Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Claim that poor air quality causes 400 000 premature deaths in Europe every year

Question for written answer P-002309/2019
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

17-07-2019 P-002309/2019

  Ban on lead shot bullets in wetland areas

Question for written answer P-002293/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

16-07-2019 P-002293/2019

  Recurrent problems for the EU fleet in transporting fresh fish from Mauritania

Question for written answer P-002289/2019
to the Commission
Rule 138
Francisco José Millán Mon (PPE)

16-07-2019 P-002289/2019

  Minimum European health standards

Question for written answer P-002285/2019
to the Commission
Rule 138
István Ujhelyi (S&D)

16-07-2019 P-002285/2019

De EU moet Afrikaanse olifanten beschermen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002277/2019
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Christophe Grudler (Renew), Pascal Durand (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Frédérique Ries (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Olivier Chastel (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Carmen Avram (S&D), Tiziana Beghin (NI), Sophia in 't Veld (Renew), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Joachim Schuster (S&D), Judith Bunting (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Pascal Arimont (PPE), Andrus Ansip (Renew), Catherine Rowett (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Martin Buschmann (GUE/NGL), Karen Melchior (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anna Julia Donáth (Renew), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Valerie Hayer (Renew), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Naomi Long (Renew), Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE), Javier Nart (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Piernicola Pedicini (NI), Johan Van Overtveldt (ECR), Romana Tomc (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Gina Dowding (Verts/ALE)

12-07-2019 P-002277/2019

  Implementation of the European Union Solidarity Fund

Question for written answer P-002255/2019
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

12-07-2019 P-002255/2019

  Workers' rights and the responsibilities of multinationals - New Look in Europe

Question for written answer P-002250/2019
to the Commission
Rule 130
Leila Chaibi (GUE/NGL)

12-07-2019 P-002250/2019

  New initiatives to tackle climate change

Question for written answer P-002233/2019
to the Commission
Rule 130
Stelios Kympouropoulos (PPE)

11-07-2019 P-002233/2019

  Adoption of operational programmes for the use of structural and cohesion funds under the new Multiannual Financial Framework (2021-2027)

Question for written answer P-002225/2019
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-07-2019 P-002225/2019

  EU steel safeguard

Question for written answer P-002220/2019
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

10-07-2019 P-002220/2019

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".