Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Patchwork of low-emission zones

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

13-02-2018 P-000885/2018

  Youth Guarantee programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

12-02-2018 P-000864/2018

  Open software on Apple products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dennis de Jong (GUE/NGL)

11-02-2018 E-000857/2018

  Net neutrality in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alain Cadec (PPE)

09-02-2018 E-000856/2018

  Extension of agreements with third countries of departure and/or transit of migrants and use of hotspots

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alain Cadec (PPE)

09-02-2018 E-000855/2018

  Application of Article 7 of Directive 2003/96/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Massimiliano Salini (PPE)

09-02-2018 E-000853/2018

  Scope of VAT application - Reverse charging between consortia and consortium members

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

09-02-2018 E-000852/2018

  Alarm in Italy: Gambling is on the increase among minors New technologies increase the risk of addiction

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF)

09-02-2018 E-000851/2018

  EU-Mercosur agreement: a risk for the high quality of PDO/PGI Italian agricultural and food products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF)

09-02-2018 E-000850/2018

  Cohesion policy in the north of Ireland and the Irish border region

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

09-02-2018 E-000849/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)