Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta’ kontroll parlamentari fir-rigward ta’ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta’ mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni (Artikolu 115).
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji (Artikolu 116).
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub (Artikolu 117).
 
/
 
 
 
Kelma (kelmiet)

Tista' tqassar lejn il-lemin u/jew lejn ix-xellug billi tuża asterisk (*): mist*

 
 
L-aħħar mistoqsijiet
 

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Dokumenti :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Data :14-04-2014

Referenza :

P-004637/2014

Dokumenti :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Data :11-04-2014

Referenza :

P-004581/2014

Dokumenti :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Data :11-04-2014

Referenza :

P-004580/2014

Dokumenti :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Data :11-04-2014

Referenza :

P-004574/2014

Dokumenti :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Data :11-04-2014

Referenza :

P-004562/2014

Dokumenti :

  European Network on Religion and Belief

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Daniël van der Stoep (NI)

Data :10-04-2014

Referenza :

E-004509/2014

Dokumenti :

  Energy security: measures to reduce Europe's dependence on Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claude Turmes (Verts/ALE)

Data :10-04-2014

Referenza :

P-004477/2014

Dokumenti :

  Correos: State subsidies and tax exemptions - compatibility with rules on State aid, unfair competition and transfers to state-owned companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

Data :10-04-2014

Referenza :

P-004476/2014

Dokumenti :

  Security of gas supply

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)

Data :10-04-2014

Referenza :

P-004449/2014

Dokumenti :

  Budget for animal diseases

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jan Mulder (ALDE)

Data :10-04-2014

Referenza :

P-004448/2014
Komunikazzjonijiet