Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

In-negozjati għal Konvenzjoni li tistabbilixxi qorti multilaterali għas-soluzzjoni ta' tilwim dwar l-investiment (MIC)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

09-11-2017 O-000084/2017

  National policies on energy drink sales to minors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

08-11-2017 P-006897/2017

  Intermediate parent undertakings - Capital Requirements Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Ježek (ALDE)

08-11-2017 P-006880/2017

  Restrictions on housing cooperatives' freedom to act in Poland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Zemke (S&D)

08-11-2017 P-006867/2017

  Exclusion in the playground with EU support

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Péter Niedermüller (S&D)

07-11-2017 P-006863/2017

  Outcome of the conformity clearance procedure for EAFRD funds granted to Asturias

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

07-11-2017 P-006848/2017

  VP/HR - Death penalty for Iranian doctor Ahmadreza Djalali

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michaela Šojdrová (PPE)

07-11-2017 P-006839/2017

  CETA - tariff-rate quotas on Canadian imports of European cheese

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D), Paolo De Castro (S&D)

07-11-2017 P-006838/2017

  Changes to the Portugal 2020 Partnership Agreement and its operational programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

07-11-2017 P-006837/2017

  Ports endangered by failure to dredge the Danube

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

07-11-2017 P-006824/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)