Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Il-kummerċ illegali tal-annimali tal-kumpanija fl-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

17-09-2018 O-000102/2018

Il-kummerċ illegali tal-annimali tal-kumpanija fl-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

L-emerġenza umanitarja fil-Mediterran: appoġġ għall-awtoritajiet lokali u reġjonali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, f'isem il-Grupp GUE/NGL

13-09-2018 O-000100/2018

L-emerġenza umanitarja fil-Mediterran: appoġġ għall-awtoritajiet lokali u reġjonali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, f'isem il-Grupp GUE/NGL

13-09-2018 O-000099/2018

  Unjustified removal of children from their parents in Norway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

12-09-2018 P-004624/2018

  Preliminary list of sectors deemed to be exposed to a risk of carbon leakage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gilles Pargneaux (S&D)

12-09-2018 P-004621/2018

  The EU School Fruit, Vegetables and Milk Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

12-09-2018 P-004620/2018

  Italy's infringement of EU tax rules for recreational boats

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Renaud Muselier (PPE)

12-09-2018 P-004615/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)