Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Drug-trafficking-related aid

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007812/2014

  Cotonou Agreement - migration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007811/2014

  Budgeting of employment initiatives and preliminary funding by national authorities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

09-10-2014 P-007810/2014

  Countering the stigmatisation of Bulgarian workers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Filiz Hyusmenova (ALDE)

09-10-2014 P-007809/2014

  Espaço T - Association for the support of social and community integration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

09-10-2014 E-007808/2014

  Minimum number of in-calf cows required for suckler cow premium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

09-10-2014 E-007807/2014

  'Mos Maiorum' joint operation and role played by Frontex

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Silvia Costa (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Elly Schlein (S&D), Patrizia Toia (S&D)

09-10-2014 E-007806/2014

  Administration of EU funding by Calabria Regional Council

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), David Borrelli (EFDD), Marco Valli (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

09-10-2014 E-007805/2014

  Effects of the US Cuban embargo legislation on persons in the EU and non-compliance with Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sabine Lösing (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007804/2014

  Mail order bride agencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

09-10-2014 E-007803/2014

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)