Il-25 Anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, f'isem il-Grupp PPE

16-10-2014 O-000073/2014

Talba biex il-Gvern Spanjol jassumi r-responsabbiltà tal-mod kif iġġestixxa l-każ tal-Ebola

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pablo Iglesias, f'isem il-Grupp GUE/NGL

09-10-2014 O-000072/2014

Il-ħtieġa li jkunu emendati l-politiki ekonomiċi u fiskali tal-Unjoni Ewropea

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD

09-10-2014 O-000071/2014

Il-Konferenza dwar it-tibdil fil-klima f'Lima (COP 20)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, f'isem il-Grupp PPE
Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D
Ian Duncan, f'isem il-Grupp ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, f'isem il-Grupp ALDE
Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp EFDD

02-10-2014 O-000070/2014

Il-Konferenza dwar it-tibdil fil-klima f'Lima (COP 20)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, f'isem il-Grupp PPE
Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D
Ian Duncan, f'isem il-Grupp ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, f'isem il-Grupp ALDE
Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp EFDD

02-10-2014 O-000069/2014

L-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tal-projbizzjoni kummerċjali fuq prodotti agrikoli u prodotti tal-ikel mill-UE imposta mill-Federazzjoni Russa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, f'isem il-Grupp ECR

10-09-2014 O-000068/2014

Investigazzjoni dwar it-tiġrifa tat-titjira MH-17 fl-Ukraina

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, f'isem il-Grupp GUE/NGL

09-09-2014 O-000067/2014

Aċċess għal mediċini li jsalvaw il-ħajja fl-Ewropa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE

09-09-2014 O-000066/2014

Aċċess għal mediċini li jsalvaw il-ħajja fl-Ewropa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE

09-09-2014 O-000065/2014

L-investigazzjoni tat-titjira MH17 tal-Malaysia Airlines

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

05-09-2014 O-000064/2014

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.