Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie

06-02-2019 A8-0068/2019 2018/0208(COD)
LIBE JURI

Heidi HAUTALA , Josef WEIDENHOLZER

AMENDEMENTEN

VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU

05-02-2019 A8-0064/2019 2018/0211(COD)
CONT

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Contact

Prioritaire informatie en documenten

Lijst van amendementen op de verslagen

Verslagen

Verslagen worden opgesteld door een rapporteur, die is aangewezen door de parlementaire commissie voor het betreffende beleidsterrein.
De ontwerpresolutie in de verslagen wordt eerst goedgekeurd in deze commissie, vervolgens besproken in de plenaire vergadering, en na eventuele goedkeuring opgenomen in de rubriek aangenomen teksten.