Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

L-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tal-projbizzjoni kummerċjali fuq prodotti agrikoli u prodotti tal-ikel mill-UE imposta mill-Federazzjoni Russa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, f'isem il-Grupp ECR

10-09-2014 O-000068/2014

Investigazzjoni dwar it-tiġrifa tat-titjira MH-17 fl-Ukraina

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, f'isem il-Grupp GUE/NGL

09-09-2014 O-000067/2014

Aċċess għal mediċini li jsalvaw il-ħajja fl-Ewropa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE

09-09-2014 O-000066/2014

Aċċess għal mediċini li jsalvaw il-ħajja fl-Ewropa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE

09-09-2014 O-000065/2014

L-investigazzjoni tat-titjira MH17 tal-Malaysia Airlines

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

05-09-2014 O-000064/2014

  Impact on European agriculture of Russian Federation import ban on agricultural products and foodstuffs from the EU

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

05-09-2014 O-000063/2014

Is-SĠP+ (Skema Ġeneralizzata ta' Preferenzi) u l-konformità mal-Konvenzjoni dwar l-Età Minima: il-każ tal-Bolivja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, f'isem il-Grupp PPE
Emma McClarkin, f'isem il-Grupp ECR

05-09-2014 O-000062/2014

Il-volatilità tal-prezzijiet fis-settur taċ-ċanga

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL

04-09-2014 O-000061/2014

Il-volatilità tal-prezzijiet fis-settur taċ-ċanga

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL

04-09-2014 O-000060/2014

Il-qerda tal-armi kimiċi tas-Sirja fil-Mediterran bejn il-Greċja u l-Italja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR

09-07-2014 O-000059/2014

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’‘dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f’‘liema ordni.