Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP/HR - Orbán thinks Brussels is on the side of the terrorists

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

15-06-2017 P-003982/2017

  Implementation and future of Cohesion Policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hermann Winkler (PPE), Joachim Zeller (PPE)

15-06-2017 P-003964/2017

De steeds kleinere ruimte voor het maatschappelijk middenveld

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie

15-06-2017 O-000056/2017

De steeds kleinere ruimte voor het maatschappelijk middenveld

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie

15-06-2017 O-000055/2017

  VP/HR - Detention of Croatian seamen in Angola

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE)

13-06-2017 P-003943/2017

  Landslide at the PPC's lignite mine in Amyntaio

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

13-06-2017 P-003942/2017

  Immediate compensation for earthquake victims and recovery measures on the island of Lesbos

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI)

13-06-2017 P-003941/2017

  Maritime rescue programme and monitoring the use in non-EU countries of funds made available to reduce migration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

13-06-2017 P-003923/2017

De steeds kleinere ruimte voor het maatschappelijk middenveld

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis Michel, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie

13-06-2017 O-000054/2017

De steeds kleinere ruimte voor het maatschappelijk middenveld

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis Michel, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie

13-06-2017 O-000053/2017

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)