Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie (artikel 115).
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen (artikel 116).
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (artikel 117).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Woord(en)

Zoektermen kunnen rechts en/of links worden ingekort met een sterretje (*): land*

 
 
Laatste vragen
 

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Documenten :

European Network on Religion and Belief

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Daniël van der Stoep (NI)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004509/2014

Documenten :

  Risk of diclofenac to Spanish vultures

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Glenis Willmott (S&D)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004508/2014

Documenten :

  Publication of annual reports on better lawmaking agenda and net costs to businesses of new proposals

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Vicky Ford (ECR)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004507/2014

Documenten :

  European Cohesion Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Diane Dodds (NI)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004506/2014

Documenten :

  European Social Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Diane Dodds (NI)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004505/2014

Documenten :

  PEACE III funding allocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Diane Dodds (NI)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004504/2014

Documenten :

  Interreg funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Diane Dodds (NI)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004503/2014

Documenten :

  Smog in London

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Diane Dodds (NI)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004502/2014

Documenten :

  PEACE III

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Diane Dodds (NI)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004501/2014

Documenten :

  Law enforcement

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Diane Dodds (NI)

Datum :10-04-2014

Referentie :

E-004500/2014
Mededelingen