Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  New lines for the Nord Stream gas pipeline

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

25-06-2015 P-010326/2015

  Greece's asylum capacity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Smolková (S&D)

25-06-2015 P-010325/2015

Bużżieqa tal-karbonju

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Gerben-Jan Gerbrandy, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Dario Tamburrano

25-06-2015 O-000082/2015

  Espionage and its implications for the TTIP negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Joëlle Bergeron (EFDD)

24-06-2015 P-010197/2015

  Duration of warranties for technical products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

24-06-2015 P-010196/2015

  VP/HR - Persecution of the Yazidi community

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Rolin (PPE)

24-06-2015 P-010195/2015

  Conditions for the public funding of tourism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

24-06-2015 P-010194/2015

  Free movement of workers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cătălin Sorin Ivan (S&D)

24-06-2015 P-010193/2015

  Foundation of student organisation ESAA by the Commission's DG Education and Culture

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)

24-06-2015 P-010192/2015

  Establishing common confidentiality and transparency rules for European companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

24-06-2015 P-010191/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)