Xaħmijiet trans (TFAs)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

13-07-2016 O-000105/2016

Il-Konferenza tan-NU tal-2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP22)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Peter Liese, f'isem il-Grupp PPE
Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D
Julie Girling, f'isem il-Grupp ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, f'isem il-Grupp ALDE
Estefanía Torres Martínez, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marco Affronte, f'isem il-Grupp EFDD

12-07-2016 O-000104/2016

Il-Konferenza tan-NU tal-2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP22)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Peter Liese, f'isem il-Grupp PPE
Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D
Julie Girling, f'isem il-Grupp ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, f'isem il-Grupp ALDE
Estefanía Torres Martínez, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marco Affronte, f'isem il-Grupp EFDD

12-07-2016 O-000103/2016

Xiri ta' logħbiet

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Silvia Costa, f'isem il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

05-07-2016 O-000102/2016

L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-paga minima fis-settur tat-trasport

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Janusz Lewandowski, f'isem il-Grupp PPE

29-06-2016 O-000101/2016

Ftehim ta' kooperazzjoni ma' Philip Morris International (PMI)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

28-06-2016 O-000100/2016

Il-passi li jmiss għall-kisba tal-għanijiet globali u tal-impenji tal-UE dwar in-nutrizzjoni u s-sigurtà alimentari fid-dinja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Linda McAvan, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

28-06-2016 O-000099/2016

Ir-reviżjoni tal-approċċ standardizzat għal riskju ta' kreditu min-naħa tal-Kumitat ta' Basel

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Markus Ferber, Antonio Tajani, Burkhard Balz, Othmar Karas, f'isem il-Grupp PPE
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri, f'isem il-Grupp S&D

27-06-2016 O-000098/2016

Teknoloġiji ta' editjar tal-ġenoma: opportunitajiet u riskji

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, f'isem il-Grupp ENF

24-06-2016 O-000097/2016

It-trasport tal-annimali għat-tnissil lejn it-Turkija

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

24-06-2016 O-000096/2016

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.