Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP/HR - Regional governments in the Member States and foreign policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Flavio Zanonato (S&D)

13-10-2014 P-007840/2014

  Stress test or similar review of the European Stability Mechanism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

13-10-2014 P-007839/2014

  Covert operation in contravention of migrants' rights

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Pablo Iglesias (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007837/2014

  Viability of the high speed rail network in Spain: high-speed rail network not viable says Head of Adif - Commission data

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

10-10-2014 E-007831/2014

  Compliance with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Antanas Guoga (ALDE)

10-10-2014 E-007828/2014

  Protection of site of Community importance under Directive 92/43/EEC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (NI), Marco Zullo (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Marco Zanni (NI), David Borrelli (NI)

10-10-2014 E-007827/2014

  High potency vitamin and mineral supplements - maximum permitted levels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

10-10-2014 E-007826/2014

  Operation Mos Maiorum

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

10-10-2014 P-007825/2014

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Janusz Wojciechowski (ECR), Stanisław Ożóg (ECR), Beata Gosiewska (ECR), Marek Jurek (ECR), Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Bolesław G. Piecha (ECR), Andrzej Duda (ECR)

10-10-2014 E-007824/2014

  Closure of ferry routes between UK and Scandinavia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

10-10-2014 E-007823/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)