Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Ban on exports of bovine animals from Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

19-05-2017 P-003427/2017

  EU food assistance in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

19-05-2017 P-003416/2017

  A pan-European TV channel in the Russian language

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

17-05-2017 P-003405/2017

  Danger of plane crashes caused by wakes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ismail Ertug (S&D)

17-05-2017 P-003397/2017

  Effective prohibition of shell companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

17-05-2017 P-003388/2017

  Resettling of refugees in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Coelho (PPE)

16-05-2017 P-003359/2017

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

16-05-2017 O-000042/2017

  European portal for assistance in the event of cyber-attacks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

15-05-2017 P-003350/2017

  Taxation on Greek wines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

15-05-2017 P-003339/2017

  Stress tests on the Belarusian Nuclear Power Plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petras Auštrevičius (ALDE)

15-05-2017 P-003332/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)