Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Rise of organic farming in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Flašíková Beňová (S&D)

07-08-2014 E-006262/2014

  Protecting small businesses in the food sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Flašíková Beňová (S&D)

07-08-2014 E-006261/2014

  Shortage of ICT professionals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Flašíková Beňová (S&D)

07-08-2014 E-006260/2014

  Irish interpreters and translators

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

06-08-2014 P-006259/2014

  Greater protection for purchases made by smartphone

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

06-08-2014 E-006258/2014

  Funding for the expansion of trade between southern Italy and Croatia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

06-08-2014 E-006257/2014

  Counterfeiting of food products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

06-08-2014 E-006256/2014

  Notices of competition for posts at EU Institutions in all official languages

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

06-08-2014 E-006255/2014

  UNESCO sites at risk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

06-08-2014 E-006254/2014

  VP/HR - Human rights violations by IS

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

06-08-2014 P-006253/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)