Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Legal mechanism for a transition period

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

05-10-2017 P-006282/2017

  Legal mechanism for a transition period

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Julia Reid (EFDD)

05-10-2017 P-006281/2017

  Sufficiently flexible mandate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

05-10-2017 P-006280/2017

  Sufficiently flexible mandate

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Tim Aker (EFDD)

05-10-2017 P-006279/2017

Toepassing van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Fulvio Martusciello (PPE), Patricija Šulin (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), Johannes Cornelis van Baalen (ALDE), Anders Primdahl Vistisen (ECR), Petras Auštrevičius (ALDE)

05-10-2017 P-006278/2017

  Waste disposal facility in Királyszentistván

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

05-10-2017 P-006265/2017

  VP/HR - Support for Sicilian fishermen awarded the European Citizen's Prize 2017

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D), Cécile Kashetu Kyenge (S&D), Renata Briano (S&D), Patrizia Toia (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Brando Benifei (S&D), Goffredo Maria Bettini (S&D), Simona Bonafè (S&D), Mercedes Bresso (S&D), Nicola Caputo (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Silvia Costa (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Nicola Danti (S&D), Paolo De Castro (S&D), Isabella De Monte (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), Elena Gentile (S&D), Luigi Morgano (S&D), Alessia Maria Mosca (S&D), Pina Picierno (S&D), Renato Soru (S&D), Daniele Viotti (S&D), Damiano Zoffoli (S&D)

04-10-2017 P-006251/2017

  The problem of an ageing population

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

04-10-2017 E-006239/2017

  CO.T.IR

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniela Aiuto (EFDD)

04-10-2017 P-006238/2017

  Financial responsibility for an infestation of exotic pests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carolina Punset (ALDE)

04-10-2017 E-006237/2017

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)