L-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Theodor Dumitru Stolojan, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

20-06-2018 O-000068/2018

Aġenda tal-UE għaż-Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

15-06-2018 O-000067/2018

Il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Ingeborg Gräßle, f'isem il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

13-06-2018 O-000066/2018

Linji gwida għall-Istati Membri biex jevitaw li l-għajnuna umanitarja tiġi kriminalizzata

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes, f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

12-06-2018 O-000065/2018

Alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

11-06-2018 O-000064/2018

Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

11-06-2018 O-000063/2018

Interpellation maġġuri - Ir-rikonoxximent ta' Jum l-Ewropa bħala festa pubblika bil-għan tal-promozzjoni tal-valuri tal-UE

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Ivan Jakovčić, f'isem il-Grupp ALDE

08-06-2018 O-000062/2018

Ir-rikonoxximent ta' Jum l-Ewropa bħala festa pubblika bil-għan tal-promozzjoni tal-valuri tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Ivan Jakovčić, f'isem il-Grupp ALDE

08-06-2018 O-000061/2018

It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġ tas-simna

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

08-06-2018 O-000060/2018

L-għeluq tas-suq tal-avorju tal-UE għall-ġlieda kontra l-kaċċa illegali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, f'isem il-Grupp ALDE

31-05-2018 O-000059/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’dibattitu

Mistoqsijiet jistgħu jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew tal-anqas 5% tal-Membri li jikkomponu l-Parlament (38) lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. Il-Konferenza tal-Presidenti jiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet jitqegħdux fl-abbozz ta' aġenda finali ta' seduta, u f'liema ordni jitqiegħdu.

L-Artikolu 123(2) sa (5) li jikkonċerna t-tqegħid fur il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.