Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ISIS-terroristen lopen vrij rond in Europa

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Peter van Dalen (ECR)

16-08-2018 P-004272/2018

Staatssteun luchthaven Antwerpen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Kathleen Van Brempt (S&D)

14-08-2018 P-004267/2018

  Infringement proceedings against Ryanair

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

14-08-2018 P-004264/2018

  Inadequate response to question P-003926/2018

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

13-08-2018 P-004256/2018

  Devastating and lethal fires in Attica

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

08-08-2018 P-004238/2018

  VP/HR - War crimes committed by Malian G5 Sahel Joint Force on 19 May 2018 in Boulikessi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bodil Valero (Verts/ALE)

07-08-2018 P-004236/2018

  Progress in implementing an early warning system for emergencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE)

06-08-2018 P-004235/2018

  Apple Pay — Apple must make its near-field communication (NFC) interface accessible to third-party providers

Question for written answer P-004223-18
to the Commission
Rule 130
Nadja Hirsch (ALDE)

02-08-2018 P-004223/2018

Uitzonderlijke droogte land- en tuinbouw

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Jan Huitema (ALDE)

01-08-2018 P-004222/2018

  Member State restrictions on plastics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

01-08-2018 P-004218/2018

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)