Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Education

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iveta Grigule (NI)

19-11-2014 E-009119/2014

  'Luxembourg Leaks' and the fight against tax evasion

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

18-11-2014 P-009432/2014

  VP/HR - EU aid for reconstruction of Gaza

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

18-11-2014 P-009428/2014

Nieuwe uitbraak van vogelgriep in Europa

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

18-11-2014 P-009415/2014

  VP/HR - Investigation into the shooting down of Flight MH17

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elisabetta Gardini (PPE)

18-11-2014 P-009386/2014

  Illegal rates of VAT levied on e-books by Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Coburn (EFDD)

18-11-2014 P-009384/2014

  Anti-discrimination directive

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

17-11-2014 P-009378/2014

  Measures the Commission will take to ensure the highest degree of protection for the ultra-deep water ecosystems in Fuerteventura and Lanzarote

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

17-11-2014 P-009377/2014

Vogelgriep H5N8

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Mark Demesmaeker (ECR)

17-11-2014 P-009366/2014

  Cross-national trade by SMEs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

17-11-2014 P-009365/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)