Multimedia per debat

Dinsdag 2 juli 2019

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:05:26

Begin

10:05:00

Eind

10:10:26

10:10 - 10:16 Opening van de vergadering (eerste vergadering van het nieuwgekozen Parlement)

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

10:10:26

Eind

10:10:45

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:01

Begin

10:10:26

Eind

10:10:27

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:07

Begin

10:10:45

Eind

10:10:52

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

10:10:52

Eind

10:11:06

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:04:57

Begin

10:11:06

Eind

10:16:03

10:14 - 10:17 Onderzoek geloofsbrieven

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:33

Begin

10:16:03

Eind

10:17:36

10:17 - 10:23 Verkiezing van de Voorzitter en de ondervoorzitters (benoeming van stemopnemers)

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:01

Begin

10:17:16

Eind

10:18:17

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:25

Begin

10:17:55

Eind

10:18:20

Matt Carthy

Rol : GUE/NGL

Duur

00:01:01

Begin

10:18:11

Eind

10:19:13

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:05:06

Begin

10:19:00

Eind

10:24:06

10:23 - 10:23 Agenda van de volgende vergadering: zie notulen

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:09

Begin

10:23:41

Eind

10:23:51

10:23 - 10:24 Sluiting van de vergadering

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

10:23:45

Eind

10:24:03

Juridische mededeling

Voorafgaande debatten

De documenten worden pas gepubliceerd nadat zij door de dienst volledig verslag zijn behandeld. Om praktische redenen worden de teksten niet altijd gepubliceerd in dezelfde volgorde als zij tijdens de plenaire vergadering zijn uitgesproken.