Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Galileo - failure to launch two satellites into orbit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

28-08-2014 P-006407/2014

  Continuing delays in the implementation of the fisheries agreement with Morocco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

27-08-2014 P-006391/2014

Het ICReach-programma van de VS

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE)

27-08-2014 P-006380/2014

  Offshore drilling in the Mediterranean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD)

26-08-2014 P-006372/2014

  Road fees in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tomasz Piotr Poręba (ECR)

26-08-2014 P-006357/2014

  EU funds for Israeli companies involved in illegal actions in Palestine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

25-08-2014 P-006348/2014

  European Parliament resolution on Nigeria and the recent attacks by Boko Haram (2014/2729 (RSP))

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Lucke (ECR)

22-08-2014 E-006324/2014

  Funding gap in the Greek programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL)

22-08-2014 E-006323/2014

  Military patrols in the Mediterranean to prevent illegal immigration and seal borders to stop the Ebola virus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

21-08-2014 E-006322/2014

  60 lorries transporting 12 000 quintals of nectarines from Piedmont sent back at the Russian border because of EU sanctions and the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

21-08-2014 E-006321/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)