Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Microgeneration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

30-10-2014 P-008547/2014

  Malta and the Birds Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Bearder (ALDE)

29-10-2014 P-008501/2014

  Enforcement of rules on sulphur dioxide emissions from maritime shipping

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bendt Bendtsen (PPE)

29-10-2014 P-008499/2014

  Registration of right-hand drive vehicles in Poland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Theresa Griffin (S&D)

28-10-2014 P-008492/2014

  Turkish provocation of Greece and Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg (PPE)

28-10-2014 P-008438/2014

  The need for medical devices to be retained within the portfolio of the Commissioner for health and food safety

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

28-10-2014 P-008427/2014

  Ebola virus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL)

28-10-2014 P-008426/2014

  EU budget and the UK's contribution

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

27-10-2014 P-008414/2014

  Internet tax versus fundamental principles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

27-10-2014 P-008408/2014

  Kurdish people in Kobane

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Moraes (S&D)

27-10-2014 P-008391/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)