Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Gambling

Question for written answer P-005703/2018
to the Commission
Rule 130
Cătălin Sorin Ivan (NI)

09-11-2018 P-005703/2018

  Mittal - Ilva (competition/dominant position)

Question for written answer P-005702/2018
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

09-11-2018 P-005702/2018

  Exploitation of durum wheat with low levels of deoxynivalenol (DON)

Question for written answer P-005699/2018
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

09-11-2018 P-005699/2018

  Funds for the renovation of Palazzo Penne in the historic centre of Naples

Question for written answer P-005693/2018
to the Commission
Rule 130
Isabella Adinolfi (EFDD)

09-11-2018 P-005693/2018

  Italian victims of the banking system

Question for written answer P-005674/2018
to the Commission
Rule 130
Innocenzo Leontini (PPE)

08-11-2018 P-005674/2018

  Rapes at the refugee camp in Moria (Lesbos)

Question for written answer P-005673/2018
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Ana Gomes (S&D)

08-11-2018 P-005673/2018

  Closure of Pernigotti S.p.A. and transfer of production facilities

Question for written answer P-005670/2018
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD)

07-11-2018 P-005670/2018

  Gender-responsive budgeting

Question for written answer P-005669/2018
to the Commission
Rule 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

07-11-2018 P-005669/2018

  Geographical indications and protected designations of origin under the EU-Mercosur agreement

Question for written answer P-005667/2018
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Gabriel Mato (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

07-11-2018 P-005667/2018

  Execution by Albanian security forces of Konstantinos Katsifas, a member of the ethnic Greek minority

Question for written answer P-005666/2018
to the Commission
Rule 130
Eleni Theocharous (ECR)

07-11-2018 P-005666/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)