Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Exchanges of good practice at European level to combat youth unemployment

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

30-07-2014 P-006168/2014

  Creation of wetlands in Medmerry, west of Selsey, West Sussex (UK)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

30-07-2014 P-006166/2014

  Delivery of EU funds to the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Howitt (S&D)

29-07-2014 P-006161/2014

  Follow-up to Written Question E-002894 on 'Implementation of EU guidelines on the eligibility of Israeli entities for EU grants, prizes and financial instruments'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

29-07-2014 P-006160/2014

  Resumption of the building of Europe's Pelješac Bridge

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

28-07-2014 P-006136/2014

  Pensions in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

28-07-2014 P-006135/2014

  Implementation of EU law in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

28-07-2014 P-006134/2014

  Quality of traineeships in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evelyn Regner (S&D)

25-07-2014 E-006102/2014

  Restrictions on free movement of goods at the Spanish-French border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 E-006101/2014

  Possible fraud in relation to public funds in Andalusia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

25-07-2014 P-006100/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)