Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  VAT (cross-border sales within the single market)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Steven Woolfe (EFDD)

09-12-2014 P-010471/2014

  Protection of refugees from eastern Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

09-12-2014 P-010468/2014

  School Fruit Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

09-12-2014 P-010467/2014

  Establishment of a European minimum income

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Javi López (S&D), Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

09-12-2014 P-010466/2014

  Absence of Single Market integration report

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

09-12-2014 P-010458/2014

  VP/HR - Support for British ex-soldier

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

09-12-2014 P-010438/2014

  Discriminatory practices in the aftersales car network in Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

09-12-2014 P-010396/2014

  Persecution of clerics and infringements of their rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lampros Fountoulis (NI)

09-12-2014 P-010395/2014

  Overflights of nuclear power plants by drones

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE)

08-12-2014 P-010384/2014

  Lack of residency for minors

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

08-12-2014 P-010383/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)