Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

RAPPORT dwar in-nomina ta' Ivana Maletić bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

10-04-2019 A8-0195/2019 2019/0803(NLE)
CONT

Indrek TARAND

RAPPORT dwar il-ħatra proposta ta' Viorel Ştefan bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

10-04-2019 A8-0194/2019 2019/0802(NLE)
CONT

Indrek TARAND

Kuntatt

Informazzjoni u dokumenti prijoritarji

Lista tal-emendi għar-rapporti

Rapporti

Ir-rapporti jiġu adottati mill-Kumitati Parlamentari fuq proposta tar-rapporteurs nominati mill-kumitati kompetenti
ll-proposti għal rizoluzzjonijiet li jkun fihom jiġu eżaminati fis-sedata plenarja u jekk jiġu adottati jiġu inklużi fit-testi adottati.