Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Strategic analysis of development programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE), József Szájer (PPE), Norbert Erdős (PPE), Andrea Bocskor (PPE), András Gyürk (PPE), Andor Deli (PPE), Ádám Kósa (PPE), György Hölvényi (PPE), Kinga Gál (PPE), György Schöpflin (PPE)

08-05-2015 P-007498/2015

  Vulnerabilities of the financial services markets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goulard (ALDE), Philippe De Backer (ALDE)

08-05-2015 P-007497/2015

Ftehimiet dwar it-tabakk

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Marisa Matias, João Ferreira, Anja Hazekamp, Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL

08-05-2015 O-000052/2015

  Tourist tax and foreign citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

07-05-2015 P-007372/2015

  Galician milk sector on the edge

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

07-05-2015 P-007371/2015

  Economic Partnership Agreement between West Africa and the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanuel Maurel (S&D)

07-05-2015 P-007370/2015

  OLAF investigations concerning members of the institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

07-05-2015 P-007369/2015

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ - jeħtieġ implimentazzjoni ta' malajr fil-livell tal-Istati Membri

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marita Ulvskog, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

07-05-2015 O-000051/2015

  Measures to monitor and reclaim the land of the Terra dei Fuochi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), David Borrelli (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Giulia Moi (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Marco Valli (EFDD), Marco Zanni (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

06-05-2015 P-007335/2015

  Statement by President Juncker that Anglo-Saxon world would dismantle the euro area if Greece were to leave#

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marcel de Graaff (NI)

06-05-2015 P-007324/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)