Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Rural Development Programme sign-off for the north of Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL)

21-01-2015 P-000754/2015

  Gibraltar aviation (Title VI, Articles 90-100 of the Treaty on the Functioning of the European Union)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clare Moody (S&D)

21-01-2015 P-000753/2015

  German tax authority

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Syed Kamall (ECR)

21-01-2015 P-000750/2015

  Condition of oil and fuel storage facilities owned by IKS Solino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

21-01-2015 P-000734/2015

  Omission of Bydgoszcz airport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Zemke (S&D)

20-01-2015 P-000712/2015

  List of geographical indications and 'traditional speciality guaranteed' products in the TTIP negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

20-01-2015 P-000692/2015

  Minimum wage law in Germany and its impact on the international haulage sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tomasz Piotr Poręba (ECR)

20-01-2015 P-000686/2015

  VP/HR - Romania's accession to the Schengen area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

20-01-2015 P-000681/2015

  Drilling for oil in Western Sahara

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

20-01-2015 P-000680/2015

Grupp ta' esperti tal-Kummissjoni għall-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

20-01-2015 O-000001/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)