Multimedia per spreker


Maandag 25 maart 2019 - Donderdag 28 maart 2019


Straatsburg

A-D

Asim ADEMOV

Interventie : Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Rol : PPE

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:33

Begin

19:27:16

Eind

19:28:50

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : namens de EVP-Fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:03:15

Begin

17:48:09

Eind

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Rol : EFDD

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:37

Begin

13:59:00

Eind

14:00:38

Interventie : Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (debat)

Rol : namens de EFDD-Fractie

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:50

Begin

09:22:09

Eind

09:23:59

Interventie : Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (debat)

Rol : EFDD

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:06

Begin

09:24:33

Eind

09:25:39

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : namens de EFDD-Fractie

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:53

Begin

10:10:31

Eind

10:12:24

Laura AGEA

Interventie : Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (A8-0382/2018 - Laura Agea) (stemming)

Rol : EFDD

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:03

Begin

17:22:30

Eind

17:23:33

John Stuart AGNEW

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : ENF

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:41

Begin

15:54:36

Eind

15:56:17

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : ENF

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:37

Begin

15:56:37

Eind

15:57:14

Interventie : EU-bemestingsproducten (debat)

Rol : question "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:46

Begin

16:48:07

Eind

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:31

Begin

10:32:53

Eind

10:34:24

Interventie : EU-bemestingsproducten (debat)

Rol : S&D

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:05

Begin

16:51:07

Eind

16:53:12

Daniela AIUTO

Interventie : Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (debat)

Rol : namens de EFDD-Fractie

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:51

Begin

20:09:24

Eind

20:11:16

Interventie : Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (stemming)

Rol : EFDD

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:04

Begin

17:23:49

Eind

17:24:54

Nedzhmi ALI

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : ALDE

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:10

Begin

16:30:24

Eind

16:32:35

Martina ANDERSON

Interventie : Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Rol : GUE/NGL

Datum

25/03/2019

Duur

00:02:11

Begin

23:01:49

Eind

23:04:01

Interventie : Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Rol : GUE/NGL

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:13

Begin

10:05:48

Eind

10:08:01

Lucy ANDERSON

Interventie : Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (debat)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:38

Begin

12:15:14

Eind

12:16:53

Max ANDERSSON

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : Verts/ALE

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:15

Begin

09:58:30

Eind

09:59:45

Eric ANDRIEU

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:05

Begin

16:39:55

Eind

16:42:00

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : S&D

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:37

Begin

16:04:38

Eind

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Interventie : Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (debat)

Rol : PPE

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:36

Begin

20:03:46

Eind

20:05:23

Interventie : Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (debat)

Rol : PPE

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:43

Begin

21:20:54

Eind

21:22:37

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : PPE

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:35

Begin

12:29:33

Eind

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Interventie : Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (debat)

Rol : ENF

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:30

Begin

21:12:17

Eind

21:13:47

Interventie : Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (debat)

Rol : ENF

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:42

Begin

21:14:51

Eind

21:15:33

Andrus ANSIP

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : Lid van de Commissie

Datum

26/03/2019

Duur

00:03:11

Begin

10:35:21

Eind

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Interventie : Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit - Interne markt voor elektriciteit - Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators - Risicoparaatheid in de elektriciteitssector (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

25/03/2019

Duur

00:06:38

Begin

21:03:29

Eind

21:10:07

Interventie : Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit - Interne markt voor elektriciteit - Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators - Risicoparaatheid in de elektriciteitssector (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:36

Begin

21:34:17

Eind

21:35:53

Interventie : Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

25/03/2019

Duur

00:06:29

Begin

22:02:10

Eind

22:08:40

Interventie : Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

25/03/2019

Duur

00:03:28

Begin

22:24:34

Eind

22:28:02

Interventie : Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

25/03/2019

Duur

00:03:14

Begin

22:32:33

Eind

22:35:47

Interventie : Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:03

Begin

22:39:38

Eind

22:40:41

Interventie : Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

26/03/2019

Duur

00:05:09

Begin

18:13:44

Eind

18:18:53

Interventie : Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:09

Begin

19:06:36

Eind

19:08:45

Pascal ARIMONT

Interventie : Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:04:14

Begin

11:54:56

Eind

11:59:10

Interventie : Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:31

Begin

12:26:15

Eind

12:26:46

Interventie : Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (stemming)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:59

Begin

12:58:14

Eind

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : ENF

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:41

Begin

12:03:39

Eind

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : namens de EFDD-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:03:00

Begin

09:34:20

Eind

09:37:20

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : EFDD

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:59

Begin

09:37:34

Eind

09:38:33

Interventie : Situatie in Algerije (debat)

Rol : namens de EFDD-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:37

Begin

21:50:38

Eind

21:53:16

Interventie : Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)

Rol : EFDD

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:38

Begin

19:03:27

Eind

19:06:05

Interventie : Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)

Rol : réponse "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:38

Begin

19:06:39

Eind

19:07:17

Jean ARTHUIS

Interventie : Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)

Rol : ALDE

Datum

27/03/2019

Duur

00:03:13

Begin

19:07:14

Eind

19:10:28

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : BUDG

Datum

28/03/2019

Duur

00:02:08

Begin

09:55:57

Eind

09:58:06

Richard ASHWORTH

Interventie : Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Rol : PPE

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:16

Begin

10:33:26

Eind

10:35:42

Francisco ASSIS

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:40

Begin

22:33:47

Eind

22:35:27

Margrete AUKEN

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:10

Begin

15:25:33

Eind

15:27:44

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : Verts/ALE

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:55

Begin

15:55:57

Eind

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

27/03/2019

Duur

00:04:54

Begin

17:41:52

Eind

17:46:47

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:16

Begin

18:27:15

Eind

18:29:32

Interventie : Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

27/03/2019

Duur

00:04:59

Begin

19:15:17

Eind

19:20:16

Interventie : Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:13

Begin

20:13:54

Eind

20:15:07

Interventie : Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie - Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa (debat) (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

27/03/2019

Duur

00:05:49

Begin

20:27:08

Eind

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:04:46

Begin

15:02:55

Eind

15:07:41

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:35

Begin

16:52:38

Eind

16:55:14

Interventie : Situatie in Algerije (debat)

Rol : namens de S&D-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:47

Begin

21:42:11

Eind

21:43:59

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : namens de S&D-Fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:45

Begin

11:39:07

Eind

11:40:52

Interventie : Uitgebreide interpellaties (debat)

Rol : S&D

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:25

Begin

15:28:38

Eind

15:30:03

Pilar AYUSO

Interventie : Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (debat)

Rol : PPE

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:16

Begin

18:50:48

Eind

18:53:04

Interventie : Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (debat)

Rol : PPE

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:41

Begin

19:41:19

Eind

19:44:01

Georges BACH

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : Rap avis EMPL

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:23

Begin

11:24:00

Eind

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : NI

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:34

Begin

23:12:57

Eind

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : S&D

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:32

Begin

12:30:47

Eind

12:32:20

Michel BARNIER

Interventie : Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Rol : Chief Brexit negotiator

Datum

27/03/2019

Duur

00:09:24

Begin

10:53:32

Eind

11:02:57

Gerard BATTEN

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : ENF

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:11

Begin

09:49:36

Eind

09:50:47

Interventie : Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Rol : au nom du groupe ENF

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:26

Begin

09:53:29

Eind

09:55:56

Nicolas BAY

Interventie : Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Rol : ENF

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:41

Begin

10:09:31

Eind

10:11:12

Bas BELDER

Interventie : Situatie in Algerije (debat)

Rol : namens de ECR-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:03

Begin

21:43:44

Eind

21:45:48

Ivo BELET

Interventie : Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (debat)

Rol : namens de EVP-Fractie

Datum

28/03/2019

Duur

00:02:08

Begin

11:00:49

Eind

11:02:58

Brando BENIFEI

Interventie : Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (debat)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:42

Begin

20:05:04

Eind

20:06:47

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:04:55

Begin

22:49:52

Eind

22:54:48

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:56

Begin

23:27:29

Eind

23:30:25

Interventie : Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (debat)

Rol : namens de S&D-Fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:12

Begin

21:59:42

Eind

22:01:55

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : S&D

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:40

Begin

10:26:59

Eind

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Interventie : Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Rol : GUE/NGL

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:39

Begin

13:43:18

Eind

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Interventie : Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:31

Begin

18:46:55

Eind

18:48:27

Interventie : Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:38

Begin

19:33:28

Eind

19:35:07

Interventie : Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:00:45

Begin

19:35:29

Eind

19:36:14

Pervenche BERÈS

Interventie : Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:36

Begin

18:49:14

Eind

18:50:50

Interventie : Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (stemming)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:32

Begin

17:10:40

Eind

17:12:12

Interventie : Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (debat)

Rol : S&D

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:39

Begin

11:24:19

Eind

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Interventie : Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (debat)

Rol : au nom du groupe ALDE

Datum

25/03/2019

Duur

00:02:37

Begin

20:04:12

Eind

20:06:49

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : au nom du groupe ALDE

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:41

Begin

11:42:02

Eind

11:43:43

Dominique BILDE

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : ENF

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:34

Begin

18:16:20

Eind

18:17:54

Interventie : Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (debat)

Rol : au nom du groupe ENF

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:40

Begin

09:25:26

Eind

09:27:07

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : au nom du groupe ENF

Datum

28/03/2019

Duur

00:02:30

Begin

10:11:59

Eind

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Interventie : Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Rol : ENF

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:35

Begin

10:16:17

Eind

10:17:53

Malin BJÖRK

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : FEMM

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:39

Begin

16:09:45

Eind

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Interventie : Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (debat)

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:29

Begin

20:41:42

Eind

20:43:12

Interventie : Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit - Interne markt voor elektriciteit - Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators - Risicoparaatheid in de elektriciteitssector (debat)

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:49

Begin

21:25:30

Eind

21:27:20

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:40

Begin

10:10:53

Eind

10:12:34

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:48

Begin

10:13:14

Eind

10:14:03

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:20

Begin

10:14:33

Eind

10:14:53

Interventie : Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (debat)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:33

Begin

11:32:48

Eind

11:34:21

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : PECH

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:38

Begin

16:06:06

Eind

16:07:45

Interventie : Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (debat)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:38

Begin

18:59:27

Eind

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : PPE

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:46

Begin

10:36:41

Eind

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : PPE

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:43

Begin

10:09:29

Eind

10:11:13

Interventie : Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (debat)

Rol : PPE

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:10

Begin

11:20:01

Eind

11:22:11

Interventie : EU-bemestingsproducten (debat)

Rol : namens de EVP-Fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:16

Begin

16:36:22

Eind

16:38:38

Simona BONAFÈ

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : S&D

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:43

Begin

15:58:50

Eind

16:00:33

Interventie : Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (debat)

Rol : namens de S&D-Fractie

Datum

28/03/2019

Duur

00:02:29

Begin

11:02:41

Eind

11:05:11

Michał BONI

Interventie : Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

25/03/2019

Duur

00:04:03

Begin

22:28:44

Eind

22:32:47

Interventie : Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:03

Begin

22:40:35

Eind

22:41:39

Interventie : Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

25/03/2019

Duur

00:00:56

Begin

22:41:29

Eind

22:42:25

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : LIBE

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:51

Begin

09:13:31

Eind

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Interventie : Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (debat)

Rol : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:44

Begin

21:05:33

Eind

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:32

Begin

09:38:23

Eind

09:39:55

Interventie : Uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's (debat)

Rol : au nom du groupe ENF

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:56

Begin

21:44:52

Eind

21:46:48

Lynn BOYLAN

Interventie : Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (debat)

Rol : GUE/NGL

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:12

Begin

18:45:08

Eind

18:46:21

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : GUE/NGL

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:51

Begin

15:17:57

Eind

15:18:48

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:59

Begin

15:27:25

Eind

15:29:25

Interventie : Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (debat)

Rol : Namens de fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:35

Begin

19:34:42

Eind

19:36:17

Interventie : Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (debat)

Rol : réponse "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:02

Begin

19:37:06

Eind

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Interventie : Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (debat)

Rol : Namens de fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:19

Begin

11:00:07

Eind

11:01:26

Mercedes BRESSO

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : S&D

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:42

Begin

12:16:15

Eind

12:17:57

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : S&D

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:42

Begin

10:25:40

Eind

10:27:22

Renata BRIANO

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : PECH

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:35

Begin

15:14:26

Eind

15:16:01

Elmar BROK

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : namens de EVP-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:55

Begin

22:16:39

Eind

22:19:34

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : namens de EVP-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:19

Begin

23:00:29

Eind

23:02:49

Interventie : Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Rol : PPE

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:34

Begin

10:21:53

Eind

10:23:27

Daniel BUDA

Interventie : Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (debat)

Rol : PPE

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:30

Begin

11:23:10

Eind

11:24:40

Interventie : Uitgebreide interpellaties (debat)

Rol : Auteur

Datum

28/03/2019

Duur

00:02:41

Begin

15:01:45

Eind

15:04:27

Interventie : Uitgebreide interpellaties (debat)

Rol : Auteur

Datum

28/03/2019

Duur

00:00:46

Begin

15:19:51

Eind

15:20:38

Violeta BULC

Interventie : Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

25/03/2019

Duur

00:04:56

Begin

19:47:05

Eind

19:52:01

Interventie : Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (debat)

Rol : Lid van de Commissie

Datum

25/03/2019

Duur

00:04:38

Begin

20:42:51

Eind

20:47:29

Udo BULLMANN

Interventie : Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Rol : Namens de fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:03:49

Begin

09:30:21

Eind

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Interventie : Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit - Interne markt voor elektriciteit - Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators - Risicoparaatheid in de elektriciteitssector (debat)

Rol : namens de EFDD-Fractie

Datum

25/03/2019

Duur

00:02:07

Begin

21:21:13

Eind

21:23:21

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : namens de EFDD-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:33

Begin

16:21:41

Eind

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Interventie : Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (debat)

Rol : PPE

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:41

Begin

19:04:03

Eind

19:05:45

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : PPE

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:11

Begin

12:38:49

Eind

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Rol : Verts/ALE

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:58

Begin

14:00:21

Eind

14:01:19

Alain CADEC

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : PECH

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:02

Begin

16:05:14

Eind

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Interventie : Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures (debat)

Rol : ECON

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:41

Begin

21:16:47

Eind

21:19:29

Nicola CAPUTO

Interventie : Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:32

Begin

18:41:06

Eind

18:42:39

Interventie : Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit - Interne markt voor elektriciteit - Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators - Risicoparaatheid in de elektriciteitssector (debat)

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:39

Begin

21:32:48

Eind

21:34:28

Interventie : Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:37

Begin

23:00:28

Eind

23:02:05

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:27

Begin

10:31:44

Eind

10:33:12

Interventie : Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Rol : S&D

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:30

Begin

10:42:22

Eind

10:43:52

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : S&D

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:34

Begin

12:36:12

Eind

12:37:47

Matt CARTHY

Interventie : Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)

Rol : GUE/NGL

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:13

Begin

18:21:03

Eind

18:22:16

Interventie : Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (debat)

Rol : GUE/NGL

Datum

28/03/2019

Duur

00:02:02

Begin

11:20:57

Eind

11:23:00

James CARVER

Interventie : Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (debat)

Rol : EFDD

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:28

Begin

20:17:47

Eind

20:19:15

Interventie : Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (debat)

Rol : namens de EFDD-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:14

Begin

21:04:26

Eind

21:05:40

David CASA

Interventie : Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)

Rol : PPE

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:34

Begin

18:34:39

Eind

18:36:13

Daniel CASPARY

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : PPE

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:00

Begin

09:28:50

Eind

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Interventie : Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (debat)

Rol : EFDD

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:47

Begin

21:09:48

Eind

21:12:35

Interventie : Situatie in Algerije (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:33

Begin

22:03:58

Eind

22:04:31

Interventie : Situatie in Algerije (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:15

Begin

22:05:21

Eind

22:05:37

Interventie : Situatie in Algerije (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

22:06:44

Eind

22:07:06

Interventie : Situatie in Algerije (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:32

Begin

22:08:12

Eind

22:08:45

Interventie : Situatie in Algerije (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:11

Begin

22:09:36

Eind

22:09:48

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:33

Begin

22:09:48

Eind

22:10:21

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:31

Begin

22:16:18

Eind

22:16:50

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:20

Begin

22:19:07

Eind

22:19:28

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:38

Begin

22:20:41

Eind

22:21:20

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:27

Begin

22:22:20

Eind

22:22:48

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:27

Begin

22:24:34

Eind

22:25:01

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:22

Begin

22:26:07

Eind

22:26:29

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:18

Begin

22:27:30

Eind

22:27:49

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

22:29:00

Eind

22:29:22

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:20

Begin

22:29:49

Eind

22:30:10

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:20

Begin

22:30:38

Eind

22:30:59

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:09

Begin

22:31:21

Eind

22:31:30

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:15

Begin

22:32:12

Eind

22:32:28

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:17

Begin

22:33:39

Eind

22:33:56

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:14

Begin

22:35:01

Eind

22:35:16

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:17

Begin

22:36:30

Eind

22:36:48

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:18

Begin

22:37:54

Eind

22:38:12

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:26

Begin

22:39:50

Eind

22:40:16

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:37

Begin

22:41:24

Eind

22:42:01

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:20

Begin

22:42:59

Eind

22:43:19

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:19

Begin

22:44:19

Eind

22:44:38

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

22:45:41

Eind

22:46:03

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:24

Begin

22:47:02

Eind

22:47:27

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:26

Begin

22:48:17

Eind

22:48:43

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:15

Begin

22:49:27

Eind

22:49:43

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:18

Begin

22:49:41

Eind

22:49:59

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:20

Begin

22:54:21

Eind

22:54:41

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:51

Begin

22:59:46

Eind

23:00:38

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:19

Begin

23:02:23

Eind

23:02:42

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

23:04:17

Eind

23:04:39

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:34

Begin

23:05:52

Eind

23:06:27

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:58

Begin

23:07:11

Eind

23:09:10

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

23:10:05

Eind

23:10:26

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:22

Begin

23:11:33

Eind

23:11:55

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:17

Begin

23:12:49

Eind

23:13:07

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:25

Begin

23:14:04

Eind

23:14:30

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:19

Begin

23:16:15

Eind

23:16:34

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:33

Begin

23:18:00

Eind

23:18:34

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

23:19:16

Eind

23:19:38

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:36

Begin

23:20:42

Eind

23:21:18

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:17

Begin

23:22:53

Eind

23:23:10

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:35

Begin

23:24:13

Eind

23:24:49

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:23

Begin

23:25:52

Eind

23:26:15

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:26

Begin

23:27:12

Eind

23:27:39

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:29

Begin

23:29:59

Eind

23:30:29

Interventie : Agenda van de volgende vergadering: zie notulen

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:12

Begin

23:30:20

Eind

23:30:33

Interventie : Sluiting van de vergadering

Rol : PT

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:09

Begin

23:30:26

Eind

23:30:35

Interventie :

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:26

Begin

17:00:48

Eind

17:01:14

Interventie : Hervatting van de vergadering

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:11

Begin

17:01:06

Eind

17:01:17

Interventie : Hervatting van de vergadering

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:54

Begin

17:02:24

Eind

17:03:18

Interventie : Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:28

Begin

17:03:14

Eind

17:03:43

Interventie : Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:36

Begin

17:04:55

Eind

17:05:32

Interventie : Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:32

Begin

17:05:22

Eind

17:05:54

Interventie : Markten voor financiële instrumenten (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:27

Begin

17:05:44

Eind

17:06:12

Interventie : Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:15:25

Begin

17:06:03

Eind

17:21:28

Interventie : Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:38

Begin

17:21:03

Eind

17:21:42

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:34

Begin

17:21:31

Eind

17:22:06

Interventie : EU-bemestingsproducten (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:26

Begin

17:21:56

Eind

17:22:23

Interventie : Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (A8-0382/2018 - Laura Agea) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:23

Begin

17:22:14

Eind

17:22:38

Interventie : Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (A8-0382/2018 - Laura Agea) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:29

Begin

17:23:17

Eind

17:23:47

Interventie : Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:18

Begin

17:23:38

Eind

17:23:56

Interventie : Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:01

Begin

17:24:37

Eind

17:26:39

Interventie : Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:24

Begin

17:26:14

Eind

17:26:38

Interventie : Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:31

Begin

17:26:30

Eind

17:27:02

Interventie : Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Fonds voor asiel, migratie en integratie (B8-0214/2019) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:47

Begin

17:26:53

Eind

17:27:40

Interventie : Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (B8-0215/2019) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

17:27:28

Eind

17:27:50

Interventie : Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:25

Begin

17:27:42

Eind

17:28:08

Interventie : Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:26

Begin

17:27:59

Eind

17:28:25

Interventie : Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:28

Begin

17:28:17

Eind

17:28:45

Interventie : Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:23

Begin

17:28:36

Eind

17:29:00

Interventie : Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide (B8-0221/2019) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:03:06

Begin

17:28:52

Eind

17:31:58

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (stemming)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:17

Begin

17:31:56

Eind

17:33:13

Interventie : Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:23

Begin

17:33:08

Eind

17:35:31

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:58

Begin

17:35:06

Eind

17:37:05

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:26

Begin

17:41:38

Eind

17:42:04

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:20

Begin

17:46:21

Eind

17:46:41

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:20

Begin

17:47:59

Eind

17:48:19

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

17:50:58

Eind

17:51:20

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:22

Begin

17:53:21

Eind

17:53:44

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:18

Begin

17:55:09

Eind

17:55:28

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:17

Begin

17:57:28

Eind

17:57:46

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:25

Begin

17:58:51

Eind

17:59:16

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:27

Begin

18:01:12

Eind

18:01:39

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:19

Begin

18:02:51

Eind

18:03:11

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

18:04:24

Eind

18:04:45

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:39

Begin

18:07:04

Eind

18:07:44

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:12

Begin

18:08:11

Eind

18:08:24

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:17

Begin

18:08:40

Eind

18:08:57

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:17

Begin

18:10:48

Eind

18:11:05

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:18

Begin

18:12:32

Eind

18:12:50

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:30

Begin

18:13:41

Eind

18:14:12

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:09

Begin

18:14:26

Eind

18:14:36

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:23

Begin

18:14:50

Eind

18:15:13

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:20

Begin

18:16:09

Eind

18:16:30

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:18

Begin

18:17:27

Eind

18:17:46

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:16

Begin

18:19:03

Eind

18:19:19

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:22

Begin

18:20:37

Eind

18:21:00

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:29

Begin

18:22:15

Eind

18:22:44

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:57

Begin

18:24:23

Eind

18:25:21

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:42

Begin

18:25:22

Eind

18:26:04

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:23

Begin

18:27:04

Eind

18:27:27

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:19

Begin

18:29:04

Eind

18:29:24

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:28

Begin

18:31:12

Eind

18:31:40

Interventie : Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)

Rol : PT

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:02

Begin

18:31:31

Eind

18:32:34

Interventie : Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)

Rol : EFDD

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:39

Begin

19:10:13

Eind

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : au nom du groupe ALDE

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:53

Begin

09:21:43

Eind

09:24:37

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : ALDE

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:29

Begin

10:03:15

Eind

10:03:45

Interventie : Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide (B8-0221/2019) (stemming)

Rol : ALDE

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:25

Begin

17:31:33

Eind

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Interventie : Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (debat)

Rol : Namens de fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:19

Begin

12:09:23

Eind

12:10:42

Caterina CHINNICI

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:30

Begin

16:36:17

Eind

16:37:48

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : S&D

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:38

Begin

10:29:48

Eind

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:39

Begin

10:09:09

Eind

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : S&D

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:30

Begin

12:12:37

Eind

12:14:07

George CIAMBA

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : CouncilMember

Datum

26/03/2019

Duur

00:06:12

Begin

15:27:41

Eind

15:33:54

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : Fungerend voorzitter van de Raad

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:00

Begin

16:51:40

Eind

16:52:40

Angelo CIOCCA

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:32

Begin

16:23:56

Eind

16:26:29

Interventie : Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (debat)

Rol : ENF

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:38

Begin

21:18:21

Eind

21:20:00

David COBURN

Interventie : Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)

Rol : namens de EFDD-Fractie

Datum

25/03/2019

Duur

00:02:05

Begin

18:09:56

Eind

18:12:02

Interventie : Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)

Rol : question "carton bleu"

Datum

25/03/2019

Duur

00:00:51

Begin

18:16:44

Eind

18:17:35

Carlos COELHO

Interventie : Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (debat)

Rol : PPE

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:46

Begin

12:13:51

Eind

12:15:37

Sergio Gaetano COFFERATI

Interventie : Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures (debat)

Rol : namens de S&D-Fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:05:37

Begin

21:21:31

Eind

21:27:08

Jacques COLOMBIER

Interventie : Situatie in Algerije (debat)

Rol : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:46

Begin

21:53:00

Eind

21:54:47

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : ENF

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:42

Begin

23:19:27

Eind

23:21:09

Interventie : Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (debat)

Rol : ENF

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:54

Begin

18:20:47

Eind

18:22:42

Anna Maria CORAZZA BILDT

Interventie : Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (stemming)

Rol : PPE

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:04

Begin

12:39:45

Eind

12:40:50

Ignazio CORRAO

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : DEVE

Datum

28/03/2019

Duur

00:01:33

Begin

09:54:45

Eind

09:56:19

Silvia COSTA

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:53

Begin

10:27:08

Eind

10:29:01

Interventie : Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:00:58

Begin

10:28:11

Eind

10:29:10

Interventie : Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (debat)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:55

Begin

20:02:11

Eind

20:04:06

Interventie : Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

28/03/2019

Duur

00:05:07

Begin

09:01:13

Eind

09:06:21

Interventie : Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

28/03/2019

Duur

00:04:09

Begin

09:40:52

Eind

09:45:01

Interventie : "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Rol : S&D

Datum

28/03/2019

Duur

00:02:12

Begin

10:15:42

Eind

10:17:54

Javier COUSO PERMUY

Interventie : Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:36

Begin

22:26:19

Eind

22:27:56

Andrea COZZOLINO

Interventie : Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:04:49

Begin

10:40:43

Eind

10:45:32

Interventie : Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:34

Begin

11:42:59

Eind

11:45:34

Michael CRAMER

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : question "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:49

Begin

11:26:56

Eind

11:27:45

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : Verts/ALE

Datum

27/03/2019

Duur

00:00:57

Begin

12:39:52

Eind

12:40:49

Pál CSÁKY

Interventie : Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Rol : PPE

Datum

25/03/2019

Duur

00:02:09

Begin

19:20:59

Eind

19:23:09

Ryszard CZARNECKI

Interventie : Kwijting 2017 (debat)

Rol : namens de ECR-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:38

Begin

16:14:50

Eind

16:16:28

Interventie : Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Rol : namens de ECR-Fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:50

Begin

23:04:29

Eind

23:06:20

Mireille D'ORNANO

Interventie : Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (debat)

Rol : EFDD

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:31

Begin

19:49:54

Eind

19:51:25

Peter VAN DALEN

Interventie : Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (debat)

Rol : ECR

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:27

Begin

20:34:29

Eind

20:35:57

Interventie : Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (debat)

Rol : ECR

Datum

25/03/2019

Duur

00:00:44

Begin

20:36:30

Eind

20:37:14

Interventie : Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)

Rol : ECR

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:38

Begin

12:07:20

Eind

12:08:58

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : ECR

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:16

Begin

15:35:45

Eind

15:37:01

Miriam DALLI

Interventie : Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:35

Begin

19:29:47

Eind

19:31:23

Interventie : Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Rol : S&D

Datum

25/03/2019

Duur

00:00:21

Begin

19:32:40

Eind

19:33:01

Interventie : Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (debat)

Rol : S&D

Datum

26/03/2019

Duur

00:04:35

Begin

18:09:25

Eind

18:14:01

Interventie : Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (debat)

Rol : Rapporteur

Datum

26/03/2019

Duur

00:02:30

Begin

19:08:29

Eind

19:10:59

Interventie : Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (debat)

Rol : S&D

Datum

27/03/2019

Duur

00:02:14

Begin

15:48:56

Eind

15:51:10

Interventie : Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie - Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa (debat) (debat)

Rol : Namens de fractie

Datum

27/03/2019

Duur

00:01:53

Begin

20:41:58

Eind

20:43:51

Daniel DALTON

Interventie : Regeling van de werkzaamheden

Rol : ECR

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:08

Begin

17:33:49

Eind

17:34:57

Interventie : Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (debat)

Rol : Namens de fractie

Datum

26/03/2019

Duur

00:01:07

Begin

12:08:13

Eind

12:09:20

Jakop DALUNDE

Interventie : Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (debat)

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Datum

25/03/2019

Duur

00:01:32

Begin

20:06:31

Eind

20:08:04

Rosa D'AMATO