Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP/HR - Detention of 16-year-old Palestinian activist Ahed Tamimi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Linda McAvan (S&D)

12-01-2018 P-000183/2018

  Profitable companies taking their cue from Siemens AG and implementing mass redundancies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martin Schirdewan (GUE/NGL)

11-01-2018 P-000176/2018

  Recognition of the profession of specialised hospital pharmacist

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Dorfmann (PPE)

11-01-2018 P-000164/2018

  Specific reasonable accommodation measures for legally blind EPSO candidates

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

11-01-2018 P-000160/2018

  Protection of the 'Queso Manchego' designation of origin in the EU-Mexico free trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

11-01-2018 P-000158/2018

  Illegal Timber - EU-Mercosur agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Heidi Hautala (Verts/ALE)

11-01-2018 P-000137/2018

  The Commission's intention to support finalisation and adoption of the Touring Visa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

11-01-2018 P-000135/2018

  Reducing plastic carrier bags

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

11-01-2018 P-000134/2018

  New flight safety factors in Nicosia FIR

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Costas Mavrides (S&D)

10-01-2018 P-000104/2018

  State of play in negotiations on the EU-Mercosur agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francisco José Millán Mon (PPE)

10-01-2018 P-000103/2018

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)