Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Combating Russian propaganda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dariusz Rosati (PPE)

13-07-2017 P-004792/2017

  VP/HR - Mauritania / Reception and social rehabilitation centre for children in conflict with the law (CARSEC)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vincent Peillon (S&D)

13-07-2017 P-004763/2017

  Taxation of shipping companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

13-07-2017 P-004760/2017

Il-futur tal-Programm Erasmus+

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Petra Kammerevert, f'isem il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

13-07-2017 O-000062/2017

  European Defence Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Geoffrey Van Orden (ECR)

12-07-2017 P-004723/2017

  VP/HR - Attempted murder of three human rights defenders in Honduras

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francisco Assis (S&D)

12-07-2017 P-004719/2017

  EU sanctions and alleged delivery of gas turbines to the Crimean peninsula

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Rebecca Harms (Verts/ALE)

12-07-2017 P-004685/2017

  Preventing human beings from being smuggled across the Mediterranean with the assistance of NGOs

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

11-07-2017 P-004661/2017

  BEREC overstepping its remit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

11-07-2017 P-004651/2017

  Separate decisions for parts of the Free Trade Agreement with Japan (JEFTA)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

11-07-2017 P-004650/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)