Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Rural development and the LEADER programme in Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

15-07-2014 P-005770/2014

  Privatisation of Greek Public Power Corporation (DEH) - compliance with constitutional traditions common to the Member States and with the provisions of Directive 2009/72/ΕC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005762/2014

  Lack of emergency exits in tunnels more than 2 000 metres long for the Basque high-speed train

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iosu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005761/2014

  Possible infringement of European law by the award of the Paks nuclear power plant expansion project without a tender procedure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

11-07-2014 E-005760/2014

  Decision by the Russian Federation to ban imports of cattle, beef and derived products from Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

11-07-2014 E-005758/2014

  BNP Paribas forced to pay fine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bruno Gollnisch (NI)

11-07-2014 E-005757/2014

  BNP Paribas forced to pay fine

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Bruno Gollnisch (NI)

11-07-2014 E-005756/2014

  Loss of Spanish healthcare assistance after spending periods of over 90 days abroad

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

11-07-2014 E-005755/2014

  Funding for education from the European Social Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

11-07-2014 E-005754/2014

  Funds for combating youth unemployment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Reul (PPE)

11-07-2014 E-005753/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)