Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Political situation in Libya

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jean-Luc Schaffhauser (ENF)

09-09-2016 E-006812/2016

  Groups established in Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean-Luc Schaffhauser (ENF)

09-09-2016 E-006811/2016

  Future for geographical indications on British products after the UK leaves the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

09-09-2016 E-006809/2016

  VP/HR - Worrying situation in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

09-09-2016 E-006808/2016

  Follow-up on the use of illegal defeat devices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

09-09-2016 P-006807/2016

  Awarding of works for the new C-32 Blanes-Lloret extension road without competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

09-09-2016 P-006806/2016

  Implementation of the SEA Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD)

09-09-2016 P-006805/2016

  Free debit cards for migrants in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vicky Maeijer (ENF)

09-09-2016 P-006803/2016

Il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar, id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti - Aġenda għal azzjoni tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Linda McAvan, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp
Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Bernd Lange, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

09-09-2016 O-000112/2016

  Minimum quotas for persons with a disability in the context of recruitment to the EU institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javi López (S&D)

08-09-2016 E-006802/2016

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)