Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Interconnection of national land registries and data protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE)

19-04-2017 P-002792/2017

  Plant health checks on citrus fruit imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Florent Marcellesi (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002783/2017

  Amarsul's application to the Sustainability and Resource Use Efficiency Operational Programme (POSEUR)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002782/2017

  Xylella fastidiosa in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002765/2017

  The war on drugs in Albania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monica Macovei (ECR)

18-04-2017 P-002764/2017

  Restricting access to EU funds and energy efficiency in the public transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002763/2017

  VW vehicles still non-compliant after recall operation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Danti (S&D)

18-04-2017 P-002746/2017

  Unfair competition - wines of European origin marketed under French-sounding brand names

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE), Michel Dantin (PPE)

18-04-2017 P-002745/2017

  Accelerated EU-Mexico FTA talks and agriculture market access

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

12-04-2017 E-002725/2017

  Link between the CAP and the new Consolidated Law concerning state-controlled companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alberto Cirio (PPE)

12-04-2017 P-002724/2017

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)