Multimedia per debat

Woensdag 3 juli 2019

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:29

Begin

09:12:33

Eind

09:13:03

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

09:12:38

Eind

09:12:59

09:12 - 09:13 Opening van de vergadering

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:49

Begin

09:12:59

Eind

09:13:48

09:13 - 09:16 Bekendmaking van de kandidaten voor de functie van Voorzitter

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:02:13

Begin

09:13:48

Eind

09:16:01

09:16 - 09:37 Korte presentaties door de kandidaten voor de functie van Voorzitter

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:21

Begin

09:16:01

Eind

09:16:22

Ska Keller

Rol : Verts/ALE

Duur

00:05:12

Begin

09:16:22

Eind

09:21:34

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:24

Begin

09:21:33

Eind

09:21:57

Sira Rego

Rol : GUE/NGL

Duur

00:05:38

Begin

09:21:50

Eind

09:27:29

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:49

Begin

09:27:08

Eind

09:27:57

David Maria Sassoli

Rol : S&D

Duur

00:05:14

Begin

09:27:50

Eind

09:33:04

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:28

Begin

09:32:44

Eind

09:33:12

Jan Zahradil

Rol : ECR

Duur

00:04:34

Begin

09:33:05

Eind

09:37:39

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:51

Begin

09:37:19

Eind

09:39:10

09:39 - 10:17 Verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:37:43

Begin

09:39:10

Eind

10:16:53

11:14 - 11:14 Hervatting van de vergadering

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:12

Begin

11:14:21

Eind

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:03

Begin

11:14:18

Eind

11:14:21

11:14 - 11:18 Verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:03:30

Begin

11:14:33

Eind

11:18:03

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:02:44

Begin

11:14:35

Eind

11:17:20

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:28

Begin

11:16:55

Eind

11:18:23

11:44 - 11:49 Hervatting van de vergadering

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:05:10

Begin

11:44:06

Eind

11:49:16

11:49 - 12:14 Verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:26:11

Begin

11:48:55

Eind

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:00:42

Begin

13:01:01

Eind

13:01:44

13:01 - 13:03 Hervatting van de vergadering

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:01:56

Begin

13:01:33

Eind

13:03:30

13:03 - 13:36 Verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement

Antonio Tajani

Rol : PT

Duur

00:03:03

Begin

13:03:10

Eind

13:06:13

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:19:15

Begin

13:05:53

Eind

13:25:08

Manfred Weber

Rol : namens de EVP-Fractie

Duur

00:01:08

Begin

13:25:02

Eind

13:26:10

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:01:07

Begin

13:25:07

Eind

13:26:15

Iratxe García Pérez

Rol : namens de S&D-Fractie

Duur

00:01:35

Begin

13:26:02

Eind

13:27:38

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

13:27:12

Eind

13:27:28

Dacian Cioloş

Rol : au nom du groupe Renew

Duur

00:02:22

Begin

13:27:21

Eind

13:29:44

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

13:29:17

Eind

13:29:29

Ska Keller

Rol : Namens de fractie

Duur

00:01:54

Begin

13:29:29

Eind

13:31:23

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

13:31:15

Eind

13:31:27

Marco Zanni

Rol : au nom du groupe ID

Duur

00:02:38

Begin

13:31:22

Eind

13:34:00

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:15

Begin

13:33:34

Eind

13:33:50

Raffaele Fitto

Rol : namens de ECR-Fractie

Duur

00:01:56

Begin

13:33:42

Eind

13:35:38

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

13:35:09

Eind

13:35:33

Martin Schirdewan

Rol : namens de GUE/NGL-Fractie

Duur

00:01:14

Begin

13:35:16

Eind

13:36:31

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:36:11

Eind

13:36:29

13:36 - 13:37 Oprichting fracties: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:01:30

Begin

13:36:28

Eind

13:37:59

13:37 - 13:38 Regeling van de werkzaamheden: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:36

Begin

13:37:34

Eind

13:38:10

13:38 - 13:38 Stemmingen

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:17

Begin

13:38:00

Eind

13:38:18

13:38 - 13:38 Aantal leden van de commissies (B9-0001/2019) (stemming)

David MariaSassoli

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

13:38:11

Eind

13:38:38

13:38 - 13:39 Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:44

Begin

13:38:29

Eind

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:13

Begin

15:57:12

Eind

15:57:25

15:57 - 15:57 Hervatting van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

15:57:19

Eind

15:57:33

15:57 - 15:57 Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

15:57:27

Eind

15:57:50

15:57 - 15:58 Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:51

Begin

15:57:42

Eind

15:58:34

15:58 - 16:03 Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:03:52

Begin

15:58:21

Eind

16:02:13

Neena Gill

Rol : S&D

Duur

00:00:23

Begin

16:01:53

Eind

16:02:16

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:01:37

Begin

16:02:12

Eind

16:03:50

16:03 - 16:26 Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:23:17

Begin

16:03:25

Eind

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

18:04:02

Eind

18:04:25

18:04 - 18:04 Hervatting van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:31

Begin

18:04:17

Eind

18:04:48

18:04 - 18:09 Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement (eerste stemronde)

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:05:07

Begin

18:04:39

Eind

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:35

Begin

18:39:09

Eind

18:39:44

18:39 - 18:39 Hervatting van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:23

Begin

18:39:34

Eind

18:39:57

18:39 - 18:41 Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:14

Begin

18:39:49

Eind

18:40:04

Marco Zanni

Rol : au nom du groupe ID

Duur

00:00:24

Begin

18:39:57

Eind

18:40:22

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:41

Begin

18:40:12

Eind

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

19:06:33

Eind

19:06:53

19:06 - 19:07 Hervatting van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:27

Begin

19:06:46

Eind

19:07:13

19:07 - 19:32 Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement (voortzetting)

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:25:10

Begin

19:07:04

Eind

19:32:15

20:44 - 20:45 Hervatting van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:33

Begin

20:44:42

Eind

20:45:15

20:45 - 20:51 Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:04:18

Begin

20:45:05

Eind

20:49:24

Jan Olbrycht

Rol : PPE

Duur

00:00:15

Begin

20:49:04

Eind

20:49:19

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:19

Begin

20:49:12

Eind

20:49:32

Marco Zanni

Rol : Namens de fractie

Duur

00:00:24

Begin

20:49:23

Eind

20:49:48

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:51

Begin

20:49:35

Eind

20:50:27

Richard Corbett

Rol : S&D

Duur

00:00:19

Begin

20:50:19

Eind

20:50:38

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:01:03

Begin

20:50:33

Eind

20:51:37

20:55 - 20:55 Hervatting van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:20

Begin

20:55:34

Eind

20:55:55

20:55 - 21:04 Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:09:07

Begin

20:55:48

Eind

21:04:56

21:04 - 21:05 Verkiezing van de quaestoren (indieningstermijn voordrachten)

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:56

Begin

21:04:32

Eind

21:05:29

21:05 - 21:05 Agenda van de volgende vergadering: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:18

Begin

21:05:16

Eind

21:05:34

21:05 - 21:05 Sluiting van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : PT

Duur

00:00:11

Begin

21:05:27

Eind

21:05:38

Juridische mededeling

Voorafgaande debatten

De documenten worden pas gepubliceerd nadat zij door de dienst volledig verslag zijn behandeld. Om praktische redenen worden de teksten niet altijd gepubliceerd in dezelfde volgorde als zij tijdens de plenaire vergadering zijn uitgesproken.