Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Drinking water and geothermal energy in Amiata

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Laura Agea (EFDD)

11-04-2017 P-002638/2017

  Solidarity by all possible means

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Costas Mavrides (S&D)

11-04-2017 P-002637/2017

  Economic impact assessment of the 'European capital' prizes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

10-04-2017 P-002626/2017

  The process of Turkish accession and pre-accession aid

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marcus Pretzell (ENF)

10-04-2017 P-002625/2017

  Mistreatment of asylum seekers by border guards

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Judith Sargentini (Verts/ALE)

10-04-2017 P-002620/2017

  Implementation of the regulation amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards tightening up checks at Schengen borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

10-04-2017 P-002615/2017

  Slaughter without stunning

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

10-04-2017 P-002607/2017

  European emigrants in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

10-04-2017 P-002594/2017

  Exclusion of children from working-class families from kindergartens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI)

07-04-2017 E-002593/2017

  EU funding for organisations legitimising terror and incitement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tomáš Zdechovský (PPE)

07-04-2017 E-002592/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)