Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Gebrek aan risicodragende inbreng van emittenten van securitisaties

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Paul Tang (S&D)

16-02-2017 P-001068/2017

  Tax exemptions for mountain rescue equipment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

16-02-2017 P-001067/2017

  Accountability of EU funding to Euronews

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

16-02-2017 P-001066/2017

  Labelling of ampere hours (Ah) on batteries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Caspary (PPE)

16-02-2017 P-001065/2017

  Illegal trade in dogs and cats

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emma McClarkin (ECR)

16-02-2017 P-001064/2017

Uitvoer van vuile diesel vanuit de EU naar West-Afrikaanse landen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Bart Staes (Verts/ALE)

16-02-2017 P-001055/2017

  Labelling of beef and veal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

15-02-2017 P-001038/2017

  EU financial support for the training of judges in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rebecca Harms (Verts/ALE)

15-02-2017 P-001037/2017

  Avian influenza and the general prohibition of vaccination

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

14-02-2017 P-001000/2017

Beperking recuperatie 'definitief belaste inkomsten'-overschotten

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Tom Vandenkendelaere (PPE)

14-02-2017 P-000995/2017

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)