Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Resolution on the protection of children in migration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hilde Vautmans (ALDE)

22-05-2018 P-002718/2018

  Commission spending on online advertising on Facebook

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martin Schirdewan (GUE/NGL)

22-05-2018 P-002713/2018

  Spread of titanium dioxide from the Trestina ColorGlass site in Città di Castello

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

22-05-2018 P-002711/2018

  RefuReturn project - European assistance from Frontex or other EU agencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

22-05-2018 P-002698/2018

  VP/HR - Blocking process against US extra-territorial sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tokia Saïfi (PPE)

18-05-2018 P-002683/2018

  Regulation on foreign investment in Europe and the EDP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D)

18-05-2018 P-002680/2018

Il-politika industrijali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

18-05-2018 O-000057/2018

  Writing-down debt and monetary state financing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jörg Meuthen (EFDD)

17-05-2018 P-002672/2018

  ArcelorMittal's acquisition of Ilva - situation as regards the Galați plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

17-05-2018 P-002671/2018

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jacek Saryusz-Wolski (NI), Laima Liucija Andrikienė (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Indrek Tarand (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE), Algirdas Saudargas (PPE)

17-05-2018 P-002663/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)