Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta’ kontroll parlamentari fir-rigward ta’ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta’ mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni (Artikolu 115).
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji (Artikolu 116).
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub (Artikolu 117).
 
/
 
 
 
Kelma (kelmiet)

Tista' tqassar lejn il-lemin u/jew lejn ix-xellug billi tuża asterisk (*): mist*

 
 
L-aħħar mistoqsijiet
 

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Dokumenti :

  Liberalisation of Internet top level domain names '.wineʼ and '.vinʼ

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Franco Bonanini (NI)

Data :07-04-2014

Referenza :

P-004314/2014

Dokumenti :

  Implementation of Commission Recommendation 2013/473/EU and Commission Regulation (EU) No 920/2013 as regards the auditing of subcontractors

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martin Callanan (ECR)

Data :07-04-2014

Referenza :

P-004313/2014

Dokumenti :

  Application of the review clause on the allocation of ERDF and ESF funding to Mayotte

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Younous Omarjee (GUE/NGL)

Data :07-04-2014

Referenza :

P-004293/2014

Dokumenti :

  EU strategy on health and safety at work

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ole Christensen (S&D)

Data :07-04-2014

Referenza :

P-004257/2014

Dokumenti :

  VP/HR - Violence in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gianni Pittella (S&D)

Data :07-04-2014

Referenza :

P-004245/2014

Dokumenti :

  EU payment card market

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Rolandas Paksas (EFD)

Data :07-04-2014

Referenza :

P-004244/2014

Dokumenti :

L-estensjoni tal-perjodu ta' detenzjoni għall-migranti fil-Greċja wara l-limitu ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva dwar ir-Ritorn

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, f'isem il-Grupp ALDE

Data :07-04-2014

Referenza :

O-000057/2014

Dokumenti :

L-estensjoni tal-perjodu ta' detenzjoni fil-Greċja wara l-limitu ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva tar-Ritorn

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Franziska Keller, Nikos Chrysogelos, f'isem il-Grupp Verts/ALE

Data :07-04-2014

Referenza :

O-000056/2014

Dokumenti :

L-estensjoni tal-perjodu ta' detenzjoni fil-Greċja wara l-limitu ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva tar-Ritorn

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL

Data :07-04-2014

Referenza :

O-000055/2014

Dokumenti :

  Compatibility of football stadium with competition rules

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Mark Demesmaeker (Verts/ALE)

Data :04-04-2014

Referenza :

E-004243/2014
Komunikazzjonijiet