Multimedia per debat

Donderdag 14 maart 2019

09:01 - 09:01

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:01:15

Eind

09:01:32

09:01 - 09:01 Opening van de vergadering

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:01:25

Eind

09:01:42

09:01 - 09:49 Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (debat)

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

09:01:35

Eind

09:02:12

Eleni Theocharous

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:34

Begin

09:02:01

Eind

09:06:36

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

09:06:10

Eind

09:06:28

Francesc Gambús

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:24

Begin

09:06:13

Eind

09:10:38

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:10:12

Eind

09:10:26

Frans Timmermans

Rol : Premier vice-président de la Commission

Duur

00:04:59

Begin

09:10:22

Eind

09:15:21

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:15:15

Eind

09:15:29

Alojz Peterle

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:01:32

Begin

09:15:21

Eind

09:16:54

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:16:25

Eind

09:16:39

Elly Schlein

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:02:40

Begin

09:16:31

Eind

09:19:11

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:18:44

Eind

09:19:00

Czesław Hoc

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:01:44

Begin

09:18:51

Eind

09:20:35

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:20:08

Eind

09:20:22

Mirja Vehkaperä

Rol : au nom du groupe ALDE

Duur

00:02:06

Begin

09:20:13

Eind

09:22:19

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:21:51

Eind

09:22:05

Benedek Jávor

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:39

Begin

09:21:56

Eind

09:23:36

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:23:09

Eind

09:23:22

Anja Hazekamp

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:02:02

Begin

09:23:16

Eind

09:25:18

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

09:24:51

Eind

09:25:11

Olaf Stuger

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:01:59

Begin

09:24:58

Eind

09:26:57

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:26:29

Eind

09:26:45

Bogusław Sonik

Rol : PPE

Duur

00:01:38

Begin

09:26:33

Eind

09:28:12

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:27:45

Eind

09:28:01

Miriam Dalli

Rol : S&D

Duur

00:02:41

Begin

09:27:52

Eind

09:30:34

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:30:06

Eind

09:30:22

Gerben-Jan Gerbrandy

Rol : ALDE

Duur

00:02:13

Begin

09:30:11

Eind

09:32:25

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

09:31:53

Eind

09:32:14

Heidi Hautala

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:56

Begin

09:32:02

Eind

09:33:58

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:28

Begin

09:33:17

Eind

09:33:45

Olaf Stuger

Rol : ENF

Duur

00:00:52

Begin

09:33:33

Eind

09:34:25

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

09:34:08

Eind

09:34:44

Heidi Hautala

Rol : Verts/ALE

Duur

00:00:28

Begin

09:34:12

Eind

09:34:40

Lola Sánchez Caldentey

Rol : GUE/NGL

Duur

00:02:02

Begin

09:34:33

Eind

09:36:36

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:36:08

Eind

09:36:21

Seán Kelly

Rol : PPE

Duur

00:01:32

Begin

09:36:13

Eind

09:37:46

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

09:37:19

Eind

09:37:44

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:01:38

Begin

09:37:28

Eind

09:39:07

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

09:38:39

Eind

09:38:57

Notis Marias

Rol : ECR

Duur

00:01:37

Begin

09:38:49

Eind

09:40:27

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:40:00

Eind

09:40:17

Nicola Caputo

Rol : S&D

Duur

00:01:39

Begin

09:40:09

Eind

09:41:48

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:41:22

Eind

09:41:39

Frans Timmermans

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:32

Begin

09:41:31

Eind

09:46:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:45:36

Eind

09:45:49

Eleni Theocharous

Rol : Rapporteur

Duur

00:01:25

Begin

09:45:46

Eind

09:47:12

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

09:46:45

Eind

09:46:56

Francesc Gambús

Rol : Rapporteur

Duur

00:02:38

Begin

09:46:50

Eind

09:49:28

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:49:01

Eind

09:49:14

09:49 - 10:19 Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (debat)

Christofer Fjellner

Rol : Rapporteur

Duur

00:05:04

Begin

09:49:27

Eind

09:54:31

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:53:52

Eind

09:54:08

Neven Mimica

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:06:29

Begin

09:54:01

Eind

10:00:31

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

10:00:05

Eind

10:00:25

Brando Benifei

Rol : AFET

Duur

00:01:48

Begin

10:00:14

Eind

10:02:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:01:25

Eind

10:01:40

Santiago Fisas Ayxelà

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:01:36

Begin

10:01:35

Eind

10:03:11

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:02:43

Eind

10:02:58

Inma Rodríguez-Piñero

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:02:13

Begin

10:02:49

Eind

10:05:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

10:04:34

Eind

10:04:58

Marietje Schaake

Rol : au nom du groupe ALDE

Duur

00:01:53

Begin

10:04:50

Eind

10:06:44

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:06:17

Eind

10:06:31

Heidi Hautala

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:44

Begin

10:06:25

Eind

10:08:10

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:07:43

Eind

10:07:54

Helmut Scholz

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:01:41

Begin

10:07:47

Eind

10:09:28

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

10:09:01

Eind

10:09:12

Tiziana Beghin

Rol : namens de EFDD-Fractie

Duur

00:01:26

Begin

10:09:05

Eind

10:10:31

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

10:10:04

Eind

10:10:22

France Jamet

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:01:35

Begin

10:10:10

Eind

10:11:45

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:11:18

Eind

10:11:32

William (The Earl of) Dartmouth

Rol : EFDD

Duur

00:02:02

Begin

10:11:26

Eind

10:13:28

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:13:01

Eind

10:13:13

Danilo Oscar Lancini

Rol : ENF

Duur

00:01:45

Begin

10:13:05

Eind

10:14:51

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

10:14:23

Eind

10:14:41

Notis Marias

Rol : ECR

Duur

00:01:34

Begin

10:14:33

Eind

10:16:08

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:15:42

Eind

10:15:59

Neven Mimica

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:01:49

Begin

10:15:50

Eind

10:17:40

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

10:17:14

Eind

10:17:27

Christofer Fjellner

Rol : Rapporteur

Duur

00:02:34

Begin

10:17:20

Eind

10:19:54

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:19:29

Eind

10:19:43

10:19 - 10:40 Mensenrechtensituatie in Kazachstan

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:19:46

Eind

10:20:03

Heidi Hautala

Rol : Auteur

Duur

00:01:51

Begin

10:19:56

Eind

10:21:47

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:21:18

Eind

10:21:33

Mark Demesmaeker

Rol : Auteur

Duur

00:01:49

Begin

10:21:25

Eind

10:23:15

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:22:46

Eind

10:23:02

Helmut Scholz

Rol : Auteur

Duur

00:01:11

Begin

10:22:59

Eind

10:24:10

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:24:03

Eind

10:24:15

Wolf Klinz

Rol : Auteur

Duur

00:01:48

Begin

10:24:08

Eind

10:25:56

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:25:28

Eind

10:25:39

Ana Gomes

Rol : Auteur

Duur

00:01:44

Begin

10:25:33

Eind

10:27:17

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:26:51

Eind

10:27:08

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : Auteur

Duur

00:01:30

Begin

10:26:57

Eind

10:28:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

10:28:02

Eind

10:28:21

Julie Ward

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:01:54

Begin

10:28:13

Eind

10:30:07

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:29:41

Eind

10:29:58

Nathan Gill

Rol : namens de EFDD-Fractie

Duur

00:01:42

Begin

10:29:47

Eind

10:31:30

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

10:31:02

Eind

10:31:23

José Inácio Faria

Rol : PPE

Duur

00:01:42

Begin

10:31:14

Eind

10:32:56

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:32:30

Eind

10:32:45

Juan Fernando López Aguilar

Rol : S&D

Duur

00:01:39

Begin

10:32:38

Eind

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

10:33:51

Eind

10:34:05

Notis Marias

Rol : ECR

Duur

00:01:41

Begin

10:33:57

Eind

10:35:39

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:35:13

Eind

10:35:30

Fabio Massimo Castaldo

Rol : EFDD

Duur

00:01:48

Begin

10:35:22

Eind

10:37:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

10:36:43

Eind

10:37:01

Seán Kelly

Rol : PPE

Duur

00:01:28

Begin

10:36:53

Eind

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:37:53

Eind

10:38:09

Neven Mimica

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:02:59

Begin

10:38:02

Eind

10:41:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

10:40:34

Eind

10:40:54

10:41 - 11:15 Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:32

Begin

10:40:59

Eind

10:41:32

Bodil Valero

Rol : Auteur

Duur

00:01:48

Begin

10:41:22

Eind

10:43:10

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:42:43

Eind

10:42:58

Cornelia Ernst

Rol : Auteur

Duur

00:01:31

Begin

10:42:56

Eind

10:44:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

10:44:18

Eind

10:44:37

Marietje Schaake

Rol : Auteur

Duur

00:01:45

Begin

10:44:28

Eind

10:46:14

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:45:47

Eind

10:45:59

Wajid Khan

Rol : Auteur

Duur

00:01:34

Begin

10:45:52

Eind

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

10:46:59

Eind

10:47:13

Charles Tannock

Rol : Auteur

Duur

00:02:02

Begin

10:47:05

Eind

10:49:08

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

10:48:42

Eind

10:49:00

Tunne Kelam

Rol : Auteur

Duur

00:02:28

Begin

10:48:48

Eind

10:51:16

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:55

Begin

10:50:20

Eind

10:51:16

Cristian Dan Preda

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:01:33

Begin

10:51:01

Eind

10:52:35

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:33

Begin

10:52:08

Eind

10:52:42

Bas Belder

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:01:50

Begin

10:52:30

Eind

10:54:20

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

10:53:51

Eind

10:54:10

Jaromír Štětina

Rol : PPE

Duur

00:01:46

Begin

10:54:02

Eind

10:55:48

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

10:55:16

Eind

10:55:37

Anders Primdahl Vistisen

Rol : ECR

Duur

00:01:33

Begin

10:55:28

Eind

10:57:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

10:56:35

Eind

10:57:00

Jiří Pospíšil

Rol : PPE

Duur

00:01:29

Begin

10:56:51

Eind

10:58:20

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:57:54

Eind

10:58:08

Ana Gomes

Rol : S&D

Duur

00:01:39

Begin

10:58:00

Eind

10:59:40

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

10:59:13

Eind

10:59:27

Mark Demesmaeker

Rol : ECR

Duur

00:01:32

Begin

10:59:20

Eind

11:00:52

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

11:00:26

Eind

11:00:49

Fabio Massimo Castaldo

Rol : EFDD

Duur

00:01:40

Begin

11:00:39

Eind

11:02:19

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:26

Begin

11:01:45

Eind

11:02:12

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Duur

00:01:35

Begin

11:02:02

Eind

11:03:37

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:03:10

Eind

11:03:28

Julie Ward

Rol : S&D

Duur

00:01:44

Begin

11:03:20

Eind

11:05:04

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:04:37

Eind

11:04:51

José Inácio Faria

Rol : PPE

Duur

00:01:38

Begin

11:04:43

Eind

11:06:22

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:05:54

Eind

11:06:13

Jude Kirton-Darling

Rol : S&D

Duur

00:01:50

Begin

11:06:03

Eind

11:07:54

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

11:07:25

Eind

11:07:49

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Duur

00:01:31

Begin

11:07:35

Eind

11:09:07

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

11:08:40

Eind

11:09:07

Neven Mimica

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:06:33

Begin

11:08:56

Eind

11:15:29

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:41

Begin

11:15:03

Eind

11:15:45

11:15 - 11:47 Mensenrechtensituatie in Guatemala

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

11:15:38

Eind

11:16:01

Molly Scott Cato

Rol : Auteur

Duur

00:01:13

Begin

11:15:58

Eind

11:17:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:46

Begin

11:17:05

Eind

11:17:52

Ignazio Corrao

Rol : Auteur

Duur

00:01:39

Begin

11:17:14

Eind

11:18:54

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:18:28

Eind

11:18:47

Xabier Benito Ziluaga

Rol : Auteur

Duur

00:01:44

Begin

11:18:38

Eind

11:20:23

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:19:57

Eind

11:20:14

Beatriz Becerra Basterrechea

Rol : Auteur

Duur

00:01:16

Begin

11:20:04

Eind

11:21:21

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:21:02

Eind

11:21:20

Ramón Jáuregui Atondo

Rol : Auteur

Duur

00:01:46

Begin

11:21:12

Eind

11:22:58

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:22:32

Eind

11:22:48

Tomáš Zdechovský

Rol : Auteur

Duur

00:02:14

Begin

11:22:39

Eind

11:24:54

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

11:24:25

Eind

11:24:49

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:01:25

Begin

11:24:40

Eind

11:26:06

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:45

Begin

11:25:38

Eind

11:26:23

Ana Miranda

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:03

Begin

11:26:09

Eind

11:27:12

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

11:26:42

Eind

11:26:53

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rol : PPE

Duur

00:00:32

Begin

11:26:44

Eind

11:27:17

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:59

Begin

11:27:06

Eind

11:28:06

Francisco Assis

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:01:44

Begin

11:27:49

Eind

11:29:33

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:29:05

Eind

11:29:20

Ana Miranda

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:40

Begin

11:29:12

Eind

11:30:53

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

11:30:25

Eind

11:30:44

Dobromir Sośnierz

Rol : NI

Duur

00:01:48

Begin

11:30:33

Eind

11:32:22

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:31:51

Eind

11:32:06

Krzysztof Hetman

Rol : PPE

Duur

00:01:40

Begin

11:31:58

Eind

11:33:39

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:33:09

Eind

11:33:28

Seán Kelly

Rol : PPE

Duur

00:01:24

Begin

11:33:25

Eind

11:34:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

11:34:32

Eind

11:34:52

Jiří Pospíšil

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

11:34:43

Eind

11:36:18

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

11:35:48

Eind

11:36:14

Fabio Massimo Castaldo

Rol : EFDD

Duur

00:01:47

Begin

11:36:01

Eind

11:37:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:37:22

Eind

11:37:37

Krisztina Morvai

Rol : NI

Duur

00:01:50

Begin

11:37:29

Eind

11:39:19

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:41

Begin

11:38:49

Eind

11:39:30

José Inácio Faria

Rol : PPE

Duur

00:01:47

Begin

11:38:55

Eind

11:40:43

Stanislav Polčák

Rol : PPE

Duur

00:01:44

Begin

11:40:17

Eind

11:42:02

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

11:41:35

Eind

11:41:43

Neven Mimica

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:05:51

Begin

11:41:36

Eind

11:47:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:37

Begin

11:47:01

Eind

11:47:39

12:00 - 12:00

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:32

Begin

12:00:17

Eind

12:00:49

12:00 - 12:00 Hervatting van de vergadering

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

12:00:45

Eind

12:00:54

12:00 - 12:22 Welkomstwoord

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:03:34

Begin

12:00:54

Eind

12:04:28

Philippe Lamberts

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:02:27

Begin

12:04:23

Eind

12:06:50

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:01:30

Begin

12:06:08

Eind

12:07:38

Gabriele Zimmer

Rol : Namens de fractie

Duur

00:02:17

Begin

12:07:10

Eind

12:09:27

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:50

Begin

12:09:16

Eind

12:10:06

Josef Weidenholzer

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:02

Begin

12:10:04

Eind

12:11:06

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

12:11:04

Eind

12:11:20

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:52

Begin

12:11:21

Eind

12:12:13

Esteban González Pons

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:01:56

Begin

12:12:08

Eind

12:14:04

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:56

Begin

12:13:45

Eind

12:14:41

Eleonora Forenza

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:00:43

Begin

12:14:35

Eind

12:15:19

Ana Miranda

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:06

Begin

12:15:12

Eind

12:16:19

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:02

Begin

12:16:10

Eind

12:16:12

James Carver

Rol : EFDD

Duur

00:00:48

Begin

12:16:13

Eind

12:17:01

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

12:17:02

Eind

12:17:16

Dobromir Sośnierz

Rol : NI

Duur

00:00:27

Begin

12:17:12

Eind

12:17:39

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:51

Begin

12:17:37

Eind

12:18:28

France Jamet

Rol : ENF

Duur

00:00:25

Begin

12:18:14

Eind

12:18:39

Daniele Viotti

Rol : S&D

Duur

00:00:34

Begin

12:18:35

Eind

12:19:09

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

12:19:05

Eind

12:19:36

Laura Agea

Rol : EFDD

Duur

00:00:13

Begin

12:19:32

Eind

12:19:46

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:47

Begin

12:19:46

Eind

12:20:33

Guy Verhofstadt

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:21

Begin

12:20:34

Eind

12:21:55

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:26

Begin

12:22:00

Eind

12:22:26

12:22 - 13:12 Stemmingen

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:03

Begin

12:22:26

Eind

12:22:29

12:22 - 12:22 Mensenrechtensituatie in Kazachstan (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

12:22:24

Eind

12:22:38

12:22 - 12:22 Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

12:22:31

Eind

12:22:49

12:22 - 12:23 Mensenrechtensituatie in Guatemala (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:58

Begin

12:22:42

Eind

12:23:41

12:23 - 12:23 Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

12:23:27

Eind

12:23:52

12:23 - 12:24 Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:40

Begin

12:23:44

Eind

12:24:24

12:24 - 12:26 Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (stemming)

MattCarthy

Rol : GUE/NGL

Duur

00:00:45

Begin

12:24:14

Eind

12:24:59

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

12:24:49

Eind

12:25:11

RobertoGualtieri

Rol : S&D

Duur

00:00:44

Begin

12:25:01

Eind

12:25:46

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:42

Begin

12:25:37

Eind

12:26:19

12:26 - 12:26 Bescherming van de mededinging in de luchtvaart (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:30

Begin

12:26:16

Eind

12:26:47

12:26 - 12:36 Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:28:49

Begin

12:26:37

Eind

12:55:27

12:36 - 12:37 Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:01:57

Begin

12:36:57

Eind

12:38:54

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

12:36:57

Eind

12:37:16

12:37 - 12:43 Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri)

SvenGiegold

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:48

Begin

12:38:49

Eind

12:40:37

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

12:40:02

Eind

12:40:33

RobertoGualtieri

Rol : S&D

Duur

00:01:41

Begin

12:40:26

Eind

12:42:08

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:01:11

Begin

12:41:48

Eind

12:42:59

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

12:42:37

Eind

12:42:59

12:42 - 12:43 Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:37

Begin

12:42:54

Eind

12:43:31

12:43 - 12:43 Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:40

Begin

12:43:21

Eind

12:44:01

12:43 - 12:44 Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:47

Begin

12:43:50

Eind

12:44:38

12:44 - 12:44 Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (B8-0176/2019) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

12:44:26

Eind

12:44:49

12:44 - 12:55 Klimaatverandering (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:11:04

Begin

12:44:41

Eind

12:55:46

12:55 - 13:03 Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (B8-0163/2019) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:55:26

Eind

12:55:41

FranceJamet

Rol : ENF

Duur

00:00:34

Begin

12:55:36

Eind

12:56:10

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:07:09

Begin

12:56:07

Eind

13:03:16

13:03 - 13:06 Instelling van het Europees Monetair Fonds (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:03:17

Begin

13:03:11

Eind

13:06:29

13:06 - 13:07 Situatie in Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:01:09

Begin

13:06:04

Eind

13:07:13

13:07 - 13:11 Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (stemming)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:04:57

Begin

13:07:02

Eind

13:11:59

13:12 - 13:13

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:58

Begin

13:12:41

Eind

13:13:40

13:13 - 13:45 Stemverklaringen

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

13:13:26

Eind

13:13:34

13:13 - 13:16 Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (A8-0084/2019 - Julia Reda)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:02:32

Begin

13:13:28

Eind

13:16:01

DobromirSośnierz

Rol : NI

Duur

00:01:16

Begin

13:14:29

Eind

13:15:46

13:15 - 13:21 Verslag 2018 over Turkije (A8-0091/2019 - Kati Piri)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

13:15:36

Eind

13:15:51

MonicaMacovei

Rol : ECR

Duur

00:01:44

Begin

13:15:44

Eind

13:17:29

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

13:17:05

Eind

13:17:28

JiříPospíšil

Rol : PPE

Duur

00:01:13

Begin

13:17:15

Eind

13:18:29

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

13:18:11

Eind

13:18:25

DobromirSośnierz

Rol : NI

Duur

00:01:25

Begin

13:18:17

Eind

13:19:42

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

13:19:16

Eind

13:19:33

BranislavŠkripek

Rol : ECR

Duur

00:01:29

Begin

13:19:24

Eind

13:20:54

13:20 - 13:22 Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:20:35

Eind

13:20:53

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:33

Begin

13:20:45

Eind

13:22:19

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:30

Begin

13:21:53

Eind

13:22:23

13:21 - 13:25 Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

13:21:59

Eind

13:22:19

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:25

Begin

13:22:12

Eind

13:23:37

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:23:11

Eind

13:23:28

JulieWard

Rol : S&D

Duur

00:01:16

Begin

13:23:25

Eind

13:24:41

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:28

Begin

13:24:37

Eind

13:25:05

13:24 - 13:27 Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

13:24:42

Eind

13:25:01

MiapetraKumpula-Natri

Rol : S&D

Duur

00:01:38

Begin

13:24:54

Eind

13:26:33

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

13:26:07

Eind

13:26:26

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Duur

00:01:37

Begin

13:26:17

Eind

13:27:54

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

13:27:25

Eind

13:27:46

13:27 - 13:29 Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

13:27:28

Eind

13:27:44

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Duur

00:01:14

Begin

13:27:37

Eind

13:28:52

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:45

Begin

13:28:30

Eind

13:29:15

13:28 - 13:38 Klimaatverandering (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:28:36

Eind

13:28:53

AnaMiranda

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:32

Begin

13:28:46

Eind

13:30:19

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:29:53

Eind

13:30:10

YounousOmarjee

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:30

Begin

13:30:02

Eind

13:31:33

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

13:31:07

Eind

13:31:19

MiguelUrbán Crespo

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:37

Begin

13:31:12

Eind

13:32:50

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

13:32:23

Eind

13:32:38

MiapetraKumpula-Natri

Rol : S&D

Duur

00:01:40

Begin

13:32:29

Eind

13:34:09

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

13:33:38

Eind

13:33:59

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Duur

00:01:02

Begin

13:33:49

Eind

13:34:52

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

13:34:36

Eind

13:34:51

DobromirSośnierz

Rol : NI

Duur

00:01:33

Begin

13:34:42

Eind

13:36:16

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

13:35:48

Eind

13:36:04

JulieWard

Rol : S&D

Duur

00:01:12

Begin

13:36:00

Eind

13:37:12

RainerWieland

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

13:37:06

Eind

13:37:19

José InácioFaria

Rol : PPE

Duur