Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Id-drittijiet tal-bniedem fin-negozjati bejn l-UE u l-Vjetnam

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, Marietje Schaake, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

30-09-2015 O-000116/2015

  Poultry trade with Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

29-09-2015 P-013246/2015

  VP/HR - Ceasefire violations on the line of contact between Armenia and Azerbaijan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

29-09-2015 P-013245/2015

  Catalonia as an EU and euro zone member

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

29-09-2015 P-013240/2015

  Refugee trafficking

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

29-09-2015 P-013239/2015

  Abuse of a dominant position within the internal market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

29-09-2015 P-013208/2015

  Temporary additional access of Tunisian olive oil to the EU market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

29-09-2015 P-013195/2015

  Rail ticket pricing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

29-09-2015 P-013194/2015

Is-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes, f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

29-09-2015 O-000115/2015

Is-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes, f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

29-09-2015 O-000114/2015

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)