Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  A European Stakeholder Forum for Better Regulation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ulla Tørnæs (ALDE)

23-10-2014 P-008247/2014

  Threat to closure of night train services in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

23-10-2014 P-008235/2014

  Concept of technical life of cableway installations designed to carry persons

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alberto Cirio (PPE)

23-10-2014 P-008234/2014

  Commission Directive 2010/48/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerard Batten (EFDD)

23-10-2014 P-008233/2014

  Protecting consumer rights in the area of telecommunications in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

23-10-2014 P-008232/2014

  Oil smuggling in Iraq

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Ulrike Lunacek (Verts/ALE)

22-10-2014 P-008230/2014

  Corruption scandal in Hungary and link to EU subsidies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

21-10-2014 P-008189/2014

  Access to public health insurance for family members of workers from non-EU countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Olga Sehnalová (S&D)

21-10-2014 P-008188/2014

  VP/HR - Irregular release by the Turkish authorities of an attempted homicide suspect in an extradition case

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

20-10-2014 P-008162/2014

  Situation in Hungary: respect for fundamental human rights and the free movement of services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Viviane Reding (PPE)

17-10-2014 E-008161/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)