Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Preventive measures for the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

30-06-2015 P-010543/2015

Investeringspakket van de EU voor Griekenland

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Rebecca Harms, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie

30-06-2015 O-000085/2015

Bezuinigingen op officiële ontwikkelingshulp en innovatieve financiering voor ontwikkeling

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie

30-06-2015 O-000084/2015

  EU aid in the area of border surveillance, migration and refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Péter Niedermüller (S&D)

29-06-2015 P-010521/2015

Toepassing van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn en artikel 8, lid 3, van de richtlijn consumentenrechten

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie
Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie

29-06-2015 O-000083/2015

  Radicalisation and recruitment of Europeans via social media platforms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

26-06-2015 P-010419/2015

  Progress on investigations into laws on deferred tax assets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

26-06-2015 P-010404/2015

VP/HR - De situatie in Guinee

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Mark Demesmaeker (ECR)

25-06-2015 P-010366/2015

VP/HR - beleidsontwikkeling door de EDEO inzake Palestina/Israël

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

25-06-2015 P-010365/2015

  Discrimination against Italian cross-border workers in Canton Ticino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mercedes Bresso (S&D)

25-06-2015 P-010364/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)