Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Russian import bans and the farmers affected by them

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hannu Takkula (ALDE), Nils Torvalds (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Paavo Väyrynen (ALDE)

16-07-2015 P-011378/2015

  Gold mining in Šumava

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

16-07-2015 P-011377/2015

Il-morini Estonjani u Brittaniċi detenuti fl-Indja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, f'isem il-Grupp ALDE

16-07-2015 O-000092/2015

Impjieg prekarju

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Thomas Händel, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

16-07-2015 O-000091/2015

Impjieg prekarju

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Thomas Händel, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

16-07-2015 O-000090/2015

Il-ġlieda kontra l-inugwaljanza biex tingħata spinta lit-tkabbir fl-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Enrique Calvet Chambon, f'isem il-Grupp ALDE

16-07-2015 O-000089/2015

Il-leġiżlazzjoni dwar is-self ipotekarju u l-istrumenti finanzjarji riskjużi fl-UE: il-każ ta' Spanja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet

16-07-2015 O-000088/2015

  Neonicotinoids: review of scientific information

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

14-07-2015 P-011322/2015

  Refugees in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hans-Olaf Henkel (ECR)

14-07-2015 P-011307/2015

  Act of piracy by Turkish soldiers against Cypriot fishermen

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Epitideios (NI)

14-07-2015 P-011304/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)