L-implimentazzjoni tal-Artikolu 20(2) tad-Direttiva dwar is-Servizzi u l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Evelyne Gebhardt, f'isem il-Grupp S&D

19-05-2015 O-000059/2015

Ftehimiet dwar it-tabakk

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bart Staes, Igor Šoltes, Benedek Jávor, José Bové, f'isem il-Grupp Verts/ALE

13-05-2015 O-000056/2015

Il-ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-UE mal-produtturi multinazzjonali tat-tabakk

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, f'isem il-Grupp PPE

13-05-2015 O-000055/2015

Deterjorament tal-Previżjonijiet Ekonomiċi tal-Kummissjoni għall-Greċja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marco Zanni, Marco Valli, f'isem il-Grupp EFDD

11-05-2015 O-000054/2015

Segwitu għal-Linji ta' Azzjoni għat-Tisħiħ tan-Negozju tal-Professjonijiet Liberi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Antonio Tajani, Andreas Schwab, f'isem il-Grupp PPE
Dita Charanzová

11-05-2015 O-000053/2015

Ftehimiet dwar it-tabakk

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Marisa Matias, João Ferreira, Anja Hazekamp, Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL

08-05-2015 O-000052/2015

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ - jeħtieġ implimentazzjoni ta' malajr fil-livell tal-Istati Membri

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marita Ulvskog, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

07-05-2015 O-000051/2015

Direttiva dwar il-liv tal-maternità

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Iratxe García Pérez, Maria Arena, f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

06-05-2015 O-000050/2015

Direttiva dwar il-liv tal-maternità

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Iratxe García Pérez, Maria Arena, f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

06-05-2015 O-000049/2015

It-tmiem tal-prattika taż-żwieġ bikri u furzat tal-bniet

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

06-05-2015 O-000048/2015

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.