Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Higher debts in the Stability and Growth Pact

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (ENF)

02-10-2015 P-013460/2015

Manipulatie van antwoorden op schriftelijke vragen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Gerolf Annemans (ENF)

02-10-2015 P-013438/2015

  VP/HR - Problems in supplying childhood vaccines in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

02-10-2015 P-013437/2015

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Helga Stevens (ECR)

01-10-2015 P-013409/2015

  Projected mobile fence along the Hungarian-Slovenian border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

01-10-2015 P-013408/2015

Overheidssteun aan de auto-industrie in Europa

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

01-10-2015 P-013407/2015

  Cabotage and Posting of Workers Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ulla Tørnæs (ALDE), Martina Dlabajová (ALDE)

01-10-2015 P-013406/2015

  Noise reduction in rail transport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

01-10-2015 P-013405/2015

Ontwikkeling van een satellietgebaseerde technologie om systemen voor vluchtopvolging op mondiale schaal mogelijk te maken

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Michael Cramer, namens de Commissie vervoer en toerisme

01-10-2015 O-000118/2015

  VP/HR - Relations between the EU and the regime of Viktor Lukashenko

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

30-09-2015 P-013364/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)