Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Invoering van een "sociale belasting" in Frankrijk

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE)

19-07-2016 P-005966/2016

  VP/HR - EU-Turkey relations after the attempted coup on 15 July 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

19-07-2016 P-005960/2016

  EU reaction to human rights violations in Vietnam following an environmental disaster

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

19-07-2016 P-005946/2016

  Supertrawler activity and dolphin deaths on the coast of Co. Kerry, Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seán Kelly (PPE)

18-07-2016 P-005936/2016

  Technological progress in reducing the use of lead in car batteries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Flašíková Beňová (S&D), Adam Gierek (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Davor Škrlec (Verts/ALE), Zigmantas Balčytis (S&D), Sergei Stanishev (S&D), Miriam Dalli (S&D), Jan Keller (S&D), József Nagy (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Kateřina Konečná (GUE/NGL)

15-07-2016 P-005891/2016

  Updates on the new concession for Reganosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

14-07-2016 P-005834/2016

  Wheat prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-07-2016 P-005833/2016

  Equal rights for fathers in the access to and supply of goods and services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

14-07-2016 P-005800/2016

  Monitoring the use of EU funding earmarked for an ITI project in the Mar Menor

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)

14-07-2016 P-005797/2016

  The Paris agreements on climate change and the energy transition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Eleonora Evi (EFDD)

14-07-2016 P-005796/2016

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)