Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Transparency on exemption negotiations between the Netherlands and the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

10-02-2017 E-000973/2017

  Finland's interpretation of a directive applicable to small breweries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sirpa Pietikäinen (PPE)

10-02-2017 E-000972/2017

  Financing of waste management projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000971/2017

  Closure of the Bicske refugee camp

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

10-02-2017 E-000970/2017

  Risky dealings of the Hungarian National Bank

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

10-02-2017 E-000969/2017

  Proposal for a Regulation on geo-blocking

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000968/2017

  Follow-up: 10th European Forum on the Rights of the Child

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathalie Griesbeck (ALDE)

10-02-2017 E-000967/2017

  Mistreatment of galgos and podencos in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000966/2017

  Acuamed case - withdrawal of European Funds for 17 projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL)

10-02-2017 E-000965/2017

  Member State decision-making on candidates for relocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE), Judith Sargentini (Verts/ALE)

10-02-2017 E-000964/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)