Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Avian influenza and the general prohibition of vaccination

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

14-02-2017 P-001000/2017

  Limits on recovery of surpluses of 'definitively taxed income'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

14-02-2017 P-000995/2017

  Energy price rises during the cold snap in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

14-02-2017 P-000993/2017

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

14-02-2017 O-000013/2017

  Ban on Airbnb and restrictive rules concerning it: obstacles to freedom to provide services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneleen Van Bossuyt (ECR)

13-02-2017 P-000983/2017

  VP/HR - Political situation in Cambodia in view of the coming local (June 2017) and national (July 2018) elections - resignation of opposition leader Sam Rainsy and repression by Prime Minister Hun Sen

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

13-02-2017 P-000979/2017

  Potato blight

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

10-02-2017 E-000977/2017

  Competition with regard to industrial sites

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

10-02-2017 E-000976/2017

  Minimum size of Venus clams in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

10-02-2017 E-000975/2017

  Visa shopping at the consular department of the Hungarian embassy in Moscow

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

10-02-2017 E-000974/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)