Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Imports of contaminated meat products from Brazil

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

27-03-2017 P-002079/2017

  Rejection of Nord Stream 2 project on grounds of European security

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

27-03-2017 P-002042/2017

Prattiki frodulenti fis-settur tal-laħam Brażiljan

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

24-03-2017 O-000025/2017

  VP/HR - The detention of Kirill Bobro

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

23-03-2017 P-001961/2017

  Inclusion of MCC in ERNs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

23-03-2017 P-001957/2017

  TiBre motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

23-03-2017 P-001956/2017

Korp Ewropew ta' Solidarjetà

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Thomas Händel, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

23-03-2017 O-000022/2017

  New banking supervisory body in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

22-03-2017 P-001924/2017

  Reversible hydropower in Mequinenza, Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Solé (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)

22-03-2017 P-001894/2017

  Renewed Turkish threats to send large numbers of illegal migrants to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

22-03-2017 P-001890/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)