Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Granting market economy status to the People's Republic of China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lorenzo Fontana (ENF)

30-09-2015 P-013310/2015

  Online gambling infringement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

30-09-2015 P-013309/2015

  Commission's awareness of the use of defeat devices in cars

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

30-09-2015 P-013308/2015

  Follow-up question on French definition of 'foie gras'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

30-09-2015 P-013307/2015

  Aid packages for the milk sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

30-09-2015 P-013270/2015

Miżuri ta' prevenzjoni li jindirizzaw id-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi fl-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Romana Tomc, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Antonio Tajani, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, David Casa, Georges Bach, f'isem il-Grupp PPE

30-09-2015 O-000117/2015

Id-drittijiet tal-bniedem fin-negozjati bejn l-UE u l-Vjetnam

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, Marietje Schaake, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

30-09-2015 O-000116/2015

  Poultry trade with Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

29-09-2015 P-013246/2015

  VP/HR - Ceasefire violations on the line of contact between Armenia and Azerbaijan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

29-09-2015 P-013245/2015

  Catalonia as an EU and euro zone member

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

29-09-2015 P-013240/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)