Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie (artikel 115).
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen (artikel 116).
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (artikel 117).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Woord(en)

Zoektermen kunnen rechts en/of links worden ingekort met een sterretje (*): land*

 
 
Laatste vragen
 

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Documenten :

  • 1k

  Inclusion of an individual on restrictive measures list

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Syed Kamall (ECR)

Datum :16-04-2014

Referentie :

P-004853/2014

Documenten :

  Date of publication of the SCENIHR report on dental mercury

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gilles Pargneaux (S&D)

Datum :15-04-2014

Referentie :

P-004791/2014

Documenten :

  Intra-EU trade in tobacco products

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

Datum :15-04-2014

Referentie :

P-004669/2014

Documenten :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Datum :14-04-2014

Referentie :

P-004637/2014

Documenten :

  Skills of European citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Băsescu (PPE)

Datum :11-04-2014

Referentie :

E-004613/2014

Documenten :

  Programme for the vulnerable communities in sub-Saharan Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Băsescu (PPE)

Datum :11-04-2014

Referentie :

E-004612/2014

Documenten :

  Protective measures against pests of plants

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Băsescu (PPE)

Datum :11-04-2014

Referentie :

E-004611/2014

Documenten :

  Interchange fees

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Băsescu (PPE)

Datum :11-04-2014

Referentie :

E-004610/2014

Documenten :

  Animal health

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Băsescu (PPE)

Datum :11-04-2014

Referentie :

E-004609/2014

Documenten :

  E-learning

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Vasilica Viorica Dăncilă (S&D)

Datum :11-04-2014

Referentie :

E-004608/2014
Mededelingen