Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP/HR - Is the EU planning to lift its sanctions against Russia?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stanislav Polčák (PPE)

13-05-2015 P-007790/2015

  Encryption software

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kaja Kallas (ALDE)

13-05-2015 P-007724/2015

  European Atlantic high-speed railway axis and the 'Basque Y' project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

13-05-2015 P-007723/2015

  Multidisciplinary law firms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Inácio Faria (ALDE)

13-05-2015 P-007722/2015

  VP/HR - Imminent execution of Sheikh Al-Nimr in Saudi Arabia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francisco Assis (S&D)

13-05-2015 P-007721/2015

VP/HR - politieke situatie in Macedonië

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Johannes Cornelis van Baalen (ALDE)

13-05-2015 P-007720/2015

  Asylum, Migration and Integration Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

13-05-2015 P-007719/2015

  Extending the eligibility period for rural development programme spending for the period 2007-2013

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Viorica Dăncilă (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Laurenţiu Rebega (S&D), Daniel Buda (PPE)

13-05-2015 P-007658/2015

Tabaksakkoord

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Bart Staes, Igor Šoltes, Benedek Jávor, José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie

13-05-2015 O-000056/2015

EU-samenwerkingsovereenkomsten met multinationale tabaksproducenten

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie

13-05-2015 O-000055/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)