Contact

Het vragenuur in de Europese Commissie

Het vragenuur in de Europese Commissie wordt vanaf september 2011 voor een proefperiode gehouden op basis van een nieuwe formule. Deze nieuwe formule zal in de loop van 2012 worden geëvalueerd en kan eventueel in de plaats komen van de voorgaande formule van het vragenuur.

De nieuwe formule ziet er als volgt uit:

  • Elk vragenuur zal over een specifiek horizontaal thema gaan en is uitsluitend gebaseerd op de "catch the eye"-procedure. De vragen van de Parlementsleden worden afgewisseld met de antwoorden van de commissarissen; er worden geen vragen meer van tevoren ingediend.
  • Ten minste drie commissarissen met portefeuilles met betrekking tot het gekozen onderwerp zijn allen aanwezig voor de volle 90 minuten van het vragenuur.

Het specifieke horizontale thema wordt voor elk vragenuur aangenomen door de Conferentie van Voorzitters. Dit onderwerp wordt vervolgens in de definitieve ontwerpagenda gepubliceerd, evenals de namen van de aanwezige commissarissen.

Vragenuur met de Raad, de voorzitter van de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger en met de voorzitter van de Eurogroep

  • Overeenkomstig de door de Conferentie van voorzitters vastgestelde richtsnoeren kunnen specifieke vragenuren met de Raad, de voorzitter van de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Eurogroep worden gehouden.