Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP/HR - Irregular release by the Turkish authorities of an attempted homicide suspect in an extradition case

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

20-10-2014 P-008162/2014

  Possible restriction of competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

17-10-2014 P-008117/2014

  F-gases: pre-charged exported refrigeration and air-conditioning equipment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-10-2014 P-008116/2014

  Impact of climate change on developing countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Michel (ALDE)

17-10-2014 P-008084/2014

  Payment of compensation for flood damage in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

17-10-2014 P-008082/2014

  Planned time frame for conclusion of investigation procedure being carried out by the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Władysław Zemke (S&D)

16-10-2014 P-008070/2014

  Russian-language edition of Euronews TV

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

16-10-2014 P-008044/2014

  EU's preparedness for deadly epidemics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Smolková (S&D)

16-10-2014 P-008017/2014

  Frontex joint operation 'Triton'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Coelho (PPE)

16-10-2014 P-008016/2014

  Relocation of production by the firm Franklin Electric - EU funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Norbert Neuser (S&D)

16-10-2014 P-008014/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)