Multimedia per debat

Donderdag 28 maart 2019

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

09:00:12

Eind

09:00:44

09:00 - 09:00 Opening van de vergadering

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:00:35

Eind

09:00:50

09:00 - 09:44 Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (debat)

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:41

Begin

09:00:43

Eind

09:01:24

Silvia Costa

Rol : Rapporteur

Duur

00:05:07

Begin

09:01:13

Eind

09:06:21

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

09:05:57

Eind

09:06:08

Marianne Thyssen

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:37

Begin

09:06:07

Eind

09:10:44

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:10:38

Eind

09:10:52

John Howarth

Rol : Rap avis BUDG

Duur

00:01:24

Begin

09:10:50

Eind

09:12:14

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

09:12:08

Eind

09:12:29

Bogusław Sonik

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:02:38

Begin

09:12:21

Eind

09:15:00

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:14:33

Eind

09:14:46

Julie Ward

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:25

Begin

09:14:43

Eind

09:16:08

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:16:01

Eind

09:16:16

Ralph Packet

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:01:37

Begin

09:16:08

Eind

09:17:45

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

09:17:19

Eind

09:17:30

Mircea Diaconu

Rol : au nom du groupe ALDE

Duur

00:02:41

Begin

09:17:24

Eind

09:20:05

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:19:40

Eind

09:19:53

Helga Trüpel

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:12

Begin

09:19:51

Eind

09:21:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

09:20:56

Eind

09:21:06

João Pimenta Lopes

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:01:31

Begin

09:21:00

Eind

09:22:31

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:22:04

Eind

09:22:17

Isabella Adinolfi

Rol : namens de EFDD-Fractie

Duur

00:01:50

Begin

09:22:09

Eind

09:23:59

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:23:33

Eind

09:23:49

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:02

Begin

09:23:44

Eind

09:24:47

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

09:24:31

Eind

09:24:40

Isabella Adinolfi

Rol : EFDD

Duur

00:01:06

Begin

09:24:33

Eind

09:25:39

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

09:25:23

Eind

09:25:34

Dominique Bilde

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:01:40

Begin

09:25:26

Eind

09:27:07

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

09:26:38

Eind

09:26:50

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Duur

00:02:04

Begin

09:26:45

Eind

09:28:50

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

09:28:23

Eind

09:28:35

Luigi Morgano

Rol : S&D

Duur

00:01:56

Begin

09:28:29

Eind

09:30:26

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:52

Begin

09:29:24

Eind

09:30:17

Joachim Starbatty

Rol : ECR

Duur

00:01:15

Begin

09:30:09

Eind

09:31:24

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:31:15

Eind

09:31:29

Patrick O'Flynn

Rol : EFDD

Duur

00:02:58

Begin

09:31:20

Eind

09:34:18

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

09:33:54

Eind

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Duur

00:02:08

Begin

09:33:58

Eind

09:36:06

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:35:38

Eind

09:35:51

Monika Smolková

Rol : S&D

Duur

00:01:38

Begin

09:35:43

Eind

09:37:21

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

09:36:54

Eind

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Rol : PPE

Duur

00:01:36

Begin

09:37:05

Eind

09:38:41

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:38:14

Eind

09:38:29

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:01:40

Begin

09:38:20

Eind

09:40:00

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

09:39:33

Eind

09:39:51

Marianne Thyssen

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:01:25

Begin

09:39:44

Eind

09:41:09

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

09:40:43

Eind

09:40:59

Silvia Costa

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:09

Begin

09:40:52

Eind

09:45:01

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:44:34

Eind

09:44:46

09:44 - 10:46 "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

09:44:45

Eind

09:44:59

Milan Zver

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:56

Begin

09:44:53

Eind

09:49:49

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

09:49:23

Eind

09:49:41

Marianne Thyssen

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:05:30

Begin

09:49:32

Eind

09:55:03

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

09:54:37

Eind

09:54:53

Ignazio Corrao

Rol : DEVE

Duur

00:01:33

Begin

09:54:45

Eind

09:56:19

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

09:55:52

Eind

09:56:05

Jean Arthuis

Rol : BUDG

Duur

00:02:08

Begin

09:55:57

Eind

09:58:06

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:28

Begin

09:57:31

Eind

09:57:59

Emilian Pavel

Rol : EMPL

Duur

00:01:51

Begin

09:57:42

Eind

09:59:34

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

09:59:07

Eind

09:59:22

Michaela Šojdrová

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:02:17

Begin

09:59:16

Eind

10:01:34

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

10:01:04

Eind

10:01:14

Petra Kammerevert

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:02:58

Begin

10:01:08

Eind

10:04:06

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

10:03:32

Eind

10:03:51

Ruža Tomašić

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:01:39

Begin

10:03:41

Eind

10:05:20

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

10:04:54

Eind

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Rol : au nom du groupe ALDE

Duur

00:02:42

Begin

10:05:02

Eind

10:07:45

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:07:19

Eind

10:07:32

Jill Evans

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:01:59

Begin

10:07:28

Eind

10:09:28

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:09:02

Eind

10:09:14

Nikolaos Chountis

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:01:39

Begin

10:09:09

Eind

10:10:49

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

10:10:23

Eind

10:10:43

Isabella Adinolfi

Rol : namens de EFDD-Fractie

Duur

00:01:53

Begin

10:10:31

Eind

10:12:24

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:11:53

Eind

10:12:06

Dominique Bilde

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:02:30

Begin

10:11:59

Eind

10:14:30

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:14:03

Eind

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Rol : PPE

Duur

00:01:53

Begin

10:14:07

Eind

10:16:00

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:15:34

Eind

10:15:51

Silvia Costa

Rol : S&D

Duur

00:02:12

Begin

10:15:42

Eind

10:17:54

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:17:27

Eind

10:17:43

Ana Miranda

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:48

Begin

10:17:32

Eind

10:19:21

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:28

Begin

10:18:40

Eind

10:19:09

Bogusław Sonik

Rol : PPE

Duur

00:02:15

Begin

10:18:53

Eind

10:21:08

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

10:20:43

Eind

10:20:54

Momchil Nekov

Rol : S&D

Duur

00:01:29

Begin

10:20:46

Eind

10:22:15

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:21:49

Eind

10:22:06

Helga Trüpel

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:11

Begin

10:22:00

Eind

10:23:11

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:23:03

Eind

10:23:18

Ivana Maletić

Rol : PPE

Duur

00:01:28

Begin

10:23:10

Eind

10:24:39

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:24:12

Eind

10:24:25

Marlene Mizzi

Rol : S&D

Duur

00:01:45

Begin

10:24:16

Eind

10:26:01

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:25:33

Eind

10:25:48

Mercedes Bresso

Rol : S&D

Duur

00:01:42

Begin

10:25:40

Eind

10:27:22

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

10:26:53

Eind

10:27:14

Brando Benifei

Rol : S&D

Duur

00:01:40

Begin

10:26:59

Eind

10:28:39

Sylvie Guillaume

Rol : PT

Duur

00:00:30

Begin

10:28:12

Eind

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rol : PPE

Duur

00:01:30

Begin

10:28:33

Eind

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

10:29:35

Eind

10:29:59

Caterina Chinnici

Rol : S&D

Duur

00:01:38

Begin

10:29:48

Eind

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

10:30:58

Eind

10:31:13

Remo Sernagiotto

Rol : ECR

Duur

00:01:44

Begin

10:31:05

Eind

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

10:32:17

Eind

10:32:33

Seán Kelly

Rol : PPE

Duur

00:01:46

Begin

10:32:24

Eind

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

10:33:42

Eind

10:34:13

Lieve Wierinck

Rol : ALDE

Duur

00:01:27

Begin

10:34:02

Eind

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:01:51

Begin

10:35:03

Eind

10:36:54

Julie Ward

Rol : S&D

Duur

00:01:44

Begin

10:35:17

Eind

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

10:36:32

Eind

10:36:50

Andrea Bocskor

Rol : PPE

Duur

00:01:46

Begin

10:36:41

Eind

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:38:00

Eind

10:38:12

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:01:37

Begin

10:38:04

Eind

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

10:39:14

Eind

10:39:26

Dubravka Šuica

Rol : PPE

Duur

00:01:37

Begin

10:39:19

Eind

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:40:31

Eind

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Rol : S&D

Duur

00:01:35

Begin

10:40:37

Eind

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

10:41:47

Eind

10:42:07

Marianne Thyssen

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:02:39

Begin

10:41:59

Eind

10:44:38

Milan Zver

Rol : Rapporteur

Duur

00:02:28

Begin

10:44:02

Eind

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

10:46:04

Eind

10:46:24

10:46 - 11:41 Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (debat)

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

10:46:23

Eind

10:46:43

Bas Eickhout

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:55

Begin

10:46:36

Eind

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

10:50:56

Eind

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Rol : Rapporteur

Duur

00:04:40

Begin

10:51:10

Eind

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

10:55:40

Eind

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:05:04

Begin

10:55:56

Eind

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

11:00:34

Eind

11:00:58

Ivo Belet

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:02:08

Begin

11:00:49

Eind

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:02:32

Eind

11:02:50

Simona Bonafè

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:02:29

Begin

11:02:41

Eind

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:04:44

Eind

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:02:25

Begin

11:04:52

Eind

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:35

Begin

11:06:49

Eind

11:07:25

Lieve Wierinck

Rol : au nom du groupe ALDE

Duur

00:02:12

Begin

11:07:05

Eind

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:41

Begin

11:08:51

Eind

11:09:33

Ernest Urtasun

Rol : namens de Groenen/EVA-Fractie

Duur

00:02:01

Begin

11:09:06

Eind

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:10:41

Eind

11:10:59

Stefan Eck

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:01:40

Begin

11:10:51

Eind

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

11:12:05

Eind

11:12:29

Auke Zijlstra

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:01:57

Begin

11:12:19

Eind

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:13:49

Eind

11:14:06

Peter Liese

Rol : PPE

Duur

00:01:54

Begin

11:13:58

Eind

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

11:15:26

Eind

11:15:44

Elena Gentile

Rol : S&D

Duur

00:02:47

Begin

11:15:35

Eind

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

11:17:51

Eind

11:18:16

Ralph Packet

Rol : ECR

Duur

00:01:34

Begin

11:18:07

Eind

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:19:14

Eind

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Rol : ALDE

Duur

00:01:54

Begin

11:19:21

Eind

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

11:20:49

Eind

11:21:06

Matt Carthy

Rol : GUE/NGL

Duur

00:02:02

Begin

11:20:57

Eind

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

11:22:33

Eind

11:23:00

Françoise Grossetête

Rol : PPE

Duur

00:02:00

Begin

11:22:38

Eind

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:24:12

Eind

11:24:28

Pervenche Berès

Rol : S&D

Duur

00:01:39

Begin

11:24:19

Eind

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:25:33

Eind

11:25:49

Paloma López Bermejo

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:33

Begin

11:25:40

Eind

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

11:26:47

Eind

11:27:24

Dariusz Rosati

Rol : PPE

Duur

00:02:12

Begin

11:26:53

Eind

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

11:28:35

Eind

11:28:48

Paul Tang

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

11:28:39

Eind

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:29:45

Eind

11:30:04

Markus Ferber

Rol : PPE

Duur

00:01:39

Begin

11:29:58

Eind

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

11:31:31

Eind

11:31:51

José Inácio Faria

Rol : PPE

Duur

00:01:37

Begin

11:31:42

Eind

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

11:32:51

Eind

11:33:17

Julie Ward

Rol : S&D

Duur

00:01:42

Begin

11:32:57

Eind

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

11:34:14

Eind

11:34:28

Paul Rübig

Rol : PPE

Duur

00:01:29

Begin

11:34:20

Eind

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

11:35:22

Eind

11:35:35

Maria Grapini

Rol : S&D

Duur

00:01:36

Begin

11:35:28

Eind

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

11:36:38

Eind

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:00:43

Begin

11:36:54

Eind

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:37:26

Eind

11:37:42

Bas Eickhout

Rol : Rapporteur

Duur

00:02:36

Begin

11:37:34

Eind

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

11:39:44

Eind

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Rol : Rapporteur

Duur

00:01:43

Begin

11:39:57

Eind

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

11:41:34

Eind

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

11:59:09

Eind

11:59:32

11:59 - 12:00 Hervatting van de vergadering

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:44

Begin

11:59:32

Eind

12:00:16

12:00 - 12:41 Stemmingen

12:00 - 12:01 Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:01:01

Begin

12:00:15

Eind

12:01:17

12:01 - 12:01 Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

12:01:02

Eind

12:01:18

12:01 - 12:01 Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

12:01:12

Eind

12:01:43

12:01 - 12:02 Uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:33

Begin

12:01:33

Eind

12:02:07

12:02 - 12:05 Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:03:37

Begin

12:01:57

Eind

12:05:35

12:05 - 12:07 "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:02:26

Begin

12:05:10

Eind

12:07:37

12:07 - 12:22 Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:15:26

Begin

12:07:12

Eind

12:22:39

12:22 - 12:27 Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:05:52

Begin

12:22:14

Eind

12:28:07

12:27 - 12:30 Noodsituatie in Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:02:41

Begin

12:27:42

Eind

12:30:23

12:30 - 12:34 Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (B8-0230/2019) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:04:55

Begin

12:29:58

Eind

12:34:54

12:34 - 12:37 Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:01:54

Begin

12:34:29

Eind

12:36:23

EleonoraEvi

Rol : EFDD

Duur

00:00:13

Begin

12:36:03

Eind

12:36:16

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:01:08

Begin

12:36:23

Eind

12:37:31

12:37 - 12:41 Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (stemming)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:02:19

Begin

12:37:31

Eind

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Rol : PPE

Duur

00:01:04

Begin

12:39:45

Eind

12:40:50

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:52

Begin

12:40:38

Eind

12:41:30

12:41 - 13:13 Stemverklaringen

12:41 - 12:46 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

12:41:29

Eind

12:41:41

RosaD'Amato

Rol : EFDD

Duur

00:01:43

Begin

12:41:35

Eind

12:43:18

MomchilNekov

Rol : S&D

Duur

00:01:33

Begin

12:42:59

Eind

12:44:32

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

12:44:04

Eind

12:44:15

DanielHannan

Rol : ECR

Duur

00:01:35

Begin

12:44:12

Eind

12:45:47

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

12:45:21

Eind

12:45:31

AndrejsMamikins

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

12:45:26

Eind

12:46:57

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

12:46:30

Eind

12:46:44

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:04

Begin

12:41:30

Eind

12:41:34

12:46 - 12:48 Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

12:46:34

Eind

12:46:47

AnaMiranda

Rol : Verts/ALE

Duur

00:01:32

Begin

12:46:41

Eind

12:48:14

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

12:47:46

Eind

12:48:01

12:47 - 12:51 Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

12:47:50

Eind

12:48:08

BranislavŠkripek

Rol : ECR

Duur

00:01:07

Begin

12:48:01

Eind

12:49:08

MarekJurek

Rol : ECR

Duur

00:01:33

Begin

12:48:52

Eind

12:50:25

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

12:49:57

Eind

12:50:08

AnnaZáborská

Rol : PPE

Duur

00:01:33

Begin

12:50:01

Eind

12:51:35

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

12:51:08

Eind

12:51:21

12:51 - 12:52 Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

12:51:14

Eind

12:51:31

AngelDzhambazki

Rol : ECR

Duur

00:00:48

Begin

12:51:21

Eind

12:52:10

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

12:51:56

Eind

12:52:07

12:51 - 12:58 Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

12:51:59

Eind

12:52:16

RoryPalmer

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

12:52:03

Eind

12:53:35

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

12:53:04

Eind

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:36

Begin

12:53:08

Eind

12:54:44

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

12:54:12

Eind

12:54:20

JiříPospíšil

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

12:54:18

Eind

12:55:52

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

12:55:23

Eind

12:55:32

MonikaSmolková

Rol : S&D

Duur

00:01:16

Begin

12:55:26

Eind

12:56:42

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

12:56:21

Eind

12:56:30

MarianHarkin

Rol : ALDE

Duur

00:01:42

Begin

12:56:24

Eind

12:58:06

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

12:57:37

Eind

12:57:50

12:57 - 13:00 Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

12:57:42

Eind

12:57:51

MomchilNekov

Rol : S&D

Duur

00:01:32

Begin

12:57:45

Eind

12:59:18

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

12:58:48

Eind

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

12:58:52

Eind

13:00:26

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

12:59:56

Eind

13:00:12

13:00 - 13:08 "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:00:00

Eind

13:00:17

RoryPalmer

Rol : S&D

Duur

00:01:31

Begin

13:00:07

Eind

13:01:39

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

13:01:12

Eind

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Rol : PPE

Duur

00:01:35

Begin

13:01:15

Eind

13:02:50

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

13:02:19

Eind

13:02:29

AndrejsMamikins

Rol : S&D

Duur

00:01:29

Begin

13:02:24

Eind

13:03:53

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

13:03:27

Eind

13:03:35

MonikaSmolková

Rol : S&D

Duur

00:01:15

Begin

13:03:30

Eind

13:04:45

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

13:04:26

Eind

13:04:36

MonicaMacovei

Rol : ECR

Duur

00:01:42

Begin

13:04:30

Eind

13:06:13

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:16

Begin

13:05:35

Eind

13:05:52

DobromirSośnierz

Rol : NI

Duur

00:01:34

Begin

13:05:45

Eind

13:07:19

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

13:06:51

Eind

13:07:04

AlbertDeß

Rol : PPE

Duur

00:01:32

Begin

13:06:53

Eind

13:08:26

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

13:07:59

Eind

13:08:21

13:08 - 13:08 Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

13:08:08

Eind

13:08:16

13:08 - 13:12 Noodsituatie in Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:10

Begin

13:08:10

Eind

13:08:21

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Duur

00:01:28

Begin

13:08:15

Eind

13:09:43

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

13:09:15

Eind

13:09:24

JiříPospíšil

Rol : PPE

Duur

00:01:34

Begin

13:09:18

Eind

13:10:52

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

13:10:23

Eind

13:10:32

José InácioFaria

Rol : PPE

Duur

00:01:33

Begin

13:10:29

Eind

13:12:02

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

13:11:34

Eind

13:11:55

13:11 - 13:11 Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:11:39

Eind

13:11:56

13:11 - 13:13 Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:11:46

Eind

13:12:03

MirosławPiotrowski

Rol : ECR

Duur

00:01:31

Begin

13:11:51

Eind

13:13:23

MaireadMcGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

13:12:56

Eind

13:13:06

13:13 - 13:13 Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen

Mairead McGuinness

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

13:13:07

Eind

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:08

Begin

15:01:10

Eind

15:01:18

15:01 - 15:01 Hervatting van de vergadering

15:01 - 15:01 Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

15:01:18

Eind

15:01:40

15:01 - 15:34 Uitgebreide interpellaties (debat)

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

15:01:37

Eind

15:01:50

Daniel Buda

Rol : Auteur

Duur

00:02:41

Begin

15:01:45

Eind

15:04:27

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

15:04:01

Eind

15:04:20

Marianne Thyssen

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:58

Begin

15:04:11

Eind

15:09:09

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:01:55

Begin

15:08:42

Eind

15:10:38

Jiří Pospíšil

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:02:37

Begin

15:08:46

Eind

15:11:24

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

15:10:58

Eind

15:11:17

Michael Detjen

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:02:28

Begin

15:11:07

Eind

15:13:35

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

15:13:09

Eind

15:13:45

Marek Jurek

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:02:09

Begin

15:13:17

Eind

15:15:27

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

15:15:02

Eind

15:15:21

Ivan Jakovčić

Rol : au nom du groupe ALDE

Duur

00:02:00

Begin

15:15:12

Eind

15:17:13

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

15:16:45

Eind

15:17:03

Franz Obermayr

Rol : au nom du groupe ENF

Duur

00:03:10

Begin

15:16:55

Eind

15:20:05

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

15:19:39

Eind

15:20:06

Daniel Buda

Rol : Auteur

Duur

00:00:46

Begin

15:19:51

Eind

15:20:38

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

15:20:19

Eind

15:20:33

Franz Obermayr

Rol : réponse "carton bleu"

Duur

00:00:33

Begin

15:20:26

Eind

15:20:59

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

15:20:53

Eind

15:21:17

Michaela Šojdrová

Rol : PPE

Duur

00:02:33

Begin

15:20:58

Eind

15:23:31

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

15:23:05

Eind

15:23:20

Andrejs Mamikins

Rol : S&D

Duur

00:02:09

Begin

15:23:11

Eind

15:25:20

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

15:24:54

Eind

15:25:10

Jozo Radoš

Rol : ALDE

Duur

00:01:56

Begin

15:25:00

Eind

15:26:57

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:22

Begin

15:26:31

Eind

15:26:54

Monika Smolková

Rol : S&D

Duur

00:02:02

Begin

15:26:41

Eind

15:28:44

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:01:05

Begin

15:28:23

Eind

15:29:28

Inés Ayala Sender

Rol : S&D

Duur

00:01:25

Begin

15:28:38

Eind

15:30:03

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

15:29:42

Eind

15:30:00

Marianne Thyssen

Rol : Lid van de Commissie

Duur

00:04:20

Begin

15:29:54

Eind

15:34:14

Rainer Wieland

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

15:33:53