Quaestoren

+ VERGADERING

18-07-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S3.4

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

+ Wg paneurope

18-07-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S1.5

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

+ Leden van de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

18-07-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S1.4

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

18-07-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Working Group on Fisheries

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

18-07-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N1.1A

+ Working Group on Employment and Social Affairs

Fractie Identiteit en Democratie

18-07-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N3.4

+ LIBE internal meeting

Commissie vervoer en toerisme

18-07-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S4.1

+ Coördinatoren

+ First Coordinators meeting

Conferentie van voorzitters

18-07-2019

10:00

Strasbourg : LOW - R1.1

PLENAIRE VERGADERING

18-07-2019

10:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

+ Leden van de commissie economische en monetaire zaken

18-07-2019

10:00

Strasbourg : LOW - S1.5

Contact

Prioritaire informatie en documenten

Jaarrooster

Alle roosters

Jaarrooster

Het jaarrooster van de werkzaamheden van het Europees Parlement wordt elk jaar door het Parlement vastgesteld op voorstel van de Conferentie van voorzitters.
Dit rooster is onderverdeeld in vergaderperioden en vergaderingen en het voorziet in :

  • 12 vergaderperioden van vier dagen in Straatsburg en extra vergaderperioden van twee dagen in Brussel,
  • 2 weken per maand voor de vergaderingen van de parlementaire commissies en de interparlementaire delegaties,
  • 1 week per maand voor de fractievergaderingen
  • en 4 weken per jaar die uitsluitend bestemd zijn voor de activiteiten en de aanwezigheid van het EP-lid in zijn kiesdistrict (achterbanweken).