Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Iratxe García Pérez, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

28-01-2015 O-000003/2015

  Transport of invertebrates - problems with application of the Regulati

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Riquet (ALDE)

27-01-2015 P-001065/2015

  EU emergency response to Malawi floods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alyn Smith (Verts/ALE)

27-01-2015 P-001064/2015

Tolheffing op EU-niveau

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Vicky Maeijer (NI)

26-01-2015 P-001056/2015

  No passing on to pump prices of the fall in crude oil prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Jonás Fernández (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

26-01-2015 P-001038/2015

  Changes to CAP implementation procedures in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

26-01-2015 P-001037/2015

  New minimum wage rules in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrzej Grzyb (PPE)

26-01-2015 P-001036/2015

  The implications of the German Minimum Wage Act on Czech companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE), Dita Charanzová (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Pavel Telička (ALDE)

26-01-2015 P-001035/2015

  Reviving the idea of creating a European system for the detection of networks that finance terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

26-01-2015 P-001000/2015

  Traditional pig slaughter in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

26-01-2015 P-000999/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)