Zoeken

Contact

Schriftelijke verklaringen: het concept

Een schriftelijke verklaring is een tekst van maximaal 200 woorden die uitsluitend gaat over een onderwerp dat onder de bevoegdheden van de Europese Unie valt. Schriftelijke verklaringen zijn evenwel niet bindend voor het Parlement. Met andere woorden: zij kunnen niet worden beschouwd als een handeling van het Parlement die het standpunt van het Parlement weergeeft, maar uitsluitend als een tekst die het standpunt weergeeft van de opstellers en ondertekenaars ervan.

Schriftelijke verklaringen: de procedure

In het kader van de algemene herziening van het Reglement van het Parlement, goedgekeurd op 13 december 2016, is artikel 136 geschrapt. Er kunnen geen schriftelijke verklaringen meer worden opgesteld.