Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  New Psychoactive Substances

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

17-11-2014 P-009356/2014

  Anti-Gypsyism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

17-11-2014 P-009345/2014

Industriële en werkgelegenheidsperspectieven in de ijzer- en staalindustrie in de EU: de dringende noodzaak om te reageren op het verlies van banen en essentiële productietakken in de lidstaten

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie

17-11-2014 O-000086/2014

Standrechtelijke uitzettingen en de voorgestelde legalisering van "snelle verwijdering" in Spanje

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie

17-11-2014 O-000085/2014

  Russian import ban funds in 2015

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009314/2014

  LULUCF (land use, land-use change and forestry) sector and climate change targets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009313/2014

  Geographical indication status for non-agricultural sectors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009312/2014

  EU labelling, mandatory country of origin

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009311/2014

  Syrian ministers' assets frozen

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009305/2014

  Operating cost of the Governing Board of the European Agency for Safety and Health at Work

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009304/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)