Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

De impact op de Europese landbouw van het handelsembargo van de Russische Federatie voor landbouwproducten en voedingsmiddelen uit de EU,

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, namens de ECR-Fractie

10-09-2014 O-000068/2014

  Delay in implementing the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

09-09-2014 P-006721/2014

  Town twinning

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

09-09-2014 P-006720/2014

  Public consultation on ISDS

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

09-09-2014 P-006719/2014

  Impact of the embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Katrougkalos (GUE/NGL)

09-09-2014 P-006718/2014

  Financial aid for Greek transport operators following the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg (PPE)

09-09-2014 P-006704/2014

  Suspension of funding for Sardinia ROP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

09-09-2014 P-006692/2014

  Google antitrust case: penalty requirement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Andreas Schwab (PPE)

09-09-2014 E-006691/2014

Onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 in Oekraïne

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie

09-09-2014 O-000067/2014

Toegang tot levensreddende geneesmiddelen in Europa

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie

09-09-2014 O-000066/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)