Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  The existence of non-tariff barriers on food exporters in the internal EU market

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

27-04-2016 O-000073/2016

L-użu tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni sabiex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel, f'isem il-Grupp ECR

25-04-2016 O-000072/2016

L-infiq tal-UE fuq il-politika esterna dwar il-migrazzjoni fil-pajjiżi tal-viċinat

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, f'isem il-Grupp ECR

25-04-2016 O-000071/2016

Inħaffu l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

20-04-2016 O-000070/2016

  Measures to address the crisis in the dairy sector

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

12-04-2016 O-000069/2016

  Measures to address the crisis in the dairy sector

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

12-04-2016 O-000068/2016

Il-kompetittività tal-industrija tal-provvista ferrovjarja Ewropea

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

12-04-2016 O-000067/2016

Rieżami tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Kay Swinburne, f'isem il-Grupp ECR

06-04-2016 O-000066/2016

Fattur ta' Sostenn lill-SMEs

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, f'isem il-Grupp ALDE

06-04-2016 O-000065/2016

Self f'munita barranija

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, f'isem il-Grupp ALDE

06-04-2016 O-000064/2016

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.