Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Temporary reintroduction of border controls at internal borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

01-10-2015 P-013409/2015

  Projected mobile fence along the Hungarian-Slovenian border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

01-10-2015 P-013408/2015

  State aid for the car industry in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

01-10-2015 P-013407/2015

  Cabotage and Posting of Workers Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ulla Tørnæs (ALDE), Martina Dlabajová (ALDE)

01-10-2015 P-013406/2015

  Noise reduction in rail transport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

01-10-2015 P-013405/2015

Żvilupp ta' teknoloġija bbażata fuq is-satellita għall-possibilità ta' sistemi globali ta' traċċar ta' titjiriet

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Michael Cramer, f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

01-10-2015 O-000118/2015

  VP/HR - Relations between the EU and the regime of Viktor Lukashenko

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

30-09-2015 P-013364/2015

  Compliance of energy contracts with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
András Gyürk (PPE)

30-09-2015 P-013363/2015

  Scandal surrounding emissions from diesel engines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luděk Niedermayer (PPE)

30-09-2015 P-013362/2015

  Infringement proceedings in the area of immigration policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

30-09-2015 P-013312/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)