Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP/HR - The forced disappearance of Pakistani human rights defender Mohammad Nawaz Atta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

16-11-2017 P-007079/2017

  Teachers in precarious employment at Italian schools

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

14-11-2017 P-007013/2017

  Enhanced defence (PESCO)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rina Ronja Kari (GUE/NGL)

14-11-2017 P-007003/2017

  Brexit negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Payne (EFDD)

14-11-2017 P-006993/2017

  Protecting victims against cyberattacks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Viorica Dăncilă (S&D)

14-11-2017 P-006992/2017

  Validity of rules on the use of pesticides in EFA areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

10-11-2017 P-006968/2017

  Combating severe droughts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

10-11-2017 P-006967/2017

  Allocation and distribution of EU funding for Turkish Cypriots

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleni Theocharous (ECR)

10-11-2017 P-006950/2017

  Technical adjustment of the financial framework for the period 2017-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

10-11-2017 P-006944/2017

  Protection of Sardinian wheat

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

10-11-2017 P-006943/2017

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)