Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Restrictions introduced by Switzerland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Victor Negrescu (S&D)

12-05-2017 E-003320/2017

  Reorganisation of the child protection system in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

12-05-2017 E-003319/2017

  Powassan virus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

12-05-2017 E-003318/2017

  Illegal work in the agricultural sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

12-05-2017 E-003317/2017

  Lumpy skin disease

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

12-05-2017 E-003316/2017

  Pet passports and requirements for non-EU laboratories

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

12-05-2017 E-003315/2017

  Requirement of individual client segregation in the Central Securities Depository Regulation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Heidi Hautala (Verts/ALE)

12-05-2017 P-003314/2017

  The effects of human-induced noise pollution on biodiversity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

12-05-2017 E-003313/2017

  VP/HR - Kamal Foroughi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatrix von Storch (EFDD)

12-05-2017 E-003312/2017

  2017 Erasmus+ funding in the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Stihler (S&D)

12-05-2017 E-003311/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)