Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Environmental impact of the construction of a sewage treatment plant in Pescasseroli (Abruzzo National Park)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

04-05-2018 E-002493/2018

  Legal protection of the EU flag

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Adam Szejnfeld (PPE)

04-05-2018 E-002492/2018

  Law-breaking by the President of Hungary's National Office for the Judiciary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

04-05-2018 E-002491/2018

  The Hungarian Government's refusal to allow publication of the Council of Europe's corruption report

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

04-05-2018 E-002490/2018

  The state of red coral in the western Mediterranean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

04-05-2018 E-002489/2018

  Acceleration of procedures for the acquisition of Greek nationality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eva Kaili (S&D)

04-05-2018 E-002488/2018

  Bulgarian Energy Holdings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
James Carver (EFDD)

04-05-2018 E-002487/2018

  Amendment of Commission Delegated Regulation 2446/2015

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D)

03-05-2018 E-002486/2018

  2018 Calabria bathing water report and poor bathing water quality in Reggio Calabria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD)

03-05-2018 E-002485/2018

  Situation at the French-Italian border near Bardonecchia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniele Viotti (S&D), Cécile Kashetu Kyenge (S&D), Patrizia Toia (S&D), Brando Benifei (S&D), Silvia Costa (S&D), Isabella De Monte (S&D), Paolo De Castro (S&D), Renata Briano (S&D), Pina Picierno (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Goffredo Maria Bettini (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Damiano Zoffoli (S&D), Nicola Caputo (S&D), Luigi Morgano (S&D), Elena Gentile (S&D), Alessia Maria Mosca (S&D), Renato Soru (S&D), Giuseppe Ferrandino (S&D)

03-05-2018 E-002484/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)