SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji

01-03-2018 A8-0049/2018 2017/2191(INI)
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

Poprawki

SPRAWOZDANIE z wdrożenia dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony

14-03-2018 A8-0065/2018 2016/2329(INI)
FEMM LIBE

Soraya POST , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

Poprawki

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016

22-03-2018 A8-0066/2018 2017/2158(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016

22-03-2018 A8-0067/2018 2017/2171(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016

22-03-2018 A8-0068/2018 2017/2147(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016

22-03-2018 A8-0069/2018 2017/2175(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016

22-03-2018 A8-0070/2018 2017/2182(DEC)
CONT

Brian HAYES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016

22-03-2018 A8-0071/2018 2017/2183(DEC)
CONT

Brian HAYES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016

22-03-2018 A8-0073/2018 2017/2185(DEC)
CONT

Brian HAYES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016

22-03-2018 A8-0074/2018 2017/2174(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016

22-03-2018 A8-0075/2018 2017/2184(DEC)
CONT

Brian HAYES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0076/2018 2017/2186(DEC)
CONT

Brian HAYES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0077/2018 2017/2181(DEC)
CONT

Brian HAYES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0078/2018 2017/2157(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0079/2018 2017/2162(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0080/2018 2017/2156(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0081/2018 2017/2150(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0082/2018 2017/2165(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0083/2018 2017/2177(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0084/2018 2017/2152(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0085/2018 2017/2160(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0086/2018 2017/2167(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0087/2018 2017/2170(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0088/2018 2017/2172(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0090/2018 2017/2151(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0092/2018 2017/2148(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

23-03-2018 A8-0093/2018 2017/2149(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2016

26-03-2018 A8-0096/2018 2017/2176(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016

26-03-2018 A8-0101/2018 2017/2173(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016

26-03-2018 A8-0102/2018 2017/2168(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :  FINAL VERSION [discharge]