Multimedia na debatę

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r.

17:04 - 17:04

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

17:04:05

Koniec

17:04:34

17:04 - 17:04 Wznowienie sesji

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

17:04:21

Koniec

17:04:31

17:04 - 17:04 Otwarcie posiedzenia

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

17:04:27

Koniec

17:04:49

17:04 - 17:36 Oświadczenie Przewodniczącego

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:06:14

Początek

17:05:13

Koniec

17:11:27

Manfred Weber

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:57

Początek

17:09:02

Koniec

17:11:00

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

17:10:34

Koniec

17:10:52

Udo Bullmann

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:05

Początek

17:10:47

Koniec

17:12:52

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

17:12:47

Koniec

17:13:01

Syed Kamall

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:46

Początek

17:12:56

Koniec

17:15:43

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

17:15:17

Koniec

17:15:30

Guy Verhofstadt

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:58

Początek

17:15:28

Koniec

17:18:26

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

17:18:20

Koniec

17:18:31

Ska Keller

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:17

Początek

17:18:29

Koniec

17:20:47

Gabriele Zimmer

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:03:41

Początek

17:20:32

Koniec

17:24:13

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

17:24:07

Koniec

17:24:18

Margot Parker

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:47

Początek

17:24:10

Koniec

17:25:58

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

17:25:32

Koniec

17:25:40

Nicolas Bay

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:03:22

Początek

17:25:36

Koniec

17:28:59

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:10

Początek

17:28:33

Koniec

17:31:44

Edouard Martin

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

17:31:24

Koniec

17:32:36

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:13

Początek

17:31:31

Koniec

17:32:45

Takis Hadjigeorgiou

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:45

Początek

17:32:27

Koniec

17:34:12

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:00

Początek

17:33:00

Koniec

17:34:00

Jörg Meuthen

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:02:01

Początek

17:33:46

Koniec

17:35:47

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

17:35:22

Koniec

17:35:38

Tomáš Zdechovský

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:38

Początek

17:35:29

Koniec

17:36:07

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:35

Początek

17:35:55

Koniec

17:37:31

17:32 - 17:36 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

17:36 - 17:37 Skład Parlamentu: Patrz protokól

17:37 - 17:37 Weryfikacja mandatów: Patrz protokól

17:37 - 17:37 Skład grup politycznych: Patrz protokól

17:37 - 17:38 Skład komisji i delegacji: Patrz protokól

17:38 - 17:38 Działania podjęte w następstwie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól

17:38 - 17:39 Harmonogram okresów sesyjnych 2019: Patrz protokól

17:39 - 17:39 Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól

17:39 - 17:40 Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól

17:40 - 17:41 Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól

17:41 - 17:41 Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól

17:41 - 17:51 Porządek obrad

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:46

Początek

17:41:58

Koniec

17:42:44

Cristian Dan Preda

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:38

Początek

17:42:32

Koniec

17:44:10

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

17:43:44

Koniec

17:43:56

Knut Fleckenstein

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:53

Początek

17:43:57

Koniec

17:44:50

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:08

Początek

17:44:44

Koniec

17:46:53

Stanisław Żółtek

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:27

Początek

17:46:23

Koniec

17:47:50

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

17:47:24

Koniec

17:47:48

Paul Rübig

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:50

Początek

17:47:42

Koniec

17:48:32

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:02

Początek

17:48:28

Koniec

17:49:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:39

Początek

17:49:13

Koniec

17:51:53

17:50 - 18:55 Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 - Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (debata)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:56

Początek

17:50:45

Koniec

17:51:41

Norbert Lins

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:41

Początek

17:51:27

Koniec

17:56:09

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:48

Początek

17:51:30

Koniec

17:56:19

Gerben-Jan Gerbrandy

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:05:05

Początek

17:55:47

Koniec

18:00:53

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:00:26

Koniec

18:00:40

Miguel Arias Cañete

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:06:14

Początek

18:00:36

Koniec

18:06:50

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

18:06:35

Koniec

18:06:52

Florent Marcellesi

Funkcja : Rap avis DEVE

Czas trwania

00:01:03

Początek

18:06:48

Koniec

18:07:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:07:45

Koniec

18:07:58

Marisa Matias

Funkcja : ITRE

Czas trwania

00:01:41

Początek

18:07:50

Koniec

18:09:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:09:04

Koniec

18:09:17

Peter Jahr

Funkcja : Rap avis AGRI

Czas trwania

00:01:03

Początek

18:09:13

Koniec

18:10:16

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

18:10:10

Koniec

18:10:25

Merja Kyllönen

Funkcja : TRAN

Czas trwania

00:01:35

Początek

18:10:16

Koniec

18:11:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:11:26

Koniec

18:11:41

Nicola Caputo

Funkcja : AGRI

Czas trwania

00:01:37

Początek

18:11:33

Koniec

18:13:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

18:12:45

Koniec

18:13:01

Pilar Ayuso

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:56

Początek

18:12:57

Koniec

18:14:53

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

18:14:47

Koniec

18:15:13

Miapetra Kumpula-Natri

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:14

Początek

18:15:03

Koniec

18:16:18

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:16:00

Koniec

18:16:14

Pilar Ayuso

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:17

Początek

18:16:03

Koniec

18:16:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:16:12

Koniec

18:16:26

Miriam Dalli

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:59

Początek

18:16:17

Koniec

18:18:17

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

18:17:50

Koniec

18:18:06

Jadwiga Wiśniewska

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:52

Początek

18:17:57

Koniec

18:19:49

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

18:19:21

Koniec

18:19:37

Nils Torvalds

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:01:49

Początek

18:19:29

Koniec

18:21:18

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:20:53

Koniec

18:21:05

Bas Eickhout

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:01:41

Początek

18:21:02

Koniec

18:22:43

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:22:37

Koniec

18:22:51

Kateřina Konečná

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:42

Początek

18:22:42

Koniec

18:24:25

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

18:23:57

Koniec

18:24:15

Eleonora Evi

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:47

Początek

18:24:06

Koniec

18:25:53

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:25:25

Koniec

18:25:39

Lampros Fountoulis

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:03

Początek

18:25:31

Koniec

18:27:35

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:27:09

Koniec

18:27:22

Peter Liese

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:21

Początek

18:27:18

Koniec

18:28:39

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:28:33

Koniec

18:28:47

Paul Brannen

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:05

Początek

18:28:36

Koniec

18:30:41

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:30:14

Koniec

18:30:28

Fredrick Federley

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:35

Początek

18:30:20

Koniec

18:31:56

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:31:29

Koniec

18:31:43

John Stuart Agnew

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:32

Początek

18:31:34

Koniec

18:33:06

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:32:40

Koniec

18:32:53

Julie Girling

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:16

Początek

18:32:50

Koniec

18:34:06

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

18:33:59

Koniec

18:34:11

Ulrike Müller

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:21

Początek

18:34:08

Koniec

18:35:29

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:45

Początek

18:35:22

Koniec

18:36:07

Franc Bogovič

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:29

Początek

18:35:54

Koniec

18:37:23

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:36:57

Koniec

18:37:09

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:14

Początek

18:37:01

Koniec

18:38:16

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:37:58

Koniec

18:38:11

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:33

Początek

18:38:03

Koniec

18:39:37

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:39:11

Koniec

18:39:24

Jan Huitema

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:31

Początek

18:39:15

Koniec

18:40:47

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:40:21

Koniec

18:40:34

Ana Miranda

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:31

Początek

18:40:26

Koniec

18:41:57

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

18:41:30

Koniec

18:41:42

João Ferreira

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:39

Początek

18:41:34

Koniec

18:43:14

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

18:42:44

Koniec

18:42:57

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:57

Początek

18:42:50

Koniec

18:43:47

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:43:30

Koniec

18:43:44

Czesław Adam Siekierski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:25

Początek

18:43:36

Koniec

18:45:02

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:44:35

Koniec

18:44:49

Eleftherios Synadinos

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:14

Początek

18:44:41

Koniec

18:45:56

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:45:37

Koniec

18:45:51

Marijana Petir

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:37

Początek

18:45:42

Koniec

18:47:20

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:40

Początek

18:46:53

Koniec

18:47:34

Henna Virkkunen

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:11

Początek

18:47:20

Koniec

18:48:32

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

18:48:14

Koniec

18:48:39

Annie Schreijer-Pierik

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:01

Początek

18:48:29

Koniec

18:49:30

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

18:49:13

Koniec

18:49:31

Miguel Arias Cañete

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:02:25

Początek

18:49:27

Koniec

18:51:52

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

18:51:47

Koniec

18:52:01

Norbert Lins

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:34

Początek

18:51:52

Koniec

18:54:26

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

18:54:00

Koniec

18:54:11

Gerben-Jan Gerbrandy

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:01:58

Początek

18:54:03

Koniec

18:56:02

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

18:55:35

Koniec

18:55:48

18:56 - 20:00 Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska - Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Opakowania i odpady opakowaniowe - Odpady - Składowanie odpadów (debata)

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

18:55:56

Koniec

18:56:13

Simona Bonafè

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:30

Początek

18:56:11

Koniec

19:00:41

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:32

Początek

19:00:14

Koniec

19:00:46

Francesc Gambús

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:27

Początek

19:00:34

Koniec

19:05:01

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

19:04:35

Koniec

19:04:48

Frans Timmermans

Funkcja : Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji

Czas trwania

00:06:15

Początek

19:04:45

Koniec

19:11:00

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:10:53

Koniec

19:11:10

João Ferreira

Funkcja : ITRE

Czas trwania

00:01:40

Początek

19:11:01

Koniec

19:12:41

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

19:12:14

Koniec

19:12:26

Pavel Telička

Funkcja : Rap avis ITRE

Czas trwania

00:01:26

Początek

19:12:23

Koniec

19:13:49

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

19:13:42

Koniec

19:13:53

Miroslav Poche

Funkcja : ITRE

Czas trwania

00:01:35

Początek

19:13:45

Koniec

19:15:21

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:14:53

Koniec

19:15:11

Karl-Heinz Florenz

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:48

Początek

19:15:05

Koniec

19:17:53

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

19:17:33

Koniec

19:17:52

Kathleen Van Brempt

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:53

Początek

19:17:38

Koniec

19:19:32

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

19:19:06

Koniec

19:19:17

Jadwiga Wiśniewska

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:45

Początek

19:19:08

Koniec

19:20:53

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

19:20:28

Koniec

19:20:40

Nils Torvalds

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:01:38

Początek

19:20:31

Koniec

19:22:09

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

19:21:41

Koniec

19:22:01

Davor Škrlec

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:25

Początek

19:21:49

Koniec

19:24:14

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

19:23:45

Koniec

19:24:01

Kateřina Konečná

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:33

Początek

19:23:48

Koniec

19:25:22

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

19:24:54

Koniec

19:25:13

Piernicola Pedicini

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:02:41

Początek

19:25:02

Koniec

19:27:44

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

19:27:17

Koniec

19:27:31

Giovanni La Via

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:36

Początek

19:27:22

Koniec

19:28:59

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

19:28:32

Koniec

19:28:44

Miriam Dalli

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:52

Początek

19:28:36

Koniec

19:30:28

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

19:30:00

Koniec

19:30:16

Pirkko Ruohonen-Lerner

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:39

Początek

19:30:06

Koniec

19:31:45

Ioan Mircea Paşcu

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

19:31:17

Koniec

19:31:30

Gesine Meissner

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:20

Początek

19:31:27

Koniec

19:32:47

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

19:32:40

Koniec

19:32:51

Andrzej Grzyb

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:48

Początek

19:32:44

Koniec

19:34:32

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

19:34:10

Koniec

19:34:20

Massimo Paolucci

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:47

Początek

19:34:14

Koniec

19:36:01

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

19:35:33

Koniec

19:35:48

Adina-Ioana Vălean

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:50

Początek

19:35:39

Koniec

19:37:29

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

19:37:00

Koniec

19:37:13

Jo Leinen

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:42

Początek

19:37:05

Koniec

19:38:47

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

19:38:20

Koniec

19:38:33

Annie Schreijer-Pierik

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:00

Początek

19:38:25

Koniec

19:40:25

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

19:40:03

Koniec

19:40:39

Maria Spyraki

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:39

Początek

19:40:33

Koniec

19:42:13

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

19:41:46

Koniec

19:42:04

Nicola Caputo

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:48

Początek

19:41:54

Koniec

19:43:43

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

19:43:14

Koniec

19:43:29

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:43

Początek

19:43:18

Koniec

19:45:02

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

19:44:36

Koniec

19:44:51

Linnéa Engström

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:39

Początek

19:44:43

Koniec

19:46:22

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

19:45:53

Koniec

19:46:10

Georgios Epitideios

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:42

Początek

19:45:59

Koniec

19:47:42

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:47:12

Koniec

19:47:30

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:37

Początek

19:47:20

Koniec

19:48:57

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:48:28

Koniec

19:48:46

Maria Gabriela Zoană

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

19:48:33

Koniec

19:50:18

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

19:49:49

Koniec

19:50:05

Nikolaos Chountis

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:53

Początek

19:49:57

Koniec

19:51:51

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

19:51:24

Koniec

19:51:48

Karmenu Vella

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:04:38

Początek

19:51:44

Koniec

19:56:22

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

19:56:14

Koniec

19:56:31

Simona Bonafè

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:19

Początek

19:56:22

Koniec

19:58:41

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

19:58:12

Koniec

19:58:26

Francesc Gambús

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:25

Początek

19:58:18

Koniec

20:00:43

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:05

Początek

20:00:24

Koniec

20:00:29

20:00 - 20:30 Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (debata)

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

20:00:36

Koniec

20:00:49

Daciana Octavia Sârbu

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:59

Początek

20:00:44

Koniec

20:05:44

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

20:05:17

Koniec

20:05:35

Karmenu Vella

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:05:47

Początek

20:05:32

Koniec

20:11:19

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

20:11:13

Koniec

20:11:35

Stanislav Polčák

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:42

Początek

20:11:25

Koniec

20:13:08

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

20:12:41

Koniec

20:12:53

Pavel Poc

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

20:12:45

Koniec

20:14:16

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

20:13:50

Koniec

20:14:14

Margrete Auken

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:05

Początek

20:13:53

Koniec

20:15:59

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

20:15:32

Koniec

20:15:51

Stefan Eck

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:42

Początek

20:15:41

Koniec

20:17:23

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

20:16:57

Koniec

20:17:18

Michel Dantin

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:43

Początek

20:17:08

Koniec

20:18:52

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

20:18:31

Koniec

20:18:44

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

20:18:37

Koniec

20:20:10

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:19:43

Koniec

20:19:59

Nicola Caputo

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:35

Początek

20:19:50

Koniec

20:21:26

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:58

Początek

20:20:59

Koniec

20:21:58

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:42

Początek

20:21:03

Koniec

20:22:46

João Ferreira

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:39

Początek

20:22:30

Koniec

20:24:09

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:23:43

Koniec

20:23:59

Eleonora Evi

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:35

Początek

20:23:51

Koniec

20:25:27

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:25:01

Koniec

20:25:17

Franc Bogovič

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:39

Początek

20:25:09

Koniec

20:26:49

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

20:26:28

Koniec

20:26:41

Karmenu Vella

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:02:29

Początek

20:26:34

Koniec

20:29:03

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

20:28:37

Koniec

20:29:01

Daciana Octavia Sârbu

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:06

Początek

20:28:48

Koniec

20:30:55

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:03

Początek

20:30:38

Koniec

20:30:41

20:30 - 21:24 Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE - Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (debata)

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

20:30:52

Koniec

20:31:22

Michaela Šojdrová

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:39

Początek

20:31:20

Koniec

20:36:00

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

20:35:33

Koniec

20:35:56

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:05:39

Początek

20:35:46

Koniec

20:41:25

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

20:40:59

Koniec

20:41:16

Věra Jourová

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:06:46

Początek

20:41:12

Koniec

20:47:58

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

20:47:49

Koniec

20:48:11

Lynn Boylan

Funkcja : EMPL

Czas trwania

00:01:42

Początek

20:48:00

Koniec

20:49:42

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

20:49:17

Koniec

20:49:36

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:46

Początek

20:49:26

Koniec

20:51:13

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

20:50:47

Koniec

20:51:05

Jadwiga Wiśniewska

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:41

Początek

20:50:55

Koniec

20:52:36

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

20:52:11

Koniec

20:52:32

Filiz Hyusmenova

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:01:34

Początek

20:52:18

Koniec

20:53:53

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

20:53:27

Koniec

20:53:47

Florent Marcellesi

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:35

Początek

20:53:36

Koniec

20:55:11

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

20:54:46

Koniec

20:55:07

Stefan Eck

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:38

Początek

20:54:56

Koniec

20:56:34

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

20:56:08

Koniec

20:56:23

Mylène Troszczynski

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:02:44

Początek

20:56:14

Koniec

20:58:58

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

20:58:32

Koniec

20:58:55

Dobromir Sośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:11

Początek

20:58:40

Koniec

21:00:52

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

21:00:22

Koniec

21:00:39

Liliana Rodrigues

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

21:00:31

Koniec

21:02:15

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

21:01:48

Koniec

21:02:01

Bernd Kölmel

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:39

Początek

21:01:53

Koniec

21:03:33

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

21:03:07

Koniec

21:03:20

Julie Ward

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:52

Początek

21:03:12

Koniec

21:05:04

Evelyne Gebhardt

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

21:04:37

Koniec

21:05:00

Marijana Petir

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:43

Początek

21:04:50

Koniec

21:06:33

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

21:06:06

Koniec

21:06:24

Caterina Chinnici

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

21:06:16

Koniec

21:08:00

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

21:07:33

Koniec

21:07:46

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:40

Początek

21:07:37

Koniec

21:09:17

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

21:08:49

Koniec

21:09:10

Izaskun Bilbao Barandica

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:34

Początek

21:09:00

Koniec

21:10:35

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

21:10:08

Koniec

21:10:23

Linnéa Engström

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:45

Początek

21:10:15

Koniec

21:12:01

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

21:11:34

Koniec

21:11:48

João Pimenta Lopes

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:35

Początek

21:11:40

Koniec

21:13:16

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

21:12:49

Koniec

21:13:09

Francis Zammit Dimech

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:15

Początek

21:13:05

Koniec

21:14:20

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

21:14:13

Koniec

21:14:30

Ruža Tomašić

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:39

Początek

21:14:20

Koniec

21:15:59

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

21:15:30

Koniec

21:15:43

Ana Miranda

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:26

Początek

21:15:40

Koniec

21:17:06

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

21:17:00

Koniec

21:17:14

Věra Jourová

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:05:47

Początek

21:17:06

Koniec

21:22:53

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

21:22:26

Koniec

21:22:47

Michaela Šojdrová

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:02:01

Początek

21:22:38

Koniec

21:24:40

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

21:24:13

Koniec

21:24:36

21:24 - 22:00 Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (debata)

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

21:24:38

Koniec

21:25:07

Enrique Guerrero Salom

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:05:32

Początek

21:24:58

Koniec

21:30:31

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

21:30:04

Koniec

21:30:22

Neven Mimica

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:05:27

Początek

21:30:17

Koniec

21:35:44

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

21:35:38

Koniec

21:35:52

Jordi Solé

Funkcja : BUDG

Czas trwania

00:01:37

Początek

21:35:44

Koniec

21:37:21

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

21:36:55

Koniec

21:37:13

Frank Engel

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:00

Początek

21:37:08

Koniec

21:39:08

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

21:39:02

Koniec

21:39:20

Linda McAvan

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:23

Początek

21:39:11

Koniec

21:41:34

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

21:41:08

Koniec

21:41:24

Eleni Theocharous

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:58

Początek

21:41:15

Koniec

21:43:13

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

21:42:47

Koniec

21:43:06

Lola Sánchez Caldentey

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:48

Początek

21:42:57

Koniec

21:44:46

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

21:44:19

Koniec

21:44:35

Jean-Luc Schaffhauser

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:02:36

Początek

21:44:26

Koniec

21:47:03

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

21:46:36

Koniec

21:46:53

Bogdan Brunon Wenta

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:02

Początek

21:46:44

Koniec

21:48:47

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

21:48:20

Koniec

21:48:48

Michel Dantin

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:13

Początek

21:48:36

Koniec

21:49:50

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

21:49:32

Koniec

21:49:49

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:01

Początek

21:49:40

Koniec

21:51:42

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

21:51:14

Koniec

21:51:25

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:30

Początek

21:51:17

Koniec

21:52:48

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

21:52:22

Koniec

21:52:35

Kateřina Konečná

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:33

Początek

21:52:27

Koniec

21:54:01

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

21:53:34

Koniec

21:53:55

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:05

Początek

21:53:50

Koniec

21:54:55

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

21:54:48

Koniec

21:55:05

Jean-Paul Denanot

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:33

Początek

21:54:56

Koniec

21:56:30

Lívia Járóka

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

21:56:04

Koniec

21:56:24