Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Cross-border entitlements to family benefits - implications of European Court of Justice (ECJ) Judgment C-347/12

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

31-07-2017 E-005147/2017

  Horizon 2020: EU funding for SMEs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

31-07-2017 E-005146/2017

  Automatic emergency braking systems for lorries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

31-07-2017 E-005145/2017

  VP/HR - visa exemptions for people on the EU sanctions list for Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

31-07-2017 P-005144/2017

  Delay in the publication of the decision on Paks II state aid

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

31-07-2017 P-005143/2017

  Road safety in the EU Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michał Marusik (ENF)

31-07-2017 E-005142/2017

  EU-Japan Economic Partnership

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

30-07-2017 E-005141/2017

  Consumer confidence in integrity of free range egg production - avian flu housing restrictions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
John Stuart Agnew (EFDD)

30-07-2017 E-005140/2017

  VP/HR - Political situation in Zambia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

29-07-2017 P-005139/2017

  Remediation of the disused Calvi municipal landfill

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD)

28-07-2017 E-005138/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 128)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 129)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 130)