Multimedia na debatę

Środa, 14 marca 2018 r.

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

08:31:04

Koniec

08:31:15

08:31 - 08:31 Otwarcie posiedzenia

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

08:31:19

Koniec

08:31:28

08:32 - 08:32 Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

08:32:01

Koniec

08:32:14

08:32 - 10:07 Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium (debata)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:56

Początek

08:32:21

Koniec

08:33:18

Jyrki Katainen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:04:20

Początek

08:33:04

Koniec

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

08:36:57

Koniec

08:37:09

Cecilia Malmström

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:05:04

Początek

08:36:58

Koniec

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

08:41:36

Koniec

08:41:55

Manfred Weber

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:03:22

Początek

08:41:52

Koniec

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

08:45:06

Koniec

08:45:26

Bernd Lange

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:15

Początek

08:45:16

Koniec

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

08:47:05

Koniec

08:47:26

Emma McClarkin

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:29

Początek

08:47:12

Koniec

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

08:49:07

Koniec

08:49:28

Marietje Schaake

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:50

Początek

08:49:21

Koniec

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

08:52:04

Koniec

08:52:29

Yannick Jadot

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:42

Początek

08:52:16

Koniec

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

08:54:31

Koniec

08:54:49

Helmut Scholz

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:35

Początek

08:54:40

Koniec

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:40

Początek

08:56:49

Koniec

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:02:18

Początek

08:58:02

Koniec

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

08:59:54

Koniec

09:00:17

Nicolas Bay

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:03:12

Początek

09:00:06

Koniec

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:02:51

Koniec

09:03:09

Lampros Fountoulis

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:38

Początek

09:03:00

Koniec

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:39

Początek

09:04:09

Koniec

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:46

Początek

09:04:40

Koniec

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

09:06:10

Koniec

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:08

Początek

09:06:26

Koniec

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:08:07

Koniec

09:08:27

Joachim Starbatty

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:43

Początek

09:08:17

Koniec

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

09:09:33

Koniec

09:10:09

Daniel Caspary

Funkcja : question "carton bleu"

Czas trwania

00:00:49

Początek

09:10:02

Koniec

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:10:44

Koniec

09:10:58

Joachim Starbatty

Funkcja : réponse "carton bleu"

Czas trwania

00:00:39

Początek

09:10:53

Koniec

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:11:25

Koniec

09:11:37

Nadja Hirsch

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:22

Początek

09:11:35

Koniec

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:12:47

Koniec

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:02:41

Początek

09:12:55

Koniec

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

09:15:08

Koniec

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:48

Początek

09:15:17

Koniec

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:16:37

Koniec

09:16:54

Tiziana Beghin

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:02:04

Początek

09:16:45

Koniec

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:18:21

Koniec

09:18:36

Mario Borghezio

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:01:59

Początek

09:18:27

Koniec

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

09:19:54

Koniec

09:20:27

Diane James

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:20

Początek

09:20:10

Koniec

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:21:19

Koniec

09:21:36

Daniel Caspary

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:05

Początek

09:21:33

Koniec

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:22:31

Koniec

09:22:48

Victor Boştinaru

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:22:44

Koniec

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:24:10

Koniec

09:24:21

Sander Loones

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:16

Początek

09:24:19

Koniec

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:25:30

Koniec

09:25:49

Fredrick Federley

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:38

Początek

09:25:38

Koniec

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:26:50

Koniec

09:27:06

Matt Carthy

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:14

Początek

09:27:01

Koniec

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:28:08

Koniec

09:28:22

Franck Proust

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:48

Początek

09:28:14

Koniec

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:29:34

Koniec

09:29:50

Jeppe Kofod

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:23

Początek

09:29:45

Koniec

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:31:00

Koniec

09:31:16

Evžen Tošenovský

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:50

Początek

09:31:06

Koniec

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:32:28

Koniec

09:32:50

Salvatore Cicu

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:49

Początek

09:32:38

Koniec

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:33:58

Koniec

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:38

Początek

09:34:07

Koniec

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:35:18

Koniec

09:35:35

Iuliu Winkler

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:35:27

Koniec

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:36:32

Koniec

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:09

Początek

09:36:46

Koniec

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:37:48

Koniec

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:35

Początek

09:37:56

Koniec

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:39:04

Koniec

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:38

Początek

09:39:12

Koniec

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:40:25

Koniec

09:40:44

Esther de Lange

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:49

Początek

09:40:35

Koniec

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:41:58

Koniec

09:42:17

Edouard Martin

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:27

Początek

09:42:13

Koniec

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:03

Początek

09:43:12

Koniec

09:44:15

Romana Tomc

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:36

Początek

09:43:59

Koniec

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:45:09

Koniec

09:45:23

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:45:15

Koniec

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:46:23

Koniec

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:37

Początek

09:46:31

Koniec

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:47:43

Koniec

09:48:01

Georgios Epitideios

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:50

Początek

09:47:50

Koniec

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:49:03

Koniec

09:49:21

Milan Zver

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:34

Początek

09:49:12

Koniec

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:50:21

Koniec

09:50:40

Maria Arena

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:35

Początek

09:50:32

Koniec

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:51:40

Koniec

09:51:56

Christian Ehler

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:12

Początek

09:51:53

Koniec

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:52:59

Koniec

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:10

Początek

09:53:12

Koniec

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:54:16

Koniec

09:54:31

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:31

Początek

09:54:20

Koniec

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:55:26

Koniec

09:55:40

Kostas Papadakis

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:36

Początek

09:55:33

Koniec

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

09:56:39

Koniec

09:57:00

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:08

Początek

09:56:52

Koniec

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:57:53

Koniec

09:58:08

José Blanco López

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

09:58:00

Koniec

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:59:05

Koniec

09:59:26

Cecilia Malmström

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:04:59

Początek

09:59:22

Koniec

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:04:14

Koniec

10:04:33

Jyrki Katainen

Funkcja : Wiceprzewodniczący Komisji

Czas trwania

00:02:42

Początek

10:04:27

Koniec

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

10:07:03

Koniec

10:07:26

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:07:18

Koniec

10:07:30

10:07 - 12:12 Debata na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Portugalii Antónia Costy (debata)

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:23

Początek

10:09:25

Koniec

10:11:48

António Costa

Funkcja : Portugal PM

Czas trwania

00:26:58

Początek

10:11:23

Koniec

10:38:21

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:14

Początek

10:37:41

Koniec

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:15:21

Początek

10:38:40

Koniec

10:54:01

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:06:41

Początek

10:48:12

Koniec

10:54:53

Manfred Weber

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:05:17

Początek

10:54:16

Koniec

10:59:34

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

10:59:06

Koniec

10:59:43

Maria João Rodrigues

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:04:42

Początek

10:59:35

Koniec

11:04:17

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:04:10

Koniec

11:04:28

Ulrike Trebesius

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:59

Początek

11:04:24

Koniec

11:07:23

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:07:16

Koniec

11:07:32

Guy Verhofstadt

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:05:12

Początek

11:07:28

Koniec

11:12:40

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:12:36

Koniec

11:12:46

Philippe Lamberts

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:03:00

Początek

11:12:39

Koniec

11:15:39

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

11:15:12

Koniec

11:15:37

Tania González Peñas

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:41

Początek

11:15:27

Koniec

11:18:08

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:17:42

Koniec

11:17:55

Jiří Payne

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:04:13

Początek

11:17:49

Koniec

11:22:02

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:21:35

Koniec

11:21:51

Marcel de Graaff

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:26

Początek

11:21:46

Koniec

11:24:12

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:46

Początek

11:24:01

Koniec

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:24:32

Koniec

11:24:47

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

11:24:40

Koniec

11:25:07

Georgios Epitideios

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:35

Początek

11:24:50

Koniec

11:27:25

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:48

Początek

11:27:00

Koniec

11:27:49

António Costa

Funkcja : Portugal PM

Czas trwania

00:06:44

Początek

11:27:32

Koniec

11:34:17

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:42

Początek

11:33:50

Koniec

11:34:32

Nuno Melo

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:49

Początek

11:34:19

Koniec

11:36:08

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:35:36

Koniec

11:35:52

Iratxe García Pérez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

11:35:49

Koniec

11:37:21

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:36:54

Koniec

11:37:12

Mark Demesmaeker

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:04

Początek

11:37:06

Koniec

11:38:10

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:38:03

Koniec

11:38:21

Charles Goerens

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:47

Początek

11:38:11

Koniec

11:39:58

Ana Miranda

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:02:05

Początek

11:39:34

Koniec

11:41:40

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:41:13

Koniec

11:41:29

João Ferreira

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:44

Początek

11:41:16

Koniec

11:43:01

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:42:33

Koniec

11:42:55

Gilles Lebreton

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:01:30

Początek

11:42:44

Koniec

11:44:14

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:02

Początek

11:43:45

Koniec

11:44:48

Paulo Rangel

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:15

Początek

11:44:33

Koniec

11:46:48

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

11:46:10

Koniec

11:46:42

Henna Virkkunen

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:45

Początek

11:46:26

Koniec

11:48:12

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:47:44

Koniec

11:48:02

José Blanco López

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:39

Początek

11:47:52

Koniec

11:49:32

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:49:04

Koniec

11:49:27

Lukas Mandl

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:22

Początek

11:49:20

Koniec

11:50:42

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:50:33

Koniec

11:50:49

José Manuel Fernandes

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:46

Początek

11:50:40

Koniec

11:52:27

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:51:58

Koniec

11:52:16

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:40

Początek

11:52:07

Koniec

11:53:48

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:53:17

Koniec

11:53:35

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:33

Początek

11:53:29

Koniec

11:55:02

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:15

Początek

11:54:36

Koniec

11:55:51

Maria João Rodrigues

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:44

Początek

11:55:17

Koniec

11:56:01

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:35

Początek

11:55:47

Koniec

11:57:22

Carlos Zorrinho

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:29

Początek

11:56:53

Koniec

11:58:23

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:46

Początek

11:57:44

Koniec

11:58:31

António Costa

Funkcja : Portugal PM

Czas trwania

00:10:16

Początek

11:58:16

Koniec

12:08:33

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:38

Początek

12:08:07

Koniec

12:12:46

12:12 - 12:14 Wniosek o uchylenie immunitetu

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:12:22

Koniec

12:12:38

João Ferreira

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:09

Początek

12:12:31

Koniec

12:13:41

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:25

Początek

12:13:21

Koniec

12:14:46

12:14 - 13:25 Głosowanie

12:14 - 12:29 Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (głosowanie)

AntonioTajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:14:23

Koniec

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:00

Początek

12:14:36

Koniec

12:15:37

AntonioTajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:14:22

Początek

12:15:21

Koniec

12:29:43

12:29 - 12:35 Statystyka transportu kolejowego (A8-0038/2018 - Karima Delli) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

12:29:47

Koniec

12:30:17

SvenGiegold

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:31

Początek

12:30:12

Koniec

12:31:44

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

12:31:22

Koniec

12:31:41

BrianHayes

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:41

Początek

12:31:39

Koniec

12:33:20

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

12:33:18

Koniec

12:33:51

PervencheBerès

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:43

Początek

12:33:43

Koniec

12:35:26

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:48

Początek

12:35:05

Koniec

12:35:53

12:35 - 12:36 Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

12:35:48

Koniec

12:36:26

12:36 - 12:36 Środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:34

Początek

12:36:15

Koniec

12:36:49

12:36 - 12:37 Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

12:36:39

Koniec

12:37:13

12:37 - 12:37 Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B8-0136/2018) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:38

Początek

12:37:03

Koniec

12:37:41

12:37 - 12:37 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku – EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

12:37:31

Koniec

12:37:56

12:37 - 12:38 Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:37:48

Koniec

12:38:08

12:38 - 13:03 Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:26:08

Początek

12:38:01

Koniec

13:04:09

13:03 - 13:15 Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:12:10

Początek

13:03:44

Koniec

13:15:54

13:15 - 13:19 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:30

Początek

13:15:29

Koniec

13:20:00

13:19 - 13:24 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (głosowanie)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:06:46

Początek

13:19:40

Koniec

13:26:26

13:26 - 14:09 Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

13:26 - 13:41 Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

13:26:18

Koniec

13:26:50

MomchilNekov

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:29

Początek

13:26:40

Koniec

13:28:09

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

13:27:43

Koniec

13:28:18

JasenkoSelimovic

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:28

Początek

13:28:06

Koniec

13:29:35

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:29:08

Koniec

13:29:24

MonicaMacovei

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:39

Początek

13:29:17

Koniec

13:30:56

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

13:30:28

Koniec

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:03

Początek

13:30:50

Koniec

13:31:53

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

13:31:42

Koniec

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:01

Początek

13:31:49

Koniec

13:32:50

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:32:33

Koniec

13:32:49

TiborSzanyi

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:16

Początek

13:32:41

Koniec

13:33:58

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

13:33:39

Koniec

13:33:54

JanZahradil

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:31

Początek

13:33:45

Koniec

13:35:17

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:34:51

Koniec

13:35:06

DeirdreClune

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:10

Początek

13:35:04

Koniec

13:36:14

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

13:36:08

Koniec

13:36:19

AshleyFox

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:14

Początek

13:36:17

Koniec

13:37:31

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

13:37:25

Koniec

13:37:38

JiříPayne

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:00

Początek

13:37:29

Koniec

13:38:30

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:38:13

Koniec

13:38:29

ZoltánBalczó

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:33

Początek

13:38:21

Koniec

13:39:54

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

13:39:27

Koniec

13:39:42

DanielHannan

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:08

Początek

13:39:38

Koniec

13:40:46

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

13:40:39

Koniec

13:41:12

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:02

Początek

13:26:21

Koniec

13:26:23

13:40 - 13:53 Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:40:47

Koniec

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:33

Początek

13:40:55

Koniec

13:42:29

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

13:42:02

Koniec

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:31

Początek

13:42:13

Koniec

13:43:44

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

13:43:18

Koniec

13:43:38

JasenkoSelimovic

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:00:54

Początek

13:43:33

Koniec

13:44:27

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

13:44:20

Koniec

13:44:33

TiborSzanyi

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

13:44:26

Koniec

13:45:38

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:45:21

Koniec

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:36

Początek

13:45:27

Koniec

13:47:04

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

13:46:34

Koniec

13:46:49

DeirdreClune

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:11

Początek

13:46:42

Koniec

13:47:53

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:47:45

Koniec

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:39

Początek

13:47:50

Koniec

13:49:29

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

13:49:03

Koniec

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:39

Początek

13:49:14

Koniec

13:50:54

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:50:27

Koniec

13:50:44

CsabaSógor

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:29

Początek

13:50:35

Koniec

13:52:05

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

13:51:38

Koniec

13:51:53

StanislavPolčák

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:12

Początek

13:51:45

Koniec

13:52:58

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:34

Początek

13:52:39

Koniec

13:53:14

13:52 - 14:01 Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:52:45

Koniec

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:35

Początek

13:53:00

Koniec

13:54:36

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

13:54:10

Koniec

13:54:28

JasenkoSelimovic

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:00:52

Początek

13:54:23

Koniec

13:55:15

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

13:55:09

Koniec

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:30

Początek

13:55:16

Koniec

13:56:47

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

13:56:20

Koniec

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:14

Początek

13:56:30

Koniec

13:57:44

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:39

Początek

13:56:31

Koniec

13:58:10

AndrejsMamikins

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:11

Początek

13:57:46

Koniec

13:58:57

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:58:51

Koniec

13:59:09

MonicaMacovei

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:38

Początek

13:58:56

Koniec

14:00:35

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

14:00:07

Koniec

14:00:24

NotisMarias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:33

Początek

14:00:14

Koniec

14:01:48

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

14:01:22

Koniec

14:01:41

14:01 - 14:05 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

14:01:25

Koniec

14:01:42

TiborSzanyi

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:34

Początek

14:01:32

Koniec

14:03:07

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

14:02:40

Koniec

14:02:58

RosaD'Amato

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:36

Początek

14:02:44

Koniec

14:04:21

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

14:03:55

Koniec

14:04:11

MonicaMacovei

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:29

Początek

14:04:02

Koniec

14:05:31

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

14:05:05

Koniec

14:05:25

14:05 - 14:09 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

14:05:11

Koniec

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:31

Początek

14:05:16

Koniec

14:06:48

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

14:06:22

Koniec

14:06:38

RosaD'Amato

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:29

Początek

14:06:30

Koniec

14:08:00

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

14:07:34

Koniec

14:07:50

NotisMarias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:31

Początek

14:07:40

Koniec

14:09:12

RainerWieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

14:08:51

Koniec

14:08:58

14:09 - 14:09 Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

Rainer Wieland

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:03

Początek

14:09:06

Koniec

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:04:27

Koniec

15:04:36

15:04 - 15:04 Wznowienie posiedzenia

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:02

Początek

15:04:33

Koniec

15:04:35

15:05 - 15:05 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:04:55

Koniec

15:05:05

15:05 - 16:05 Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości - zagrożenie dla usług publicznych

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

15:05:17

Koniec

15:05:35

Helga Stevens

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:05:03

Początek

15:05:30

Koniec

15:10:33

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

15:10:03

Koniec

15:10:21

Monika Panayotova

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:06:31

Początek

15:10:15

Koniec

15:16:46

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:16:20

Koniec

15:16:31

Julian King

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:08:10

Początek

15:16:31

Koniec

15:24:41

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:24:35

Koniec

15:24:52

Roberta Metsola

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:20

Początek

15:24:51

Koniec

15:27:11

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:27:02

Koniec

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:41

Początek

15:27:09

Koniec

15:29:50

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:29:19

Koniec

15:29:29

Monica Macovei

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:43

Początek

15:29:29

Koniec

15:31:12

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:30:46

Koniec

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:53

Początek

15:30:50

Koniec

15:33:43

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

15:33:07

Koniec

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:41

Początek

15:33:16

Koniec

15:35:57

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:35:30

Koniec

15:35:41

Jiří Maštálka

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:35

Początek

15:35:35

Koniec

15:37:11

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:36:44

Koniec

15:36:54

Auke Zijlstra

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:28

Początek

15:36:52

Koniec

15:38:21

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:37:56

Koniec

15:38:06

Georgios Epitideios

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:42

Początek

15:38:00

Koniec

15:39:42

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

15:39:15

Koniec

15:39:31

Emil Radev

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:07

Początek

15:39:24

Koniec

15:41:31

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:41:03

Koniec

15:41:11

Nicola Danti

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:35

Początek

15:41:06

Koniec

15:43:42

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:43:16

Koniec

15:43:24

Evžen Tošenovský

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:48

Początek

15:43:19

Koniec

15:45:08

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

15:44:43

Koniec

15:44:51

Urmas Paet

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:14

Początek

15:44:50

Koniec

15:46:04

Indrek Tarand

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:56

Początek

15:46:05

Koniec

15:47:01

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:46:55

Koniec

15:47:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:01

Początek

15:46:57

Koniec

15:48:59

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:48:33

Koniec

15:48:42

Miriam Dalli

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

15:48:40

Koniec

15:49:52

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:49:46

Koniec

15:49:55

James Nicholson

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:14

Początek

15:49:54

Koniec

15:51:08

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:51:03

Koniec

15:51:12

Heinz K. Becker

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:12

Początek

15:51:09

Koniec

15:53:22

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:52:57

Koniec

15:53:05

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:40

Początek

15:53:00

Koniec

15:54:40

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:54:13

Koniec

15:54:22

Axel Voss

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:19

Początek

15:54:17

Koniec

15:56:37

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:56:03

Koniec

15:56:15

Jeroen Lenaers

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:05

Początek

15:56:11

Koniec

15:58:17

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:57:51

Koniec

15:58:01

Carlos Coelho

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:44

Początek

15:57:55

Koniec

15:59:39

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

15:59:11

Koniec

15:59:44

Michał Boni

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:46

Początek

15:59:38

Koniec

16:01:24