Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  VP/HR - Flooding in Genoa: EU and Italian Government support

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lara Comi (PPE), Giovanni Toti (PPE)

14-10-2014 P-007886/2014

  Addressing the problem of sheep and goat pox in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanouil Glezos (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007870/2014

  VP/HR - Regional governments in the Member States and foreign policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Flavio Zanonato (S&D)

13-10-2014 P-007840/2014

Test tal-istress jew rieżami simili tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)

13-10-2014 P-007839/2014

  Operation Mos Maiorum

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Tania González Peñas (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007838/2014

  Covert operation in contravention of migrants' rights

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Pablo Iglesias (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007837/2014

  Viability of the high speed rail network in Spain: high-speed rail network not viable says Head of Adif - Commission data

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

10-10-2014 E-007831/2014

  Rental in accordance with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Antanas Guoga (ALDE)

10-10-2014 E-007828/2014

  Protection of site of Community importance under Directive 92/43/EEC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (NI), Marco Zullo (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Marco Zanni (NI), David Borrelli (NI)

10-10-2014 E-007827/2014

  High potency vitamin and mineral supplements - maximum permitted levels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

10-10-2014 E-007826/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)