Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Renewable generators facing unfair competition in the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE), Keith Taylor (Verts/ALE), Jill Evans (Verts/ALE)

27-07-2015 P-011916/2015

Inzage in de procedure omtrent de zesde aanvullende begroting over 2014, naheffing van netto €643 miljoen opgelegd aan Nederland als gevolg van de revisie van het BNI

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)

24-07-2015 P-011892/2015

  The Southern Gas Corridor project, the role of Azerbaijan and the destabilising actions of Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

24-07-2015 P-011874/2015

  Violent protests against the Roma in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Soraya Post (S&D)

21-07-2015 P-011768/2015

  Formaldehyde in GM soya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goddyn (ENF)

21-07-2015 P-011767/2015

  Trade preferences given to non-eligible countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

21-07-2015 P-011766/2015

  The European Business and Technology Centre (EBTC)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

20-07-2015 P-011666/2015

  Preventive measures with regard to dangerous destinations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

20-07-2015 P-011665/2015

  Dairy sector intervention

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

20-07-2015 P-011664/2015

  Transparency Register: membership of Commission groups

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evelyn Regner (S&D)

20-07-2015 P-011663/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)