Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

De uitvoercontroles met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik in het licht van de onthullingen over Hacking Team

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie

01-09-2015 O-000094/2015

  Costs arising from the high-level meetings on Greece's financial problems

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

31-08-2015 P-012267/2015

  Long-term energy supply contracts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sorin Moisă (S&D)

31-08-2015 P-012256/2015

  Political criteria for entering into parallel agreements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ulla Tørnæs (ALDE)

31-08-2015 P-012255/2015

  National waste management programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rebecca Harms (Verts/ALE)

31-08-2015 P-012254/2015

  Continuing detention of Estonian and British nationals in India

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

31-08-2015 P-012227/2015

  Execution of the judgment of the EU Court of Justice on illegal landfills in Sicily (first half of 2015) - a possible miscalculation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD)

31-08-2015 P-012226/2015

  Cross-border health care

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

31-08-2015 P-012221/2015

  VP/HR - EU response to the situation in Burundi following the elections

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

28-08-2015 P-012213/2015

  Single EU disability identification card

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

27-08-2015 P-012192/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)