Multimedia na debatę

Wtorek, 17 kwietnia 2018 r.

09:00 - 09:00

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

09:00:15

Koniec

09:00:41

09:00 - 09:00 Otwarcie posiedzenia

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

09:00:31

Koniec

09:00:38

09:01 - 09:59 Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (debata)

Věra Jourová

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:03:44

Początek

09:01:07

Koniec

09:04:51

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

09:04:43

Koniec

09:05:14

Michał Boni

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:41

Początek

09:05:01

Koniec

09:07:43

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:07:16

Koniec

09:07:37

Josef Weidenholzer

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:02:14

Początek

09:07:33

Koniec

09:09:47

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:09:41

Koniec

09:10:03

Marek Jurek

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:37

Początek

09:09:52

Koniec

09:11:30

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:11:04

Koniec

09:11:26

Sophia in 't Veld

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:51

Początek

09:11:15

Koniec

09:14:06

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

09:13:35

Koniec

09:14:11

Raymond Finch

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:00:50

Początek

09:14:04

Koniec

09:14:54

Sophia in 't Veld

Funkcja : réponse "carton bleu"

Czas trwania

00:00:43

Początek

09:14:48

Koniec

09:15:31

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

09:15:22

Koniec

09:15:51

Jean Lambert

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:41

Początek

09:15:34

Koniec

09:18:16

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

09:17:48

Koniec

09:18:26

Hans-Olaf Henkel

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:55

Początek

09:18:13

Koniec

09:19:08

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:18:50

Koniec

09:19:03

Jean Lambert

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:57

Początek

09:18:54

Koniec

09:19:51

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:19:36

Koniec

09:19:56

Barbara Spinelli

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:48

Początek

09:19:47

Koniec

09:22:35

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

09:22:08

Koniec

09:22:33

Jörg Meuthen

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:03:17

Początek

09:22:22

Koniec

09:25:39

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

09:24:58

Koniec

09:25:24

Gerolf Annemans

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:51

Początek

09:25:13

Koniec

09:27:04

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

09:26:38

Koniec

09:27:09

Jaromír Štětina

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:40

Początek

09:26:53

Koniec

09:28:34

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:28:06

Koniec

09:28:23

Claude Moraes

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:56

Początek

09:28:19

Koniec

09:30:15

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:49

Początek

09:30:08

Koniec

09:30:57

Tibor Szanyi

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:04

Początek

09:30:36

Koniec

09:31:40

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:31:15

Koniec

09:31:34

Claude Moraes

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:14

Początek

09:31:19

Koniec

09:32:33

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:32:17

Koniec

09:32:35

Helga Stevens

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:57

Początek

09:32:23

Koniec

09:34:20

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

09:33:42

Koniec

09:34:14

Angelika Mlinar

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:31

Początek

09:34:00

Koniec

09:35:31

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

09:35:04

Koniec

09:35:24

Terry Reintke

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:35:14

Koniec

09:36:48

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

09:36:19

Koniec

09:36:49

Tania González Peñas

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:58

Początek

09:36:31

Koniec

09:38:29

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:37:50

Koniec

09:38:09

Harald Vilimsky

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:01:43

Początek

09:38:00

Koniec

09:39:43

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

09:39:08

Koniec

09:39:42

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:59

Początek

09:39:31

Koniec

09:40:31

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:40:06

Koniec

09:40:23

Harald Vilimsky

Funkcja : réponse "carton bleu"

Czas trwania

00:00:44

Początek

09:40:16

Koniec

09:41:00

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:40:50

Koniec

09:41:11

Francis Zammit Dimech

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:44

Początek

09:41:02

Koniec

09:42:46

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

09:42:16

Koniec

09:42:53

Juan Fernando López Aguilar

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:12

Początek

09:42:34

Koniec

09:44:47

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:44:11

Koniec

09:44:30

Arne Gericke

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:24

Początek

09:44:23

Koniec

09:45:47

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:44

Początek

09:45:36

Koniec

09:46:20

Carlos Coelho

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:41

Początek

09:46:05

Koniec

09:47:47

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:41

Początek

09:47:18

Koniec

09:47:59

Milan Zver

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:07

Początek

09:47:48

Koniec

09:48:55

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

09:48:48

Koniec

09:49:13

Jean-Paul Denanot

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:30

Początek

09:49:03

Koniec

09:50:33

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

09:50:06

Koniec

09:50:32

Ruža Tomašić

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:30

Początek

09:50:19

Koniec

09:51:50

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:34

Początek

09:51:23

Koniec

09:51:57

Beatriz Becerra Basterrechea

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:51:49

Koniec

09:53:22

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:52:50

Koniec

09:53:09

Krisztina Morvai

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:47

Początek

09:53:04

Koniec

09:54:51

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:38

Początek

09:54:10

Koniec

09:54:49

Mairead McGuinness

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:30

Początek

09:54:35

Koniec

09:56:06

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

09:55:39

Koniec

09:56:04

Věra Jourová

Funkcja : Członek Komisji

Czas trwania

00:02:51

Początek

09:55:58

Koniec

09:58:49

Heidi Hautala

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

09:58:43

Koniec

09:59:08

10:21 - 13:22 Debata z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat przyszłości Europy (debata)

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:05

Początek

10:21:11

Koniec

10:24:17

Emmanuel Macron

Funkcja : President République française

Czas trwania

00:25:31

Początek

10:23:52

Koniec

10:49:23

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:10

Początek

10:48:57

Koniec

10:50:07

Jean-Claude Juncker

Funkcja : Przewodniczący Komisji

Czas trwania

00:06:46

Początek

10:50:07

Koniec

10:56:53

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:02

Początek

10:56:47

Koniec

10:57:50

Manfred Weber

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:10:42

Początek

10:57:38

Koniec

11:08:21

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

11:07:54

Koniec

11:08:32

Udo Bullmann

Funkcja : W imieniu grupy

Czas trwania

00:07:13

Początek

11:08:24

Koniec

11:15:37

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:42

Początek

11:15:30

Koniec

11:16:12

Syed Kamall

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:05:30

Początek

11:16:00

Koniec

11:21:31

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:21:04

Koniec

11:21:26

Guy Verhofstadt

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:09:26

Początek

11:21:13

Koniec

11:30:39

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:30:21

Koniec

11:30:35

Philippe Lamberts

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:06:01

Początek

11:30:27

Koniec

11:36:28

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:36:02

Koniec

11:36:27

Patrick Le Hyaric

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:05:32

Początek

11:36:16

Koniec

11:41:49

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:41:22

Koniec

11:41:38

Florian Philippot

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:04:41

Początek

11:41:29

Koniec

11:46:11

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:45:44

Koniec

11:46:08

Nicolas Bay

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:05:11

Początek

11:45:58

Koniec

11:51:09

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

11:50:43

Koniec

11:51:04

Aymeric Chauprade

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:43

Początek

11:50:54

Koniec

11:53:38

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:53:12

Koniec

11:53:36

Emmanuel Macron

Funkcja : President République française

Czas trwania

00:19:07

Początek

11:53:26

Koniec

12:12:33

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:49

Początek

12:11:57

Koniec

12:12:47

Adina-Ioana Vălean

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:22

Początek

12:12:33

Koniec

12:13:55

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:13:47

Koniec

12:14:03

Sylvie Guillaume

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:33

Początek

12:13:54

Koniec

12:15:27

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:15:00

Koniec

12:15:10

Geoffrey Van Orden

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:38

Początek

12:15:10

Koniec

12:15:48

Younous Omarjee

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:46

Początek

12:15:47

Koniec

12:17:34

Peter Lundgren

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:46

Początek

12:17:12

Koniec

12:18:58

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:18:28

Koniec

12:18:37

Georgios Epitideios

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:47

Początek

12:18:36

Koniec

12:20:24

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

12:19:51

Koniec

12:20:10

Ramón Jáuregui Atondo

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

12:20:02

Koniec

12:21:14

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:20:55

Koniec

12:21:07

Franck Proust

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:45

Początek

12:21:00

Koniec

12:22:45

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

12:22:19

Koniec

12:22:39

Eva Kaili

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:33

Początek

12:22:27

Koniec

12:24:00

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:23:32

Koniec

12:23:43

Bogusław Liberadzki

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:26

Początek

12:23:39

Koniec

12:25:06

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:24:38

Koniec

12:24:55

Salvatore Cicu

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:00

Początek

12:24:45

Koniec

12:26:45

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:26:19

Koniec

12:26:31

Elena Valenciano

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

12:26:24

Koniec

12:27:37

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:27:19

Koniec

12:27:33

Mairead McGuinness

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:12

Początek

12:27:31

Koniec

12:28:43

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:28:36

Koniec

12:28:47

Pervenche Berès

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:15

Początek

12:28:43

Koniec

12:29:58

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:29:40

Koniec

12:29:53

Daniel Caspary

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:18

Początek

12:29:52

Koniec

12:31:10

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:31:03

Koniec

12:31:22

Patrizia Toia

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:35

Początek

12:31:11

Koniec

12:32:46

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:32:20

Koniec

12:32:31

Dominique Riquet

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:36

Początek

12:32:25

Koniec

12:34:01

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:33:35

Koniec

12:33:49

Marisa Matias

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:34

Początek

12:33:42

Koniec

12:35:16

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:34:47

Koniec

12:35:02

Paulo Rangel

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:41

Początek

12:34:54

Koniec

12:36:36

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:10

Początek

12:35:24

Koniec

12:36:35

Daniele Viotti

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:28

Początek

12:36:18

Koniec

12:37:46

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:37:20

Koniec

12:37:37

Reinhard Bütikofer

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:55

Początek

12:37:33

Koniec

12:38:28

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:39

Początek

12:38:24

Koniec

12:40:04

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

12:39:35

Koniec

12:40:13

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:03

Początek

12:39:56

Koniec

12:41:00

Esther de Lange

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:10

Początek

12:40:51

Koniec

12:42:01

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:41:52

Koniec

12:42:10

Cecilia Wikström

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:30

Początek

12:42:06

Koniec

12:43:36

Maria Arena

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:26

Początek

12:43:33

Koniec

12:44:59

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

12:44:33

Koniec

12:44:49

Ivo Belet

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:14

Początek

12:44:39

Koniec

12:45:54

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:45:36

Koniec

12:45:46

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:26

Początek

12:45:40

Koniec

12:47:06

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

12:46:39

Koniec

12:46:55

Henna Virkkunen

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:33

Początek

12:46:47

Koniec

12:48:20

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:47:52

Koniec

12:48:07

Juan Fernando López Aguilar

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:41

Początek

12:48:04

Koniec

12:49:46

Anna Maria Corazza Bildt

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:48

Początek

12:49:18

Koniec

12:51:07

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:04

Początek

12:50:30

Koniec

12:51:35

Emmanuel Macron

Funkcja : President République française

Czas trwania

00:30:28

Początek

12:51:21

Koniec

13:21:49

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

13:21:46

Koniec

13:22:22

13:26 - 13:28 Wznowienie posiedzenia

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

13:26:20

Koniec

13:26:51

Mario Borghezio

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:01:06

Początek

13:26:41

Koniec

13:27:48

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:25

Początek

13:27:34

Koniec

13:28:00

13:27 - 13:51 Głosowanie

13:28 - 13:29 Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

13:28:02

Koniec

13:28:29

Sofia Sakorafa

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:08

Początek

13:28:24

Koniec

13:29:33

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

13:29:14

Koniec

13:29:49

13:29 - 13:30 Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

13:29:39

Koniec

13:30:09

13:30 - 13:30 Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

13:30:00

Koniec

13:30:28

13:30 - 13:30 Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

13:30:19

Koniec

13:30:51

13:30 - 13:31 Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

13:30:41

Koniec

13:31:08

13:31 - 13:31 Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

13:31:00

Koniec

13:31:28

13:31 - 13:33 Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

13:31:19

Koniec

13:31:32

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:00:26

Początek

13:31:26

Koniec

13:31:52

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:05

Początek

13:31:43

Koniec

13:33:48

13:33 - 13:39 Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:06:33

Początek

13:33:23

Koniec

13:39:56

13:39 - 13:43 Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:59

Początek

13:39:31

Koniec

13:43:31

13:43 - 13:43 Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (B8-0183/2018) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

13:43:06

Koniec

13:43:35

13:43 - 13:44 Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:56

Początek

13:43:26

Koniec

13:44:23

13:44 - 13:48 Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:28

Początek

13:44:09

Koniec

13:48:37

13:48 - 13:50 Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (głosowanie)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:03:12

Początek

13:48:12

Koniec

13:51:25

13:50 - 14:21 Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:50:37

Koniec

13:50:55

13:50 - 13:56 Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

13:50:48

Koniec

13:51:03

Miguel Viegas

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:43

Początek

13:51:00

Koniec

13:52:44

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:38

Początek

13:52:17

Koniec

13:52:56

Momchil Nekov

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:48

Początek

13:52:34

Koniec

13:54:22

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

13:53:54

Koniec

13:54:13

Daniel Hannan

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:15

Początek

13:54:05

Koniec

13:55:20

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

13:55:13

Koniec

13:55:32

Stanislav Polčák

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:27

Początek

13:55:19

Koniec

13:56:46

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:40

Początek

13:56:18

Koniec

13:56:58

13:56 - 13:58 Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

13:56:27

Koniec

13:56:48

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:16

Początek

13:56:45

Koniec

13:58:01

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

13:57:51

Koniec

13:58:15

13:58 - 14:02 Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

13:58:01

Koniec

13:58:12

Estefanía Torres Martínez

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:26

Początek

13:58:06

Koniec

13:59:32

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:59:04

Koniec

13:59:22

Paloma López Bermejo

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:40

Początek

13:59:12

Koniec

14:00:52

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

14:00:18

Koniec

14:00:40

Christofer Fjellner

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:39

Początek

14:00:30

Koniec

14:02:10

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

14:01:42

Koniec

14:02:16

14:01 - 14:03 Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

14:01:54

Koniec

14:02:11

Stanislav Polčák

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:34

Początek

14:02:04

Koniec

14:03:39

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

14:03:12

Koniec

14:03:35

14:03 - 14:11 Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

14:03:20

Koniec

14:03:37

Rory Palmer

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:10

Początek

14:03:30

Koniec

14:04:40

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

14:04:34

Koniec

14:04:46

Jasenko Selimovic

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:00:51

Początek

14:04:44

Koniec

14:05:35

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

14:05:29

Koniec

14:05:42

Urszula Krupa

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:47

Początek

14:05:34

Koniec

14:07:21

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

14:06:54

Koniec

14:07:09

Pirkko Ruohonen-Lerner

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:13

Początek

14:07:01

Koniec

14:08:15

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

14:07:57

Koniec

14:08:14

Tania González Peñas

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:44

Początek

14:08:05

Koniec

14:09:49

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

14:09:22

Koniec

14:09:43

Dobromir Sośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:27

Początek

14:09:33

Koniec

14:11:00

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

14:10:34

Koniec

14:10:55

14:10 - 14:12 Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (B8-0183/2018)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

14:10:42

Koniec

14:10:52

Urszula Krupa

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:36

Początek

14:10:46

Koniec

14:12:23

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

14:11:57

Koniec

14:12:33

14:12 - 14:12 Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

14:12:07

Koniec

14:12:27

14:12 - 14:15 Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (A8-0129/2018 - Charles Goerens)

Adam Szejnfeld

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:43

Początek

14:12:21

Koniec

14:14:05

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

14:13:39

Koniec

14:13:52

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:37

Początek

14:13:43

Koniec

14:15:20

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

14:14:54

Koniec

14:15:24

14:15 - 14:21 Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

14:15:07

Koniec

14:15:18

Miguel Viegas

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:32

Początek

14:15:12

Koniec

14:16:45

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

14:16:18

Koniec

14:16:39

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:33

Początek

14:16:30

Koniec

14:18:03

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

14:17:37

Koniec

14:17:52

Rosa D'Amato

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:02:37

Początek

14:17:43

Koniec

14:20:21

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:13

Początek

14:19:08

Koniec

14:20:21

Francisco José Millán Mon

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:43

Początek

14:20:03

Koniec

14:21:46

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

14:21:20

Koniec

14:21:42

14:21 - 14:21 Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

14:21:36

Koniec

14:21:47

15:01 - 15:01

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

15:01:05

Koniec

15:01:35

15:01 - 15:01 Wznowienie posiedzenia

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:01:23

Koniec

15:01:33

15:01 - 15:01 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia (debata): Patrz protokól

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:01:32

Koniec

15:01:45

15:01 - 16:41 Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

15:02:08

Koniec

15:02:26

Dimitris Avramopoulos

Funkcja : For VPC/HR

Czas trwania

00:09:55

Początek

15:02:14

Koniec

15:12:09

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

15:12:03

Koniec

15:12:25

Anna Maria Corazza Bildt

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:54

Początek

15:12:16

Koniec

15:15:11

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

15:14:43

Koniec

15:15:11

Elena Valenciano

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:17

Początek

15:15:00

Koniec

15:17:17

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:16:49

Koniec

15:17:01

Helga Stevens

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:20

Początek

15:16:55

Koniec

15:19:15

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:18:49

Koniec

15:19:00

Hilde Vautmans

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:32

Początek

15:18:54

Koniec

15:21:26

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

15:21:02

Koniec

15:21:16

Judith Sargentini

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:41

Początek

15:21:09

Koniec

15:23:50

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

15:23:24

Koniec

15:23:38

Marie-Christine Vergiat

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:13

Początek

15:23:31

Koniec

15:25:45

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:25:21

Koniec

15:25:32

Kristina Winberg

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:02:03

Początek

15:25:25

Koniec

15:27:28

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:27:03

Koniec

15:27:15

Auke Zijlstra

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:57

Początek

15:27:08

Koniec

15:29:06

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:28:41

Koniec

15:28:51

Krisztina Morvai

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:41

Początek

15:28:45

Koniec

15:30:26

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:34

Początek

15:30:05

Koniec

15:30:39

Željana Zovko

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:08

Początek

15:30:34

Koniec

15:32:43

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:32:16

Koniec

15:32:26

Tanja Fajon

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:35

Początek

15:32:25

Koniec

15:34:00

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:33:55

Koniec

15:34:09

Jussi Halla-aho

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:07

Początek

15:34:06

Koniec

15:35:13

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:35:07

Koniec

15:35:19

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:44

Początek

15:35:13

Koniec

15:36:57

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:36:31

Koniec

15:36:43

Malin Björk

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:02:08

Początek

15:36:36

Koniec

15:38:45

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

15:38:19

Koniec

15:38:46

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:58

Początek

15:38:28

Koniec

15:39:27

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

15:39:13

Koniec

15:39:21

Malin Björk

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:00:48

Początek

15:39:16

Koniec

15:40:04

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:39:52

Koniec

15:40:02

Laura Ferrara

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:02:09

Początek

15:39:56

Koniec

15:42:06

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:41:37

Koniec

15:41:49

Marie-Christine Arnautu

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:01:32

Początek

15:41:43

Koniec

15:43:16

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:42:51

Koniec

15:43:00

Steven Woolfe

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:34

Początek

15:42:54

Koniec

15:44:29

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:44:03

Koniec

15:44:13

Carlos Coelho

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:51

Początek

15:44:06

Koniec

15:45:58

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:45:33

Koniec

15:45:45

Birgit Sippel

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:51

Początek

15:45:43

Koniec

15:47:34

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:47

Początek

15:47:27

Koniec

15:48:14

Bernd Kölmel

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:15

Początek

15:48:13

Koniec

15:49:28

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:49:24

Koniec

15:49:37

Tomáš Zdechovský

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:38

Początek

15:49:34

Koniec

15:50:13

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

15:50:01

Koniec

15:50:09

Bernd Kölmel

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:50

Początek

15:50:04

Koniec

15:50:54

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:50:41

Koniec

15:50:51

Ilhan Kyuchyuk

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:07

Początek

15:50:50

Koniec

15:51:57

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:51:52

Koniec

15:52:02

Ignazio Corrao

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:38

Początek

15:51:57

Koniec

15:53:35

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:53:10

Koniec

15:53:21

Mara Bizzotto

Funkcja : ENF

Czas trwania

00:01:37

Początek

15:53:15

Koniec

15:54:53

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:54:27

Koniec

15:54:36

Udo Voigt

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:13

Początek

15:54:35

Koniec

15:55:48

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

15:55:43

Koniec

15:55:51

Tomáš Zdechovský

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:07

Początek

15:55:46

Koniec

15:57:54

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:57:27

Koniec

15:57:36

Knut Fleckenstein

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:11

Początek

15:57:30

Koniec

15:59:42

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:59:16

Koniec

15:59:26

Gerard Batten

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:02:31

Początek

15:59:20

Koniec

16:01:51

Pavel Telička

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

16:01:26

Koniec

16:01:39