Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP/HR - Italian cemetery in Tripoli threatened by Isis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mario Borghezio (ENF)

20-07-2015 P-011662/2015

  Combating unfair trading practices in the food supply chain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beata Gosiewska (ECR)

20-07-2015 P-011661/2015

  Crisis on Poland's blackcurrant and soft-fruit market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Czesław Adam Siekierski (PPE)

20-07-2015 P-011660/2015

  Horizon 2020 Budget

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christian Ehler (PPE)

20-07-2015 P-011622/2015

  Shark finning

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE)

17-07-2015 P-011546/2015

  Costs arising from the high-level meetings on Greece's financial problems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

17-07-2015 P-011545/2015

  Article 50(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

17-07-2015 P-011500/2015

  Enshrining freedom of panorama in future EU copyright legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

17-07-2015 P-011483/2015

  Possible additional optional geographical indications for agri-food products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alberto Cirio (PPE)

17-07-2015 P-011461/2015

Russisch verbod op Europese export

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

17-07-2015 O-000093/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)