Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Question concerning RACs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabelle Thomas (S&D)

19-01-2015 P-000645/2015

  Possible restriction of competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

19-01-2015 P-000625/2015

  German provisions on minimum wage as a violation of the rules of the European single market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Adam Szejnfeld (PPE)

16-01-2015 P-000624/2015

  Migration and the free movement of citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

16-01-2015 P-000623/2015

  Possible infringement by Germany of freedom to provide services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

15-01-2015 P-000564/2015

  Questions of interpretation following the introduction of the minimum wage in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

15-01-2015 P-000563/2015

  Conclusions from the Court of Justice decision on European Central Bank asset purchases

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

15-01-2015 P-000525/2015

  VP/HR - Kurdistan Workers' Party (PKK) and list of terrorist organisations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

15-01-2015 P-000519/2015

  Approval of Member States' Rural Development Programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marijana Petir (PPE)

15-01-2015 P-000499/2015

  Animal testing in the context of the REACH and Cosmetics regulations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Girling (ECR)

15-01-2015 P-000498/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)