Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Use of funds to support companies affected by Russian countermeasures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Antonio Tajani (PPE)

19-09-2014 E-007024/2014

  Youth Employment Initiative

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivana Maletić (PPE)

19-09-2014 E-007023/2014

  Implementation of the White Paper on Sport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alain Cadec (PPE)

19-09-2014 E-007022/2014

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nirj Deva (ECR), Jan Zahradil (ECR)

19-09-2014 E-007021/2014

  Designation of Miguel Arias Cañete as Energy and Climate Commissioner

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Maragall (Verts/ALE)

19-09-2014 E-007020/2014

Fondi ulterjuri għar-riċerka, l-istudju u l-innovazzjoni fil-pajjiżi Afrikani

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007019/2014

L-allokazzjoni tal-fondi tal-UE għall-barrin fi Spanja

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007018/2014

Proġetti ġejjiena "Horizon 2020"

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007017/2014

Strajk tal-istaff tal-isptar li jittratta l-każijiet tal-Ebola fi Sjerra Leone

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007016/2014

Green eMotion

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi (S&D)

19-09-2014 E-007015/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 115)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 116)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 117)