Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Abuse of dominant position by ENEL in the municipality of Borgosesia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

23-09-2014 P-007067/2014

Tenuitvoerlegging van Verordening nr. 260/2012 en automatische afschrijvingen in SEPA

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE)

23-09-2014 P-007066/2014

  Cyprus mortgage scam

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

23-09-2014 P-007065/2014

  VP/HR - Commission strategy towards Bosnia and Herzegovina under the new legislative mandate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ruža Tomašić (ECR)

23-09-2014 P-007047/2014

  Direct financing solutions at the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Victor Negrescu (S&D)

19-09-2014 E-007030/2014

  Association agreement with the Republic of Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Victor Negrescu (S&D)

19-09-2014 E-007029/2014

  Cooperation between local authorities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Viorica Dăncilă (S&D)

19-09-2014 E-007028/2014

Gevolgen van de uitspraak in zaak C-91/13 van het EHvJ over de Nederlandse vergunningsplicht voor derdelanders

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Agnes Jongerius (S&D)

19-09-2014 E-007027/2014

  European principles in education

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

19-09-2014 E-007026/2014

  EU strategy on trade in conflict minerals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Zigmantas Balčytis (S&D)

19-09-2014 E-007025/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)