Integrazzjoni fl-iskola ta' tfal rifuġjati u li jfittxu ażil

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Enrique Guerrero Salom, f'isem il-Grupp S&D

12-01-2018 O-000002/2018

Integrazzjoni fl-iskola ta' tfal rifuġjati u li jfittxu ażil

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Enrique Guerrero Salom, f'isem il-Grupp S&D

12-01-2018 O-000001/2018

VP/RGħ - Is-sitwazzjoni tan-nisa difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ li jirċievu mill-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, f'isem il-Grupp PPE
Iratxe García Pérez, Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D
Arne Gericke, f'isem il-Grupp ECR
Malin Björk, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE

21-12-2017 O-000102/2017

Is-sitwazzjoni tan-nisa difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ li jirċievu mill-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, f'isem il-Grupp PPE
Iratxe García Pérez, Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D
Malin Björk, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Arne Gericke, f'isem il-Grupp ECR
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE

21-12-2017 O-000101/2017

L-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 2015/1839 dwar miżuri speċifiċi għall-Greċja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

18-12-2017 O-000100/2017

Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Danuta Maria Hübner, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

14-12-2017 O-000099/2017

Il-kapitoli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

05-12-2017 O-000098/2017

Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, f'isem il-Grupp GUE/NGL

04-12-2017 O-000097/2017

Reati kontra l-persuna fis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Lara Comi, f'isem il-Grupp PPE

04-12-2017 O-000096/2017

Rutenju-106

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Rebecca Harms, f'isem il-Grupp Verts/ALE

01-12-2017 O-000095/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’dibattitu

Mistoqsijiet jistgħu jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew tal-anqas 5% tal-Membri li jikkomponu l-Parlament (38) lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. Il-Konferenza tal-Presidenti jiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet jitqegħdux fl-abbozz ta' aġenda finali ta' seduta, u f'liema ordni jitqiegħdu.

L-Artikolu 123(2) sa (5) li jikkonċerna t-tqegħid fur il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.