Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Unemployment statistics for Castile-La Mancha

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

27-10-2014 P-008388/2014

  Neonicotinoid derogations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

27-10-2014 P-008382/2014

  Effective measures against the Ebola epidemic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michaela Šojdrová (PPE)

24-10-2014 P-008377/2014

  Sulphur Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

24-10-2014 P-008372/2014

  EIB participation in Castor Project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Sebastià (Verts/ALE)

24-10-2014 P-008297/2014

  'Refresh' project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Renato Soru (S&D)

23-10-2014 P-008301/2014

  CAP budget cut

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

23-10-2014 P-008300/2014

  Consumer information on and traceability of herbicides used against resistant weeds in GMO crops

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goddyn (NI)

23-10-2014 P-008299/2014

  Access to justice for consumers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

23-10-2014 P-008298/2014

  Victims of Thalidomide

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elena Valenciano Martínez-Orozco (S&D)

23-10-2014 P-008296/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)