Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Further macro-financial assistance (MFA) for Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrea Bocskor (PPE)

05-12-2017 P-007499/2017

  State aid and protection of personal data: the case of Watson Health in Milan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Valli (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

05-12-2017 P-007492/2017

Hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in handelsovereenkomsten van de Europese Unie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Bernd Lange, namens de Commissie internationale handel

05-12-2017 O-000098/2017

  The sinking of the fishing boat 'Daniela L' and the need to protect fishermen

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

04-12-2017 P-007483/2017

  Assessment and future objectives of the Bologna Process

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krystyna Łybacka (S&D)

04-12-2017 P-007471/2017

  Significant price differences for the same products on sale at the Lidl network of shops in Poland and Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

04-12-2017 P-007470/2017

  Mercosur and the Paradise Papers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

04-12-2017 P-007469/2017

  Evaluation procedure for Aplidin

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

04-12-2017 P-007464/2017

arbeidsrechten in Pakistan en herziening van het SAP+

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

04-12-2017 P-007463/2017

  EU-Mercosur: State-owned companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bodil Valero (Verts/ALE)

04-12-2017 P-007462/2017

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)