Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  VP/HR - Force-feeding of Palestinian prisoners on hunger strike

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

24-06-2015 P-010189/2015

  Ruling on UK VAT reduction for energy-saving materials

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

24-06-2015 P-010188/2015

  Bolkestein directive and judgment 328/2015 of the Regional Administrative Court (TAR) of Tuscany - beach operators are holders of a good and not a service

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF), Matteo Salvini (ENF)

24-06-2015 E-010166/2015

  Transposition by the Italian Government of Directive 2012/34/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

24-06-2015 P-010127/2015

Is-sostenibbiltà tas-sistemi tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa: l-isfidi futuri

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Elisabetta Gardini, f'isem il-Grupp PPE

24-06-2015 O-000081/2015

Segwitu għal-Linji ta' Azzjoni għat-Tisħiħ tan-Negozju tal-Professjonijiet Liberi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Antonio Tajani, Andreas Schwab, f'isem il-Grupp PPE
Evelyne Gebhardt, f'isem il-Grupp S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

24-06-2015 O-000080/2015

  Application of EU competition law to European sports federations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

22-06-2015 P-010104/2015

  Protection of workers exposed to pesticides during crop spraying

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Constance Le Grip (PPE)

19-06-2015 P-010059/2015

  Proposed legislation on sovereign debt restructuring currently under consideration in the Finance Committee of the Belgian Parliament

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Campbell Bannerman (ECR)

18-06-2015 P-010037/2015

  Assessment of the measures taken by France under the EDF

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Lucke (ECR)

18-06-2015 P-009969/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)