Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

It-Trattat ta' Marrakexx dwar l-eċċezzjonijiet għall-jeddijiet tal-Awtur għal dawk b'diżabbiltà fil-Vista

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

03-03-2015 O-000021/2015

L-esplorazzjoni u l-esplojtazzjoni taż-żejt lil hinn mill-kosta fil-Baħar Adrijatiku

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE

03-03-2015 O-000020/2015

  New biotechnology techniques

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Bové (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003377/2015

  Directive on package travel and assisted travel arrangements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Davor Ivo Stier (PPE)

27-02-2015 P-003349/2015

  VP/HR - Clandestine immigration and possible agreements with migrants' States of origin

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

27-02-2015 P-003197/2015

  Occupational accidents suffered by commercial drivers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D), Clare Moody (S&D)

27-02-2015 P-003183/2015

  Effectiveness and scope of the funds made available by the Commission for the European Endowment for Democracy (EED).

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

27-02-2015 P-003182/2015

  Establishment of a European anti-propaganda agency to fight radicalisation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003103/2015

  Unaccompanied minors in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)

27-02-2015 P-003076/2015

  Visa liberalisation for Qatar, Kuwait and Oman

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

27-02-2015 P-003075/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)