Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Measures the Commission will take to ensure the highest degree of protection for the ultra-deep water ecosystems in Fuerteventura and Lanzarote

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

17-11-2014 P-009377/2014

  Avian influenza variant H5N8

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

17-11-2014 P-009366/2014

Kummerċ transnazzjonali mill-SMEs

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)

17-11-2014 P-009365/2014

  New Psychoactive Substances

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

17-11-2014 P-009356/2014

  Anti-Gypsyism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

17-11-2014 P-009345/2014

Prospettivi industrijali u tal-impjieg fl-industrija tal-azzar u l-ħadid fl-UE: il-ħtieġa urġenti ta' reazzjoni għat-telf ta' impjiegi u ta' produzzjoni ewlenija fl-Istati Membri

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, f'isem il-Grupp GUE/NGL

17-11-2014 O-000086/2014

Tkeċċijiet sommarji u l-legalizzazzjoni proposta ta' "ritorni immedjati" fi Spanja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Grupp S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, f'isem il-Grupp ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD

17-11-2014 O-000085/2014

  Marrakesh Treaty to facilitate access to published works

Question for written answer
to the Council
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009344/2014

  Marrakesh Treaty to facilitate access to published works

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009343/2014

  Insecurity amongst young scientific workers and EU funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

14-11-2014 E-009342/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)