Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Right to housing for asylum seekers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

15-06-2016 P-004862/2016

  Harmonisation and exchange of information concerning removal measures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE), Louis Michel (ALDE)

15-06-2016 P-004844/2016

  Follow-up to Written Question E-002690/2016 - Clarification needed of economic figures as regards the comprehensive cost of the Gibraltar paralysis for the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

15-06-2016 P-004843/2016

Skemi ta' dħul minimu fl-Unjoni Ewropea

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Thomas Händel, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

15-06-2016 O-000087/2016

  Implementation by Greece of the directive on administrative cooperation in the field of taxation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

14-06-2016 P-004834/2016

  Funding of non-governmental organisations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

14-06-2016 P-004825/2016

  Compliance of Norway with Directives 2013/33/EU and 2013/32/EU in assessing asylum applications from vulnerable applicants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Spinelli (GUE/NGL)

14-06-2016 P-004824/2016

  Late BPS payments to farmers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vicky Ford (ECR)

14-06-2016 P-004811/2016

  Commission's commitment to consult more and listen better under its Better Regulation Agenda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Reda (Verts/ALE)

14-06-2016 P-004810/2016

  Advanced biofuels post-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

13-06-2016 P-004801/2016

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)