Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP / HR - Escalating acts of provocation by the Turkish State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI), Sotirios Zarianopoulos (NI)

14-02-2018 P-000939/2018

  Human gene editing perspective

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

14-02-2018 P-000932/2018

  EU condemnation of Turkish acts of provocation in the area around Imia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

14-02-2018 P-000923/2018

  Determination of the exposure of the population to NO2 in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jörg Meuthen (EFDD)

14-02-2018 P-000922/2018

  VP/HR - Continuing acts of provocation by Turkey in Cyprus and the Aegean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

13-02-2018 P-000910/2018

  Need for Turkey to end its futile acts of provocation in the Aegean Sea and Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

13-02-2018 P-000900/2018

  Protection and conditions of unaccompanied migrant children

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michaela Šojdrová (PPE)

13-02-2018 P-000899/2018

  ENI vessel blocked by Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Domenico Pogliese (PPE)

13-02-2018 P-000892/2018

  Illegal hunting of birds in the Mediterranean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Poc (S&D)

13-02-2018 P-000891/2018

VP/HR - De situatie in Kenia

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Marietje Schaake (ALDE)

13-02-2018 P-000886/2018

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)