Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  VAT MOSS (cross-border internet sales within the single market)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Patrick O'Flynn (EFDD)

10-12-2014 P-010514/2014

  VP/HR - Proposed Foreign Affairs Council discussions on health, reproductive and sexual rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marek Jurek (ECR)

10-12-2014 P-010503/2014

  European Accessibility Act

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dita Charanzová (ALDE)

10-12-2014 P-010502/2014

  Milk price movements and preventing another European dairy crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

10-12-2014 P-010501/2014

  Why has DG REGIO suspended funding for major road construction projects in Czech Republic?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

10-12-2014 P-010500/2014

  Implementation and enforcement of the EU-Ukraine Free Trade Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

10-12-2014 P-010494/2014

  EU funding for avian influenza protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE)

10-12-2014 P-010474/2014

  VAT 'mini One-Stop Shop' (cross-border internet sales within the single market)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margot Parker (EFDD)

10-12-2014 P-010473/2014

Is-settur tal-azzar tal-UE: il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Laura Agea, Dario Tamburrano, f'isem il-Grupp EFDD

10-12-2014 O-000095/2014

Arranġamenti fl-industrija farmaċewtika

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Dominique Bilde, Sophie Montel, Mireille D'Ornano, Steeve Briois, Florian Philippot, Mylène Troszczynski, Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Bruno Gollnisch, Dominique Martin, Rikke Karlsson, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Matteo Salvini, Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Marco Valli, Marco Zullo, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, David Borrelli, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Giulia Moi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Affronte

10-12-2014 O-000094/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)