Tfittxija

Proposta għal Att tal-Unjoni dwar titjib fil-ġbir tal-plażma fl-Unjoni Ewropea

18-12-2018 B8-0591/2018 Għadha għaddejja

Nicola CAPUTO , Annie SCHREIJER-PIERIK , Frédérique RIES , Biljana BORZAN , Miroslav MIKOLÁŠIK , José Inácio FARIA , Margrete AUKEN , Rory PALMER , Kateřina KONEČNÁ , Guillaume BALAS

Proposta għal Att tal-Unjoni dwar it-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-provvista tal-ikel

01-06-2017 B8-0303/2017 Waqgħet

Nicola CAPUTO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Zbigniew KUŹMIUK , Marco ZULLO , José BOVÉ , Luke Ming FLANAGAN

Proposta għal Att tal-Unjoni dwar l-iskrinjar ta' investiment barrani f'setturi strateġiċi

26-04-2017 B8-0302/2017 Waqgħet

Daniel CASPARY , Manfred WEBER , Tokia SAÏFI , Iuliu WINKLER , Salvatore CICU , Franck PROUST , Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL , Viviane REDING , Andreas SCHWAB , Adam SZEJNFELD

Proposta għal Att tal-Unjoni dwar differenzi fid-dikjarazzjonijiet, il-kompożizzjoni u t-togħma ta' prodotti fis-swieq ċentrali/tal-Lvant u tal-Punent tal-UE

26-04-2017 B8-0301/2017 Waqgħet

Dubravka ŠUICA , György HÖLVÉNYI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Inese VAIDERE , Renate SOMMER , Michaela ŠOJDROVÁ , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , Ivo VAJGL

Kuntatt

Proposti għal att tal-Unjoni: il-kunċett

Kull Membru jista' jressaq proposta li titlob lill-Kummissjoni tipproponi att tal-Unjoni (att ġdid jew emenda ta' att eżistenti) fuq il-bażi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-Parlament skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Proposti għal att tal-Unjoni: il-proċedura

  • Sa 10 Membri jistgħu jressqu, b'mod konġunt, proposta għal att tal-Unjoni. Il-proposta għandha tindika l-bażi legali tagħha u tista' tkun akkumpanjata minn nota ta' spjegazzjoni ta' mhux aktar minn 150 kelma.
  • Il-President għandu jivverifika jekk ir-rekwiżiti legali humiex sodisfatti. Huwa jista' jirreferi l-proposta lill-kumitat responsabbli għal tali verifika għal opinjoni dwar jekk il-bażi legali hijiex xierqa. Jekk il-President jiddikjara li l-proposta hija ammissibbli, għandu jħabbar dan fil-plenarja u jirreferiha lill-kumitat responsabbli.
  • Il-kumitat responsabbli għandu jieħu deċiżjoni dwar azzjoni ulterjuri fi żmien tliet xhur mir-riferiment, u wara li jkun ta lill-awturi tal-proposta l-opportunità li jindirizzaw lill-kumitat.
  • L-awturi tal-proposta għandhom jissemmew b'isimhom fit-titlu tar-rapport.

Proposti għal att tal-Unjoni: distribuzzjoni

Il-proposti għal att tal-Unjoni huma ppubblikati fil-lingwi uffiċjali u jkunu disponibbli fuq il-websajt tal-Parlament.