Multimedia per debat

Donderdag 8 februari 2018

09:00 - 09:01

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

09:00:55

Eind

09:01:18

09:01 - 09:01 Opening van de vergadering

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

09:01:10

Eind

09:01:21

09:01 - 09:59 Zomertijd (debat)

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

09:01:21

Eind

09:01:29

Violeta Bulc

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:03:39

Begin

09:01:24

Eind

09:05:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:04:37

Eind

09:04:54

Pavel Svoboda

Rol : PPE

Duur

00:03:07

Begin

09:04:44

Eind

09:07:51

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

09:07:22

Eind

09:07:41

Inés Ayala Sender

Rol : S&D

Duur

00:02:10

Begin

09:07:30

Eind

09:09:41

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

09:09:09

Eind

09:09:33

Roberts Zīle

Rol : ECR

Duur

00:01:32

Begin

09:09:22

Eind

09:10:55

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:10:29

Eind

09:10:44

Gesine Meissner

Rol : ALDE

Duur

00:02:47

Begin

09:10:34

Eind

09:13:22

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:34

Begin

09:12:44

Eind

09:13:18

Tania González Peñas

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:30

Begin

09:13:05

Eind

09:14:35

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:14:09

Eind

09:14:25

Karima Delli

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:41

Begin

09:14:13

Eind

09:15:55

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

09:15:24

Eind

09:15:44

Angelo Ciocca

Rol : ENF

Duur

00:01:49

Begin

09:15:33

Eind

09:17:22

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:16:56

Eind

09:17:09

Georgios Epitideios

Rol : NI

Duur

00:01:35

Begin

09:17:00

Eind

09:18:35

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:18:09

Eind

09:18:22

Ivo Belet

Rol : PPE

Duur

00:01:38

Begin

09:18:13

Eind

09:19:52

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:19:26

Eind

09:19:39

Miapetra Kumpula-Natri

Rol : S&D

Duur

00:02:07

Begin

09:19:30

Eind

09:21:38

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

09:21:11

Eind

09:21:34

Jacqueline Foster

Rol : ECR

Duur

00:01:57

Begin

09:21:17

Eind

09:23:14

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:22:47

Eind

09:23:01

Nils Torvalds

Rol : ALDE

Duur

00:01:37

Begin

09:22:52

Eind

09:24:29

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:24:03

Eind

09:24:21

Maria Lidia Senra Rodríguez

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:37

Begin

09:24:10

Eind

09:25:48

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:25:22

Eind

09:25:37

Heidi Hautala

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:34

Begin

09:25:27

Eind

09:27:01

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:26:36

Eind

09:26:54

Janusz Korwin-Mikke

Rol : NI

Duur

00:01:35

Begin

09:26:44

Eind

09:28:20

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

09:27:50

Eind

09:28:14

Dieter-Lebrecht Koch

Rol : PPE

Duur

00:02:06

Begin

09:28:00

Eind

09:30:07

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

09:29:37

Eind

09:29:55

Claudia Țapardel

Rol : S&D

Duur

00:01:39

Begin

09:29:46

Eind

09:31:26

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

09:30:50

Eind

09:31:15

Kosma Złotowski

Rol : ECR

Duur

00:01:29

Begin

09:31:03

Eind

09:32:32

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:28

Begin

09:32:07

Eind

09:32:35

Indrek Tarand

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:34

Begin

09:32:23

Eind

09:33:58

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:33:31

Eind

09:33:47

Annie Schreijer-Pierik

Rol : PPE

Duur

00:02:05

Begin

09:33:38

Eind

09:35:43

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

09:35:11

Eind

09:35:36

Michael Detjen

Rol : S&D

Duur

00:01:44

Begin

09:35:20

Eind

09:37:04

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

09:36:34

Eind

09:36:55

Davor Škrlec

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:31

Begin

09:36:43

Eind

09:38:15

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:37:49

Eind

09:38:03

Henna Virkkunen

Rol : PPE

Duur

00:01:36

Begin

09:37:53

Eind

09:39:30

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:39:01

Eind

09:39:17

Bogusław Liberadzki

Rol : S&D

Duur

00:01:41

Begin

09:39:07

Eind

09:40:48

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:33

Begin

09:40:15

Eind

09:40:48

Heidi Hautala

Rol : Verts/ALE

Duur

00:00:45

Begin

09:40:38

Eind

09:41:24

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:41:10

Eind

09:41:24

Bogusław Liberadzki

Rol : S&D

Duur

00:00:58

Begin

09:41:14

Eind

09:42:13

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

09:41:51

Eind

09:42:12

Werner Langen

Rol : PPE

Duur

00:01:32

Begin

09:42:02

Eind

09:43:34

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

09:43:07

Eind

09:43:34

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:29

Begin

09:43:21

Eind

09:44:50

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

09:44:24

Eind

09:44:46

Nicola Caputo

Rol : S&D

Duur

00:01:34

Begin

09:44:36

Eind

09:46:10

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

09:45:39

Eind

09:46:00

Notis Marias

Rol : ECR

Duur

00:01:31

Begin

09:45:48

Eind

09:47:20

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

09:46:54

Eind

09:47:15

Hilde Vautmans

Rol : ALDE

Duur

00:01:12

Begin

09:47:04

Eind

09:48:16

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

09:47:59

Eind

09:48:20

Igor Šoltes

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:30

Begin

09:48:08

Eind

09:49:38

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

09:49:11

Eind

09:49:35

Zoltán Balczó

Rol : NI

Duur

00:01:29

Begin

09:49:23

Eind

09:50:53

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:50:27

Eind

09:50:43

Mairead McGuinness

Rol : PPE

Duur

00:01:30

Begin

09:50:34

Eind

09:52:04

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:51:37

Eind

09:51:52

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:01:05

Begin

09:51:44

Eind

09:52:49

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:52:33

Eind

09:52:48

Margrete Auken

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:34

Begin

09:52:38

Eind

09:54:13

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

09:53:42

Eind

09:54:05

José Inácio Faria

Rol : PPE

Duur

00:01:35

Begin

09:53:54

Eind

09:55:29

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

09:54:57

Eind

09:55:20

Krzysztof Hetman

Rol : PPE

Duur

00:01:26

Begin

09:55:10

Eind

09:56:36

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

09:56:10

Eind

09:56:30

Andrzej Grzyb

Rol : PPE

Duur

00:01:26

Begin

09:56:19

Eind

09:57:46

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

09:57:20

Eind

09:57:40

Violeta Bulc

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:02:01

Begin

09:57:27

Eind

09:59:29

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:59:03

Eind

09:59:19

09:59 - 10:23 Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

09:59:26

Eind

09:59:52

Heidi Hautala

Rol : Auteur

Duur

00:01:38

Begin

09:59:43

Eind

10:01:21

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:00:55

Eind

10:01:09

Kosma Złotowski

Rol : Auteur

Duur

00:01:39

Begin

10:00:59

Eind

10:02:39

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:02:12

Eind

10:02:24

Tunne Kelam

Rol : Auteur

Duur

00:01:16

Begin

10:02:20

Eind

10:03:36

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:03:30

Eind

10:03:42

Petras Auštrevičius

Rol : Auteur

Duur

00:01:35

Begin

10:03:34

Eind

10:05:10

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:04:44

Eind

10:04:55

Soraya Post

Rol : Auteur

Duur

00:01:42

Begin

10:04:45

Eind

10:06:28

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

10:06:02

Eind

10:06:13

Helmut Scholz

Rol : Auteur

Duur

00:01:18

Begin

10:06:09

Eind

10:07:27

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

10:07:16

Eind

10:07:37

Cristian Dan Preda

Rol : PPE

Duur

00:01:35

Begin

10:07:27

Eind

10:09:02

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:08:36

Eind

10:08:47

Francisco Assis

Rol : S&D

Duur

00:01:33

Begin

10:08:39

Eind

10:10:13

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:09:46

Eind

10:10:03

Mark Demesmaeker

Rol : ECR

Duur

00:01:36

Begin

10:09:54

Eind

10:11:30

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:11:01

Eind

10:11:19

Dita Charanzová

Rol : ALDE

Duur

00:01:26

Begin

10:11:09

Eind

10:12:36

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:12:10

Eind

10:12:25

Jaromír Štětina

Rol : PPE

Duur

00:01:36

Begin

10:12:15

Eind

10:13:52

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:13:26

Eind

10:13:38

Marietje Schaake

Rol : ALDE

Duur

00:01:09

Begin

10:13:34

Eind

10:14:43

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:14:36

Eind

10:14:48

Pavel Svoboda

Rol : PPE

Duur

00:01:32

Begin

10:14:40

Eind

10:16:12

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

10:15:46

Eind

10:16:05

Csaba Sógor

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

10:15:56

Eind

10:17:30

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

10:17:04

Eind

10:17:29

Jiří Pospíšil

Rol : PPE

Duur

00:01:28

Begin

10:17:19

Eind

10:18:47

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

10:18:20

Eind

10:18:39

Christos Stylianides

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:56

Begin

10:18:35

Eind

10:23:31

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

10:23:24

Eind

10:23:45

10:23 - 10:53 Executies in Egypte

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:23:43

Eind

10:24:00

Laima Liucija Andrikienė

Rol : Auteur

Duur

00:01:14

Begin

10:23:58

Eind

10:25:12

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

10:25:06

Eind

10:25:17

Charles Tannock

Rol : Auteur

Duur

00:01:27

Begin

10:25:11

Eind

10:26:38

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:26:12

Eind

10:26:26

Judith Sargentini

Rol : Auteur

Duur

00:01:31

Begin

10:26:18

Eind

10:27:50

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:27:24

Eind

10:27:42

Ignazio Corrao

Rol : Auteur

Duur

00:02:01

Begin

10:27:33

Eind

10:29:35

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:29:09

Eind

10:29:20

Marietje Schaake

Rol : Auteur

Duur

00:01:36

Begin

10:29:12

Eind

10:30:48

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:30:23

Eind

10:30:37

Soraya Post

Rol : Auteur

Duur

00:01:49

Begin

10:30:27

Eind

10:32:16

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:31:50

Eind

10:32:03

Marie-Christine Vergiat

Rol : Auteur

Duur

00:01:32

Begin

10:31:55

Eind

10:33:27

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

10:33:01

Eind

10:33:14

Seán Kelly

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

10:33:06

Eind

10:34:41

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:34:14

Eind

10:34:29

Pier Antonio Panzeri

Rol : S&D

Duur

00:01:56

Begin

10:34:21

Eind

10:36:17

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

10:35:51

Eind

10:36:05

Anders Primdahl Vistisen

Rol : ECR

Duur

00:01:37

Begin

10:35:56

Eind

10:37:33

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:37:08

Eind

10:37:24

Miguel Urbán Crespo

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:44

Begin

10:37:16

Eind

10:39:00

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:38:34

Eind

10:38:48

Barbara Lochbihler

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:41

Begin

10:38:40

Eind

10:40:21

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:39:55

Eind

10:40:12

Fabio Massimo Castaldo

Rol : EFDD

Duur

00:01:50

Begin

10:40:02

Eind

10:41:52

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:41:26

Eind

10:41:38

Josef Weidenholzer

Rol : S&D

Duur

00:01:27

Begin

10:41:31

Eind

10:42:58

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:42:32

Eind

10:42:44

Lynn Boylan

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:32

Begin

10:42:37

Eind

10:44:09

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:43:43

Eind

10:43:58

Neena Gill

Rol : S&D

Duur

00:01:36

Begin

10:43:50

Eind

10:45:27

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:26

Begin

10:45:00

Eind

10:45:27

José Inácio Faria

Rol : PPE

Duur

00:01:42

Begin

10:45:17

Eind

10:47:00

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

10:46:33

Eind

10:46:57

Isabella De Monte

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

10:46:49

Eind

10:48:21

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:47:55

Eind

10:48:09

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Duur

00:01:33

Begin

10:48:02

Eind

10:49:35

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:49:08

Eind

10:49:25

Christos Stylianides

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:13

Begin

10:49:23

Eind

10:53:36

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

10:53:29

Eind

10:53:50

10:53 - 11:27 Kinderslavernij in Haïti

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

10:53:55

Eind

10:54:05

Jadwiga Wiśniewska

Rol : Auteur

Duur

00:01:24

Begin

10:54:02

Eind

10:55:26

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:55:20

Eind

10:55:36

Michèle Rivasi

Rol : Auteur

Duur

00:01:59

Begin

10:55:27

Eind

10:57:26

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:56:59

Eind

10:57:11

Bogdan Brunon Wenta

Rol : Auteur

Duur

00:01:41

Begin

10:57:03

Eind

10:58:45

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:58:18

Eind

10:58:31

Catherine Bearder

Rol : Auteur

Duur

00:01:20

Begin

10:58:28

Eind

10:59:48

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:59:42

Eind

10:59:58

Elena Valenciano

Rol : Auteur

Duur

00:01:41

Begin

10:59:49

Eind

11:01:31

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:01:05

Eind

11:01:19

Maria Lidia Senra Rodríguez

Rol : Auteur

Duur

00:01:06

Begin

11:01:15

Eind

11:02:21

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:02:15

Eind

11:02:33

Tomáš Zdechovský

Rol : PPE

Duur

00:01:40

Begin

11:02:24

Eind

11:04:04

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:03:37

Eind

11:03:54

Norbert Neuser

Rol : S&D

Duur

00:01:37

Begin

11:03:45

Eind

11:05:22

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:04:54

Eind

11:05:12

Urmas Paet

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:17

Begin

11:05:08

Eind

11:06:25

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:06:18

Eind

11:06:34

Lola Sánchez Caldentey

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:45

Begin

11:06:25

Eind

11:08:10

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:07:43

Eind

11:07:59

Mireille D'Ornano

Rol : EFDD

Duur

00:01:32

Begin

11:07:48

Eind

11:09:21

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:08:55

Eind

11:09:12

Jean-Luc Schaffhauser

Rol : ENF

Duur

00:01:43

Begin

11:09:01

Eind

11:10:45

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:10:17

Eind

11:10:31

Marlene Mizzi

Rol : S&D

Duur

00:01:49

Begin

11:10:22

Eind

11:12:11

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:11:44

Eind

11:11:59

Ignazio Corrao

Rol : EFDD

Duur

00:01:17

Begin

11:11:53

Eind

11:13:10

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:13:03

Eind

11:13:19

Fabio Massimo Castaldo

Rol : EFDD

Duur

00:01:48

Begin

11:13:08

Eind

11:14:57

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:35

Begin

11:14:29

Eind

11:15:04

Jiří Pospíšil

Rol : PPE

Duur

00:01:31

Begin

11:14:53

Eind

11:16:24

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

11:15:56

Eind

11:16:10

Juan Fernando López Aguilar

Rol : S&D

Duur

00:01:34

Begin

11:16:02

Eind

11:17:36

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

11:17:09

Eind

11:17:23

Notis Marias

Rol : ECR

Duur

00:01:32

Begin

11:17:15

Eind

11:18:47

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:18:20

Eind

11:18:36

José Inácio Faria

Rol : PPE

Duur

00:01:42

Begin

11:18:27

Eind

11:20:10

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:19:41

Eind

11:20:00

Bernd Lucke

Rol : ECR

Duur

00:01:38

Begin

11:19:47

Eind

11:21:25

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:20:58

Eind

11:21:15

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Duur

00:01:38

Begin

11:21:05

Eind

11:22:44

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:22:16

Eind

11:22:31

Seán Kelly

Rol : PPE

Duur

00:01:35

Begin

11:22:24

Eind

11:24:00

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

11:23:32

Eind

11:23:56

Christos Stylianides

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:03:56

Begin

11:23:49

Eind

11:27:45

Lívia Járóka

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

11:27:38

Eind

11:28:01

12:01 - 12:02

Ioan Mircea Paşcu

Rol : PT

Duur

00:00:48

Begin

12:01:31

Eind

12:02:19

12:02 - 12:02 Hervatting van de vergadering

Ioan Mircea Paşcu

Rol : PT

Duur

00:00:04

Begin

12:02:08

Eind

12:02:12

12:02 - 12:03 Mededeling van de Voorzitter

Ioan Mircea Paşcu

Rol : PT

Duur

00:00:37

Begin

12:02:14

Eind

12:02:51

12:02 - 12:04 Samenstelling Parlement: zie notulen

Ioan Mircea Paşcu

Rol : PT

Duur

00:00:37

Begin

12:02:52

Eind

12:03:29

David Coburn

Rol : EFDD

Duur

00:00:32

Begin

12:03:31

Eind

12:04:03

Ioan Mircea Paşcu

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

12:03:54

Eind

12:04:12

12:04 - 12:22 Stemmingen

Ioan Mircea Paşcu

Rol : PT

Duur

00:00:03

Begin

12:04:10

Eind

12:04:13

12:04 - 12:04 Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:38

Begin

12:04:08

Eind

12:04:47

12:04 - 12:05 Executies in Egypte (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:01:42

Begin

12:04:36

Eind

12:06:19

12:05 - 12:07 Kinderslavernij in Haïti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:01:30

Begin

12:05:54

Eind

12:07:24

12:07 - 12:07 Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:47

Begin

12:06:59

Eind

12:07:46

12:07 - 12:10 Het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:26

Begin

12:07:39

Eind

12:08:05

ChristoferFjellner

Rol : PPE

Duur

00:01:51

Begin

12:08:00

Eind

12:09:51

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:01:26

Begin

12:09:20

Eind

12:10:47

12:10 - 12:13 Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

12:10:22

Eind

12:10:46

HelgaStevens

Rol : Vervanger van de rapporteur

Duur

00:01:43

Begin

12:10:43

Eind

12:12:26

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

12:12:21

Eind

12:12:38

JoãoPimenta Lopes

Rol : GUE/NGL

Duur

00:00:48

Begin

12:12:29

Eind

12:13:17

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

12:13:09

Eind

12:13:45

12:13 - 12:14 Garantiefonds voor extern optreden (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:35

Begin

12:13:40

Eind

12:14:16

12:14 - 12:14 EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

12:14:05

Eind

12:14:37

12:14 - 12:16 Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:02:19

Begin

12:14:28

Eind

12:16:47

12:16 - 12:19 De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:01:27

Begin

12:16:22

Eind

12:17:50

MiapetraKumpula-Natri

Rol : S&D

Duur

00:00:29

Begin

12:17:25

Eind

12:17:55

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:02:23

Begin

12:17:45

Eind

12:20:09

12:19 - 12:20 Situatie in Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:47

Begin

12:19:44

Eind

12:20:31

12:20 - 12:20 Situatie van de UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:00:28

Begin

12:20:19

Eind

12:20:47

12:20 - 12:22 Zomertijd (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (stemming)

Ioan MirceaPaşcu

Rol : PT

Duur

00:03:42

Begin

12:20:38

Eind

12:24:21

12:24 - 12:25

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:01:15

Begin

12:24:01

Eind

12:25:16

12:24 - 12:58 Stemverklaringen

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

12:24:56

Eind

12:25:14

12:25 - 12:27 Garantiefonds voor extern optreden (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

12:25:07

Eind

12:25:19

MonikaSmolková

Rol : S&D

Duur

00:02:09

Begin

12:25:13

Eind

12:27:23

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:02:04

Begin

12:25:34

Eind

12:27:38

12:27 - 12:28 EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

12:27:04

Eind

12:27:22

MonikaSmolková

Rol : S&D

Duur

00:01:35

Begin

12:27:14

Eind

12:28:50

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

12:28:19

Eind

12:28:43

12:28 - 12:33 Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

12:28:28

Eind

12:28:42

RosaD'Amato

Rol : EFDD

Duur

00:02:20

Begin

12:28:35

Eind

12:30:56

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

12:30:30

Eind

12:30:41

AlexMayer

Rol : S&D

Duur

00:01:09

Begin

12:30:40

Eind

12:31:50

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

12:31:33

Eind

12:31:46

MonikaSmolková

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

12:31:40

Eind

12:33:12

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

12:32:45

Eind

12:33:04

12:32 - 12:41 De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

12:32:53

Eind

12:33:10

JanZahradil

Rol : ECR

Duur

00:01:27

Begin

12:32:58

Eind

12:34:26

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

12:33:56

Eind

12:34:08

MonicaMacovei

Rol : ECR

Duur

00:01:46

Begin

12:34:01

Eind

12:35:48

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:35:15

Eind

12:35:31

NeenaGill

Rol : S&D

Duur

00:01:36

Begin

12:35:28

Eind

12:37:05

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

12:36:37

Eind

12:36:46

SeánKelly

Rol : PPE

Duur

00:01:26

Begin

12:36:41

Eind

12:38:07

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

12:37:42

Eind

12:37:52

EleonoraForenza

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:29

Begin

12:37:48

Eind

12:39:18

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

12:38:52

Eind

12:39:02

AndrejsMamikins

Rol : S&D

Duur

00:01:07

Begin

12:39:01

Eind

12:40:08

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

12:40:02

Eind

12:40:16

Laima LiucijaAndrikienė

Rol : PPE

Duur

00:01:07

Begin

12:40:15

Eind

12:41:22

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

12:41:15

Eind

12:41:31

12:41 - 12:48 Situatie in Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

12:41:21

Eind

12:41:33

JanZahradil

Rol : ECR

Duur

00:01:32

Begin

12:41:27

Eind

12:43:00

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

12:42:33

Eind

12:42:44

LolaSánchez Caldentey

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:36

Begin

12:42:42

Eind

12:44:19

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:05

Begin

12:43:57

Eind

12:44:02

MonicaMacovei

Rol : ECR

Duur

00:01:42

Begin

12:43:58

Eind

12:45:40

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

12:45:12

Eind

12:45:22

Laima LiucijaAndrikienė

Rol : PPE

Duur

00:01:28

Begin

12:45:16

Eind

12:46:45

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

12:46:20

Eind

12:46:29

DanielHannan

Rol : ECR

Duur

00:01:36

Begin

12:46:23

Eind

12:47:59

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

12:47:35

Eind

12:47:52

12:47 - 12:52 Situatie van de UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

12:47:42

Eind

12:47:53

MonicaMacovei

Rol : ECR

Duur

00:01:41

Begin

12:47:47

Eind

12:49:28

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:49:02

Eind

12:49:17

EleonoraForenza

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:36

Begin

12:49:10

Eind

12:50:46

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

12:50:21

Eind

12:50:31

TomášZdechovský

Rol : PPE

Duur

00:01:30

Begin

12:50:25

Eind

12:51:56

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

12:51:28

Eind

12:51:45

12:51 - 12:58 Zomertijd (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

12:51:36

Eind

12:51:53

JiříPospíšil

Rol : PPE

Duur

00:01:30

Begin

12:51:41

Eind

12:53:11

SeánKelly

Rol : PPE

Duur

00:01:30

Begin

12:52:48

Eind

12:54:18

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

12:53:50

Eind

12:53:58

JiříPayne

Rol : EFDD

Duur

00:01:04

Begin

12:53:55

Eind

12:55:00

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

12:54:39

Eind

12:54:47

AndrejsMamikins

Rol : S&D

Duur

00:01:30

Begin

12:54:43

Eind

12:56:13

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

12:55:47

Eind

12:55:55

TomášZdechovský

Rol : PPE

Duur

00:01:36

Begin

12:55:50

Eind

12:57:26

PavelTelička

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:56:53

Eind

12:57:08