Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Rikonferma min-naħa tal-UE tal-impenn tagħha favur is-soluzzjoni ta' żewġ Stati għall-kunflitt Iżraeljan-Palestinjan

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Margrete Auken, Edouard Martin

21-04-2015 O-000042/2015

  Further suspension of EU funding for Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-04-2015 P-006267/2015

  VP/HR - Non-response by the Vatican to the nomination of the openly gay French ambassador

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

20-04-2015 P-006266/2015

  Catalan law on cinema in Catalan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Javier Nart (ALDE), Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE)

20-04-2015 P-006265/2015

  Medicine exports from Slovakia to other Member States - notification requirement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

20-04-2015 P-006245/2015

  EURARE project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

20-04-2015 P-006242/2015

  Use of ICSP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mario Borghezio (NI)

20-04-2015 E-006019/2015

It-trasparenza tal-fondi Ewropej - informazzjoni u pubbliċità dwar is-sit arkeoloġiku ta' Capocolonna fi Crotone (l-Italja)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD

20-04-2015 O-000041/2015

Rati mnaqqsa ta' VAT fuq il-kotba diġitali u l-gazzetti

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, f'isem il-Grupp ALDE

20-04-2015 O-000040/2015

L-esternalizzazzjoni tal-ipproċessar tal-asil u tal-operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ lejn pajjiżi terzi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Judith Sargentini, Ska Keller, Bodil Ceballos, Eva Joly, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD

20-04-2015 O-000039/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)