Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Il-parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-elezzjonijiet Ewropej

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet

21-03-2018 O-000033/2018

  Equivalence agreement with the US on organic farming

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martin Häusling (Verts/ALE)

20-03-2018 P-001708/2018

  Non-conformity of meat exports within Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mihai Ţurcanu (PPE)

20-03-2018 P-001704/2018

  Opinion 2/15 of 16 May 2017 of the Court of Justice of the European Union (CJEU) and its legal implications on both the agreements with Singapore and Japan and the Council's voting methods

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Claude Rolin (PPE)

20-03-2018 P-001694/2018

  Cambridge Analytica - manipulation of the personal data of EU citizens and connections to political parties in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Danti (S&D)

20-03-2018 P-001683/2018

  The second Brazilian poultry meat scandal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE)

19-03-2018 P-001647/2018

  VP/HR - Turkey's territorial pretentions vis-à-vis neighbouring countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angel Dzhambazki (ECR)

19-03-2018 P-001635/2018

  Delays in payment by public authorities and debt assignment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Massimiliano Salini (PPE)

19-03-2018 P-001634/2018

Restrizzjonijiet kummerċjali f'Malta fuq bażi ġeografika min-naħa ta' kumpaniji tal-kummerċ elettroniku

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)

19-03-2018 P-001633/2018

  Article 13 of the copyright proposal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

19-03-2018 P-001632/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)