Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  US tax reform affecting EU citizens and SMEs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE), Thierry Cornillet (ALDE)

06-02-2018 P-000724/2018

  Freedom of speech in Cyprus - the Afrika newspaper case

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Moraes (S&D), Cecilia Wikström (ALDE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

06-02-2018 P-000702/2018

  Composition of the European Commission

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jeroen Lenaers (PPE)

06-02-2018 P-000701/2018

Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (2016/0107(COD))

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

06-02-2018 O-000015/2018

  Classified status of documentation concerning the European Medicines Agency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Patrizia Toia (S&D)

05-02-2018 P-000682/2018

  GSP+ trade preferences granted to Pakistan in 2014

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

05-02-2018 P-000673/2018

  VP/HR - Taiwan Strait air route

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Johannes Cornelis van Baalen (ALDE)

05-02-2018 P-000672/2018

  Restrictions on the right to free movement in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Péter Niedermüller (S&D)

05-02-2018 P-000656/2018

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Dalton (ECR)

05-02-2018 P-000654/2018

  Location of the seat of the European Medicines Agency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Massimiliano Salini (PPE)

04-02-2018 P-000652/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)