Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  EU Customs Union in trade negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

17-12-2014 P-010913/2014

  CII conference organised in Riva del Garda by OLAF - follow-up

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

17-12-2014 P-010912/2014

  Dismissals in the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

17-12-2014 P-010876/2014

  Pedestrians' safety

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

17-12-2014 P-010875/2014

  Clarifications regarding the arrest of Giulietto Chiesa in Estonia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

16-12-2014 P-010842/2014

  Draft Waste Act of the Slovak Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

16-12-2014 P-010819/2014

  Impact on transport sector of minimum wage law in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andor Deli (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

16-12-2014 P-010809/2014

  Naturalisation of investors in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seb Dance (S&D)

16-12-2014 P-010802/2014

Herdenking van de bevrijding 70 jaar geleden van Auschwitz

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie

16-12-2014 O-000097/2014

70-jarige herdenking van de bevrijding van kamp Auschwitz

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie

16-12-2014 O-000096/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)