Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie (artikel 115).
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen (artikel 116).
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (artikel 117).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Woord(en)

Zoektermen kunnen rechts en/of links worden ingekort met een sterretje (*): land*

 
 
Laatste vragen
 

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Documenten :

  • 1k

  Inclusion of an individual on restrictive measures list

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Syed Kamall (ECR)

Datum :16-04-2014

Referentie :

P-004853/2014

Documenten :

  Date of publication of the SCENIHR report on dental mercury

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gilles Pargneaux (S&D)

Datum :15-04-2014

Referentie :

P-004791/2014

Documenten :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Datum :14-04-2014

Referentie :

P-004637/2014

Documenten :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Datum :11-04-2014

Referentie :

P-004581/2014

Documenten :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Datum :11-04-2014

Referentie :

P-004580/2014

Documenten :

  Disappearance of EU funding for the Luckenwalde-based Human BioSciences (HBS) wound care dressing factory

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ingeborg Gräßle (PPE)

Datum :11-04-2014

Referentie :

P-004579/2014

Documenten :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Datum :11-04-2014

Referentie :

P-004574/2014

Documenten :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Datum :11-04-2014

Referentie :

P-004562/2014

Documenten :

  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004511/2014

Documenten :

  Voluntary research to monitor the loss of honeybee colonies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Mariya Gabriel (PPE)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004510/2014
Mededelingen