Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Pollution of drinking water: the Mid-Chilterns Chalk groundwater body (Thames River Basin District, UK06) and the UK's obligations under EU drinking water legislation

Question for written answer P-002104/2019
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002104/2019

  Persistent problem of salmonella-infected meat from Poland

Question for written answer P-002098/2019
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

18-04-2019 P-002098/2019

  Infringement of the labour rights of Portuguese workers at the Lajes Air Base

Question for written answer P-002097/2019
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

18-04-2019 P-002097/2019

  Fundamental right to conscientious objection to military service

Question for written answer P-002045/2019
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

18-04-2019 P-002045/2019

  The EU's response to allegations of mistreatment and human rights abuses in an EDF-funded project in Messok Dja

Question for written answer P-002044/2019
to the Commission
Rule 130
Maria Heubuch (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002044/2019

  Commission monitoring of activities hindering the formation of the European area of freedom, justice and security

Question for written answer P-002043/2019
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (NI)

18-04-2019 P-002043/2019

  Social Assistance (Principles) Act

Question for written answer P-002030/2019
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002030/2019

  VP/HR - EU funding through PEGASE and education in UNRWA schools

Question for written answer P-002029/2019
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

18-04-2019 P-002029/2019

  Seventy-five million Europeans fall victim to a serious crime every year

Question for written answer P-002018/2019
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

18-04-2019 P-002018/2019

  Ensuring plurality and equal media coverage of the views and actions of the parties represented in European Parliament in the forthcoming European elections

Question for written answer P-002013/2019
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

18-04-2019 P-002013/2019

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)