Live

van 15 tot 18 juli 2019 / / Straatsburg

Maandag 15 juli 2019 - Donderdag 18 juli 2019

Straatsburg

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

DELEGATIONS

ONTWERPBESLUIT over het aantal leden van de interparlementaire delegaties

11-07-2019 B9-0005/2019

Zoeken

Contact

Prioritaire informatie en documenten

Lijst van ontwerpresoluties en amendementen

Ontwerpresoluties in de plenaire vergadering

De agenda van de plenaire vergadering vermeldt of de Verklaringen van de Raad, de Commissie, de Europese Raad (Art. 132) van het Reglement), de mondelinge vragen aan de Raad en de Commissie (art. 136) worden afgesloten met een stemming over een ontwerpresolutie. Ook na de debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtstaat (art. 144) kunnen resoluties worden aangenomen. Deze resoluties worden meestal voorgesteld door een parlementaire commissie, een fractie, of een groep van ten minste veertig leden..