Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Aċċess għal mediċini li jsalvaw il-ħajja fl-Ewropa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE

09-09-2014 O-000065/2014

  Agreement between Etihad and Alitalia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

08-09-2014 P-006667/2014

  Measures to offset losses to the Italian market resulting from the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lara Comi (PPE)

08-09-2014 P-006660/2014

  Workers' rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

08-09-2014 P-006659/2014

  Restrictive penalties applied to international hauliers by some EU Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Władysław Zemke (S&D)

08-09-2014 P-006654/2014

  Spread of the swine bacterium MRSA-CC398 in European pig herds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

08-09-2014 P-006635/2014

  Financing Islamic State jihadists

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Philippe Juvin (PPE)

05-09-2014 P-006617/2014

  Finch trapping in Malta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Brannen (S&D)

05-09-2014 P-006616/2014

  Slaughter of dolphins by Japan and the Faroe Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

05-09-2014 P-006608/2014

  Admissible ethyl ester levels in extra virgin olive oil

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Borrelli (EFDD)

05-09-2014 P-006607/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta’‘ kontroll parlamentari fir-rigward ta’‘ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta’‘ mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b’‘talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)