Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Haemochromatosis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-06-2018 P-003248/2018

  US duties on table olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Gabriel Mato (PPE), Esteban González Pons (PPE), Pilar Ayuso (PPE), Verónica Lope Fontagné (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Francesc Gambús (PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE)

15-06-2018 P-003242/2018

EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Iskra Mihaylova, namens de Commissie regionale ontwikkeling

15-06-2018 O-000067/2018

  Publication of Euribor decision (Case AT 39914)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zanni (ENF)

14-06-2018 P-003231/2018

  Dual quality goods - number of products affected

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

14-06-2018 P-003230/2018

  Greek tax collection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR)

13-06-2018 P-003208/2018

  Russian sanctions and designations for trading with Donbass

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Wałęsa (PPE)

13-06-2018 P-003206/2018

Testprocedures tabaksemissies

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Ivo Belet (PPE)

13-06-2018 P-003203/2018

  Olive oil from Tunisia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Cicu (PPE)

13-06-2018 P-003180/2018

Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Ingeborg Gräßle, namens de Commissie begrotingscontrole

13-06-2018 O-000066/2018

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)