Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta’ kontroll parlamentari fir-rigward ta’ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta’ mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni (Artikolu 115).
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji (Artikolu 116).
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub (Artikolu 117).
 
/
 
 
 
Kelma (kelmiet)

Tista' tqassar lejn il-lemin u/jew lejn ix-xellug billi tuża asterisk (*): mist*

 
 
L-aħħar mistoqsijiet
 

Dokumenti :

L-estensjoni tal-perjodu ta' detenzjoni għall-migranti fil-Greċja wara l-limitu ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva dwar ir-Ritorn

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, f'isem il-Grupp ALDE

Data :07-04-2014

Referenza :

O-000057/2014

Dokumenti :

L-estensjoni tal-perjodu ta' detenzjoni fil-Greċja wara l-limitu ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva tar-Ritorn

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Franziska Keller, Nikos Chrysogelos, f'isem il-Grupp Verts/ALE

Data :07-04-2014

Referenza :

O-000056/2014

Dokumenti :

L-estensjoni tal-perjodu ta' detenzjoni fil-Greċja wara l-limitu ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva tar-Ritorn

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL

Data :07-04-2014

Referenza :

O-000055/2014

Dokumenti :

Nuqqas allarmanti ta' pagamenti għall-finanzjament tal-għajnuna esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Eva Joly, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

Data :31-03-2014

Referenza :

O-000054/2014

Dokumenti :

Nuqqas allarmanti ta' pagamenti għall-finanzjament tal-għajnuna esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Eva Joly, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

Data :31-03-2014

Referenza :

O-000053/2014

Dokumenti :

Qerda tal-poljo

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Miguel Angel Martínez Martínez, Thijs Berman, Gay Mitchell, Ricardo Cortés Lastra, Sajjad Karim, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp
Satu Hassi, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Data :26-03-2014

Referenza :

O-000052/2014

Dokumenti :

Nuqqas allarmanti ta' pagamenti biex jiffinanzjaw l-għajnuna esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alain Lamassoure, f'isem il-Kumitat għall-Baġits

Data :21-03-2014

Referenza :

O-000051/2014

Dokumenti :

Nuqqas allarmanti ta' pagamenti biex jiffinanzjaw l-għajnuna esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alain Lamassoure, f'isem il-Kumitat għall-Baġits

Data :21-03-2014

Referenza :

O-000050/2014

Dokumenti :

Il-proċess ta' konsultazzjoni 'Top Ten' u t-tnaqqis fil-piż tar-regolamentazzjoni tal-UE minn fuq l-SMEs

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Paul Rübig, f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Data :14-03-2014

Referenza :

O-000049/2014

Dokumenti :

Rapport Speċjali Nru 9/2013 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar appoġġ tal-UE għall-governanza fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Eva Joly, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

Data :06-03-2014

Referenza :

O-000048/2014
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu
 

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f’liema ordni.