Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Measures concerning the implementation and financing of the general budget of the Union in 2019 in relation to the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Question for written answer P-000919/2019
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

20-02-2019 P-000919/2019

  Slovene language not used in information letters for traffic offences

Question for written answer P-000898/2019
to the Commission
Rule 130
Patricija Šulin (PPE), Romana Tomc (PPE), Tanja Fajon (S&D), Milan Zver (PPE), Franc Bogovič (PPE), Alojz Peterle (PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Ivo Vajgl (ALDE)

19-02-2019 P-000898/2019

  Shepherds' protests in Sardinia

Question for written answer P-000883/2019
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (ECR), Raffaele Fitto (ECR), Remo Sernagiotto (ECR), Innocenzo Leontini (ECR), Flavio Zanonato (S&D), Mario Borghezio (ENF), Enrico Gasbarra (S&D)

18-02-2019 P-000883/2019

  Venice: air pollution and instability of the lagoon

Question for written answer P-000882/2019
to the Commission
Rule 130
Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

18-02-2019 P-000882/2019

  Crisis for Sardinian sheep's milk

Question for written answer P-000881/2019
to the Commission
Rule 130
Salvatore Cicu (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Fulvio Martusciello (PPE), Barbara Matera (PPE), Giovanni La Via (PPE)

18-02-2019 P-000881/2019

  Hyundai's successful bid in the call for tender for trams in Warsaw

Question for written answer P-000866/2019
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

15-02-2019 P-000866/2019

  Coupled support for silkworm production

Question for written answer P-000864/2019
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

14-02-2019 P-000864/2019

  Follow-up to European Parliament resolution on Lyme disease

Question for written answer P-000861/2019
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

14-02-2019 P-000861/2019

  The role of nuclear energy in the EU's climate strategy

Question for written answer P-000860/2019
to the Commission
Rule 130
Tilly Metz (Verts/ALE)

14-02-2019 P-000860/2019

  The Single Telecoms Market Regulation and its monitoring by the Commission

Question for written answer P-000859/2019
to the Commission
Rule 130
Jarosław Wałęsa (PPE)

14-02-2019 P-000859/2019

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)