Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  VP/HR - Right of Members of the European Parliament to visit prisoners in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

01-12-2016 P-009144/2016

  Health risks posed by rubber granulate in artificial grass

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

30-11-2016 P-009106/2016

  Insects as human food

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mireille D'Ornano (ENF)

30-11-2016 P-009015/2016

  Pricing of medicines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

30-11-2016 P-008962/2016

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PACs) in rubber granulate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

30-11-2016 P-008961/2016

  Assessment of Fidel Castro by leaders of EU institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

30-11-2016 P-008949/2016

  Container losses at sea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

29-11-2016 P-008916/2016

  Impact assessment prior to the entry into force of CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

29-11-2016 P-008888/2016

Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

29-11-2016 O-000147/2016

  Allocation of Structural Funds in the Region of Central Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE), Iskra Mihaylova (ALDE)

28-11-2016 P-008866/2016

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)