Xandira diretta

16 - 19 ta' Settembru 2019 / / Strasburgu

It-Tnejn, 16 ta' Settembru 2019 - Il-Ħamis, 19 ta' Settembru 2019

Strasburgu

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

RAPPORT dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fl-Irlanda

09-09-2019 A9-0003/2019 2019/0806(CNS)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION [*]

RAPPORT dwar il-proposta tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-ħatra tal-Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew

09-09-2019 A9-0007/2019 2019/0903(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION [appoint.]

RAPPORT dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew

09-09-2019 A9-0008/2019 2019/0810(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION [appoint.]

Tfittxija

Kuntatt

Informazzjoni u dokumenti prijoritarji

Lista tal-emendi għar-rapporti

Rapporti

Ir-rapporti jiġu adottati mill-Kumitati Parlamentari fuq proposta tar-rapporteurs nominati mill-kumitati kompetenti
ll-proposti għal rizoluzzjonijiet li jkun fihom jiġu eżaminati fis-sedata plenarja u jekk jiġu adottati jiġu inklużi fit-testi adottati.