Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Legal recourse for citizens in the event of a breach of EU regulations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

10-04-2018 P-002045/2018

  Complementary provisions and revision of the Bavarian Law on Police Powers (PAG)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nadja Hirsch (ALDE)

10-04-2018 P-002044/2018

  Commission decision against tax aid for the areas hit by the earthquake of 6 April 2009

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

09-04-2018 P-002025/2018

  Promoting the European Code Against Cancer

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alain Cadec (PPE)

06-04-2018 E-002024/2018

  European Status for professional video games players

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alain Cadec (PPE)

06-04-2018 E-002023/2018

  Digital age of consent in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alain Cadec (PPE)

06-04-2018 E-002022/2018

  The impact of strikes by Ryanair cabin crew in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Inácio Faria (PPE)

06-04-2018 E-002021/2018

  Maximum residue limits of endosulfan in farmed salmon feed

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

06-04-2018 E-002020/2018

  Pakistan and its expulsion of NGOs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
John Stuart Agnew (EFDD)

06-04-2018 E-002019/2018

  Use of ERDF funding in the Camp Redó neighbourhood (Palma de Mallorca)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

06-04-2018 E-002018/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)