Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Ireland's continued breach of Article 56 TFEU following the ECJ ruling in Case 552/15

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

11-06-2018 P-003142/2018

Alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

11-06-2018 O-000064/2018

Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

11-06-2018 O-000063/2018

  Reprogramming EU funds and financial instruments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

08-06-2018 E-003129/2018

  Brexit: product conformity assessment during the transition period

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

08-06-2018 E-003128/2018

  Reviewing the definition of SMEs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

08-06-2018 E-003127/2018

  Review of the Connecting Europe Facility

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

08-06-2018 E-003126/2018

  The European arrest warrant - mortally wounded?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrique Calvet Chambon (ALDE)

08-06-2018 E-003124/2018

  VP/HR - Threats by Turkish officials against Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

08-06-2018 P-003123/2018

  Reopening of the Theological School of Halki

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

08-06-2018 E-003122/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)