Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP/HR - Detention of Jesús Santrich on 9 April in Colombia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

11-04-2018 P-002071/2018

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

11-04-2018 P-002070/2018

  High-Level Expert Group on Fake News - Stephen Rae appointment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

11-04-2018 P-002069/2018

  Impact of UK withdrawal agreement on women's fundamental rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

11-04-2018 P-002068/2018

Schending van mensenrechten en de rechtsstaat in het geval van twee Griekse soldaten die zijn gearresteerd en gevangen gezet in Turkije

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie

11-04-2018 O-000039/2018

  PM2,5 daily limit values

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD)

10-04-2018 P-002053/2018

  Anti-dumping and countervailing duties on solar panels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

10-04-2018 P-002052/2018

  Combating terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Geoffroy Didier (PPE)

10-04-2018 P-002051/2018

  Disposal of shareholdings following state aid procedures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ulrike Müller (ALDE)

10-04-2018 P-002050/2018

  Tourism - hotel classification

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stanislav Polčák (PPE)

10-04-2018 P-002046/2018

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)