Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Sustaining an acceptable working age

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006310/2014

  Preventing a rise in EU anti-Semitism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006309/2014

  EU action against the Islamic State (IS)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006308/2014

  Protection for minority faith groups in Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006307/2014

  Improving air safety in conflict zones

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006306/2014

  Support measures for producers of perishable fruits and vegetables in the EU affected by the countermeasures imposed by Russia for one year on western food products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE)

19-08-2014 E-006305/2014

  Thermomodernisation of residential buildings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ryszard Antoni Legutko (ECR)

18-08-2014 E-006304/2014

  Impact of the financial arrangements for the enlargement of Paks nuclear power plant on the European electricity market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

18-08-2014 E-006303/2014

  What cases relating to Hungary is OLAF investigating?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

18-08-2014 E-006302/2014

  Visa arrangements with the US: exemption for all EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

18-08-2014 E-006301/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta’‘ kontroll parlamentari fir-rigward ta’‘ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta’‘ mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b’‘talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)