Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  A European Tourist Board - addendum

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

12-05-2015 P-007585/2015

  Compatibility of proposed German road toll system with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

11-05-2015 P-007582/2015

  Hazardous chemicals in water- and grease-repellent material

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christel Schaldemose (S&D)

11-05-2015 P-007581/2015

  So-called Republics of Lugansk and Donetsk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

11-05-2015 P-007572/2015

  Cross-border traffic offences

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

11-05-2015 P-007565/2015

  Prosecution of Turkish Cypriot couple for flying the flag of the Republic of Cyprus in the occupied part of Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

11-05-2015 P-007559/2015

Deterjorament tal-Previżjonijiet Ekonomiċi tal-Kummissjoni għall-Greċja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marco Zanni, Marco Valli, f'isem il-Grupp EFDD

11-05-2015 O-000054/2015

Segwitu għal-Linji ta' Azzjoni għat-Tisħiħ tan-Negozju tal-Professjonijiet Liberi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Antonio Tajani, Andreas Schwab, f'isem il-Grupp PPE
Dita Charanzová

11-05-2015 O-000053/2015

  VP/HR - German navy vessels dispatched to the Mediterranean for the stated purpose of conducting unilateral refugee rescue operations to the south of Crete independently of Frontex

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

08-05-2015 P-007548/2015

  VP/HR - The arrest of human rights activist Narges Mohammadi in Iran

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D), Cecilia Wikström (ALDE)

08-05-2015 P-007499/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)