It-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes, f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

20-11-2014 O-000090/2014

It-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes, f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

20-11-2014 O-000089/2014

Il-kompetittività tas-settur industrijali tal-azzar fl-Unjoni Ewropea

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Patrizia Toia, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Brando Benifei, Simona Bonafè, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini, f'isem il-Grupp S&D

20-11-2014 O-000088/2014

L-impjant tal-azzar Acciai Speciali Terni (AST) fl-Italja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Antonio Tajani, f'isem il-Grupp PPE

20-11-2014 O-000087/2014

Prospettivi industrijali u tal-impjieg fl-industrija tal-azzar u l-ħadid fl-UE: il-ħtieġa urġenti ta' reazzjoni għat-telf ta' impjiegi u ta' produzzjoni ewlenija fl-Istati Membri

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, f'isem il-Grupp GUE/NGL

17-11-2014 O-000086/2014

Tkeċċijiet sommarji u l-legalizzazzjoni proposta ta' "ritorni immedjati" fi Spanja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Grupp S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, f'isem il-Grupp ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD

17-11-2014 O-000085/2014

Il-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti, l-Isħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment, u r-riskji għas-sistema Ewropea tad-denominazzjoni tal-oriġini

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Mara Bizzotto, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Louis Aliot, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Marcel de Graaff, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Udo Voigt

14-11-2014 O-000084/2014

Il-malnutrizzjoni tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Linda McAvan, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

12-11-2014 O-000083/2014

Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

12-11-2014 O-000082/2014

Kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

06-11-2014 O-000081/2014

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.