Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Rural development in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miltiadis Kyrkos (S&D)

19-03-2015 P-004492/2015

  VP/HR - Attack on the Tunisian Parliament

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel (PPE)

19-03-2015 P-004491/2015

  Xylella fastidiosa crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D), Elena Gentile (S&D), Massimo Paolucci (S&D)

19-03-2015 P-004490/2015

  Proposal by the Commission President for the setting-up of a common European army

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krišjānis Kariņš (PPE)

19-03-2015 P-004460/2015

  Legal instruments for combating structural fund fraud

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Caterina Chinnici (S&D)

19-03-2015 P-004452/2015

  EU funding for the environment: environmental impact assessments and the risk of corruption in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Forenza (GUE/NGL)

18-03-2015 P-004430/2015

  Emergency measures on Xylella

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD)

18-03-2015 P-004382/2015

  Russian veto

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE)

17-03-2015 P-004340/2015

  Implications of the obligation to pay employees of foreign road hauliers the minimum wage in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evžen Tošenovský (ECR)

17-03-2015 P-004312/2015

  Emergency in Vanuatu in the aftermath of Cyclone Pam and deployment of European aid

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Aliot (NI)

17-03-2015 P-004286/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)