Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Need for bank recapitalisation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

15-07-2016 E-005892/2016

Il-progress teknoloġiku fit-tnaqqis tal-użu taċ-ċomb fil-batteriji tal-karozzi

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Monika Flašíková Beňová (S&D), Adam Gierek (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Davor Škrlec (Verts/ALE), Zigmantas Balčytis (S&D), Sergei Stanishev (S&D), Miriam Dalli (S&D), Jan Keller (S&D), József Nagy (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Kateřina Konečná (GUE/NGL)

15-07-2016 P-005891/2016

  Deutsche Bank proposal for a EUR 150 billion EU plan to recapitalise European banks with public funds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF)

15-07-2016 E-005889/2016

  Dhaka massacre and escalation of Islamic terrorist attacks against European and western citizens: Commission emergency measures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF)

15-07-2016 E-005887/2016

  EU support for families

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

15-07-2016 E-005886/2016

  Protecting people targeted by homophobic atacks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

15-07-2016 E-005885/2016

  Merger

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

15-07-2016 E-005884/2016

  Pokémon Go: child protection and data protection in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Arne Gericke (ECR)

15-07-2016 E-005883/2016

  Marketing authorisation for veterinary drugs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

15-07-2016 E-005882/2016

  Protecting Italian dairy farming

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

15-07-2016 E-005881/2016

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)