Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Electricity interconnections following the European Council of 23 and 24 October 2014

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

15-12-2014 P-010743/2014

  Consequences of sudden changes to LFA/ANC compensation in Sweden

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fredrick Federley (ALDE)

15-12-2014 P-010740/2014

  Council Directive 92/43/EEC and the N59 road development project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

15-12-2014 P-010734/2014

  Scale of slaughter of animals without stunning in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Wojciechowski (ECR)

15-12-2014 P-010724/2014

  VP/HR - Condemnation of extremely dangerous and provocative actions by Russian aircraft

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

15-12-2014 P-010723/2014

  Inadmissible interference by the Commission President

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Katrougkalos (GUE/NGL)

15-12-2014 P-010719/2014

  Agreement on financial transaction tax

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

12-12-2014 P-010659/2014

  Discrimination against Bulgarian hauliers in the Croatia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angel Dzhambazki (ECR)

12-12-2014 P-010603/2014

  Cultivation and production of truffles in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

11-12-2014 P-010584/2014

  Borrowing by the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Lucke (ECR)

11-12-2014 P-010583/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)