Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Tenuitvoerlegging van de EU-verordening betreffende conflictmineralen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Bernd Lange, namens de Commissie internationale handel

21-02-2018 O-000017/2018

  Ulster Bank Ireland Limited and solvency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

20-02-2018 P-001049/2018

  Lay-offs of employees of the company Embraco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-02-2018 P-001047/2018

  Electric cars and the energy transition in the Balearic Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pilar Ayuso (PPE)

20-02-2018 P-001021/2018

Conflictmineralen: begeleidende maatregelen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Linda McAvan, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

20-02-2018 O-000016/2018

  Vehicle tax

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

19-02-2018 P-001004/2018

  Joint initiative of the Commission and the Bill and Melinda Gates Foundation on food systems in developing countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Heubuch (Verts/ALE)

16-02-2018 P-000976/2018

  Air passengers' right to inflight safety announcements in the languages of the country of destination and the country of departure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

16-02-2018 P-000969/2018

  Oxfam scandal: reactions by the EU executive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessandra Mussolini (PPE)

16-02-2018 P-000968/2018

  Developing a single EU market for mortgages

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-02-2018 P-000941/2018

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)