Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Finanzjament għal NGOs politikament attivi fil-kunflitt bejn l-Għarab u l-Iżraeljani

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Anders Primdahl Vistisen, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, f'isem il-Grupp ECR

15-04-2015 O-000037/2015

  Imposing sanctions on the Night Wolves gang

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

14-04-2015 P-005891/2015

  Xylella fastidiosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-04-2015 P-005890/2015

  VP/HR - Situation of Christians

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

14-04-2015 P-005888/2015

  Use of the European Regional Development Fund (ERDF)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

14-04-2015 P-005887/2015

  Standard variable mortgage rates

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-04-2015 P-005870/2015

  Absence of external emergency plan for Lombardy underground gas storage plants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

14-04-2015 P-005869/2015

  Recreational hunting of migratory birds in Malta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL)

14-04-2015 P-005868/2015

  Neonicotinoids

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

13-04-2015 P-005815/2015

  Compatibility with EU law of Articles 23, 65 and 66 of the Income Tax Code of the Hellenic Republic (Act No 4172/2013, as amended by Act No 4321/2015)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iskra Mihaylova (ALDE)

13-04-2015 P-005814/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)