VERSLAG over een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit

14-11-2017 A8-0356/2017 2016/2327(INI)
TRAN

Bas EICKHOUT

Stemlijst :  FINAL VERSION [init.]

Amendementen

VERSLAG over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking

16-11-2017 A8-0357/2017 2017/2013(INI)
PANA

Petr JEŽEK , Jeppe KOFOD

ERRATA/ADDENDA

err01

VERSLAG Naar een digitale handelsstrategie

29-11-2017 A8-0384/2017 2017/2065(INI)
INTA

Marietje SCHAAKE

Stemlijst :  FINAL VERSION [init.]

VERSLAG over het voorstel van de Commissie tot verlenging van het mandaat van de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

07-12-2017 A8-0393/2017 2017/0901(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Stemlijst :   [*]

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle

08-12-2017 A8-0397/2017 2017/2220(IMM)
JURI

Jean-Marie CAVADA

Stemlijst :   [immunity]

VERSLAG over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Eleonora Forenza

08-12-2017 A8-0398/2017 2017/2199(IMM)
JURI

Gilles LEBRETON

Stemlijst :   [immunity]