Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Forest fire detection systems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

15-07-2016 E-005880/2016

  Gastroprotectants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

15-07-2016 E-005879/2016

  Sale of products containing ephedrine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

15-07-2016 E-005878/2016

  The Greek public debt and the second assessment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

15-07-2016 E-005877/2016

  Insolvency II

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

15-07-2016 E-005876/2016

  Possible return of the ivory trade in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF)

15-07-2016 E-005875/2016

  Refusal to permit access to the national market for GMOs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Auke Zijlstra (ENF)

15-07-2016 E-005874/2016

  Itinerant vendors and the Bolkestein Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mara Bizzotto (ENF)

15-07-2016 E-005873/2016

  Possible CAP changes to attract investors

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

15-07-2016 E-005872/2016

  Referendum to annul joint European decisions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

15-07-2016 E-005871/2016

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)