Multimedia per debat

Dinsdag 26 maart 2019

09:00 - 09:00

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

09:00:00

Eind

09:00:31

09:00 - 09:00 Opening van de vergadering

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

09:00:24

Eind

09:00:31

09:00 - 10:40 Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:26

Begin

09:00:36

Eind

09:01:02

Axel Voss

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:30

Begin

09:01:02

Eind

09:05:32

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

09:05:24

Eind

09:05:44

Nicola Danti

Rol : IMCO

Duur

00:01:42

Begin

09:05:36

Eind

09:07:19

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:06:51

Eind

09:07:09

Mariya Gabriel

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:03:39

Begin

09:06:59

Eind

09:10:38

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

09:10:12

Eind

09:10:36

Zdzisław Krasnodębski

Rol : ITRE

Duur

00:01:54

Begin

09:10:25

Eind

09:12:19

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:11:52

Eind

09:12:05

Marc Joulaud

Rol : CULT

Duur

00:01:47

Begin

09:12:00

Eind

09:13:47

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

09:13:21

Eind

09:13:39

Michał Boni

Rol : LIBE

Duur

00:01:51

Begin

09:13:31

Eind

09:15:23

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

09:14:55

Eind

09:15:19

Pavel Svoboda

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:02:06

Begin

09:15:10

Eind

09:17:16

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:16:48

Eind

09:17:03

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:02:00

Begin

09:16:56

Eind

09:18:56

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

09:18:21

Eind

09:18:42

Sajjad Karim

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:02:18

Begin

09:18:38

Eind

09:20:57

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

09:20:35

Eind

09:20:42

Jens Rohde

Rol : ALDE

Duur

00:00:44

Begin

09:20:39

Eind

09:21:24

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:34

Begin

09:21:14

Eind

09:21:48

Jean-Marie Cavada

Rol : au nom du groupe ALDE

Duur

00:02:53

Begin

09:21:43

Eind

09:24:37

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

09:24:08

Eind

09:24:36

Julia Reda

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:04:47

Begin

09:24:27

Eind

09:29:14

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:06

Begin

09:28:47

Eind

09:28:53

Daniel Caspary

Rol : PPE

Duur

00:01:00

Begin

09:28:50

Eind

09:29:50

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:39

Begin

09:29:25

Eind

09:30:04

Julia Reda

Rol : réponse "carton bleu"

Duur

00:00:47

Begin

09:29:57

Eind

09:30:44

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:01:04

Begin

09:30:37

Eind

09:31:41

Jens Rohde

Rol : question "carton bleu"

Duur

00:00:16

Begin

09:31:40

Eind

09:31:56

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

09:31:49

Eind

09:31:56

Julia Reda

Rol : réponse "carton bleu"

Duur

00:00:28

Begin

09:31:54

Eind

09:32:22

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

09:32:13

Eind

09:32:35

Jiří Maštálka

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:02:15

Begin

09:32:26

Eind

09:34:42

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

09:34:14

Eind

09:34:26

Jonathan Arnott

Rol : namens de EFDD-Fractie

Duur

00:03:00

Begin

09:34:20

Eind

09:37:20

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:36:51

Eind

09:37:07

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Duur

00:00:51

Begin

09:37:02

Eind

09:37:53

Jonathan Arnott

Rol : EFDD

Duur

00:00:59

Begin

09:37:34

Eind

09:38:33

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:38:14

Eind

09:38:27

Marie-Christine Boutonnet

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:01:32

Begin

09:38:23

Eind

09:39:55

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

09:39:28

Eind

09:39:39

Lampros Fountoulis

Rol : NI

Duur

00:01:41

Begin

09:39:33

Eind

09:41:14

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:40:44

Eind

09:40:56

Sabine Verheyen

Rol : PPE

Duur

00:01:51

Begin

09:40:57

Eind

09:42:48

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:42:41

Eind

09:42:55

Virginie Rozière

Rol : S&D

Duur

00:01:47

Begin

09:42:48

Eind

09:44:35

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:44:09

Eind

09:44:21

Kosma Złotowski

Rol : ECR

Duur

00:01:25

Begin

09:44:16

Eind

09:45:41

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:45:15

Eind

09:45:27

Jens Rohde

Rol : ALDE

Duur

00:01:52

Begin

09:45:21

Eind

09:47:13

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:46:42

Eind

09:46:57

Helga Trüpel

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:40

Begin

09:46:50

Eind

09:48:31

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:48:03

Eind

09:48:17

Martina Michels

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:16

Begin

09:48:16

Eind

09:49:32

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

09:49:25

Eind

09:49:36

Gerard Batten

Rol : ENF

Duur

00:01:11

Begin

09:49:36

Eind

09:50:47

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

09:50:39

Eind

09:50:47

Dobromir Sośnierz

Rol : NI

Duur

00:01:34

Begin

09:50:44

Eind

09:52:19

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:51:52

Eind

09:52:05

Luis de Grandes Pascual

Rol : PPE

Duur

00:01:44

Begin

09:51:58

Eind

09:53:42

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:53:14

Eind

09:53:26

Tiemo Wölken

Rol : S&D

Duur

00:01:43

Begin

09:53:20

Eind

09:55:03

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

09:54:35

Eind

09:54:55

Dennis Radtke

Rol : question "carton bleu"

Duur

00:00:32

Begin

09:54:54

Eind

09:55:26

Tiemo Wölken

Rol : réponse "carton bleu"

Duur

00:00:28

Begin

09:55:23

Eind

09:55:51

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

09:55:41

Eind

09:55:52

Bernd Lucke

Rol : ECR

Duur

00:01:19

Begin

09:55:53

Eind

09:57:12

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:56:59

Eind

09:57:14

Yana Toom

Rol : ALDE

Duur

00:01:39

Begin

09:57:09

Eind

09:58:48

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

09:58:20

Eind

09:58:30

Max Andersson

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:15

Begin

09:58:30

Eind

09:59:45

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

09:59:39

Eind

09:59:48

Patrick Le Hyaric

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:48

Begin

09:59:43

Eind

10:01:31

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:01:04

Eind

10:01:16

Stanisław Żółtek

Rol : ENF

Duur

00:01:39

Begin

10:01:09

Eind

10:02:49

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

10:02:23

Eind

10:02:48

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Duur

00:00:38

Begin

10:02:42

Eind

10:03:21

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

10:03:06

Eind

10:03:19

Jean-Marie Cavada

Rol : ALDE

Duur

00:00:29

Begin

10:03:15

Eind

10:03:45

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:03:39

Eind

10:03:54

Stanisław Żółtek

Rol : ENF

Duur

00:01:30

Begin

10:03:49

Eind

10:05:20

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:04:59

Eind

10:05:11

Massimiliano Salini

Rol : PPE

Duur

00:01:51

Begin

10:05:05

Eind

10:06:57

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:06:30

Eind

10:06:43

Giorgos Grammatikakis

Rol : S&D

Duur

00:01:59

Begin

10:06:36

Eind

10:08:35

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:08:08

Eind

10:08:19

Richard Sulík

Rol : ECR

Duur

00:01:37

Begin

10:08:13

Eind

10:09:51

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

10:09:26

Eind

10:09:34

Franc Bogovič

Rol : PPE

Duur

00:01:43

Begin

10:09:29

Eind

10:11:13

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

10:10:47

Eind

10:11:00

José Blanco López

Rol : S&D

Duur

00:01:40

Begin

10:10:53

Eind

10:12:34

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:28

Begin

10:12:07

Eind

10:12:35

Paul Rübig

Rol : PPE

Duur

00:00:24

Begin

10:12:26

Eind

10:12:50

Marisa Matias

Rol : GUE/NGL

Duur

00:00:39

Begin

10:12:43

Eind

10:13:23

José Blanco López

Rol : S&D

Duur

00:00:48

Begin

10:13:14

Eind

10:14:03

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:30

Begin

10:13:48

Eind

10:14:19

Paul Rübig

Rol : PPE

Duur

00:00:44

Begin

10:14:10

Eind

10:14:54

José Blanco López

Rol : S&D

Duur

00:00:20

Begin

10:14:33

Eind

10:14:53

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:14:41

Eind

10:14:53

Santiago Fisas Ayxelà

Rol : PPE

Duur

00:01:31

Begin

10:14:49

Eind

10:16:20

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

10:15:54

Eind

10:16:04

Evelyn Regner

Rol : S&D

Duur

00:01:32

Begin

10:16:02

Eind

10:17:34

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:06

Begin

10:17:29

Eind

10:17:35

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

10:17:32

Eind

10:19:07

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

10:18:41

Eind

10:19:01

Kateřina Konečná

Rol : GUE/NGL

Duur

00:00:49

Begin

10:18:54

Eind

10:19:43

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Duur

00:00:53

Begin

10:19:27

Eind

10:20:20

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

10:20:03

Eind

10:20:13

Juan Fernando López Aguilar

Rol : S&D

Duur

00:01:35

Begin

10:20:09

Eind

10:21:44

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:21:12

Eind

10:21:29

António Marinho e Pinto

Rol : ALDE

Duur

00:01:33

Begin

10:21:25

Eind

10:22:58

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:22:32

Eind

10:22:44

João Pimenta Lopes

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:32

Begin

10:22:38

Eind

10:24:10

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:23:43

Eind

10:23:56

Henna Virkkunen

Rol : PPE

Duur

00:02:12

Begin

10:23:54

Eind

10:26:07

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

10:25:40

Eind

10:25:50

Evelyne Gebhardt

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

10:25:46

Eind

10:27:18

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

10:26:51

Eind

10:27:02

Silvia Costa

Rol : S&D

Duur

00:01:53

Begin

10:27:08

Eind

10:29:01

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:40

Begin

10:27:48

Eind

10:28:29

Silvia Costa

Rol : S&D

Duur

00:00:58

Begin

10:28:11

Eind

10:29:10

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:44

Begin

10:28:53

Eind

10:29:38

José Inácio Faria

Rol : PPE

Duur

00:01:26

Begin

10:29:25

Eind

10:30:51

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:30:26

Eind

10:30:37

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:01:36

Begin

10:30:31

Eind

10:32:08

Pavel Telička

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

10:31:15

Eind

10:31:46

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:31:36

Eind

10:31:52

Nicola Caputo

Rol : S&D

Duur

00:01:27

Begin

10:31:44

Eind

10:33:12

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

10:32:46

Eind

10:32:54

Clara Aguilera

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

10:32:53

Eind

10:34:24

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:33:56

Eind

10:34:09

Julie Ward

Rol : S&D

Duur

00:01:29

Begin

10:34:05

Eind

10:35:35

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:35:15

Eind

10:35:26

Andrus Ansip

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:03:11

Begin

10:35:21

Eind

10:38:32

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

10:38:04

Eind

10:38:29

Axel Voss

Rol : Rapporteur

Duur

00:01:51

Begin

10:38:23

Eind

10:40:14

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

10:40:08

Eind

10:40:29

10:40 - 11:45 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (debat)

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

10:40:26

Eind

10:40:51

Andrea Cozzolino

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:49

Begin

10:40:43

Eind

10:45:32

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:45:03

Eind

10:45:21

Věra Jourová

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:05:09

Begin

10:45:12

Eind

10:50:21

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:40

Begin

10:49:54

Eind

10:50:35

Jan Olbrycht

Rol : BUDG

Duur

00:01:35

Begin

10:50:21

Eind

10:51:56

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:51:30

Eind

10:51:47

Derek Vaughan

Rol : CONT

Duur

00:01:45

Begin

10:51:37

Eind

10:53:22

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:52:55

Eind

10:53:11

Kateřina Konečná

Rol : ENVI

Duur

00:01:41

Begin

10:53:02

Eind

10:54:44

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

10:54:18

Eind

10:54:40

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Rol : TRAN

Duur

00:01:47

Begin

10:54:28

Eind

10:56:15

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:38

Begin

10:55:47

Eind

10:56:26

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Duur

00:01:41

Begin

10:56:14

Eind

10:57:55

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

10:57:29

Eind

10:57:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:02:33

Begin

10:57:40

Eind

11:00:13

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

10:59:47

Eind

11:00:12

Victor Boştinaru

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:19

Begin

11:00:07

Eind

11:01:26

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:01:20

Eind

11:01:38

Raffaele Fitto

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:01:44

Begin

11:01:28

Eind

11:03:13

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:02:47

Eind

11:03:02

Iskra Mihaylova

Rol : au nom du groupe ALDE

Duur

00:02:41

Begin

11:02:52

Eind

11:05:34

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

11:05:08

Eind

11:05:28

Davor Škrlec

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:49

Begin

11:05:19

Eind

11:07:08

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:59

Begin

11:06:40

Eind

11:07:40

Martina Michels

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:38

Begin

11:07:00

Eind

11:08:38

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:33

Begin

11:08:32

Eind

11:09:06

Rosa D'Amato

Rol : namens de EFDD-Fractie

Duur

00:01:33

Begin

11:08:43

Eind

11:10:17

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

11:09:50

Eind

11:10:14

Olaf Stuger

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:01:15

Begin

11:09:56

Eind

11:11:12

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:32

Begin

11:10:54

Eind

11:11:27

Lambert van Nistelrooij

Rol : PPE

Duur

00:00:49

Begin

11:11:19

Eind

11:12:09

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

11:11:57

Eind

11:12:07

Olaf Stuger

Rol : ENF

Duur

00:00:58

Begin

11:11:59

Eind

11:12:57

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:12:42

Eind

11:13:00

Kostas Papadakis

Rol : NI

Duur

00:01:38

Begin

11:12:51

Eind

11:14:30

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:14:03

Eind

11:14:20

Lambert van Nistelrooij

Rol : PPE

Duur

00:02:13

Begin

11:14:11

Eind

11:16:24

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

11:15:58

Eind

11:16:25

Liliana Rodrigues

Rol : S&D

Duur

00:01:37

Begin

11:16:14

Eind

11:17:52

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:17:25

Eind

11:17:43

Ruža Tomašić

Rol : ECR

Duur

00:01:34

Begin

11:17:34

Eind

11:19:08

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:18:42

Eind

11:18:57

Younous Omarjee

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:32

Begin

11:18:48

Eind

11:20:21

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:19:55

Eind

11:20:12

Franc Bogovič

Rol : PPE

Duur

00:02:10

Begin

11:20:01

Eind

11:22:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

11:21:44

Eind

11:22:07

Michela Giuffrida

Rol : S&D

Duur

00:01:40

Begin

11:21:51

Eind

11:23:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:23:06

Eind

11:23:23

Daniel Buda

Rol : PPE

Duur

00:01:30

Begin

11:23:10

Eind

11:24:40

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

11:24:15

Eind

11:24:35

Louis-Joseph Manscour

Rol : S&D

Duur

00:01:38

Begin

11:24:23

Eind

11:26:02

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:25:35

Eind

11:25:54

Cláudia Monteiro de Aguiar

Rol : PPE

Duur

00:01:45

Begin

11:25:44

Eind

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:27:03

Eind

11:27:18

Tonino Picula

Rol : S&D

Duur

00:01:39

Begin

11:27:09

Eind

11:28:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

11:28:20

Eind

11:28:40

Kerstin Westphal

Rol : S&D

Duur

00:01:50

Begin

11:28:28

Eind

11:30:18

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:29:52

Eind

11:30:06

Iratxe García Pérez

Rol : LIBE

Duur

00:01:32

Begin

11:29:58

Eind

11:31:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

11:31:05

Eind

11:31:41

Francisco José Millán Mon

Rol : PPE

Duur

00:01:36

Begin

11:31:28

Eind

11:33:05

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:32:39

Eind

11:32:56

José Blanco López

Rol : S&D

Duur

00:01:33

Begin

11:32:48

Eind

11:34:21

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

11:33:55

Eind

11:34:07

Krzysztof Hetman

Rol : PPE

Duur

00:01:14

Begin

11:34:00

Eind

11:35:15

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

11:34:57

Eind

11:35:17

Jude Kirton-Darling

Rol : S&D

Duur

00:01:40

Begin

11:35:08

Eind

11:36:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:36:20

Eind

11:36:36

Ivana Maletić

Rol : PPE

Duur

00:01:29

Begin

11:36:28

Eind

11:37:58

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:37:32

Eind

11:37:47

Juan Fernando López Aguilar

Rol : S&D

Duur

00:01:33

Begin

11:37:39

Eind

11:39:12

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:30

Begin

11:38:44

Eind

11:39:15

Věra Jourová

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:13

Begin

11:39:04

Eind

11:43:18

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

11:42:50

Eind

11:43:12

Andrea Cozzolino

Rol : Rapporteur

Duur

00:02:34

Begin

11:42:59

Eind

11:45:34

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:33

Begin

11:45:07

Eind

11:45:41

11:45 - 12:26 Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (debat)

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

11:45:41

Eind

11:46:06

Evelyne Gebhardt

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:28

Begin

11:46:03

Eind

11:50:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

11:50:19

Eind

11:50:33

Axel Voss

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:17

Begin

11:50:36

Eind

11:54:53

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:54:45

Eind

11:55:00

Pascal Arimont

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:14

Begin

11:54:56

Eind

11:59:10

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

11:59:04

Eind

11:59:25

Věra Jourová

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:13

Begin

11:59:14

Eind

12:03:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

12:03:01

Eind

12:03:21

Heidi Hautala

Rol : Rap avis JURI

Duur

00:01:13

Begin

12:03:17

Eind

12:04:30

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

12:04:24

Eind

12:04:41

Eva Maydell

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:01:59

Begin

12:04:32

Eind

12:06:32

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

12:06:02

Eind

12:06:22

Virginie Rozière

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:02:14

Begin

12:06:11

Eind

12:08:25

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

12:07:58

Eind

12:08:18

Daniel Dalton

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:07

Begin

12:08:13

Eind

12:09:20

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:09:12

Eind

12:09:27

Dita Charanzová

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:19

Begin

12:09:23

Eind

12:10:42

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:10:35

Eind

12:10:51

Marco Zullo

Rol : namens de EFDD-Fractie

Duur

00:02:06

Begin

12:10:42

Eind

12:12:48

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

12:12:19

Eind

12:12:38

Mylène Troszczynski

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:01:45

Begin

12:12:27

Eind

12:14:12

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

12:13:44

Eind

12:14:00

Carlos Coelho

Rol : PPE

Duur

00:01:46

Begin

12:13:51

Eind

12:15:37

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:15:07

Eind

12:15:23

Lucy Anderson

Rol : S&D

Duur

00:01:38

Begin

12:15:14

Eind

12:16:53

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

12:16:24

Eind

12:16:40

Antanas Guoga

Rol : PPE

Duur

00:00:52

Begin

12:16:35

Eind

12:17:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

12:17:19

Eind

12:17:36

Christel Schaldemose

Rol : S&D

Duur

00:01:30

Begin

12:17:25

Eind

12:18:55

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:18:28

Eind

12:18:43

Dariusz Rosati

Rol : PPE

Duur

00:01:40

Begin

12:18:35

Eind

12:20:15

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

12:19:49

Eind

12:20:13

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:37

Begin

12:19:59

Eind

12:21:36

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

12:21:10

Eind

12:21:22

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:01:33

Begin

12:21:15

Eind

12:22:48

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

12:22:21

Eind

12:22:36

Věra Jourová

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:01:30

Begin

12:22:27

Eind

12:23:58

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:23:31

Eind

12:23:47

Evelyne Gebhardt

Rol : Rapporteur

Duur

00:01:37

Begin

12:23:39

Eind

12:25:16

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:24:50

Eind

12:25:06

Axel Voss

Rol : Rapporteur

Duur

00:01:35

Begin

12:24:57

Eind

12:26:32

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

12:26:05

Eind

12:26:19

Pascal Arimont

Rol : Rapporteur

Duur

00:00:31

Begin

12:26:15

Eind

12:26:46

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

12:26:38

Eind

12:26:57

12:29 - 12:32

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:38

Begin

12:29:48

Eind

12:31:27

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

12:32:02

Eind

12:32:21

12:32 - 12:32 Hervatting van de vergadering

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:32:14

Eind

12:32:30

12:32 - 12:34 Motie tot niet-ontvankelijkverklaring (artikel 187 van het Reglement)

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:02:17

Begin

12:32:23

Eind

12:34:40

12:34 - 13:28 Stemmingen

12:34 - 12:34 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

12:34:16

Eind

12:34:43

12:34 - 12:35 Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:44

Begin

12:34:34

Eind

12:35:19

12:35 - 12:35 Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:38

Begin

12:35:07

Eind

12:35:46

12:35 - 12:35 Brede overeenkomst EU-Oezbekistan (A8-0149/2019 - David McAllister) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:28

Begin

12:35:35

Eind

12:36:03

12:35 - 12:37 Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:01:34

Begin

12:35:54

Eind

12:37:29

12:37 - 12:37 Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:44

Begin

12:37:04

Eind

12:37:48

12:37 - 12:38 Interne markt voor elektriciteit (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

12:37:36

Eind

12:38:13

12:38 - 12:38 Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:37

Begin

12:38:03

Eind

12:38:41

12:38 - 12:39 Risicoparaatheid in de elektriciteitssector (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:34

Begin

12:38:30

Eind

12:39:05

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:07:26

Begin

12:38:55

Eind

12:46:21

12:46 - 12:52 Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) (stemming)

MichelReimon

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:28

Begin

12:45:56

Eind

12:47:25

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:01:26

Begin

12:46:57

Eind

12:48:24

EvelynRegner

Rol : S&D

Duur

00:01:10

Begin

12:48:04

Eind

12:49:14

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:03:15

Begin

12:49:06

Eind

12:52:21

12:52 - 12:52 Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:52

Begin

12:51:56

Eind

12:52:48

12:52 - 12:53 Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

12:52:36

Eind

12:53:12

12:53 - 12:53 Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:58

Begin

12:53:02

Eind

12:54:00

12:53 - 12:54 Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:33

Begin

12:53:46

Eind

12:54:19

12:54 - 12:54 Speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval van cabines (A8-0042/2019 - Karima Delli) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:41

Begin

12:54:10

Eind

12:54:51

12:54 - 12:58 Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (A8-0483/2018 - Neena Gill) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

12:54:40

Eind

12:54:57

NeenaGill

Rol : Rapporteur

Duur

00:02:19

Begin

12:54:55

Eind

12:57:14

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:01:33

Begin

12:56:50

Eind

12:58:24

12:58 - 12:59 Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

12:57:59

Eind

12:58:23

PascalArimont

Rol : Rapporteur

Duur

00:00:59

Begin

12:58:14

Eind

12:59:13

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:30

Begin

12:58:58

Eind

12:59:28

12:59 - 13:00 Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (B8-0212/2019) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:00:57

Begin

12:59:19

Eind

13:00:16

13:00 - 13:26 Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur

00:27:16

Begin

13:00:03

Eind

13:27:19

13:26 - 13:28 Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (stemming)

AntonioTajani

Rol : PT

Duur