Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Emergency aid in light of Brexit

Question for written answer P-000126/2019
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

11-01-2019 P-000126/2019

  Compliance check in land registry case C-601/10

Question for written answer P-000107/2019
to the Commission
Rule 130
Miltiadis Kyrkos (S&D)

10-01-2019 P-000107/2019

  The EU's position on the Irish Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill 2018

Question for written answer P-000081/2019
to the Commission
Rule 130
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

09-01-2019 P-000081/2019

  Dangerous publications on paying Greek stockbreeders to abandon production

Question for written answer P-000066/2019
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

09-01-2019 P-000066/2019

  Reduced allowances for non-resident children of EU citizens working in Austria

Question for written answer P-000037/2019
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

08-01-2019 P-000037/2019

  Migrants and human rights violations

Question for written answer P-000018/2019
to the Commission
Rule 130
Andrea Cozzolino (S&D)

07-01-2019 P-000018/2019

  Massive inconvenience suffered by Greek passengers on a Ryanair flight

Question for written answer P-000017/2019
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

07-01-2019 P-000017/2019

Regels inzake dierenwelzijn in de aquacultuur

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000001/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

07-01-2019 O-000001/2019

  Calabria regional operational programme (ROP) 2014-2020: spending targets and automatic decommitment

Question for written answer P-000007/2019
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD)

04-01-2019 P-000007/2019

  Prevention of much-needed boosting of Frontex numbers by certain Member States

Question for written answer P-000006/2019
to the Commission
Rule 130
Nadja Hirsch (ALDE)

04-01-2019 P-000006/2019

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)