Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Response to the rise of new psychoactive substances

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

27-05-2015 P-008438/2015

  Review of administrative decisions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Sógor (PPE)

27-05-2015 P-008392/2015

  Call centre - infringement of Directive 2001/23/EC in the case of Exprivia Projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Forenza (GUE/NGL)

26-05-2015 P-008390/2015

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bill Etheridge (EFDD)

26-05-2015 P-008378/2015

Ir-rapport annwali tal-2014 tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Dennis de Jong, f'isem il-Grupp GUE/NGL

26-05-2015 O-000061/2015

  Transposition of Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lorenzo Fontana (NI)

22-05-2015 P-008328/2015

Ir-rapport annwali tal-2014 tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Petri Sarvamaa, f'isem il-Grupp PPE
Bart Staes, f'isem il-Grupp Verts/ALE

22-05-2015 O-000060/2015

  German Minimum Wage Act - infringement procedure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE), Ulla Tørnæs (ALDE), Renate Weber (ALDE)

21-05-2015 P-008195/2015

  New Commission working methods and secondary legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Béla Kovács (NI)

21-05-2015 P-008190/2015

  Forced part-time employment in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

21-05-2015 P-008124/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)