Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Politiek gemotiveerd gebruik van de Red Notices van Interpol

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Judith Sargentini (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Birgit Sippel (S&D), Carlos Coelho (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)

19-02-2015 E-002608/2015

  EU strategy for the Alpine Region

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Kappel (NI)

19-02-2015 E-002607/2015

  Lima climate change conference

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Kappel (NI)

19-02-2015 E-002606/2015

  Progress in relation to the inquiry report on the role and operations of the Troika

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Kappel (NI)

19-02-2015 E-002605/2015

  Implementation of Directive 2009/31/EC of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Barbara Kappel (NI)

19-02-2015 E-002604/2015

  Suppression of land areas registered in the Hungarian land register

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelika Niebler (PPE)

19-02-2015 E-002603/2015

  Schengen area and IS terrorism

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Barbara Kappel (NI)

19-02-2015 E-002602/2015

  Amending Regulation No 810/2009

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Svoboda (PPE)

19-02-2015 E-002601/2015

  Effectiveness of proposed Entry/Exit System

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Svoboda (PPE)

19-02-2015 E-002600/2015

  'FAD-free' tinned tuna

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francisco José Millán Mon (PPE), Gabriel Mato (PPE)

19-02-2015 E-002599/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)