Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Opening-up of the European institutions' traineeship programmes to people with vocational education and training qualifications

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

08-09-2017 E-005619/2017

  Atlantic salmon

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Corbett (S&D)

08-09-2017 E-005617/2017

  Need for state guarantee of pensions and public insurance fund benefits

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sotirios Zarianopoulos (NI)

08-09-2017 E-005616/2017

  Power to set electricity prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), José Blanco López (S&D)

08-09-2017 E-005615/2017

Mandati ta' arrest tal-Interpol (Avviżi Ħomor) u t-Turkija

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, f'isem il-Grupp Verts/ALE

08-09-2017 O-000073/2017

Mandati ta' arrest tal-Interpol (Avviżi Ħomor) u t-Turkija

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, f'isem il-Grupp Verts/ALE

08-09-2017 O-000072/2017

  Application of competition policy in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

07-09-2017 E-005614/2017

  Taxation of the ports of three States: the Netherlands, Belgium and France

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Michel (ALDE)

07-09-2017 E-005613/2017

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

07-09-2017 E-005612/2017

  VP/HR - Bacha bāzī (pederasty) in Afghanistan and Europe's responsibility

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

07-09-2017 E-005611/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)