Multimedia na debatę

Czwartek, 13 września 2018 r.

08:30 - 08:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

08:30:36

Koniec

08:31:03

08:30 - 08:31 Otwarcie posiedzenia

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

08:30:50

Koniec

08:31:00

08:31 - 09:20 Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

08:31:02

Koniec

08:31:17

Pavel Poc

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:04:41

Początek

08:31:11

Koniec

08:35:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

08:35:26

Koniec

08:35:47

Peter Jahr

Funkcja : AGRI

Czas trwania

00:02:08

Początek

08:35:34

Koniec

08:37:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:29

Początek

08:37:10

Koniec

08:37:40

Vytenis Povilas Andriukaitis

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:09:25

Początek

08:37:26

Koniec

08:46:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

08:46:25

Koniec

08:46:43

Mairead McGuinness

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:27

Początek

08:46:32

Koniec

08:48:59

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

08:48:33

Koniec

08:48:52

Karin Kadenbach

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:07

Początek

08:48:41

Koniec

08:50:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

08:50:22

Koniec

08:50:43

Jan Huitema

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:01:54

Początek

08:50:32

Koniec

08:52:26

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

08:52:00

Koniec

08:52:37

Molly Scott Cato

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:35

Początek

08:52:20

Koniec

08:52:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

08:52:43

Koniec

08:52:56

Jan Huitema

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:00:21

Początek

08:52:45

Koniec

08:53:06

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

08:52:58

Koniec

08:53:16

Martin Häusling

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:38

Początek

08:53:05

Koniec

08:54:43

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

08:54:17

Koniec

08:54:34

Anja Hazekamp

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:08

Początek

08:54:24

Koniec

08:56:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

08:56:06

Koniec

08:56:23

Mireille D'Ornano

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:28

Początek

08:56:14

Koniec

08:57:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

08:57:17

Koniec

08:57:31

Joëlle Mélin

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:34

Początek

08:57:21

Koniec

08:58:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

08:58:29

Koniec

08:58:43

Angélique Delahaye

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:57

Początek

08:58:34

Koniec

09:00:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:00:05

Koniec

09:00:21

Eric Andrieu

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:08

Początek

09:00:11

Koniec

09:02:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:01:54

Koniec

09:02:09

Mark Demesmaeker

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:29

Początek

09:02:00

Koniec

09:03:29

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:03:03

Koniec

09:03:20

Frédérique Ries

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:43

Początek

09:03:10

Koniec

09:04:54

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:04:28

Koniec

09:04:38

Molly Scott Cato

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:31

Początek

09:04:30

Koniec

09:06:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:05:35

Koniec

09:05:48

Eleonora Forenza

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:43

Początek

09:05:40

Koniec

09:07:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

09:06:57

Koniec

09:07:19

Anthea McIntyre

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:58

Początek

09:07:06

Koniec

09:09:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:08:37

Koniec

09:08:54

Thomas Waitz

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:51

Początek

09:08:46

Koniec

09:10:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

09:09:57

Koniec

09:10:35

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:48

Początek

09:10:23

Koniec

09:12:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

09:11:45

Koniec

09:12:05

Mairead McGuinness

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:30

Początek

09:11:54

Koniec

09:13:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:30

Początek

09:12:58

Koniec

09:13:28

Thomas Waitz

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:54

Początek

09:13:16

Koniec

09:14:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:13:55

Koniec

09:14:08

Mairead McGuinness

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:55

Początek

09:14:00

Koniec

09:14:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

09:14:41

Koniec

09:15:03

Vytenis Povilas Andriukaitis

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:04:17

Początek

09:14:51

Koniec

09:19:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:18:42

Koniec

09:18:59

Pavel Poc

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:01:39

Początek

09:18:50

Koniec

09:20:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:20:04

Koniec

09:20:24

09:20 - 10:20 Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:20:25

Koniec

09:20:42

Olga Sehnalová

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:05:40

Początek

09:20:31

Koniec

09:26:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:25:45

Koniec

09:26:01

Biljana Borzan

Funkcja : ENVI

Czas trwania

00:01:33

Początek

09:25:51

Koniec

09:27:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:26:59

Koniec

09:27:18

Vytenis Povilas Andriukaitis

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:03:25

Początek

09:27:08

Koniec

09:30:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:30:07

Koniec

09:30:24

Momchil Nekov

Funkcja : AGRI

Czas trwania

00:03:57

Początek

09:30:12

Koniec

09:34:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

09:33:43

Koniec

09:34:09

Ivan Štefanec

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:24

Początek

09:33:53

Koniec

09:36:18

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:27

Początek

09:35:51

Koniec

09:36:19

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:46

Początek

09:36:09

Koniec

09:36:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:36:37

Koniec

09:36:52

Ivan Štefanec

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:52

Początek

09:36:40

Koniec

09:37:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:37:19

Koniec

09:37:34

Nicola Danti

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:35

Początek

09:37:25

Koniec

09:39:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:38:35

Koniec

09:38:47

Jana Žitňanská

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:59

Początek

09:38:38

Koniec

09:40:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:40:11

Koniec

09:40:29

Dita Charanzová

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:02:07

Początek

09:40:19

Koniec

09:42:26

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:42:00

Koniec

09:42:17

Igor Šoltes

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:35

Początek

09:42:07

Koniec

09:43:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:43:16

Koniec

09:43:33

Jiří Maštálka

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:12

Początek

09:43:23

Koniec

09:45:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:45:09

Koniec

09:45:29

Marco Zullo

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:35

Początek

09:45:17

Koniec

09:46:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:46:26

Koniec

09:46:40

Mylène Troszczynski

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:14

Początek

09:46:31

Koniec

09:47:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:47:28

Koniec

09:47:47

Dobromir Sośnierz

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:36

Początek

09:47:36

Koniec

09:49:12

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:48:46

Koniec

09:49:01

Andreas Schwab

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:57

Początek

09:48:52

Koniec

09:50:50

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

09:50:24

Koniec

09:50:47

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:44

Początek

09:50:36

Koniec

09:51:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:51:08

Koniec

09:51:24

Andreas Schwab

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:47

Początek

09:51:13

Koniec

09:53:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:07

Początek

09:52:34

Koniec

09:53:42

Eric Andrieu

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

09:53:23

Koniec

09:55:07

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:54:41

Koniec

09:54:58

Angel Dzhambazki

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:36

Początek

09:54:47

Koniec

09:56:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:55:58

Koniec

09:56:20

Filiz Hyusmenova

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:32

Początek

09:56:10

Koniec

09:57:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:57:16

Koniec

09:57:34

Bronis Ropė

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:14

Początek

09:57:24

Koniec

09:58:38

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

09:58:20

Koniec

09:58:39

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:47

Początek

09:58:28

Koniec

10:00:16

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

09:59:50

Koniec

10:00:11

Christel Schaldemose

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:00:00

Koniec

10:01:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:01:06

Koniec

10:01:17

Inese Vaidere

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:07

Początek

10:01:09

Koniec

10:03:17

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:02:50

Koniec

10:03:04

Eva Maydell

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:38

Początek

10:02:55

Koniec

10:04:34

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:04:08

Koniec

10:04:29

Theodor Dumitru Stolojan

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:28

Początek

10:04:18

Koniec

10:05:47

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:35

Początek

10:05:20

Koniec

10:05:56

Norbert Erdős

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:05:45

Koniec

10:07:16

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:06:50

Koniec

10:07:06

Maria Grapini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:58

Początek

10:06:57

Koniec

10:08:56

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:08:30

Koniec

10:08:47

Notis Marias

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:30

Początek

10:08:39

Koniec

10:10:09

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:09:42

Koniec

10:10:01

Georgios Epitideios

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:09:53

Koniec

10:11:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

10:10:58

Koniec

10:11:21

Michaela Šojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:40

Początek

10:11:11

Koniec

10:12:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:12:25

Koniec

10:12:44

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:49

Początek

10:12:31

Koniec

10:14:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:13:53

Koniec

10:14:10

Dubravka Šuica

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:14:02

Koniec

10:15:41

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

10:15:15

Koniec

10:15:40

Mihai Ţurcanu

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:43

Początek

10:15:25

Koniec

10:17:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:16:41

Koniec

10:17:02

Franc Bogovič

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:27

Początek

10:16:52

Koniec

10:18:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

10:17:54

Koniec

10:18:17

Vytenis Povilas Andriukaitis

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:18:05

Koniec

10:19:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:19:10

Koniec

10:19:23

Olga Sehnalová

Funkcja : Sprawozdawca

Czas trwania

00:01:13

Początek

10:19:15

Koniec

10:20:28

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:20:10

Koniec

10:20:24

10:20 - 10:45 Uganda, aresztowanie posłów opozycji

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:31

Początek

10:20:25

Koniec

10:20:56

Charles Tannock

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:35

Początek

10:20:50

Koniec

10:22:25

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:21:59

Koniec

10:22:14

Maria Heubuch

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:22:05

Koniec

10:23:44

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:23:18

Koniec

10:23:31

Cécile Kashetu Kyenge

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:53

Początek

10:23:21

Koniec

10:25:14

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:24:48

Koniec

10:25:02

Lola Sánchez Caldentey

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:38

Początek

10:24:54

Koniec

10:26:32

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:26:06

Koniec

10:26:19

Joachim Zeller

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:54

Początek

10:26:10

Koniec

10:28:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:27:37

Koniec

10:27:51

Marietje Schaake

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:27

Początek

10:27:43

Koniec

10:29:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:28:44

Koniec

10:28:58

Cristian Dan Preda

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:29

Początek

10:28:50

Koniec

10:30:19

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:29:53

Koniec

10:30:07

Brando Benifei

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:33

Początek

10:29:57

Koniec

10:31:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:31:04

Koniec

10:31:15

Ignazio Corrao

Funkcja : w imieniu grupy EFDD

Czas trwania

00:01:36

Początek

10:31:07

Koniec

10:32:43

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

10:32:16

Koniec

10:32:41

Jacques Colombier

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:47

Początek

10:32:30

Koniec

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:33:51

Koniec

10:34:05

Pavel Svoboda

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:40

Początek

10:33:57

Koniec

10:35:37

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

10:35:11

Koniec

10:35:35

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:35:26

Koniec

10:36:57

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:36:31

Koniec

10:36:48

Juan Fernando López Aguilar

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:40

Początek

10:36:40

Koniec

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:37:54

Koniec

10:38:12

Seán Kelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

10:38:03

Koniec

10:39:36

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:39:10

Koniec

10:39:28

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

10:39:18

Koniec

10:40:50

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:40:23

Koniec

10:40:43

Federica Mogherini

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:04:55

Początek

10:40:34

Koniec

10:45:29

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

10:45:03

Koniec

10:45:29

10:45 - 11:12 Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

10:45:27

Koniec

10:45:51

Barbara Lochbihler

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:43

Początek

10:45:42

Koniec

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:47:00

Koniec

10:47:18

Sajjad Karim

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:35

Początek

10:47:07

Koniec

10:48:43

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:48:17

Koniec

10:48:34

Soraya Post

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:35

Początek

10:48:25

Koniec

10:50:01

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:49:34

Koniec

10:49:50

Ignazio Corrao

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:43

Początek

10:49:41

Koniec

10:51:24

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:50:58

Koniec

10:51:14

Miguel Urbán Crespo

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:41

Początek

10:51:05

Koniec

10:52:47

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:52:20

Koniec

10:52:34

Seán Kelly

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:39

Początek

10:52:25

Koniec

10:54:04

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:53:38

Koniec

10:53:59

Urmas Paet

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:38

Początek

10:53:50

Koniec

10:55:28

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:55:02

Koniec

10:55:22

Neena Gill

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:23

Początek

10:55:09

Koniec

10:57:32

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:57:05

Koniec

10:57:24

Younous Omarjee

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:33

Początek

10:57:15

Koniec

10:58:49

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:58:20

Koniec

10:58:40

Wajid Khan

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:28

Początek

10:58:29

Koniec

10:59:57

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:59:31

Koniec

10:59:47

Pier Antonio Panzeri

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:41

Początek

10:59:37

Koniec

11:01:19

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:00:50

Koniec

11:01:08

Goffredo Maria Bettini

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:52

Początek

11:00:57

Koniec

11:02:50

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:40

Początek

11:02:24

Koniec

11:03:05

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:43

Początek

11:02:53

Koniec

11:04:36

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:45

Początek

11:04:10

Koniec

11:04:55

Doru-Claudian Frunzulică

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:43

Początek

11:04:43

Koniec

11:06:26

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

11:06:00

Koniec

11:06:19

Federica Mogherini

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:05:24

Początek

11:06:11

Koniec

11:11:35

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:46

Początek

11:11:09

Koniec

11:11:56

11:11 - 11:39 Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:26

Początek

11:11:50

Koniec

11:12:17

Mark Demesmaeker

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:53

Początek

11:12:08

Koniec

11:14:02

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:13:36

Koniec

11:13:50

Barbara Lochbihler

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:04

Początek

11:13:42

Koniec

11:15:47

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:15:13

Koniec

11:15:36

Josef Weidenholzer

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:46

Początek

11:15:27

Koniec

11:17:13

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:16:46

Koniec

11:17:02

Marie-Christine Vergiat

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:37

Początek

11:16:54

Koniec

11:18:32

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:18:05

Koniec

11:18:16

Tomáš Zdechovský

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:02:04

Początek

11:18:09

Koniec

11:20:14

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:19:48

Koniec

11:20:01

Petras Auštrevičius

Funkcja : Autor

Czas trwania

00:01:42

Początek

11:19:54

Koniec

11:21:36

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:21:10

Koniec

11:21:25

Csaba Sógor

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:27

Początek

11:21:17

Koniec

11:22:45

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

11:22:18

Koniec

11:22:47

Julie Ward

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:50

Początek

11:22:25

Koniec

11:24:16

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:23:50

Koniec

11:24:08

Ramon Tremosa i Balcells

Funkcja : au nom du groupe ALDE

Czas trwania

00:01:48

Początek

11:23:59

Koniec

11:25:48

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:25:22

Koniec

11:25:40

Angelo Ciocca

Funkcja : au nom du groupe ENF

Czas trwania

00:01:57

Początek

11:25:33

Koniec

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:27:03

Koniec

11:27:26

Krzysztof Hetman

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:26

Początek

11:27:17

Koniec

11:28:44

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:22

Początek

11:28:18

Koniec

11:28:40

Javier Nart

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:29

Początek

11:28:30

Koniec

11:30:00

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:29:34

Koniec

11:29:48

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:36

Początek

11:29:42

Koniec

11:31:18

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:30:52

Koniec

11:31:08

José Inácio Faria

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:31

Początek

11:31:00

Koniec

11:32:32

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:32:06

Koniec

11:32:25

Ilhan Kyuchyuk

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:39

Początek

11:32:17

Koniec

11:33:56

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:23

Początek

11:33:30

Koniec

11:33:53

Ignazio Corrao

Funkcja : EFDD

Czas trwania

00:01:43

Początek

11:33:45

Koniec

11:35:28

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:35:01

Koniec

11:35:17

Federica Mogherini

Funkcja : VPC/HR

Czas trwania

00:04:19

Początek

11:35:09

Koniec

11:39:29

Bogusław Liberadzki

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:39:03

Koniec

11:39:27

11:48 - 11:49

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:37

Początek

11:48:59

Koniec

11:49:36

11:49 - 11:49 Wznowienie posiedzenia

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:07

Początek

11:49:24

Koniec

11:49:32

11:49 - 12:10 Przemówienie premiera byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii Zorana Zaeva

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:13

Początek

11:49:37

Koniec

11:51:50

Zoran Zaev

Funkcja : FYROM PM

Czas trwania

00:18:53

Początek

11:51:23

Koniec

12:10:17

Antonio Tajani

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:58

Początek

12:09:29

Koniec

12:10:27

12:14 - 12:14

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:14:18

Koniec

12:14:30

12:14 - 12:14 Wznowienie posiedzenia

12:14 - 12:14

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:14:46

Koniec

12:14:56

12:14 - 12:34 Głosowanie

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

12:14:50

Koniec

12:15:12

12:15 - 12:15 Uganda, aresztowanie posłów opozycji (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:15:04

Koniec

12:15:25

12:15 - 12:16 Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:21

Początek

12:15:17

Koniec

12:15:39

MarkDemesmaeker

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:44

Początek

12:15:31

Koniec

12:16:15

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:16:04

Koniec

12:16:22

12:16 - 12:16 Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:36

Początek

12:16:15

Koniec

12:16:51

12:16 - 12:17 Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:33

Początek

12:16:41

Koniec

12:17:15

12:17 - 12:17 Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:44

Początek

12:17:05

Koniec

12:17:50

12:17 - 12:18 Jednolity portal cyfrowy (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:48

Początek

12:17:38

Koniec

12:18:27

12:18 - 12:20 Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

12:18:15

Koniec

12:18:43

TanjaFajon

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:49

Początek

12:18:34

Koniec

12:19:24

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:51

Początek

12:19:11

Koniec

12:20:02

12:19 - 12:22 Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:02:26

Początek

12:19:49

Koniec

12:22:16

12:21 - 12:22 Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:44

Początek

12:21:51

Koniec

12:22:35

12:22 - 12:23 Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:14

Początek

12:22:24

Koniec

12:23:38

12:23 - 12:24 Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (B8-0363/2018)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:49

Początek

12:23:21

Koniec

12:24:10

12:23 - 12:25 Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:01:03

Początek

12:23:58

Koniec

12:25:01

12:24 - 12:25 Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:28

Początek

12:24:47

Koniec

12:25:15

12:25 - 12:30 Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (A8-0268/2018 - Pavel Poc)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:05:01

Początek

12:25:06

Koniec

12:30:07

12:29 - 12:34 Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:04:43

Początek

12:29:42

Koniec

12:34:26

12:33 - 12:52 Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Mairead McGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:33:37

Koniec

12:33:47

12:33 - 12:35 Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:33:41

Koniec

12:33:58

SeánKelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:48

Początek

12:33:51

Koniec

12:35:40

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:35:18

Koniec

12:35:30

12:35 - 12:38 Jednolity portal cyfrowy (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:19

Początek

12:35:15

Koniec

12:35:35

JasenkoSelimovic

Funkcja : ALDE

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:35:28

Koniec

12:37:00

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:36:35

Koniec

12:36:46

LucyAnderson

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:15

Początek

12:36:39

Koniec

12:37:54

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:37:42

Koniec

12:37:51

12:37 - 12:43 Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:37:40

Koniec

12:37:52

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:36

Początek

12:37:45

Koniec

12:39:22

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:38:59

Koniec

12:39:12

MiapetraKumpula-Natri

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

12:39:03

Koniec

12:40:34

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:40:11

Koniec

12:40:21

UrszulaKrupa

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:29

Początek

12:40:15

Koniec

12:41:45

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:41:20

Koniec

12:41:28

StanislavPolčák

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:37

Początek

12:41:23

Koniec

12:43:00

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:42:38

Koniec

12:42:51

12:42 - 12:45 Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:42:40

Koniec

12:42:51

UrszulaKrupa

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:41

Początek

12:42:45

Koniec

12:44:27

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:44:01

Koniec

12:44:10

AnnaZáborská

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:44:05

Koniec

12:45:37

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:45:12

Koniec

12:45:26

12:45 - 12:46 Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:45:15

Koniec

12:45:27

SeánKelly

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:27

Początek

12:45:21

Koniec

12:46:49

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:46:23

Koniec

12:46:41

12:46 - 12:49 Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (A8-0268/2018 - Pavel Poc)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:46:28

Koniec

12:46:42

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:46:35

Koniec

12:48:08

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:47:41

Koniec

12:47:55

Bolesław G.Piecha

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:32

Początek

12:47:48

Koniec

12:49:20

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:48:56

Koniec

12:49:07

12:48 - 12:52 Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:48:58

Koniec

12:49:15

NorbertErdős

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:13

Początek

12:49:03

Koniec

12:50:17

MaireadMcGuinness

Funkcja : PT

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:50:02

Koniec

12:50:11

MichaelaŠojdrová

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:12

Początek

12:50:05

Koniec

12:51:17