Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Administratieve vertraging bij behandeling van aanvragen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Mark Demesmaeker (ECR)

28-04-2016 P-003460/2016

Het bestaan van non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

27-04-2016 O-000073/2016

  Will Turkey meet the 72 criteria for visa liberalisation?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Juvin (PPE)

26-04-2016 P-003358/2016

Verschil tussen de informatie van de commissaris en die van de voorzitter van de Raad over de voorlopige toepassing van de CETA

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Agnes Jongerius (S&D)

26-04-2016 P-003357/2016

  Financing of intermodal rail transport at the port of Trieste

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tanja Fajon (S&D)

26-04-2016 P-003349/2016

  Interpretation of Article 18 TFEU (principle of non-discrimination)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelika Niebler (PPE)

26-04-2016 P-003325/2016

  EU response to Chinese steel dumping

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Amjad Bashir (ECR)

26-04-2016 P-003324/2016

  Health inspections of third countries' products of non-animal origin for human consumption

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

26-04-2016 P-003323/2016

  Criticism by Turkey: Commission measures against the Dresdner Sinfoniker

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Arne Gericke (ECR)

25-04-2016 P-003293/2016

  Development of the digital single market: effects of geo-blocking and cross-border content portability

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

25-04-2016 P-003292/2016

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)