Medicines Agency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

11-10-2017 P-006365/2017

  Funding for construction project by GoodYear in Dudelange/Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Caspary (PPE)

10-10-2017 P-006349/2017

  Infringement proceedings against Portugal for IUU fishing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

10-10-2017 P-006338/2017

  VAT fraud by online retailers from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

10-10-2017 P-006335/2017

  Granting of coupled payments in the sugar sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE), Peter Jahr (PPE), Norbert Lins (PPE), Jens Gieseke (PPE)

09-10-2017 P-006308/2017

  VP/HR - Seizure of the motorised fishing boat Anna Madre

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

06-10-2017 P-006294/2017

  Excessive use of force in Barcelona

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

06-10-2017 P-006292/2017

  Unknown transition destination

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jonathan Bullock (EFDD)

05-10-2017 P-006283/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)