Kuntatt

Il-ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni Ewropea

Il-ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni Ewropea tiġi organizzata skont formola ġdida waqt perjodu ta' prova minn Settembru 2011. Wara evalwazzjoni li għandha titwettaq matul l-2012, din il-formola l-ġdida eventwalment tista' tissostitwixxi l-formola preċedenti tal-ħin għall-mistoqsijiet.

Il-formola l-ġdida hi kif ġej :

  • Kull ħin għall-mistoqsijiet hu ddedikat għal tema orizzontali speċifika u hu bbażat esklussivament fuq il-proċedura ta' intervent fuq talba ("catch the eye"), il-mistoqsijiet tal-membri jalternaw mat-tweġibiet tal-Kummissarji; ma jistgħux jibqgħu jsiru mistoqsijiet bil-quddiem.
  • Mill-anqas tliet Kummissarji, li għandhom portafolli marbuta mas-suġġett magħżul, għandhom ikunu kollha preżenti għad-90 minuta sħaħ tal-ħin għall-mistoqsijiet.

Għal kull ħin għall-mistoqsijiet, it-tema orizzontali speċifika tiġi adottata mill-Konferenza tal-Presidenti. Wara, dan is-suġġett jiġi ppubblikat fl-abbozz definittiv tal-aġenda bl-ismijiet tal-Kummissarji li pparteċipaw.

Il-ħin għall-mistoqsijiet mal-Kunsill, il-President tal-Kummissjoni, il-Viċi-President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli u mal-President tal-Grupp tal-Euro

  • Skont il-linji gwida stabbiliti mill-Konferenza tal-Presidenti, jistgħu jiġu organizzati ħinijiet għall-mistoqsijiet speċifiċi mal-Kunsill, mal-President tal-Kummissjoni, mal-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mal-President tal-Grupp tal-Euro.