Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) - riżorsi umani meħtieġa biex jiġu sodisfatt il-mandat statutorju tagħha li tissorvelja s-swieq tal-enerġija bl-ingrossa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

27-03-2015 O-000028/2015

Informazzjoni lill-konsumatur u tikkettar tal-laħam li joriġina mit-tbiċċir ritwali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Gerolf Annemans, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Vicky Maeijer, Sylvie Goddyn, Jean-Marie Le Pen, Jean-François Jalkh, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Harald Vilimsky, Franz Obermayr, Georg Mayer, Barbara Kappel, Bruno Gollnisch, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Marcel de Graaff, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Rikke Karlsson, Fredrick Federley, Angel Dzhambazki, Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin

17-03-2015 O-000027/2015

L-użu ta' fondi Ewropej fl-ajruporti

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

17-03-2015 O-000026/2015

Reviżjoni u estensjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2014 dwar l-istrateġija ġdida għall-falliment u l-insolvenza tal-impriżi, fir-rigward tal-insolvenza tal-familji u opportunitajiet ġodda għal individwi u unitajiet domestiċi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Javi López, f'isem il-Grupp S&D

12-03-2015 O-000025/2015

Konformità tad-dispożizzjonijiet Ġermaniżi mad-dritt tal-UE dwar il-paga minima fis-settur tat-trasport

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Wim van de Camp, f'isem il-Grupp PPE
Gesine Meissner, f'isem il-Grupp ALDE
Roberts Zīle, f'isem il-Grupp ECR

12-03-2015 O-000024/2015

Estonian and UK marines detained in India

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, f'isem il-Grupp ALDE

04-03-2015 O-000023/2015

Sfruttament sostenibbli tal-ispnott

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alain Cadec, Gabriel Mato, f'isem il-Grupp PPE

04-03-2015 O-000022/2015

It-Trattat ta' Marrakexx dwar l-eċċezzjonijiet għall-jeddijiet tal-Awtur għal dawk b'diżabbiltà fil-Vista

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

03-03-2015 O-000021/2015

L-esplorazzjoni u l-esplojtazzjoni taż-żejt lil hinn mill-kosta fil-Baħar Adrijatiku

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE

03-03-2015 O-000020/2015

Il-kundizzjonijiet tax-xogħol inklużi r-rati minimi tal-pagi applikabbli għas-settur tat-trasport

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marita Ulvskog, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

26-02-2015 O-000019/2015

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.