Multimedia per debat

Woensdag 14 maart 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

08:31:04

Eind

08:31:15

08:31 - 08:31 Opening van de vergadering

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

08:31:19

Eind

08:31:28

08:32 - 08:32 Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

08:32:01

Eind

08:32:14

08:32 - 10:07 Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium (debat)

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:56

Begin

08:32:21

Eind

08:33:18

Jyrki Katainen

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:20

Begin

08:33:04

Eind

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

08:36:57

Eind

08:37:09

Cecilia Malmström

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:05:04

Begin

08:36:58

Eind

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

08:41:36

Eind

08:41:55

Manfred Weber

Rol : Namens de fractie

Duur

00:03:22

Begin

08:41:52

Eind

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

08:45:06

Eind

08:45:26

Bernd Lange

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:02:15

Begin

08:45:16

Eind

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

08:47:05

Eind

08:47:26

Emma McClarkin

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:02:29

Begin

08:47:12

Eind

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

08:49:07

Eind

08:49:28

Marietje Schaake

Rol : Namens de fractie

Duur

00:02:50

Begin

08:49:21

Eind

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

08:52:04

Eind

08:52:29

Yannick Jadot

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:02:42

Begin

08:52:16

Eind

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

08:54:31

Eind

08:54:49

Helmut Scholz

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:02:35

Begin

08:54:40

Eind

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:01:40

Begin

08:56:49

Eind

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Rol : namens de EFDD-Fractie

Duur

00:02:18

Begin

08:58:02

Eind

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

08:59:54

Eind

09:00:17

Nicolas Bay

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:03:12

Begin

09:00:06

Eind

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:02:51

Eind

09:03:09

Lampros Fountoulis

Rol : NI

Duur

00:01:38

Begin

09:03:00

Eind

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:39

Begin

09:04:09

Eind

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rol : PPE

Duur

00:01:46

Begin

09:04:40

Eind

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

09:06:10

Eind

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Rol : S&D

Duur

00:02:08

Begin

09:06:26

Eind

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

09:08:07

Eind

09:08:27

Joachim Starbatty

Rol : ECR

Duur

00:01:43

Begin

09:08:17

Eind

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:35

Begin

09:09:33

Eind

09:10:09

Daniel Caspary

Rol : question "carton bleu"

Duur

00:00:49

Begin

09:10:02

Eind

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:10:44

Eind

09:10:58

Joachim Starbatty

Rol : réponse "carton bleu"

Duur

00:00:39

Begin

09:10:53

Eind

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

09:11:25

Eind

09:11:37

Nadja Hirsch

Rol : ALDE

Duur

00:01:22

Begin

09:11:35

Eind

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:12:47

Eind

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Rol : Verts/ALE

Duur

00:02:41

Begin

09:12:55

Eind

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

09:15:08

Eind

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:48

Begin

09:15:17

Eind

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:16:37

Eind

09:16:54

Tiziana Beghin

Rol : EFDD

Duur

00:02:04

Begin

09:16:45

Eind

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:18:21

Eind

09:18:36

Mario Borghezio

Rol : ENF

Duur

00:01:59

Begin

09:18:27

Eind

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:32

Begin

09:19:54

Eind

09:20:27

Diane James

Rol : NI

Duur

00:01:20

Begin

09:20:10

Eind

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:21:19

Eind

09:21:36

Daniel Caspary

Rol : PPE

Duur

00:01:05

Begin

09:21:33

Eind

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:22:31

Eind

09:22:48

Victor Boştinaru

Rol : S&D

Duur

00:01:33

Begin

09:22:44

Eind

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

09:24:10

Eind

09:24:21

Sander Loones

Rol : ECR

Duur

00:01:16

Begin

09:24:19

Eind

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

09:25:30

Eind

09:25:49

Fredrick Federley

Rol : ALDE

Duur

00:01:38

Begin

09:25:38

Eind

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:26:50

Eind

09:27:06

Matt Carthy

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:14

Begin

09:27:01

Eind

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:28:08

Eind

09:28:22

Franck Proust

Rol : PPE

Duur

00:01:48

Begin

09:28:14

Eind

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:29:34

Eind

09:29:50

Jeppe Kofod

Rol : S&D

Duur

00:01:23

Begin

09:29:45

Eind

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:31:00

Eind

09:31:16

Evžen Tošenovský

Rol : ECR

Duur

00:01:50

Begin

09:31:06

Eind

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

09:32:28

Eind

09:32:50

Salvatore Cicu

Rol : PPE

Duur

00:01:49

Begin

09:32:38

Eind

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:33:58

Eind

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rol : S&D

Duur

00:01:38

Begin

09:34:07

Eind

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:35:18

Eind

09:35:35

Iuliu Winkler

Rol : PPE

Duur

00:01:33

Begin

09:35:27

Eind

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

09:36:32

Eind

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Rol : S&D

Duur

00:01:09

Begin

09:36:46

Eind

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:37:48

Eind

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rol : PPE

Duur

00:01:35

Begin

09:37:56

Eind

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:39:04

Eind

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Rol : S&D

Duur

00:01:38

Begin

09:39:12

Eind

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

09:40:25

Eind

09:40:44

Esther de Lange

Rol : PPE

Duur

00:01:49

Begin

09:40:35

Eind

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

09:41:58

Eind

09:42:17

Edouard Martin

Rol : S&D

Duur

00:01:27

Begin

09:42:13

Eind

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:01:03

Begin

09:43:12

Eind

09:44:15

Romana Tomc

Rol : PPE

Duur

00:01:36

Begin

09:43:59

Eind

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:45:09

Eind

09:45:23

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:01:33

Begin

09:45:15

Eind

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:46:23

Eind

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Rol : ALDE

Duur

00:01:37

Begin

09:46:31

Eind

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:47:43

Eind

09:48:01

Georgios Epitideios

Rol : NI

Duur

00:01:50

Begin

09:47:50

Eind

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

09:49:03

Eind

09:49:21

Milan Zver

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

09:49:12

Eind

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

09:50:21

Eind

09:50:40

Maria Arena

Rol : S&D

Duur

00:01:35

Begin

09:50:32

Eind

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:51:40

Eind

09:51:56

Christian Ehler

Rol : PPE

Duur

00:01:12

Begin

09:51:53

Eind

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:52:59

Eind

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Rol : S&D

Duur

00:01:10

Begin

09:53:12

Eind

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:54:16

Eind

09:54:31

Notis Marias

Rol : ECR

Duur

00:01:31

Begin

09:54:20

Eind

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:55:26

Eind

09:55:40

Kostas Papadakis

Rol : NI

Duur

00:01:36

Begin

09:55:33

Eind

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

09:56:39

Eind

09:57:00

Seán Kelly

Rol : PPE

Duur

00:01:08

Begin

09:56:52

Eind

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:57:53

Eind

09:58:08

José Blanco López

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

09:58:00

Eind

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

09:59:05

Eind

09:59:26

Cecilia Malmström

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:59

Begin

09:59:22

Eind

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

10:04:14

Eind

10:04:33

Jyrki Katainen

Rol : Vicevoorzitter van de Commissie

Duur

00:02:42

Begin

10:04:27

Eind

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

10:07:03

Eind

10:07:26

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:07:18

Eind

10:07:30

10:07 - 12:12 Debat met António Costa, premier van Portugal, over de toekomst van Europa (debat)

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:02:23

Begin

10:09:25

Eind

10:11:48

António Costa

Rol : Portugal PM

Duur

00:26:58

Begin

10:11:23

Eind

10:38:21

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:14

Begin

10:37:41

Eind

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:15:21

Begin

10:38:40

Eind

10:54:01

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:06:41

Begin

10:48:12

Eind

10:54:53

Manfred Weber

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:05:17

Begin

10:54:16

Eind

10:59:34

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

10:59:06

Eind

10:59:43

Maria João Rodrigues

Rol : Namens de fractie

Duur

00:04:42

Begin

10:59:35

Eind

11:04:17

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:04:10

Eind

11:04:28

Ulrike Trebesius

Rol : Namens de fractie

Duur

00:02:59

Begin

11:04:24

Eind

11:07:23

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:07:16

Eind

11:07:32

Guy Verhofstadt

Rol : Namens de fractie

Duur

00:05:12

Begin

11:07:28

Eind

11:12:40

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

11:12:36

Eind

11:12:46

Philippe Lamberts

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:03:00

Begin

11:12:39

Eind

11:15:39

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

11:15:12

Eind

11:15:37

Tania González Peñas

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:02:41

Begin

11:15:27

Eind

11:18:08

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

11:17:42

Eind

11:17:55

Jiří Payne

Rol : namens de EFDD-Fractie

Duur

00:04:13

Begin

11:17:49

Eind

11:22:02

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:21:35

Eind

11:21:51

Marcel de Graaff

Rol : Namens de fractie

Duur

00:02:26

Begin

11:21:46

Eind

11:24:12

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:46

Begin

11:24:01

Eind

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Rol : Verts/ALE

Duur

00:00:15

Begin

11:24:32

Eind

11:24:47

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:26

Begin

11:24:40

Eind

11:25:07

Georgios Epitideios

Rol : NI

Duur

00:02:35

Begin

11:24:50

Eind

11:27:25

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:48

Begin

11:27:00

Eind

11:27:49

António Costa

Rol : Portugal PM

Duur

00:06:44

Begin

11:27:32

Eind

11:34:17

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:42

Begin

11:33:50

Eind

11:34:32

Nuno Melo

Rol : PPE

Duur

00:01:49

Begin

11:34:19

Eind

11:36:08

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:35:36

Eind

11:35:52

Iratxe García Pérez

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

11:35:49

Eind

11:37:21

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:36:54

Eind

11:37:12

Mark Demesmaeker

Rol : ECR

Duur

00:01:04

Begin

11:37:06

Eind

11:38:10

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:38:03

Eind

11:38:21

Charles Goerens

Rol : ALDE

Duur

00:01:47

Begin

11:38:11

Eind

11:39:58

Ana Miranda

Rol : Verts/ALE

Duur

00:02:05

Begin

11:39:34

Eind

11:41:40

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:41:13

Eind

11:41:29

João Ferreira

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:44

Begin

11:41:16

Eind

11:43:01

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

11:42:33

Eind

11:42:55

Gilles Lebreton

Rol : ENF

Duur

00:01:30

Begin

11:42:44

Eind

11:44:14

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:02

Begin

11:43:45

Eind

11:44:48

Paulo Rangel

Rol : PPE

Duur

00:02:15

Begin

11:44:33

Eind

11:46:48

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:32

Begin

11:46:10

Eind

11:46:42

Henna Virkkunen

Rol : PPE

Duur

00:01:45

Begin

11:46:26

Eind

11:48:12

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:47:44

Eind

11:48:02

José Blanco López

Rol : S&D

Duur

00:01:39

Begin

11:47:52

Eind

11:49:32

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

11:49:04

Eind

11:49:27

Lukas Mandl

Rol : PPE

Duur

00:01:22

Begin

11:49:20

Eind

11:50:42

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:50:33

Eind

11:50:49

José Manuel Fernandes

Rol : PPE

Duur

00:01:46

Begin

11:50:40

Eind

11:52:27

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:51:58

Eind

11:52:16

José Inácio Faria

Rol : PPE

Duur

00:01:40

Begin

11:52:07

Eind

11:53:48

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:53:17

Eind

11:53:35

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:01:33

Begin

11:53:29

Eind

11:55:02

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:15

Begin

11:54:36

Eind

11:55:51

Maria João Rodrigues

Rol : S&D

Duur

00:00:44

Begin

11:55:17

Eind

11:56:01

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:35

Begin

11:55:47

Eind

11:57:22

Carlos Zorrinho

Rol : S&D

Duur

00:01:29

Begin

11:56:53

Eind

11:58:23

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:46

Begin

11:57:44

Eind

11:58:31

António Costa

Rol : Portugal PM

Duur

00:10:16

Begin

11:58:16

Eind

12:08:33

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:04:38

Begin

12:08:07

Eind

12:12:46

12:12 - 12:14 Verzoek om opheffing van de immuniteit

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

12:12:22

Eind

12:12:38

João Ferreira

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:09

Begin

12:12:31

Eind

12:13:41

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:25

Begin

12:13:21

Eind

12:14:46

12:14 - 13:25 Stemmingen

12:14 - 12:29 Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

12:14:23

Eind

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:00

Begin

12:14:36

Eind

12:15:37

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:14:22

Begin

12:15:21

Eind

12:29:43

12:29 - 12:35 Statistieken van het spoorvervoer (A8-0038/2018 - Karima Delli) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:30

Begin

12:29:47

Eind

12:30:17

SvenGiegold

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:31

Begin

12:30:12

Eind

12:31:44

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

12:31:22

Eind

12:31:41

BrianHayes

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:41

Begin

12:31:39

Eind

12:33:20

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:33

Begin

12:33:18

Eind

12:33:51

PervencheBerès

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:01:43

Begin

12:33:43

Eind

12:35:26

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:48

Begin

12:35:05

Eind

12:35:53

12:35 - 12:36 Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:37

Begin

12:35:48

Eind

12:36:26

12:36 - 12:36 Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:34

Begin

12:36:15

Eind

12:36:49

12:36 - 12:37 Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:33

Begin

12:36:39

Eind

12:37:13

12:37 - 12:37 Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B8-0136/2018) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:38

Begin

12:37:03

Eind

12:37:41

12:37 - 12:37 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

12:37:31

Eind

12:37:56

12:37 - 12:38 Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

12:37:48

Eind

12:38:08

12:38 - 13:03 Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:26:08

Begin

12:38:01

Eind

13:04:09

13:03 - 13:15 Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:12:10

Begin

13:03:44

Eind

13:15:54

13:15 - 13:19 Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:04:30

Begin

13:15:29

Eind

13:20:00

13:19 - 13:24 Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:06:46

Begin

13:19:40

Eind

13:26:26

13:26 - 14:09 Stemverklaringen

13:26 - 13:41 Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

13:26:18

Eind

13:26:50

MomchilNekov

Rol : S&D

Duur

00:01:29

Begin

13:26:40

Eind

13:28:09

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:35

Begin

13:27:43

Eind

13:28:18

JasenkoSelimovic

Rol : ALDE

Duur

00:01:28

Begin

13:28:06

Eind

13:29:35

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

13:29:08

Eind

13:29:24

MonicaMacovei

Rol : ECR

Duur

00:01:39

Begin

13:29:17

Eind

13:30:56

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:26

Begin

13:30:28

Eind

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Rol : ALDE

Duur

00:01:03

Begin

13:30:50

Eind

13:31:53

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

13:31:42

Eind

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rol : PPE

Duur

00:01:01

Begin

13:31:49

Eind

13:32:50

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

13:32:33

Eind

13:32:49

TiborSzanyi

Rol : S&D

Duur

00:01:16

Begin

13:32:41

Eind

13:33:58

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

13:33:39

Eind

13:33:54

JanZahradil

Rol : ECR

Duur

00:01:31

Begin

13:33:45

Eind

13:35:17

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

13:34:51

Eind

13:35:06

DeirdreClune

Rol : PPE

Duur

00:01:10

Begin

13:35:04

Eind

13:36:14

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

13:36:08

Eind

13:36:19

AshleyFox

Rol : ECR

Duur

00:01:14

Begin

13:36:17

Eind

13:37:31

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

13:37:25

Eind

13:37:38

JiříPayne

Rol : EFDD

Duur

00:01:00

Begin

13:37:29

Eind

13:38:30

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

13:38:13

Eind

13:38:29

ZoltánBalczó

Rol : NI

Duur

00:01:33

Begin

13:38:21

Eind

13:39:54

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

13:39:27

Eind

13:39:42

DanielHannan

Rol : ECR

Duur

00:01:08

Begin

13:39:38

Eind

13:40:46

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:32

Begin

13:40:39

Eind

13:41:12

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:02

Begin

13:26:21

Eind

13:26:23

13:40 - 13:53 Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:40:47

Eind

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Rol : ALDE

Duur

00:01:33

Begin

13:40:55

Eind

13:42:29

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

13:42:02

Eind

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rol : PPE

Duur

00:01:31

Begin

13:42:13

Eind

13:43:44

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

13:43:18

Eind

13:43:38

JasenkoSelimovic

Rol : ALDE

Duur

00:00:54

Begin

13:43:33

Eind

13:44:27

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

13:44:20

Eind

13:44:33

TiborSzanyi

Rol : S&D

Duur

00:01:12

Begin

13:44:26

Eind

13:45:38

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

13:45:21

Eind

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:36

Begin

13:45:27

Eind

13:47:04

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

13:46:34

Eind

13:46:49

DeirdreClune

Rol : PPE

Duur

00:01:11

Begin

13:46:42

Eind

13:47:53

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

13:47:45

Eind

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Rol : S&D

Duur

00:01:39

Begin

13:47:50

Eind

13:49:29

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

13:49:03

Eind

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:39

Begin

13:49:14

Eind

13:50:54

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

13:50:27

Eind

13:50:44

CsabaSógor

Rol : PPE

Duur

00:01:29

Begin

13:50:35

Eind

13:52:05

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

13:51:38

Eind

13:51:53

StanislavPolčák

Rol : PPE

Duur

00:01:12

Begin

13:51:45

Eind

13:52:58

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:34

Begin

13:52:39

Eind

13:53:14

13:52 - 14:01 Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:52:45

Eind

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rol : PPE

Duur

00:01:35

Begin

13:53:00

Eind

13:54:36

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

13:54:10

Eind

13:54:28

JasenkoSelimovic

Rol : ALDE

Duur

00:00:52

Begin

13:54:23

Eind

13:55:15

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

13:55:09

Eind

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:30

Begin

13:55:16

Eind

13:56:47

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

13:56:20

Eind

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Rol : ALDE

Duur

00:01:14

Begin

13:56:30

Eind

13:57:44

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:01:39

Begin

13:56:31

Eind

13:58:10

AndrejsMamikins

Rol : S&D

Duur

00:01:11

Begin

13:57:46

Eind

13:58:57

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:58:51

Eind

13:59:09

MonicaMacovei

Rol : ECR

Duur

00:01:38

Begin

13:58:56

Eind

14:00:35

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

14:00:07

Eind

14:00:24

NotisMarias

Rol : ECR

Duur

00:01:33

Begin

14:00:14

Eind

14:01:48

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

14:01:22

Eind

14:01:41

14:01 - 14:05 Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

14:01:25

Eind

14:01:42

TiborSzanyi

Rol : S&D

Duur

00:01:34

Begin

14:01:32

Eind

14:03:07

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

14:02:40

Eind

14:02:58

RosaD'Amato

Rol : EFDD

Duur

00:01:36

Begin

14:02:44

Eind

14:04:21

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

14:03:55

Eind

14:04:11

MonicaMacovei

Rol : ECR

Duur

00:01:29

Begin

14:04:02

Eind

14:05:31

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

14:05:05

Eind

14:05:25

14:05 - 14:09 Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

14:05:11

Eind

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:31

Begin

14:05:16

Eind

14:06:48

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

14:06:22

Eind

14:06:38

RosaD'Amato

Rol : EFDD

Duur

00:01:29

Begin

14:06:30

Eind

14:08:00

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

14:07:34

Eind

14:07:50

NotisMarias

Rol : ECR

Duur

00:01:31

Begin

14:07:40

Eind

14:09:12

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

14:08:51

Eind

14:08:58

14:09 - 14:09 Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:03

Begin

14:09:06

Eind

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

15:04:27

Eind

15:04:36

15:04 - 15:04 Hervatting van de vergadering

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:02

Begin

15:04:33

Eind

15:04:35

15:05 - 15:05 Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

15:04:55

Eind

15:05:05

15:05 - 16:05 Internationale samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit - de bedreiging voor publieke diensten

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

15:05:17

Eind

15:05:35

Helga Stevens

Rol : Auteur

Duur

00:05:03

Begin

15:05:30

Eind

15:10:33

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

15:10:03

Eind

15:10:21

Monika Panayotova

Rol : CouncilMember

Duur

00:06:31

Begin

15:10:15

Eind

15:16:46

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

15:16:20

Eind

15:16:31

Julian King

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:08:10

Begin

15:16:31

Eind

15:24:41

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

15:24:35

Eind

15:24:52

Roberta Metsola

Rol : Namens de fractie

Duur

00:02:20

Begin

15:24:51

Eind

15:27:11

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

15:27:02

Eind

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:02:41

Begin

15:27:09

Eind

15:29:50

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

15:29:19

Eind

15:29:29

Monica Macovei

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:01:43

Begin

15:29:29

Eind

15:31:12

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

15:30:46

Eind

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Rol : au nom du groupe ALDE

Duur

00:02:53

Begin

15:30:50

Eind

15:33:43

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

15:33:07

Eind

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:02:41

Begin

15:33:16

Eind

15:35:57

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

15:35:30

Eind

15:35:41

Jiří Maštálka

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:01:35

Begin

15:35:35

Eind

15:37:11

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

15:36:44

Eind

15:36:54

Auke Zijlstra

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:01:28

Begin

15:36:52

Eind

15:38:21

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

15:37:56

Eind

15:38:06

Georgios Epitideios

Rol : NI

Duur

00:01:42

Begin

15:38:00

Eind

15:39:42

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

15:39:15

Eind

15:39:31

Emil Radev

Rol : PPE

Duur

00:02:07

Begin

15:39:24

Eind

15:41:31

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

15:41:03

Eind

15:41:11

Nicola Danti

Rol : S&D

Duur

00:02:35

Begin

15:41:06

Eind

15:43:42

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

15:43:16

Eind