Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

  EU Tobacco Products Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

19-05-2016 P-004059/2016

  French legal problems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Syed Kamall (ECR)

18-05-2016 P-004054/2016

  Funding for excavation work at the Amphipolis tomb

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giorgos Grammatikakis (S&D)

18-05-2016 P-004034/2016

  Potential sale of assets of the Hypo Alpe Adria Bank SpA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D)

17-05-2016 P-004013/2016

  Fire at illegal tyre dump blazing out of control

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

17-05-2016 P-004006/2016

  Syrian arrivals and shift in migration flows

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elisabetta Gardini (PPE)

17-05-2016 P-004005/2016

Verordening betreffende een open, efficiënte en onafhankelijke administratie van de Europese Unie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Pavel Svoboda, Heidi Hautala, namens de Commissie juridische zaken

17-05-2016 O-000079/2016

  Unaccompanied children claiming asylum

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

13-05-2016 E-003993/2016

  Increasing displacement in Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

13-05-2016 E-003992/2016

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)