Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Pollution of drinking water: the Mid-Chilterns Chalk groundwater body (Thames River Basin District, UK06) and the UK's obligations under EU drinking water legislation

Question for written answer P-002104/2019
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002104/2019

  Persistent problem of salmonella-infected meat from Poland

Question for written answer P-002098/2019
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

18-04-2019 P-002098/2019

  Infringement of the labour rights of Portuguese workers at the Lajes Air Base

Question for written answer P-002097/2019
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

18-04-2019 P-002097/2019

  Fundamental right to conscientious objection to military service

Question for written answer P-002045/2019
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

18-04-2019 P-002045/2019

  The EU's response to allegations of mistreatment and human rights abuses in an EDF-funded project in Messok Dja

Question for written answer P-002044/2019
to the Commission
Rule 130
Maria Heubuch (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002044/2019

  Commission monitoring of activities hindering the formation of the European area of freedom, justice and security

Question for written answer P-002043/2019
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (NI)

18-04-2019 P-002043/2019

  Social Assistance (Principles) Act

Question for written answer P-002030/2019
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002030/2019

  VP/HR - EU funding through PEGASE and education in UNRWA schools

Question for written answer P-002029/2019
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

18-04-2019 P-002029/2019

  Seventy-five million Europeans fall victim to a serious crime every year

Question for written answer P-002018/2019
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

18-04-2019 P-002018/2019

  Ensuring plurality and equal media coverage of the views and actions of the parties represented in European Parliament in the forthcoming European elections

Question for written answer P-002013/2019
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

18-04-2019 P-002013/2019

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".