Il-qerda tal-armi kimiċi tas-Sirja fil-Mediterran bejn il-Greċja u l-Italja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR

09-07-2014 O-000059/2014

L-għargħar reċenti fil-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Rumanija, is-Serbja u l-Bosnja-Ħerzegovina

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Andor Deli, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Iuliu Winkler, Marian-Jean Marinescu, Ildikó Gáll-Pelcz, f'isem il-Grupp PPE

09-07-2014 O-000058/2014

L-estensjoni tal-perjodu ta' detenzjoni għall-migranti fil-Greċja wara l-limitu ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva dwar ir-Ritorn

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, f'isem il-Grupp ALDE

07-04-2014 O-000057/2014

L-estensjoni tal-perjodu ta' detenzjoni fil-Greċja wara l-limitu ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva tar-Ritorn

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Franziska Keller, Nikos Chrysogelos, f'isem il-Grupp Verts/ALE

07-04-2014 O-000056/2014

L-estensjoni tal-perjodu ta' detenzjoni fil-Greċja wara l-limitu ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva tar-Ritorn

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL

07-04-2014 O-000055/2014

Nuqqas allarmanti ta' pagamenti għall-finanzjament tal-għajnuna esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Eva Joly, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

31-03-2014 O-000054/2014

Nuqqas allarmanti ta' pagamenti għall-finanzjament tal-għajnuna esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Eva Joly, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

31-03-2014 O-000053/2014

Qerda tal-poljo

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Miguel Angel Martínez Martínez, Thijs Berman, Gay Mitchell, Ricardo Cortés Lastra, Sajjad Karim, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp
Satu Hassi, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

26-03-2014 O-000052/2014

Nuqqas allarmanti ta' pagamenti biex jiffinanzjaw l-għajnuna esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alain Lamassoure, f'isem il-Kumitat għall-Baġits

21-03-2014 O-000051/2014

Nuqqas allarmanti ta' pagamenti biex jiffinanzjaw l-għajnuna esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alain Lamassoure, f'isem il-Kumitat għall-Baġits

21-03-2014 O-000050/2014

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’‘dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f’‘liema ordni.