Woensdag 28 februari 2018 - Donderdag 1 maart 2018

Brussel

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

VERSLAG inzake vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU

08-02-2018 A8-0014/2018 2017/2115(INI)
AGRI

Norbert ERDŐS

Stemlijst :   [init.]

VERSLAG over de bankenunie – jaarverslag 2017

07-02-2018 A8-0019/2018 2017/2072(INI)
ECON

Sander LOONES

Stemlijst :   [init.]

VERSLAG over het jaarverslag over de situatie van de grondrechten in de EU in 2016

13-02-2018 A8-0025/2018 2017/2125(INI)
LIBE

Frank ENGEL

Stemlijst :   [init.]

VERSLAG over de voordracht van Annemie Turtelboom voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

22-02-2018 A8-0027/2018 2018/0801(NLE)
CONT

Indrek TARAND

Stemlijst :   [*]

Zoeken

Contact

Prioritaire informatie en documenten

Lijst van amendementen op de verslagen

Verslagen

Verslagen worden opgesteld door een rapporteur, die is aangewezen door de parlementaire commissie voor het betreffende beleidsterrein.
De ontwerpresolutie in de verslagen wordt eerst goedgekeurd in deze commissie, vervolgens besproken in de plenaire vergadering, en na eventuele goedkeuring opgenomen in de rubriek aangenomen teksten.