Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Measures to support small-scale fishing in operational programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

21-04-2016 E-003238/2016

  Access for the disabled to employment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

21-04-2016 E-003237/2016

  Checks on imports of contaminated vegetables from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (ENF)

21-04-2016 E-003236/2016

  EU funds for educational projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mario Borghezio (ENF)

21-04-2016 E-003235/2016

  Protecting the voting rights of Europeans living in another Member State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Antonio López-Istúriz White (PPE)

21-04-2016 E-003234/2016

  Atlas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sander Loones (ECR)

21-04-2016 P-003233/2016

  Relocation of businesses to Poland with a tax subsidy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Olle Ludvigsson (S&D)

21-04-2016 P-003232/2016

  A49 motorway in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Cramer (Verts/ALE)

21-04-2016 E-003230/2016

  A49 motorway in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Cramer (Verts/ALE)

21-04-2016 E-003229/2016

Attakk terroristiku f'Lahore

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi (S&D)

21-04-2016 E-003228/2016

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)