Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Illegale handel in gezelschapsdieren in de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

17-09-2018 O-000102/2018

Illegale handel in gezelschapsdieren in de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: ondersteuning van lokale en regionale overheden

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie

13-09-2018 O-000100/2018

Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: ondersteuning van lokale en regionale overheden

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie

13-09-2018 O-000099/2018

  Unjustified removal of children from their parents in Norway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

12-09-2018 P-004624/2018

  Preliminary list of sectors deemed to be exposed to a risk of carbon leakage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gilles Pargneaux (S&D)

12-09-2018 P-004621/2018

  The EU School Fruit, Vegetables and Milk Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

12-09-2018 P-004620/2018

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)