Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Tempa Rossa project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Ivan Jakovčić (ALDE), Davor Škrlec (Verts/ALE), Elena Gentile (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Barbara Matera (PPE)

10-10-2014 P-007822/2014

  Joint police operation 'Mos Maiorum'

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jan Keller (S&D)

10-10-2014 P-007821/2014

  VP/HR - Case of Ayatollah Boroujerdi in Iran

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marietje Schaake (ALDE)

10-10-2014 E-007820/2014

  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Kölmel (ECR)

10-10-2014 E-007819/2014

  Mid-term review of the CAP 2014-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

10-10-2014 P-007818/2014

  Strengthening the institutions of Lebanon: a pressing need in a troubled region

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

10-10-2014 P-007817/2014

  Milan employment summit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

10-10-2014 P-007816/2014

  Judicial reform in Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007815/2014

  Attacks on religious minorities in Serbia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007814/2014

  Attacks on Church of Jesus Christ of Latter-day Saints missionaries in Kosovo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007813/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)