Żvilupp ta' teknoloġija bbażata fuq is-satellita għall-possibilità ta' sistemi globali ta' traċċar ta' titjiriet

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Michael Cramer, f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

01-10-2015 O-000118/2015

Miżuri ta' prevenzjoni li jindirizzaw id-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi fl-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Romana Tomc, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Antonio Tajani, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, David Casa, Georges Bach, f'isem il-Grupp PPE

30-09-2015 O-000117/2015

Id-drittijiet tal-bniedem fin-negozjati bejn l-UE u l-Vjetnam

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, Marietje Schaake, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

30-09-2015 O-000116/2015

Is-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes, f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

29-09-2015 O-000115/2015

Is-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes, f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

29-09-2015 O-000114/2015

Il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur tal-karozzi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Vicky Ford, f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Michael Cramer, f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

28-09-2015 O-000113/2015

Il-frodi tal-Volkswagen fir-rigward tal-emissjonijiet u l-ħarsien taċ-ċittadini tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Lynn Boylan, Kostadinka Kuneva, f'isem il-Grupp GUE/NGL

28-09-2015 O-000112/2015

Seduta ta' smigħ dwar il-bidliet fil-ħin tas-sajf fl-Ewropa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali
Michael Cramer, f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

25-09-2015 O-000111/2015

It-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp (GAP)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Linda McAvan, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

23-09-2015 O-000110/2015

It-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp (GAP)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Linda McAvan, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

23-09-2015 O-000109/2015

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.