Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Creation of wetlands in Medmerry, west of Selsey, West Sussex (UK)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

30-07-2014 P-006166/2014

  Delivery of EU funds to the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Howitt (S&D)

29-07-2014 P-006161/2014

  Follow-up to Written Question E-002894 on 'Implementation of EU guidelines on the eligibility of Israeli entities for EU grants, prizes and financial instruments'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

29-07-2014 P-006160/2014

  Resumption of the building of Europe's Pelješac Bridge

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

28-07-2014 P-006136/2014

  Pensions in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

28-07-2014 P-006135/2014

  Implementation of EU law in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

28-07-2014 P-006134/2014

  Quality of traineeships in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evelyn Regner (S&D)

25-07-2014 E-006102/2014

  Restrictions on free movement of goods at the Spanish-French border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 E-006101/2014

  Possible fraud in relation to public funds in Andalusia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 P-006100/2014

  Migratory flows to Italian coastal areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Simona Bonafè (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Michela Giuffrida (S&D)

25-07-2014 E-006099/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta’‘ kontroll parlamentari fir-rigward ta’‘ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta’‘ mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b’‘talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)