Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Fisheries agreement with Guinea Bissau

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

17-07-2014 E-005843/2014

  Widespread violation of EU-China solar panels agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanuel Maurel (S&D)

17-07-2014 E-005842/2014

  Tackling youth unemployment at Member State level

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

17-07-2014 E-005841/2014

  Pooling of stocks in a virtual capacity reserve for natural gas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Kappel (NI)

17-07-2014 E-005840/2014

  VP/HR - Situation in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgi Pirinski (S&D)

17-07-2014 P-005839/2014

  VP/HR - EU losing the communication battle in Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

17-07-2014 P-005838/2014

  Commission's interpretation of Article 10(1)(c) of Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens' initiative

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ryszard Antoni Legutko (ECR)

17-07-2014 E-005837/2014

  Funding for research and development;

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

17-07-2014 E-005836/2014

  Senior Citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

17-07-2014 E-005835/2014

  Does the loan for the Paks nuclear power plant threaten the balance of the Hungarian budget?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

17-07-2014 E-005834/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta’‘ kontroll parlamentari fir-rigward ta’‘ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta’‘ mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b’‘talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)