Plenaire vergadering

Plenaire zitting van 14 t/m 17 april 2014
Straatsburg
 
Maandag 14 april 2014  
   
Woensdag 16 april 2014  
   
Donderdag 17 april 2014 Agenda  
08:30 - 11:50 Debatten

Overbrenging van afvalstoffen

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerder (Verordening (EG) nr. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer

Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam

 
  
12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Europese langetermijninvesteringsfondsen

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Inbreuken op het mededingingsrecht

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Overbrenging van afvalstoffen

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nieuwe psychoactieve stoffen

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit

B7-0365/2014 

Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne

 

Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam

B7-0367/2014 

Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels

 
16:00 - 17:00 Stemmingen (na afloop van de voorgaande debatten)

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)

 
   
 
Het Europese Parlement is in plenaire vergadering in Straatsburg
 
 
 
Jaarrooster