Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  The use of Aluminium Composite Panels (ACPs)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

21-06-2017 P-004121/2017

  Compliance of flood risk management plan (FRMP) for the Po river basin district with EU legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

21-06-2017 P-004120/2017

  VP/HR - Qatar-Gulf diplomatic crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

21-06-2017 P-004113/2017

  Question to the Commission on macro-regional strategies and involvement of civil society

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

20-06-2017 P-004097/2017

  Directive 2014/52/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

20-06-2017 P-004096/2017

VP/HR - il-Ftehim ta' Pariġi wara d-dikjarazzjoni tal-irtirar ta' Trump

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi (S&D)

20-06-2017 P-004082/2017

  Thalidomide resolution response

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Dalton (ECR)

20-06-2017 P-004078/2017

  Co-financing the adaptation of housing for the elderly using EU funds and amending national operational programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

19-06-2017 P-004022/2017

  Support given by government-backed ECAs of EU countries to the fossil fuel sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

19-06-2017 P-004017/2017

  Protection of PDO and PGI products under the agreement with China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

16-06-2017 P-004018/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)