De vertolking van de debatten heeft als doel de communicatie te vergemakkelijken en geldt niet als een authentiek verslag van de beraadslagingen. Alleen de originele toespraak en de gereviseerde vertaling worden als authentiek beschouwd.

Zie ook

Belangrijke informatie

Belangrijke documenten

Juridische mededeling

Tijdschema

De opgegeven tijden zijn approximatief en worden alleen ter informatie verstrekt. Zij kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van het verloop van de vergadering.