Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Environmental sustainability of coal in the energy mix

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D), Iratxe García Pérez (S&D), Inés Ayala Sender (S&D)

01-12-2017 P-007420/2017

Rutenju-106

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Rebecca Harms, f'isem il-Grupp Verts/ALE

01-12-2017 O-000095/2017

  Amending the guidelines for State aid in the fisheries sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis-Joseph Manscour (S&D)

30-11-2017 P-007419/2017

  TAP: failure to comply with Commission decision C (2013) 2949 and exemption from the third party access rules in respect of the third energy package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Massimo Paolucci (S&D)

30-11-2017 P-007411/2017

  Vested and conflicting interests in climate policy

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Max Andersson (Verts/ALE)

30-11-2017 P-007408/2017

  Cooperation among security authorities in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

30-11-2017 P-007407/2017

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Max Andersson (Verts/ALE), Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE)

30-11-2017 P-007397/2017

  Disability benefits and fundamental rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Beňová (S&D)

30-11-2017 P-007380/2017

  Transport of live animals to non-EU countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE), Peter Jahr (PPE), Norbert Lins (PPE), Jens Gieseke (PPE)

30-11-2017 P-007379/2017

  Directive 2001/55/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

30-11-2017 P-007362/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)